نهم بهمن ۱۳۹۳ برابر با بيست و نهم ژانويه ۲۰۱۵
Skip Navigation Links
عکس  : اين تصاوير را خبرگزاری دولتی ايرنا تحت عنوان "اغتشاشگران" از حوادث امروز منشر کرده است!


[تاريخ مطلب: شانزدهم آذر ۱۳۸۸ برابر با هفتم دسامبر ۲۰۰۹]
[کد مطلب: 10408] نسخه مناسب چاپ

RSS Iran & world news