سيزدهم شهريور ۱۳۹۴ برابر با چهارم سپتامبر ۲۰۱۵
Skip Navigation Links
عکس / گرد و غبار شدید در شهرستان مرزی قصرشیرین

عکسها از ایرنا
























[تاريخ مطلب: شانزدهم فروردين ۱۳۹۰ برابر با پنجم آوريل ۲۰۱۱]
[کد مطلب: 30963] نسخه مناسب چاپ
RSS Iran & world news