به ما بپيونديد
اطلاعيه های سازمانها
فراخوان به برگزاری تظاهرات مقابل سازمان جهانی کار
آیا در رژیم اسلامی ما با نوعی آپارتایدانتخاباتی مواجهیم؟ / تقی روزبه

انتخاباتی" که انتخابات نیست! / ع- شفق
ثابت و متغیرهای پدیده انتخابات در جمهوری اسلامی - محمدرضا شالگونی
کارزار جدید آموزش بین الملل برای آزادی اسماعیل عبدی
بیانیه سوم انتخاباتی همبستگی برای جمهوری عرفی و حقوق بشر در ایران / نه به رئیسی کاندیدای ولایت استبداد
سیاست تحریم "انتخابات" را در بطن مداخله فعال در جنبش های اجتماعی مستقل، به پیش ببریم!
اندرمعنای کنشی به نام رأی دادن!
دشمن را سرنگون می کنند، نه انتخاب!
اجازه ندهیم که جمهوری اسلامی جان زندانیان را در هیاهوی انتخابات به هیچ بگیرد!
انتخاب درست،متشکل شدن و سازماندهی،سپس سرنگونی کلیت رژیم جمهوری اسلامی!
 بیانیه کمونیستها و آزادیخواهان خطاب به مردم کردستان
در بساط "انتخابات" جمهوری اسلامی شرکت نکنید
بیانیه سازمان اتحادفدائیان کمونیست درباره  دوازدهمین دوره«انتخابات»ریاست جمهوری درایران
انتخاب زنان ایران، سرنگونی انقلابی رژیم جمهوری اسلامی است!
فراخوان تظاهرات علیه سفر ترامپ نماینده‌ی فاشیست نظام سرمایه داری- امپریالیستی آمریکا به بلژیک
معرفی 2 کتاب از ژاله احمدی
اطلاعیه شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست در مورد "انتخابات"فرمایشی رژیم جمهوری اسلامی
فرانسه: آیا جمهوری پابرجا خواهد ماند؟ اصلا جمهوری چیست؟
کاندیداهای حکومت باید به جرم جنایت محاکمه شوند
 سیاست تحریم "انتخابات" را در بطن مداخله فعال در جنبش های اجتماعی مستقل، به پیش ببریم!
[ صفحه بعدی ] [ آخرين صفحه ]
آگهی های تجارتی