به ما بپيونديد
اطلاعيه های سازمانها
دروغ های تاریخی جمهوری اسلامی در مورد فلسطین
ابزار نگرانی همبستگی جمهوری خواهان ایران  نسبت به تحرکات اخیر نظامی برون مرزی سپاه
هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر): در محکومیت اقدام تروریستی در تهران
عملیات تروریستی داعش در تهران را محکوم می‌کنیم-سازمان فدائیان اقلیت
عملیات تروریستی درتهران را محکوم میکنیم-سازمان اتحادفدائیان کمونیست
تحقق مطالبات کارگران نیشکر هفت تپه وسایر مراکز کارگری
 دراتحاد وهماهنگی اعتراضات واعتصابات آنهادرسراسرکشوراست-سازمان اتحادفدائیان کمونیست
 لیست سخنگویان مطبوعاتی هفتمین گردهمایی سراسری درباره کشتار زندانیان سیاسی ایران
جشنواره بین المللی سینمای تبعید – سوئد برگزار می کند
سازمانهای معلمان کانادا: اقدام فوری برای آزادی اسماعیل عبدی
فراخوان به تظاهرات در مقابل سازمان جهانی کار در پشتیبانی ازمبارزات جنبش کارگری ایران
فراخوان به برگزاری تظاهرات مقابل سازمان جهانی کار
آیا در رژیم اسلامی ما با نوعی آپارتایدانتخاباتی مواجهیم؟ / تقی روزبه

انتخاباتی" که انتخابات نیست! / ع- شفق
ثابت و متغیرهای پدیده انتخابات در جمهوری اسلامی - محمدرضا شالگونی
کارزار جدید آموزش بین الملل برای آزادی اسماعیل عبدی
بیانیه سوم انتخاباتی همبستگی برای جمهوری عرفی و حقوق بشر در ایران / نه به رئیسی کاندیدای ولایت استبداد
سیاست تحریم "انتخابات" را در بطن مداخله فعال در جنبش های اجتماعی مستقل، به پیش ببریم!
اندرمعنای کنشی به نام رأی دادن!
دشمن را سرنگون می کنند، نه انتخاب!
اجازه ندهیم که جمهوری اسلامی جان زندانیان را در هیاهوی انتخابات به هیچ بگیرد!
[ صفحه بعدی ] [ آخرين صفحه ]
آگهی های تجارتی