«پیک ایران» يك سایت خبری اینترنتی است که اخبار روز را با تمرکز بر تحولات ایران انعکاس می دهد. علاوه بر این، صفحات «پیک ایران» به روی متون تحلیلی و سیاسی برگزیده از بین مقالاتی که برای این سایت ارسال شده و یا در منابع دیگر آمده، باز است.

«پیک ایران» یک سایت حزبی نیست و به هيچیک از گروه های سیاسی وابستگی نداشته و ندارد. انتشار بعضی از متون احزاب و گروه های سیاسی از طیف های مختلف در ستون اطلاعیه ها و نشریات رسیده، به معنی وابستگی این سایت به هيچ گروه بخصوصی نیست و صرفا در جهت رعایت آزادی اندیشه میباشد.

«پیک ایران»، فعالیت تجاری ندارد. همكاری افراد در تهیه مطالب و انجام امور فنی «پیک ایران» نیز فعالیتی داوطلبانه و غیرانتفاعی است که در اوقات فراغت انجام می شود. پیک ایران توان پوشش همه اخبار و تخولات را ندارد در نتیجه تعهدی هم نمیتواند در این مورد داشته باشد.

دست اندر کاران «پیک ایران» از مبانی حقوق بشری پیروی می کنند. هویت و حرمت و ارزش های انسانی را پاس می دارند. مخالف تبعیض ها و مرزبندی های جنسیتی و مذهبی هستند و خود را مدافع دمكراسی و سکولاریسم و جدایی دین از دولت و محیط زیست می دانند.

«پیک ایران» خود را در کنار همه احزاب و گروه‌ها، نهادهای اجتماعی، شخصيت‌ها، روشنفكران و اندیشمندان سياسی و فرهنگی و دانش پژوهان در ایران و خارج از كشور می بیند كه بر پایه این باورها و ارزش ها با آن ها اشتراك نظر عمومی دارد. «پیک ایران» تلاش می کند در حد توان و امكانات خود، فعاليت‌های آن ها را پوشش دهد.

«پیک ایران» برای گزینش و انتشار مطالب، از معيارهای حرفه ای و شناخته شده روزنامه‌نگاری پيروی می‌كند. تلاش این است مطالبی که حاوی توهین های شخصی و اخبار و اطلاعات غيرمستند و نادقيق است به صفحات «پیک ایران» راه نیابد.

مسئولیت سیاسی مقالات و مطالبی که در «پیک ایران» منتشر می شود به عهده نویسندگان آنها است و سایت فقط نظر آن ها را بازتاب می دهد.