يازدهم بهمن ۱۳۹۳ برابر با سی و يکم ژانويه ۲۰۱۵
Skip Navigation Links
فيلم : درپی خواندن پیام تسلیت خامنه ای مردم یکپارچه هو میکنند و شعار مرگ بر دیکتاتور و  خامنه ای قاتله ولايتش باطله  سرمیدهند

[تاريخ مطلب: سی ام آذر ۱۳۸۸ برابر با بيست و يکم دسامبر ۲۰۰۹]
[کد مطلب: 11052] نسخه مناسب چاپ

RSS Iran & world news