اطلاعيه های سازمانها
صحنه پرشور اعتراض هزاران کارگر در مقابل مجلس مفتخوران
هُشدار / هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران در تبعید
زندگی در خوزستان به جهنمی تبدیل شده است! این معضل، راه حل دارد!
هشدار پیرامون بحران زیست محیطی و امدادی کشور
هفتمین گردهمایی سراسری درباره‌ی کشتار زندانیان سیاسی در ایران
 پیام مجامع اسلامی ایرانیان به مناسبت 22 بهمن
در راهپیمایی ۲۲ بهمن شرکت نکنید!
جمهوری اسلامی ایران و رژیم ترامپ
سمینار «افق تعامل وهمزیستی خلقهای کرد وآذری ، فرصتها وچالشها» پلاتفرم زاگرس استکهلم سوئد
چهل وششمین سالگرد حماسه سیاهکل  وسی وهشتمین سالگرد قیام بهمن ماه را گرامی داریم+اتحادفدائیان کمونیست
حق نان خوردن به قیمت جان!
اعلام جنگ ترامپ علیه پناهجویان و مهاجرین محکوم است
اعتراضات میلیونی علیه ترامپ ، جلوه ای از مقابله با نظم موجود!
ما می‌توانیم و باید در خیابان بمانیم تا دولت فاشیستی ترامپ / پنس را به زیر کشیم!
معیار تعیین مزد حداقل و مبارزه برای فزایش آن در پیوند با دیگر میدان های مبارزاتی کارگران-کارگران انقلابی متحد ایران
استفان لوفن نخست وزیر سوئد روزهای ١١ و ١٢ فوریه به ایران میرود-شورای حمایت از مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران ـ استکهلم
سازمان راه کارگر: کولبران، کارگرانی که برای نان، نه تنها از کارشان بلکه از جانشان نیز مایه میگذارند!
علامیه هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)با بدرقه با شکوه پیکر بخشی از قربانیان فاجعه پلاسکو
پلیس: 500 نفر در زمان شروع آتش‌سوزی در پلاسکو بودند
سی و پنج سال پس از قیام سربداران، کمونیست ها و بزنگاه خطیر جهانی
[ صفحه بعدی ] [ آخرين صفحه ]
آگهی های تجارتی