سپاه و احمدی نژاد تمام شرکتها و کارخانجات کشور را می بلعند


سهام عدالت و الیگارشهای نظامی ایرانی
درآخرین سالهای حکومت کمونیستی در روسیه، نظامی ها و عوامل اطلاعاتی آن با نا امن کردن کشور درجریان فروپاشی شوروی سابق، چنان فضای هرج و مرجی ایجاد کردند که امنیت اقتصادی به طور کامل از بین رفت و قیمت سهام شرکتهای دولتی که بخشی از آنها هم به قیمت بالا به مردم واگذارشده بود به یک دهم  تا یک صدم قیمت واقعی کاهش یافت و در این شرایط نظامیان و اطلاعاتی های روسیه شروع به جمع آوری سهام مردم به قیمت مفت و ارزان نمودند و بعد از مدت کوتاهی با برقراری امنیتی که خودشان از بین برده بودند، قیمت سهام بادآورده را چند صد برابر کردند که از دل این جریانات نسلی از الیگارشهای میلیاردر نظامی و اطلاعاتی در روسیه به قدرت رسید و تمام ثروت کشور را به جیب زد.
همین روند نیز در جریان واگذاری سهام عدالت در ایران در حال دنبال شدن است و بخشی از دارایی حدود 700 هزار میلیارد تومانی مردم که در دست دولت امانت است در شرایط امن ظاهرا به مردم واگذار شد اما نظامیان و کودتاگران با ناامن کردن کشور و از بین بردن امنیت سیاسی و اقتصادی ، ارزش سهام عدالت واگذار شده را به یک سوم و کمتر کاهش داده اند و در حال جمع آوری سهام مردم به قیمت مفت و ارزان هستند. در دوره اول احمدی نژاد سهام را گران به مردم فروختند و اکنون دارند مفت جمع می کنند اما در دوره دوم سهام شرکتهای دولتی را به یک پنجم تا یک دهم قیمت واقعی به شرکتها و موسسات مالی سپاه می فروشند. اکنون نیز برنامه این است که پس از مدتی با دادن امتیازات سنگین به خارجی ها، کل کشور را به جیب خواهند زد و گردش روزگار نشان خواهد داد که دلیل اصلی کودتای 22 خرداد و انتصاب دوباره احمدی نژاد توسط نظامیان و کودتاگران سپاهی ، تصاحب تمام کشور بوده است.تمام اطلاعات این نوشته از منابع رسمی ، سازمان بورس ایران و خبرگزاری های وابسته به جمهوری اسلامی و دولت استخراج شده و به هیچ منبع خارجی یا غیر دولتی استناد نشده است.

 کودتای
۲۲ خرداد سپاه و احمدی نژاد ریشه اقتصادی دارد
 شکل گیری نهاد های انقلابی از جمله سپاه پاسداران به منظور صیانت از دستاوردهای انقلاب اعم از امنیت ، آزادی ، استقلال کشور و جامعه یک ضرورت بود که امکان سازماندهی جوانان و نیروهای انقلابی را برای تقویت و استحکام پایه های انقلاب و نظام فراهم می آورد.امام (ره) اما با توجه به مشی ثابتی ایجاد موازنه و تکثر و توزیع قدرت و حفظ تعادل در بخش های مختلف نظام، بارها و بارها نظامیان را از هرگونه دخالت در امور سیاسی ، اجتماعی و حتی امنیتی و اقتصادی بازداشت.حساسیت امام تنها منحصر به حضور و مداخله نظامیان و به ویژه سپاه در حوزه سیاست نبود،  همین حساسیت و دغدغه نسبت به حضور و فعالیت نظامیان در عرصه امنیت داخلی نیز وجود داشت. در نیمه دوم سال
۶۰ که هسته اولیه وزارت اطلاعات توسط عواملی از سپاه شکل گرفت ، امام (ره) بر جدایی کامل آنان از سپاه تاکید و مسئولیت نهاد اطلاعاتی کشور را به نخست وزیر منتخب نمایندگان مجلس واگذر نمود.
اما گذر از بحران ۶۷ که منجر به پذیرش قطعنامه ۵۶۸ شد و به دنبال آن تحولات شتاب زده سیاسی در واپسین ماه های حیات امام به موازات بازگشت  نیرو ها در پایگاه ها و پادگان ها از یکسو منجر به سرخوردگی و بحران هویت در میان پاسداران شد. بحرانی که حل و رفع آن نیازمند تدبیر و درایتی ویژه داشت تا به سرمایه و اعتباری که به قیمت حماسه آفرینی و سلحشوری در عرصه های جنگ تحمیلی و ایثار گری ها برای پاسداری از تمامیت ارضی این آب و خاک به دست آمده همچنان محفوظ بماند. اما نه تنها چنین نشد بلکه با در گذشت امام در خرداد سال ۶۸ زمینه برای تغییری معکوس در سپاه فراهم شد.
در این شرایط در حالی که اندیشه غالب فرماندهان سپاه، کوچک کردن سازمان سپاه وتقویت معنوی و تکنیکی آن بود تغییر و تحولات سریع و بعضا عجیب و غریب، سازمان و تشکیلات سپاه را هدف گرفت و حاصل آن شد که سپاه هم در اهداف و هم در کارکرد ها با انحراف مسیر سابق ، آرام آرام وارد عرصه های اقتصادی ، امنیتی ، سیاسی و اجتماعی گردید و این روند تا آنجا ادامه یافت که اکنون  این سازمان به شکل اژدهای هزار سر تمام شئون کشور را تحت نفوذ  سلطه خود گرفته و وجه نوینی از حاکمیت مطلق نظامیان بر کشور را در معرض  ایرانیان و جهانیان کشیده است.

* چگونگی ورود سپاه به عرصه اقتصادی ، امنیتی و سیاسی در
۸ سال دولت سازندگی
در حالیکه سازمان سپاه به نیرو های پنج گانه زمینی ، هوایی ، دریایی و مقاومت بسیج ارتقا یافت ، به مدد برخورداری از تجهیزات مهندسی رزمی به جای مانده از جنگ و به بهانه بازسازی با ورود به مناقصه ها ، کارکردی اقتصادی و خدماتی به خود گرفت.
در این میان مقاومت و مخالفت پاره ای از مسئولین و فرمانده هان با ورود سپاه به فعالیت های اقتصادی و نه صرفاً عمرانی با عزل و استعفا برخی و انتصابات جدید به سهولت مرتفع گردید و راه برای ورود به مناقصه های مختلف به عنوان رقیب بخش خصوصی و اخذ پروژه های بزرگ ملی با ترک تشریفات مناقصه با وزارت خانه های مختلف از جمله وزارت راه و ترابری و ... باز شد و شرکت های اقماری متعددی تحت امر قرارگاه بازسازی سپاه تشکیل و در پروژه های راه سازی ، سد سازی و عملیات عمرانی و خدماتی مناطق جنگی فعال گردید. رویکردی که عرصه را بر شرکت های خصوصی تنگ و برخی از آنان را تبدیل به پیمان کاران درجه چندم تحت امر قرارگاه بازسازی سپاه نمود. البته فعالیت های اقتصادی در سپاه در دوران دولت سازندگی به اینجا ختم نشد چه اینکه بنیاد تعاون سپاه نیز تحت پوشش ارائه خدمات رفاهی به پرسنل سپاه در وجوه دیگر از جمله جهاد خانه سازی وارد فعالیت اقتصادی شد و این رویکرد همچون یک بیماری واگیر دار ، تمام یگان های تحت امر نیرو های پنج گانه سپاه را فراگرفت. برخورداری از ارتباطات غیر رسمی و رانتی با بنیاد مستضعفان نیز سپاه را از املاک تملیکی بهره مند ساخت که البته سهم سرداران از تقسیم اختصاصی این املاک برای خودشان به مراتب بیش تر از سهم سپاه به عنوان یک شخص حقوقی بود.
در عرصه امنیتی تشکیل نیروی نوین قدس ـ که از دل واحد اطلاعات ( اداره اطلاعات )‌ سپاه بر آمده و عمدتا مأموریت خارجی داشت ـ با کارکردی امنیتی و سیاسی در سطح منطقه و واحد های سیاسی هدف ، عهده دار بخشی از وظایف قبلی وزارت اطلاعات در ورای مرز ها گردید. رویکردی که منجر به ورود سپاه در دستگاه دیپلماسی و امنیتی کشور گردید.
پیش تر واحد هایی از سپاه به منظور حمایت  از شیعیان جنوب لبنان با حضور در دره بقاع لبنان و تشکیل سپاه لبنان وجهی از مبارزه با رژیم صهیونیستی را شکل داده بودند و از همان هنگام اندیشه سازماندهی و آموزش شیعیان مبارز تحت عنوان حزب الله در کشور های پیرامون اعم از افغانستان ، پاکستان ، بحرین ، عربستان ، یمن ، سودان و ... در این واحد کلید خورده بود و پادگان امام علی (ع) در ضلع شمالی کاخ موزه سعد آباد اقداماتی را آغاز نموده بود. اما رویکرد نوین سپاه بیش از آنکه در جهت مبارزه با رژیم صهیونیستی باشد ، در جهت شناسایی اپوزوسیون و مخالفان سیاسی خارجی و داخلی کشور بود. اشخاصی از سپاه با حفظ سمت ، عهده دار مسئولیت های کلیدی در وزارت اطلاعات شدند و اشخاص دیگر با مأموریت و یا انتقال عهده دار وظایفی تحت پوشش دیپلماتیک در وزارت امور خارجه شدند.
در این میان انجام ترور هایی موفق و یا نافرجام در اروپا از جمله ترور قاسملو در اتریش ، کاظم رجوی در سوئیس ، شرفکندی در آلمان و ترور شاپور بختیار و سوء قصد به جان ابوالحسن بنی صدر در فرانسه ، تلاش دیپلماتیک دولت سازندگی به منظور تنش زدایی و سیاست موازنه اروپا به جای آمریکا و تئوری جهان چند قطبی را ناکام ساخت و فرجامی جز صدور رای بازداشت و پیگرد قضایی سران کشور از جمله رهبری و رئیس جمهوری در قضیه میکونوس نداشت.
اندک اندک فعالیت های امنیتی سپاه در خارج از مرز ها به داخل کشور کشیده شد.از یک سو در عرصه رسانه ای از جمله سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران (ایرنا – وابسته به دولت)، روزنامه های کیهان و ایران ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و صدا و سیما به مرور زمان باانتصابات سازمان یافته وجه دیگری از ورود سپاه در عرصه حاکمیت گشوده شد و بعدها در جریان پیگیری قتل های زنجیره ای به یمن فضای نسبتاً باز رسانه ای، ارتباط ارگانیک میان محافل مذکور تا حدودی آشکار شد. در این دوران سپاه برای کسب کرسی هایی در مجلس و تغییر ترکیب مجلس به نفع خویش از ماه ها قبل مجلس پنجم را نشانه گرفت.عواملی از فرمانده های سپاه به خصوص در شهر های متوسط و کوچک به مدد اشخاص ذی نفوذ درون حاکمیت حرکت جدیدی را جهت راه یابی به مجلس آغاز کردند و برخی از آنان توانستند بر کرسی نمایندگی مجلس تکیه زده جنبه های تازه تری از حضور نظامیان را در ساختار قدرت آشکار سازند. ورود سپاهیان به مجلس پنجم آغاز راه نفوذ و حضور آنان در مجلس بود. موفقیت محدود در مجلس پنجم حضور بیشتر و مؤثرتر سپاهیان در مجالس بعدی و حضوری گسترده تر در شوراهای شهر و روستا را در دستور کار این نهاد نظامی قرار داد. ورود سپاه به عرصه های اقتصادی ، امنیتی و سیاسی در
۸ سال دولت سازندگی در اصل آغازی بود بر ورود و دخالت سپاه در تمام شئون امنیتی ، سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی کشور.

* کارکرد سیاسی ، امنیتی و اقتصادی سپاه در
۸ سال دولت اصلاحات
در آخرین ماه های دولت سازندگی رایزنی ها ، جلسات و فعالیت های غیر علنی و علنی سپاه برای دخالت مؤثر در انتخابات ریاست جمهوری گسترش قابل توجهی یافت. این بار تمامیت حوزه نمایندگی سپاه و فرماندهانی در ارکان دیگر سپاه آشکارا از ناطق نوری که به زعم آنان تنها او در ولایت ذوب شده بود ، حمایت و با برگزاری جلسات توجیه و هدایت سیاسی، انتشار بولتن ها و جزوات و توزیع گسترده آنها و فعال سازی و جهت دهی بخش هایی از گردان های عاشورا و الزهرا کوشیدند تا کاندیدای مورد نظر خویش را برنده انتخابات کنند.
اما حضور ناباورانه مردم در انتخابات خرداد
۷۶ سرنوشت دیگری را برای ایران و ایرانی و به تبع آن سپاه پاسداران رقم زد. فعالیت های اقتصادی سپاه در قرارگاه سازندگی در دولت اصلاحات رشد کمی و کیفی پیداکرد، به این ترتیب قرارگاه مذکور کوشید تا سهم خویش را در پیمان کاری ها و مناقصه های مختلف کسب کند. رویکرد سپاه در سهم خواهی و گرفتن پروژه های خارج از مناقصه در پروژه فرودگاه امام خمینی (ره) به مناقشه ای جدی میان وزیر راه با این نهاد و نیز ستاد فرماندهی کل قوا انجامید. هرچند وزیر راه با استقرار دفتر خویش در فرودگاه کوشید تا در موعد مقرر فرودگاه را بازگشایی کند. سپاه با توسل به اقدام نظامی از طریق بلند کردن هواپیمای جنگی و بستن باند فرودگاه به روی اولین هواپیما های مسافربری از مقصد امارات متحده عربی توانست اراده نظامی خویش را به وزیر کارگزار دولت اصلاحات تحمیل کند و به همگان نشان داد که در عزم خود برای نقش آفرینی در امور کشور به ویژه عرصه اقتصادی جدی است تا آن جا که حتی حاضر به توسل به قوه قهریه و عملیات نظامی است.
سپاه در جهت بهره وری از نظام پولی کشور طی
۸ سال دولت اصلاحات ، صندوق های قرض الحسنه تحت پوشش خویش را که در رأس آنان صندوق انصار المجاهدین و صندوق بسیجیان قرار داشت ، توسعه کمی و کیفی بخشید و از آنان به عنوان متروپل جهت ضمیمه ساختن صندوق های قرض الحسنه کوچک در سراسر کشور و فعالیت موازی با نظام بانکی کشور بهره جست و با خلق پول و پولشویی عامل ایجاد تورم و هرج و مرج مالی در کشور شد . این در حالی است که در جهان هیچ کشوری را نمی توانید سراغ بگیرید که نیروی نظامی آن وارد فعالیت های بانکداری شده باشد. رشد و فربه سازی صندوق های فوق در این ۸ سال به حدی بود که بار ها واکنش بانک مرکزی ، کارشناسانان و فعالان اقتصادی و روزنامه نگاران را برانگیخت.
در این سال ها سپاه با برخورداری از رانت اطلاعات و تقویت ارتباطات با سازمان ها و نهاد های خارج از حوزه دولت به اراضی و املاک مختلفی دسترسی یافت و به مدد مساعدت های شهرداری تهران از زمان احمدی نژاد فعالیت های خود را در سطحی بسیار گسترده در ساخت و ساز شهرک های مسکونی و برج های بزرگ گسترش داد.فعالیت های اقتصادی سپاه در این سال ها به عرصه داخلی محدود نماند و اگر زمانی با قاچاق نفت عراق سود قابل توجهی را از وزارت نفت رژیم صدام به جیب می زد، در این سال ها با استفاده از حدود 70 اسکله اختصاصی و انتقال بخشی از سرمایه های ملی به دیگر کشور ها از جمله امارات متحده عربی ، سودان ، نامیبیا ، چین و سایرکشورها به رویکرد آزمون و خطا در تجارت خارجی پرداخت.
با جدی شدن خصوصی سازی و رویکرد دولت اصلاحات به اجرای اصل
۴۴ قانون اساسی ،ارکان اقتصادی در سپاه کو شیدند تا خیمه سنگین خویش را جهت کسب دارایی های کشور ، معطوف به این اصل نماید.
سپاه در
۸ سال اصلاحات گرچه به رغم تلاش زیاد به علت فقدان زمینه مناسب در دولت  و مجلس، توفیق قابل توجهی در توسعه فعالیت های اقتصادی کشور نیافت، اما در آن بخش از عرصه های امنیتی ، سیاسی و نظامی که خارج از کنترل و نظارت دولت و مجلس بود، تجربه هایی را آغاز نمود.خلأ ایجاد شده ناشی از ازدست دادن نفوذ سپاه در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران را با حضور گسترده و پر رنگ در صداوسیما ، تأسیس خبرگزاری فارس ،تاسیس روزنامه جوان، حفظ و تقویت مؤسسه کیهان و حمایت گسترده مادی و معنوی از روزنامه و دیگر نشریات ضد اصلاحات و انتشار روزنامه ای تحت عنوان صبح صادق ، ارگان اداره سیاسی سپاه و به طور خلاصه با براه انداختن یک جریان موازی در عرصه فرهنگی پر نمود.
به موازات این رویکرد ستاد جبهه ضد اصلاحات در قلب سپاه با دو رویکرد سیاسی و امنیتی شکل گرفت. در ابعاد سیاسی سپاه با تقویت و هدایت نیروی مقاومت به فعال سازی بسیج دانشجویی در دانشگاه ها و ایجاد اختلاف و شکاف میان جنبش دانشجویی پرداخت. در این زمینه پژوهشگاه امام خمینی (ره) در قم با محوریت مصباح یزدی به یاری سپاه آمد و نقش فعال و گسترده ای در ایجاد اندیشه و افعال ضد اصلاحت و شکل دهی گروه های فشار و لباس شخصی ها و قطبی شدن فضای سیاسی کشور ایفا نمود.در سال های میانی حاکمیت دولت اصلاحات و در جریان ناآرامی های
۱۸ تیرسپاه وجه نظامی خویش را  با گسیل لشکر ویژه  به رخ کشید. متعاقب آن برای اولین بار با شکل دهی ساز و کار نوین جریان موازی اطلاعات، نقش گسترده ای در دستگیری روزنامه نگاران و فعالان سیاسی اصلاح طلب ایفا نمود.
اما در این دوران به همان نسبت که شورای نگهبان با توسعه دفاتر نظارتی ( لشکر
۳۰۰ هزار نفری ) خود را برای قلع و قمع چهره های اصلاح طلب در انتخابات مجلس هفتم آماده می کرد ، سپاه خود را برای حضور گسترده در این دوره و پر کردن خلأ عدم حضور اصلاح طلبان در مجلس مهیا ساخت. تردستی شورای نگهبان با مشارکت بسیار پایین مردم در انتخابات مجلس هفتم ، کارگر افتاد و در سطحی گسترده عواملی وابسته به سپاه کرسی های مجلس هفتم را به دست گرفتند و به سرعت مقدمات خلع ید کامل از اصلاح طلبان و روی کار آوردن شخص مورد نظر جهت انتخابات نهم ریاست جمهوری را به شکل پیچیده و مهندسی شده آغاز کردند. سپاه تنها بازیگر جریان مخاصم و برانداز جبهه اصلاحات نبود، بلکه یکی از اساسی ترین طراحان و بازیگران این صحنه بود و نقش بی بدیلی در براندازی و روی کار آمدن دولت نهم ایفا نمود. نقش سپاه به خصوص در دوره دوم انتخابات ریاست جمهوری نهم در تقابل با هاشمی رفسنجانی و حمایت همه جانبه از احمدی نژاد به وضوح آشکار شد.

* نقش و جایگاه اقتصادی ، سیاسی و امنیتی سپاه در دولت احمدی نژاد :
پس از انتصاب مجدد احمدی نژاد در دولت دهم، سپاه پاداش ویژه اش را با حضور گسترده در کابینه احمدی نژاد ، استانداران ، فرمانداران ، معاونین آنها ، معاونین وزرا ، مدیر کل ادارات و پست های کلیدی دریافت کرد.وزارت خانه های کلیدی ، معاونین و زیرمجموعه آنها میان سرداران سپاه تقسیم شد. به این ترتیب دیگر سپاه ضرورتی برای ایجاد دستگاه های موازی  امنیتی ، فرهنگی ، سیاسی و ... نداشت. چه اینکه دروازه های ارک قدرت را بدست تسخیر کرده بود. اکنون موسم برداشت محصول فرارسیده بود.
حضور تمام عیار سپاه در وزارت کشور ، استانداری ها و فرمانداری ها ، فتح مجدد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به دست گرفتن تازیانه سرکوب روشنفکران در عرصه مطبوعات ، کتاب و سینما و سایر عرصه های فرهنگی هنری ، حضور گسترده در وزارت خارجه و سفارتخانه های ایران در واحد های سیاسی هدف در قالب سفیر دبیر و وابسته نظامی و فرهنگی و سایر وزارتخانه ها خاصه وزارتخانه های رفاه ، اطلاعات ، بازرگانی ، نفت ، صنایع ، مسکن و شهرسازی و تعاون فرصت استثنایی برای اشتیاق زائد الوصف این نهاد نظامی در عرصه اقتصادی ایجاد نمود. طی این
۴ سال به سرعت نهاد های اقتصادی وابسته به سپاه بسط و توسعه یافته و به موازات حضور سرداران سپاه در مدیریت صنایع خودرو سازی ، سیمان ، فولاد و ... مؤسسه اقتصاد مهر ایران و سازمان بازنشستگی نیرو های مسلح حضوری محیر العقول در عرصه اقتصاد کشور پیدا کردند.
گسترش یکی دیگر از رفتار های غیر قانونی سپاه که پایه های آن در دولت اصلاحات شکل گرفته بود پول شویی و فعالیت های اقتصادی غیر قانونی تحت پوشش مأموریت های نظامی فرامرزی بوده است.در همین شرایط کردستان عراق به امن ترین نقاط عراق و مأمنی جهت فعالیت های ویژه اقتصادی سپاه نیز گردیده بود. همکاری های اتحادیه میهنی عراق و علی الخصوص جلال طالبانی ، رئیس جمهور کنونی عراق، با سپاه پاسداران سابقه و دامنه گسترده ای دارد. تا آنجا که سپاه در سال های پایانی دفاع مقدس و پس از آن میزبان جلال طالبانی در ویلایی تملیکی در منطقه دروس تهران ( خیابان یارمحمدی ـ‌ انتهای بن بست طاهر ) بود و حتی در گرماگرم عملیات های پارتیزانی آخرین سال جنگ لابی و داد و ستدهای اقتصادی سپاه با اکراد شمال عراق تحت پوشش قرارگاه رمضان شکل گرفته بود.
در این دوره سپاه جهت فعالیت های خاص اقتصادی از آزادی عمل بالایی برخوردار شد. پیله ورانی با شناسنامه مشخص در شهر های مرکز کردستان به طرف تجاری و کارگزاران اداراه اطلاعات سپاه مبدل شدند و وجه دیگری از بازی کثیف پول شویی که نقطه آغازین آن در دوران حاکمیت دولت سازندگی توسط فرماندهان نیروی قدس ( سرداران وحیدی ، نقدی ، جعفری و  صحرا رودی ) و به بهانه ضربه زدن به اقتصاد رژیم صدام شکل گرفته بود ، در این دوره به اشکال مختلفی ادامه یافته و عایدات و سود سرشاری را نصیب سپاه کرده است.
در کسوت نیرو های مسلح با تغییرات اساسی در استراتژی و تاکتیک ها چنانکه در اظهارات فرمانده کل سپاه ، سردار جعفری ، نمود یافته است ، اصول و مبانی
۹ گانه سپاه با توجه به شرایط نوین کشور تغییر کرده و مصوب شده است. چنانچه شاهد انتصابات جدید در سپاه و ارتقا سازمانی و تشکیلاتی برخی از زیرمجموعه های سپاه از جمله ارتقا اداره اطلاعات به سازمان اطلاعات و واگذاری آن به سردار حسین طائب ( معاون علی فلاحیان ، وزیر اسبق اطلاعات ) و تغییر عنوان بسیج به سازمان بسیج مستضعفین و واگذری آن به سردار محمدرضا نقدی ( معاون اطلاعات اسبق نیروی انتظامی ) می باشیم.
در حال حاضر سپاه درکسوت نیروی سیاسی بخش قابل توجهی از منابع و فعالیت های حوزه های سیاسی ، اقتصادی ، ارتباطات و فرهنگی جامعه را در اختیار گرفته و به عنوان مجری پروژه های عمرانی بخش عمده ای از پیمان کاری های کشور در بخش های راه آهن ، سد ها ، نفت و گاز ، تونل و مترو ، خطوط انتقال آب و ساخت مخازن نفت و گاز را از وزارت خانه هایی که وزرا و مسؤلان عالی رتبه آنها سرداران سپاه هستند به خود اختصاص داده است و در حالیکه به صورت غیر شفاف به فعالیت های تجاری در کشور های پیرامون خاصه عراق و امارات متحده عربی می پردازد ، با حضور فعال و گسترده در بازار بورس بخش قابل توجهی از صنایع مادر اعم از بانک ها و واحد های عظیم تولیدی را در اختیار گرفته است. بخشی از این واحد ها که به صورت آشکارسهام عمده آنا ن توسط سرمایه گزاری مهر اقتصاد ایرانیان ، مؤسسه مالی اعتباری مهر(صندوق قرض الحسنه بسیجیان سابق) ، بنیاد تعاون بسیج، بنیاد تعاون سپاه، مؤسسه مالی اعتباری انصار و سازمان بازنشستگی نیرو های مسلح به تملک سپاه در آمده است بالغ بر
4۰۰ هزار میلیارد ریال معادل میلیارد دلار است. اعتباری که مشخص نیست چگونه و از چه راه هایی تأمین گردیده است ؟! جالب اینکه حداقل دارایی های آشکار سپاه حداقل 200 هزار میلیارد تومان است و با سرعت تمام در حال قبضه کل کشور است.

* آخرین وضعیت دارایی های سپاه در بازار  بورس تهران:
    در حال حاضر کنسرسیومی ازسرمایه گزاری مهر اقتصادایرانیان ( زیرمجموعه مؤسسه مالی اعتباری مهریا صندوق قرض الحسنه بسیجیان سابق که در سال 1372 با یک میلیون تو مان اهدایی خامنه ای راه اندازی شد اما ارزش فعلی آن بیش از 50 هزار میلیارد ریال است وبا700 شعبه و 8ميليون سپرده‌گذار در سراسر كشور، بزرگ‌ترين شبكه بانکی غیررسمی کشور است) ، بنیاد تعاون سپاه ،  مؤسسه مالی اعتباری انصار و ساتا ( سازمان تامین اجتماعی نیرو های مسلح ) بخش قابل توجهی از صنایع مادر واحد های عظیم تولیدی و شرکت ها و بنگاه های اقتصادی کشور عمدتا عضو بورس را در اختیار دارد. ارزش تقریبی این شرکت ها بالغ بر چهارصد هزار میلیارد ریال ، معادل چهل میلیارد دلار می باشد.
الف) بخشی ازشرکتهای تصاحب شده توسط سرمایه گزاری مهر اقتصاد ایرانیان و ساتا به شرح ذیل است :
1 ) بیش از 50 درصدسهام شرکت مخابرات ایران با سرمایه 45873 میلیارد ریال و ارزش بورسی حدود 90 هزار میلیارد ریال که به ارزش 78 هزار میلیارد ریال به سپاه واگذار شده در حالیکه ارزش واقعی آن حدود 500 هزار میلیارد ریال است و به یک پنجم قیمت واقعی به شرکتهای سپاه واگذار شده است. «احمدرضا معتمدی»،‌ وزیر اسبق ارتباطات و فناوری اطلاعات گفته است براساس برآوردهای مختلف ارقام كلانی برای شركت مخابرات پیش‌بینی شد به طوری كه شخص بنده با محاسبات دست پایین حداقل رقم 50‌هزار‌میلیارد‌تومان (معادل 500 هزار میلیارد ریال)را برای قیمت شركت مخابرات برآورد كرده‌ام، هر چند كه این رقم تا 250‌هزار‌میلیارد‌تومان هم گفته شده است. برای راه‌اندازی هر تلفن ثابت به طور متوسط 400‌هزار‌تومان و برای هر تلفن همراه 400‌دلار هزینه شده است، فقط 10هزار‌میلیارد‌تومان تجهیزات فنی برای تلفن همراه در كشور خریداری شده و همین رقم نیز برای تلفن ثابت تجهیزات در كشور وجود دارد یعنی فقط ارزش تجهیزات مخابرات به غیر از ساختمانها و املاک حداقل 200 هزار میلیارد ریال است.. ، کنسرسیوم "توسعه اعتماد مبین" خریدار سهام شرکت مخابرات، از سهشرکت تشکیل شده است. شرکت های سرمایه گذاری "توسعه اعتماد" و "شهریارمهستان" که از شرکت های زیر مجموعه بنیاد تعاون سپاه هستند و شرکت "گسترشالکترونیک مبین ایران" که از شرکت های زیر مجموعه ستاد اجرایی فرمان اماماست.بنابر تازه ترین آماری که شرکت مخابرات ایرانمنتشر کرده این شرکت هم اکنون نزدیک به 25 میلیون مشترک تلفن ثابت و بیشتراز 31 میلیون مشترک تلفن همراه دارد و برخی کارشناسان می گوید که این شرکتاز جمله شرکت هایی است که سود تضمین شده ای دارد.
2 )حدود 51 درصدسهام سرمایه گذاری غدیربا سرمایه 6075 میلیارد ریال و ارزش بورسی حدود 15 هزار میلیارد ریال به ارزش کمتر از 9 هزار میلیارد ریال به ساتا واگذار شده در حالیکه ارزش این شرکت (که مالک شرکتهایی همچون پتروشیمی زاگرس، فناوران، بین المللی توسعه ساختمان، سیمان سپاهان، سیمان شرق، سیمان کردستان، سرمایه گزاری توسعه صنایع بهشهر،فولاد آلیاژی ایران، موتوژن، آبگینه، داروسازی سینا ، بانک پاسارگاد و صدها شرکت دیگر است) حداقل 40 هزار میلیارد ریال است که به یک چهارم قیمت واقعی فروخته شده است.
 3)بخشی از سهام بانک پارسیان با سرمایه 7500 و ارزش روز حدود 17 هزار میلیارد ریال که بیش از 190 هزار میلیارد ریال از سپرده های مردم در این بانک سپرده گزاری شده است.
 4)شرکت حفاری شمال
5)شرکت پالایش و پخش فراورده های نفتی اصفهان با سرمایه 4162 و ارزش بورسی حداقل 21525 میلیارد ریال
6) نمایشگاه بین المللی تهران که جهت ساخت مجتمع های مسکونی به ارزش 5 هزار میلیارد ریال به سپاه واگذار شد اما در پی مخالفت بخش خصوصی دولت این سهام را پس گرفت و حدود 8 هزار میلیارد ریال سهام پتروشیمی به سپاه واگذار کرد
7)شرکت آلومینیوم ایران با سرمایه 160 و ارزش حدود 4 هزار میلیارد ریال که فقط ارزش زمینهای این شرکت در مجاورت شهر اراک بیش از 3 هزار میلیارد ریال است
8)معدن سرب و روی انگوران زنجان با ارزش بیش از بیست هزار میلیارد ریال که فقط با 1870 میلیارد ریال یعنی کمتر از یک دهم قیمت به سپاه واگذار شده است
9) حدود ۱۵٪ سهام بانک های صادرات، تجارت و ملت
10)شرکت توسعه معادن روی با سرمایه 1097 و ارزش حدود 4 هزار میلیارد ریال
11) شرکت صنعتی دریایی ایران (صدرا) با سرمایه 1500 و ارزش بیش از ده هزار میلیارد ریال
12) شرکت تاید واتر خاورمیانه به عنوان اپراتور و بهره بردار بندر شهید رجایی بندر عباس (متولی بیش از 60 درصد صادرات و واردات کشور) با سرمایه 216 و ارزش حدود 3 هزار میلیارد ریال
13)شرکت تکنوتار
14)سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران با سرمایه 755 و ارزش بیش از 1500 میلیارد ریال
15) شرکت فولاد مبارکه اصفهان با سرمایه 15800 و ارزش روز حدود 31 هزار میلیارد ریال
16) بانک سینا با سرمایه 2 هزار و ارزش بیش از 4 هزار میلیارد ریال که حدود 260 شعبه آن در سراسر کشور بیش از 25 هزار میلیارد ریال سپرده مردم را جذب کرده است
17) شرکت سرمایه گزاری توسعه شهری توس گستر که با سرمایه 383 میلیارد ریال ارزشی معادل 500 میلیارد ریال دارد
18)شرکت سرمایه گزاری توسعه آذربایجان
19) شرکت تراکتور سازی تبریز ایران با سرمایه 900 و ارزش بورسی حدود 1800 میلیارد ریال که ارزش واقعی آن بیش از 4 هزار میلیارد ریال است اما به نرخ 1770 میلیارد ریال به شرکتهای سپاه واگذار شده است
20) شرکت موتورسازان تراکتور با سرمایه 162 و ماشین آلات تراکتور سازی با سرمایه 17 و ارزش 120 میلیارد ریال  و شرکت ریخته گری تراکتورسازی با سرمایه 213 میلیارد ریال
21) شرکت لوله و تجهیزات سدید با سرمایه 98 میلیارد ریال و تولید کننده لوله های اسپیرال صنایع نفت و گاز
22) شرکت فراوری مواد معدنی ایران با سرمایه 48 و ارزش بیش از 300 میلیارد ریال
23)شرکت ملی سرب و روی ایران با سرمایه 92 و ارزش بیش از هزار میلیارد ریال
24 ) شرکت معادن بافق با سرمایه 10 و ارزش بورسی حدود 150 میلیارد ریال
25) شرکت داروسازی جابر بن حیان با سرمایه 189 و ارزش روز حداقل هزار میلیارد ریال
26)همچنین سرمایه گزاری مهر اقتصاد ایرانیان 20 کارخانه نان صنعتی در 20 استان کشور با سرمایه گزاری 4 هزار میلیارد ریالی در دست ساخت و راه اندازی دارد.
27)شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران از زیر مجموعه های مهر اقتصاد ایرانیان به همراه شرکت سرمایه گذاری تجلی سامانه با خرید 26 درصد از سهام بانک دی توانستند یک کرسی از هیأت مدیره این بانک را در اختیار بگیرد . پس از عدم احراز شرایط لازم برای تبدیل موسسه مالی اعتباری مهر به بانک مهر، این موسسه مالکیت 35 درصد و 2 عضو هیات مدیره بانک دی را تملک نموده است.سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران در سال 88 اقدام به اضافه نمودن سهام یک شرکت و سه بانک در پرتفوی سرمایه گذاری های خود نموده است بطوریکه در این سال سه بانک پارسیان ، کار آفرین و دی به همراه شرکت بیمه البرز وارد پرتفوی این شرکت شده اند .
28)معادل 19 درصد از سهام شركت پتروشيمي مارون به ارزش حدود6هزار میلیارد ریال
29) معادل 40 درصد از سهام شركت پتروشيمي پارس به ارزش بیش از7هزار میلیارد ریال
 
سایرشرکتهای زیرمجموعه موسسه مالی اعتباری مهربسیجیان عبارتند از:
سرمایه گزاری مسکن و عمران مهر
کوشاپایدار
کوثرآذربایجان
خدمات بازرگانی آینده نگر مهر
تدبیرگران آتیه
 
 
ب) شرکتهای متعلق به بنیاد تعاون سپاه در بورس عبارتند از:
1)گروه بهمن با سرمایه 3520 و ارزش روز حدود 5 هزار میلیارد ریال
2) مالکیت حدود 17 درصدی و یک عضو هیات مدیره شرکت سایپا با سرمایه 10400 و ارزش روز حدود 20 هزار میلیارد ریال
3) مالکیت حدود 16 درصد و یک عضو هیات مدیره سرمایه گزاری توسعه صنایع بهشهر با سرنایه 2160 و ارزش روز حدود 2500 میلیارد ریال
4)سرمایه گزاری بهمن با سرمایه 2420 میلیارد ریال
5) صنایع ریخته گری ایران با سرمایه 23 و ارزش روز حدود 300 میلیارد ریال
6) حدود 25 درصد سهام پتروشيمی کرمانشاه به ارزش حدود 2500 میلیارد ریال
 از جمله شرکت‌های معروفی که صد‌در‌صد سهام آنها متعلق به بنياد تعاون سپاه است مي‌توان به شرکت "کشت و صنعت شاداب خراسان"، شرکت "خدمات هوايی پارس" و صنايع غذايی "مائده" اشاره کرد. همچنین شرکتهای بهمن دیزل تولید کننده کامیون و کامیونت ایسوزوی ژاپنی،عصر بهمن، شاسی ساز ایران و ارزش آفرینان از دیگر شرکتهای متعلق به گروه بهمن سپاه هستند.
 

 ج) قرار گاه خاتم الانبیا یا قرارگاه اقتصاد؟

آن چه گفتیم غیر از فعالیت های قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء است. این قرار گاه نیز بخش قابل توجهی از پروژه های عمرانی کشور را در اختیار دارد. مراكز فني و سازندگي و تجاري سپاه آنقدر زياد است كه در اين گزارش نمي‌توان به همه آنها اشاره كرد اما يكي از معروف‌ترين‌ آنها«قرارگاه خاتم» است. نام اين قرارگاه در فعاليت‌هاي عمراني تهران، در پروژه‌هاي نفتي عسلويه، در سرمايه گذاري‌هاي بازار سهام ودر فعاليت‌هاي بازار پول بيشتر از هميشه به چشم مي‌خورد. اين قرارگاه تا كنون بنابر برخي آمارها حدود 1500 طرح و پروژه عمراني و سازندگي را به انجام رسانده و در حال حاضر نيز حدود 247 طرح ديگر را در دست اجرا دارد.
قرارگاه سازندگی خاتم ‌الانبیا بنا به گزارش سپاه به کمیسیون بودجه مجلس ۸۱۲ شرکت ثبت شده در داخل و خارج ایران دارد و در سال گذشته ۲۲۵ پروژه در دست اجرا داشته که گفته می شود حدود صد پروژه بزرگ هم در یک سال گذشته از سوی دولت محمود احمدی نژاد به این قرارگاه واگذار شده است.سد مخزنی کرخه، آزادراه تهران- ساوه، آزاد راه همدان ساوه، تونل‌های آبی نیروگاه سد مخزنی کارون ۴، ترمیم و بازسازی پست‌های بتنی اسکله‌های هشت و ۹ بندر خرمشهر- خوزستان، طراحی و احداث آبگیر پالایشگاه‌های گاز منطقة پارس جنوبی با ظرفیت ۲۵۰ هزار مترمکعب در ساعت از دیگر قرارداد های این قرارگاه است.
این قرارگاه در سال 1369 به دستور آیت الله خامنه ای رهبر تازه جمهوری اسلامی و امضای رئیس جمهور وقت هاشمی رفسنجانی شکل گرفت تا سپاه پاسداران که آن روزها تحت فرماندهی محسن رضایی – که به تازگی تحصیلات مهندسی را رها و رشته اقتصاد را برگزیده بود - سهمی از سازندگی کشور و البته کسب درآمدهای ناشی از آن را در اختیار داشته باشند. از آن زمان بسیاری از پروژه های بزرگ سدسازی،آب رسانی، صدور نفت و گاز، تونل ها، بزرگ راهها و.. به سپاه پاسداران رسید. و این قرارگاه با توسعه خود زیرمجموعه های تخصصی را برای خود تعریف کرد که از آن جمله :" قرب نوح"، "موسسه حرا"،"موسسه رهاب"،"موسسه ساحل"،"موسسه عمران"،"موسسه مکين" قرارگاه بازسازي نيروي زميني سپاه و... را می توان نام برد.
قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء(ص) از نگاه خود قرارگاه
در راستای فرمان مقام معظم رهبری و فرمانده کل قوا(مدظله العالی)، مبنی بر ضرورت به کارگیری امکانات سپاه در جهت بازسازی و توسعه همه جانبه کشور، قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء(ص) سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با استناد به اصل 147 قانون اساسی و با کوله بار تجربه هشت سال دفاع مقدس، به عنوان یک ردۀ تخصصی و مجهز، درتاریخ 23/9/1368 تأسیس شد و پا به عرصه سازندگی و آبادانی ایران عزیز نهاد و از بدو تشکیل تاکنون توانسته است روندی رو به تعالی را طی کند و ضمن حفظ و ارتقای آمادگی رزمی و دفاعی خود، با اجرای صدها پروژه بزرگ ملی و استانی در زمینه های مختلف عمرانی و صنعتی، برگ های زرین فراوانی را به اوراق پرافتخار کتاب انقلاب اسلامی و سپاه بیفزاید و با بالا بردن شاخص های کمی و کیفی خود، موجبات اعتماد کارفرمایان در حوزه های مختلف را فراهم سازد و در راستای چشم انداز 20 ساله کشور و رسیدن به افق ایران 1404، به عنوان یک پیمانکار مجرب، زبده و توانمند، قابلیت اجرای پروژه های عظیم را به منصۀ ظهور گذارد. قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء(ص) تاکنون با اجرای بیش از 1700 طرح بزرگ ملی و استانی در گرایش ها، رشته ها و زمینه های مختلف مانند:

1- سد سازی؛ 2- ساخت بندر، اسکله و موج شکن؛ 3- ساخت سازه های شناور؛ 4- احداث شبکه های آبیاری، زهکشی و کانال های انقال آب؛ 5- احداث حوضچه های ساخت و تعمیر کشتی و سایر سازه های دریایی؛ 6- ساخت تأسیسات و تجهیزات؛ 7- احداث انواع خطوط انتقال آب، نفت و گاز؛ 8- ساخت مخازن نفت و آب؛ 9- تونل و سازه های زیرزمینی؛ 10- ابنیه مسکونی و اداری؛ 11- راه سازی؛ 12- کاوش های زمینی معدن؛ 13- خدمات حمل و نقل دریایی و زمینی؛ 14- کشاورزی؛ 15- خدمات مهندسی و مشاوره ای و پذیرش کار در رشته های جدید مانند ساخت پتروشیمی و پالایشگاه، کمک به دولت جمهوری اسلامی و خدمت به مردم را هدف خود قرار داده است.*گرایش های کاری قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء(ص)

قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء(ص) با هدف مشارکت در اجرای برنامه های توسعۀ اقتصادی – اجتماعی کشور در قالب مجری طرح، پیمانکار و مشاور با اولویت مناطق محروم، ناامن، مرزی و دارای شرایط خاص، با نگاه به توسعۀ امنیت ملی و عدالت اجتماعی در دو رشته اصلی عمران و صنعت و معدن فعالیت می کند. این دو رشته، خود به گرایش های مختلفی تقسیم می شوند که در ذیل به آنها اشاره می شود:

*گرایش ابنیه و سازه های سنگین

در این بخش که از اهمیت بالایی برخوردار است. قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء(ص) بیشترین تعداد پروژه را اجرا نموده و با ساخت بیش از 900هزار متر مربع ابنیه، کارنامۀ درخشانی از خود بر جا نهاده است. همچنین این قرارگاه با در اختیار داشتن امکانات وسیع، تجهیزات و نیروی انسانی متعهد و متخصص در امر طراحی، ساخت و نصب سازه های سنگین فلزی، به عنوان یکی از مهم ترین مجریان و پیمانکاران این صنعت در کشور شهرت یافته است. اهم پروژه های خاتمه یافته و در دست اجرای این گرایش:

1. احداث پل های تقاطع بزرگراه همت – دماوند.
2. اجرای عملیات سیویل شبکه جمع آوری گاز حوزه آغار(فاز1).
3. شبستان های محراب مصلای امام خمینی(ره).
4. اجرای عملیات سیویل و ساختمان های طرح اتیلن پنجم عسلویه.
5. اجرای عملیات سیویل واحد الفین یازده مجتمع پتروشیمی کاویان.

*گرایش تونل و سازه های زیرزمینی

وجود اختلاف سطح در نقاط مختلف کشور، نیاز فراوان و گسترده به ساخت تونل در کلیۀ بخش ها نظیر راه، راه آهن، خطوط انتقال آب، سد و... را غیراجتناب کرده است. قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء(ص) با استفاده از تجارب ارزشمند کسب شده در دوران دفاع مقدس، از ابتدای فعالیت خود در زمینۀ احداث تونل، حضور مؤثر و چشم گیری داشته است و با توجه به اجرای ده ها تونل، با کاربردهای خاص در مقاطع و اشکال بزرگ و پیچیده و فنی، در حال حاضر به عنوان یکی از پیمانکاران بزرگ و منحصر به فرد در رشتۀ تونل محسوب می شود. کارنامۀ قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء(ص) در رشتۀ تونل شامل بیش از 5/4میلیون متر مکعب حفاری زیر زمینی و بیش از 190کیلومتر اجرای تونل می باشد. نکتۀ قابل توجه این است که قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء(ص) موفق شده با 1000متر حفاری تمام مکانیزه در ماه، رکورد جدیدی را در این رشته به ثبت برساند. اهم پروژه های خاتمه یافته و در دست اجرای این گرایش:

1. تونل های آب بر نیروگاه سد مخزنی کارون4؛
2. تونل خط هفتم مترو تهران؛
3. طرح و اجرای قطعات 3و 4و 5 تونل انتقال آب انوچ به قمرود؛
4. تونل انتقال آب از سد تنظیمی کرج به تصفیه خانۀ تهران؛
5. طرح توسعۀ نیروگاه سد مسجد سلیمان(گدارلندر: بزرگ ترین سازۀ زیرزمینی کشور).

*گرایش سد و بند انحراف

شرایط اقلیمی و جغرافیایی کشور و لزوم مقابله با بحران کم آبی باعث شده تا در سال های اخیر، عنایت و توجه مسئولان کشور در این حوزه مضاعف شود. قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء(ص) نیز با این رویکرد، توانسته در زمینۀ سد و بند انحراف، آثار ارزشمندی از خود بر جای گذارد. با اجرای سد کرخه که جزو بزرگ ترین سدهای خاکی جهان محسوب می شود و همچنین با اجرای چندین سد بزرگ از جمله گتوند، زابل، زولا، آغ چای، سیرجان و حسنلو و... توانمندی و قابلیت بالای فنی و اجرایی قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء(ص) در اجرای پروژه های بزرگ سد سازی نیز برای همگان به اثبات رسیده است. اهم پروژه های خاتمه یافته و در دست اجرای این گرایش:

1. سد مخزنی کرخه؛
2. سد سبلان؛
3. عملیات احداث بدنه و آب بند پی، سرریز و تونل های آبرسان و نیروگاه و سازه های جنبی در طرح سد و نیروگاه آبی گتوند علیا؛
4. سد رودبار(لرستان)؛
5. سد صفا(کرمان).

*گرایش راه و باند

راه ها و مسیرهای ارتباطی، در تمام تاریخ زندگی بشر، نقش بسیار مهمی درتوسعه زندگی و محیط اجتماعی او ایفا نموده است. اما اهمیت این بُعد از توسعه و لزوم توجه بیشتر به آن در جوامع امروزی چندین برابر شده است. دولت خدمت گذار جمهوری اسلامی، با درک این مهم، توان مضاعفی را مصروف توسعه راه ها و مسیرهای مواصلاتی نموده و در این جریان، قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء(ص) با استفاده از حجم انبوه تجهیزات و ماشین آلات پیشرفته و مدرن راه سازی و بهره گیری از توان بالا و تجربه و دانش متخصصان خود، بیش از 170 پروژه در این زمینه اجرا نموده و توانسته کارنامۀ درخشانی از خود برجا گذارد. همچنین این قرارگاه قادر به انجام هرگونه عملیات در زمینۀ راه سازی، راه آهن و باند فرودگاه می باشد. اهم پروژه های خاتمه یافته و در دست اجرای این گرایش:

1. آزاد راه تهران – ساوه به طول 123کیلومتر؛
2. راه آهن دو خطۀ تهران – مشهد به طول 238کیلومتر؛
3. عملیات زیرسازی راه آهن کرمان – زاهدان به طول 180 کیلومتر؛
4. عملیات زیرسازی قطعات 20 و 21و 22 راه آهن اصفهان – شیراز؛
5. احداث باند دوم محور ماهشهر – آبادان.

*گرایش شبکه آبیاری و زهکشی و تصفیه خانه ها

با توجه به موقعیت اقلیمی کشورمان، توسعه شبکه آبیاری و زهکشی و همچنین احداث کانال، فعالیتی در جهت رونق کشاورزی و گامی در راستای خودکفایی در این عرصه است. قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء(ص) با اجرای ده ها پروژۀ بزرگ و عظیم کانال و شبکۀ آبیاری و زهکشی به وسعت چندین هزار هکتار و نیز ده ها پروژۀ در دست اجرا، توانایی های خود در این زمینه را به منصۀ ظهور گذاشته است. اهم پروژه های خاتمه یافته و در دست اجرای این گرایش:

1. شبکۀ آبیاری و زهکشی کرخه – دشت آزاگان؛
2. کانال آبیاری و زهکشی امیدیه(شهید رجایی) (کانال درجه 2 و زهکشی های درجه 1 و 2)؛
3. بند انحرافی و ایستگاه های پمپاژ و آبگیر و کارهای جانبی طرح شبکۀ آبیاری و زهکشی شادگان؛
4. اجرای سیستم انتقال آب و شبکۀ آبیاری و زهکشی ناحیۀ عمرانی شمارۀ 3 دشت قره ضیاءالدین؛
5. طرح مهار و دفع سیلاب محدودۀ فازهای 9 و 10 توسعۀ میدان پارس جنوبی؛
6. احداث قطعۀ دوم زهکشی اصلی(
e.m.d) و قطعۀ دوم کانال اصلی(m.c.1) دشت آزادگان.

*گرایش بندر و سازه های دریایی

اجرای سازه های دریایی، همواره از صعوبت خاصی برخوردار بوده است و کمتر پیمانکاری تمایل به اجرای این پروژه ها دارد. قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء(ص) با درک به موقع اهمیت و نقش اسکله ها و سازه های دریایی در اقتصاد کشور، وارد این عرصه شد و در حال حاضر با برخورداری از امکانات و تجهیزات خاص مانند بارج، شمع کوب، جرثقیل های بزرگ گراپ، شناورهای لایروب و... قادر است هرگونه پروژۀ اسکله و موج شکن را در کلیۀ بنادر ایران طراحی، احداث و یا ترمیم کند. این قرارگاه توانسته خودکفایی کشور در این صنعت را تا حد زیادی ارتقا بخشد و حضور پیمانکاران خارجی را در این عرصه کم رنگ نماید. اهم پروژه ای خاتمه یافته و در دست اجرای این گرایش:

1. احداث دو پست اسکله های 8 و 9 بندر خدماتی پارس؛
2. تعمیر و بازسازی اسکله های شهید باهنر بندرعباس؛
3. عملیات اجرای فاز 1و 2 و طرح توسعۀ مجتمع بندری شهید رجایی؛
4. طراحی و مهندسی تفصیلی و ساخت تمامی قسمت های بندر پتروشیمی پارس؛
5. بندر خدماتی پارس؛

*پروژه های لایروبی:

1. لایروبی حوضچه من در قشم؛
2. لایروبی حوضچه بندر شهید باهنر؛
3. لایروبی حوضچه ریشهر؛
4. لایروبی ترافیک ساحلی بندر شهید رجایی؛
5. بازگشایی حوضچه دوم مجیدیه(همراه با استخراج اجسام مغروق).

*گرایش تأسیسات نفت، گاز و پتروشیمی

قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء(ص) با برخورداری از سرمایۀ عظیم نیروی انسانی متخصص و دانش فنی و تجربه در حوزۀ فعالیت های نفت، گاز و پتروشیمی، با اجرای پروژه های متعدد و شرکت در مناقصات، توانسته است جایگاه مناسبی از نظر فنی و اجرایی در عرصۀ صنایع نفت، گاز و پتروشیمی کسب نماید و با توجه به امکانات، تجارب و نیروی متخصص خود، توان پیمانکاران داخلی در این زمینه را پررنگ ت سازد و شعار «ما می توانیم» برای همگان به اثبات برساند. اهم پروژه های خاتمه یافته و در دست اجرای این گرایش:

1. طرح توسعۀ میدان گازی پارس جنوبی، فازهای 15و 16؛
2. عملیات ساخت و نصب الفین پنجم عسلویه؛
3. تعمیرات اساسی و بهینه سازی اسکله های نفتی نصر، نصرت و ایلام در خلیج فارس؛
4. احداث تلمبه خانه های جدید نفت خام ری – تبریز؛
5. احداث آبگیر پالایشگاه های گازی پارس جنوبی.

*گرایش خطوط انتقال نفت، گاز و آب

قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء(ص) با بیست سال فعالیت در عرصۀ سازندگی کشور، حدود 100 پروژه و بیش از 3هزار کیلومتر خطوط انتقال نفت، گاز و آب تا قطر 2 هزار میلیمتر را در خشکی، دریا و مناطق صعب العبور، طبق استانداردهای فنی به اتمام رسانده است. در کنار اجرای تمام پروژه های بزرگ، آنچه برای قرارگاه مهم تلقی می شود و تلخی تمام خستگی ها را در کام این دریادلان شیرین می سازد، محرومیت زدایی از مناطق محروم در مسیر پروژه هاست. اهم پروژه های خاتمه یافته و در دست اجرای این گرایش:

1. خط انتقال گاز 56 اینچ ساوه – قزوین به طول 58 کیلومتر؛
2. خط انتقال گاز 56 اینچ سراسری هفتم عسلویه – ایرانشهر به طول 900 کیلومتر (
epc) (خط لوله صلح)
3. خط انتقال گاز 20 اینچ کامیاران – مریوان به طول 119 کیلومتر؛
4. طراحی و اجرای خط انتقال نفت خام 32 اینچ ساری – دورسک- نمرود به طول 140 کیلومتر؛
5. خط انتقال گاز 56اینچ بابامیدان – پاتاوه به طول 100 کیلومتر؛
6. طرح آبرسانی به شهرهای حاشیۀ خلیج فارس به طول 211 کیلومتر.

*گرایش مخازن و سازه های فلزی

امروزه به مخازن نفتی به عنوان پروژه های استراتژیک نگریسته می شود که در تعیین سیاست های نفتی نقش مهمی ایفا می نمایند. از این رو کشورهای پیشرفته توان قابل توجهی بر روی ساخت این مخازن معطوف نموده اند. در اختیار داشتن امکانات وسیع، تجهیزات و نیروی انسانی متخصص در امر طراحی و ساخت و نصب مخازن فلزی، این امکان را به وجود آورده تا قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء(ص) به عنوان یکی ز مهم ترین و منحصربه فردترین مجریان و پیمانکاران این صنعت د رکشور شهرت یابد. اهم پروژه های خاتمه یافته و در دست اجرای این گرایش:

1. طراحی، ساخت و نصب مخازن یک میلیون بشکه ای در جزیرۀ خارک؛
2. ساخت یک دستگاه مخزن 60هزار متر مکعبی میعانات گازی در فازهای 4 و 5 پارس جنوبی؛
3. ساخت سازه فلزی پایپ راک(
piperack) فاز 9 و 10 پارس جنوبی؛
4. طراحی، ساخت و نصب مخازن
lng و lpg در بندر تمبک؛
5. ساخت چهار دستگاه مخزن 60هزار متر مکعبی میعانات گازی طرح توسعۀ میدان گاز پارس جنوبی فازهای 9 و 10؛
6. ساخت مخازن پروپان و بوتان در جزیره خارک.

*گرایش معدن اکتشاف

قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء(ص) با بهره گیری از متخصصان مجرب معدن و زمین شناسان مجرب و با تجهیز خود به پیشرفته ترین ماشین آلات روز دنیا در زمینۀ اکتشاف (
mustang13 –f3 cs1000,cs1500,s3000) هم اکنون به عنوان یکی از تواناترین و منحصربه فردترین پیمانکاران این عرصه به شمار می رود که امکانات و توانایی فعالیت در کلیۀ شاخه های اکتشافی شامل موارد ذیل را دارد:

• طراحی شبکۀ اکتشاف و ارائۀ طرح اکتشاف؛
• حفر گمانه های اکتشافی و نمونه گیری د راعماق و شرایط مختلف؛
• حفر تونل و ترانشه های اکتشافی؛
• اکتشاف ژئوشیمیایی و ژئوفیزیکی؛
• عملیات زمین شناسی و مهندسی مخزن؛
• عملیات لرزه نگاری دو بعدی و پردازش اطلاعات حاصل.

اهم پروژه های خاتمه یافته و در دست اجرای این گرایش:

1. عملیات حفاری اکتشافی معدن مس سونگون اهر به میزان 16806متر؛
2. عملیات حفاری اکتشافی معدن آهن کل سرچشمه به میزان 3000متر؛
3. عملیات حفاری اکتشافی معدن ایران مرکزی(شرکت ملی ایران) به میزان 30هزار متر؛
4. عملیات حفاری اکتشافی و مغزه گیری شرق و جنوب شرق ایران(سازمان زمین شناسی) به میزان 3هزارمتر.

*گرایش معدن استخراج

قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء(ص) با بهره گیری از امکانات پیشرفته جهت تجهیز، آماده سازی و استخراج معادن، به عنوان پیمانکار فعال در ده ها پروژۀ کشوری فعالیت نموده و توانایی انجام خدمات طراحی، مهندسی، تأمین ماشین آلات و تجهیز معادن زیرزمینی و روباز(فلزی و غیرفلزی) را دارا می باشد، از جمله:

• طراحی و استخراج معادن زیرزمینی؛
• طراحی و استخراج انواع معادن سنگ تزئینی؛
• طراحی و اجرای شبکه های حفاری و آتشباری؛
• طراحی و استخراج معادن سطحی اعم از فلزی و غیرفلزی.

اهم پروژه های خاتمه یافته و در دست اجرای این گرایش:

1. استخراج و حمل سنگ آهن در معدن گل گهر سیرجان به میزان 44,465,000تن؛
2. استخراج و حمل سنگ آهک در کارخانۀ سیمان صوفیان به میزان3,756,000 تن؛
3. تأمین مصالح موج شکن بندر پتروشیمی پارس به میزان 4,800,000تن؛
4. آماده سازی و باطله برداری، استخراج، حمل بوکسیت در معدن 3 و 4 جاجرم به میزان 000/580/1تن؛
5. استخراج و حمل سنگ بوکسیت در معدن جاجرم به میزان 2,353,383مترمکعب.

*گرایش معدن فرآوری

قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء(ص) ضمن بهره گیری از کارکنان مجرب و با رعایت استانداردهای کیفی و زیست محیطی، توانایی طراحی و احداث کارخانجات فرآوری به صورت
e.p.c را دارد. دراین راستا قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء(ص) علاوه بر توانایی تأمین تجهیزات پیشرفته برای اجرای پروژه ها، شرایط لازم جهت همکاری با شرکت های دارندۀ فناوری برتر مناسب به منظور انتقال فناوری، ساخت و راه اندازی کارخانجات فرآوری معدنی را دارد. اهم پروژه های خاتمه یافته و در دست اجرای این گرایش:

1. خردایش و دانه بندی سنگ بوکسیت در معدن مجتمع آلومینا ایران به میزان 500هزارتن؛
2. خردایش و دانه بندی در معدن شن و ماسه عسلویه شیراز به میزان 4,272,000تن؛
3. خردایش و دانه بندی سنگ آهک د رمعدن جلال آباد زرند به میزان 1,200,000تن؛
4. خردایش و دانه بندی سنگ آهک در معدن پتروشیمی شیراز به میزان 330,000تن؛
5. طراحی پایه و تفصیلی، مهندسی، تأمین کالا و تجهیزات داخلی و خارجی، احداث و کارایی سیویل، آموزشی، نصب و راه اندازی کارخانه احیای مستقیم فولاد آذربایجان.

*گرایش خدمات مشاوره و تحقیقاتی در زمینۀ سازه های دریایی و ژئوتکنیک

قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء(ص) با ایجاد مؤسسات خدمات مشاوره ای و با بهره گیری از دانش مهندسی و توان اجرایی خود و کسب تجربیات در پروژه های مختلف، انحصار دانش مهندسی در پروژه های ویژه که تاکنون در اختیار شرکت های چند ملیتی و خارجی بوده را بومی سازی نموده است و هم اکنون در مناقصات بین المللی، رقیبی برای شرکت های فوق گردیده است. پروژه های طراحی و خدمات مشاوره ای:

اهم پروژه های خاتمه یافته و در دست اجرای این گرایش:

1. طراحی جزئیات و مهندسی کارگاهی توسعه بندر شهید رجایی؛
2. طراحی تفصیلی و مشاور مادر بندر خدماتی پارس؛
3. طراحی جزئیات و مهندسی کارگاهی تعمیرات سکوهای نفتی منطقه جزیره سیری؛
4. طراحی جزئیات و مهندسی کارگاهی بندر پتروشیمی پارس؛
5. طراحی پل خلیج فارس؛
6. طراحی تفصیلی و سازه آبگیر پارس جنوبی؛

پروژه های بخش ژئوتکنیک:
اهم پروژه های خاتمه یافته و در دست اجرای این گرایش:

1. انتقال آب دشت روانسر قطعات 1 و 2؛
2. مطالعات ژئوتکنیک
lng پکیج3؛
3. مطالعات ژئوتکنیک سد داریان قطعه
sg؛
4. مطالعات ژئوتکنیک دریایی در منطقه عمومی جزیره لاوان؛
5. مطالعات ژئوتکنیک طرح استحصال زمین در عسلویه.
این قسمت معرفی قراردادهای قرارگاه از زبان خودش بود و سایر قراردادها نیز به شرح ذیل است:

قرارگاه خاتم الانبیا در صنعت نفت
هرچند فرماندهان قرارگاه خاتم هرگز اتهام برخورداري از امتيازات ويژه در واگذاري مناقصه‌ها را نپذيرفتند و حتي محمود احمدي‌نژاد نيز يك‌بار از آنها در برابر اين نقدها دفاع كرد اما نقد جدي بخش خصوصي به قرارگاه خاتم و فعاليت‌هاي آن هميشه اين بوده كه رقابت اين قرارگاه به دليل برخورداري از برخي ابزار قدرت ومعافيت‌ها مثل معافيت‌هاي مالياتي و.... با شركت‌هاي بخش‌خصوصي رقابتي عادلانه نيست.
قراردادهایی که در زمان احمدی نژاد به قرارگاه خاتم الانبیا واگذار شده عبارتست از:
1)پروژه
۱۵ و ۱۶ پارس جنوبی (با ترک تشریفات قانونی) با قیمت قرارداد اولیه ۲ میلیارد و ۹۷ میلیون دلار معادل 21 هزار میلیارد ریال که اخیرا قرار است 2 میلیارد دلار از صندوق ذخیره ارزی برای این قرارداد به سپاه اختصاص یابد،
2)خط انتقال گازصلح  ( خط انتقال گاز ایران به هند و پاکستان که هنوز قرارداد آن امضا نشده و ساخت آن ازعسلویه به ایرانشهر به طول ۹۰۲ کیلومتر با ارزش حدود   20 هزار میلیارد ریال به سپاه واگذار شده ،
3) ساخت ۱۲٪ از مسیر راه آهن کشور ،
4)ساخت تونل قمرود به طول ۳۰ کیلومتر ( با واگذاری پیمان به یک شرکت ایتالیایی )،
 5) خط های ششم و هفتم متروی تهران،
6)خط دوم متروی مشهد،
7)خط انتقال آب از کرج به تهران به طول ۳۰ کیلومتر،
 8) پروژه های سد کرخه و گتوند،
9)ساخت پروژه چهار مخزن یک میلیون بشکه ای در جزیره خارک و ساخت مخزن در ۱۱ شهر کشور،
10) پروژه ساخت ۱۰ دکل حفاری چاه های نفت،
 11) پروژه توسعه فاز های ۱ و ۲ بندر شهید رجایی (به ارزش ۷۰۰ میلیون دلارمعادل 7 هزار میلیارد ریال )،
12)  توسعه بندر چابهار،
 13) واگذری شرکت کیش اویل اورنیتال  از سوی دولت در سال ۸۵ به سپاه (به ارزش ۹۰ میلیون دلار) ،
14) طرح انتقال آب از سرشاخه هاي دز به قم رود با هزینه بیش از 5 هزار میلیارد ریال،  
15) مناقصه 2.5 میلیارد دلاری پروژه ساخت خط ریلی پس کرانه در منطقه آزاد چابهارمعادل 25 هزار میلیارد ریال

 
16)  توسعه اسکله بندر شهيد بهشتی در چابهار بود، با ارزشی بيش از ۳۴۱ ميليون دلار.
17) در قرارداد ديگر اين قرارگاه با دولت نهم، قرارگاه «خاتم الانبيا» با مشارکت گروه صنعتي «سديد» ‏برنده مناقصه 320 ميليون يورويي شرکت ملي گاز ايران شده است.‏اين مناقصه مربوط به پروژه خط‎ ‎انتقال گاز نائين- ميامي به طول 283 کيلومتر است.
18) مديرعامل شرکت مهندسي نيروي نفت‌وگاز سپانير وابسته به قرارگاه سازندگي خاتم‌الانبيا از توافق جديد با شرکت نفت‌وگاز پارس براي حفر يک حلقه چاه اکتشافي در حاشيه ميدان مشترک گازي پارس‌جنوبي خبر داد.
19 ) معاون امور آماده سازی سهام و شرکت های دولتی سازمان خصوصی سازی از واگذاری 60 درصدازسهام شرکت پتروپارس به  شرکت های زیرمجموعه موسسه مالی اعتباری ثامن الائمه خبرداد و ارزش سهام شرکت پتروپارس را 250 میلیارد تومان اعلام کرد .
20) در بخش شمال کشور قرارگاه خاتم طرح گازرساني ارمنستان را انجام داد و طرح گازرساني خط 11 ميامي به گلستان به زودي آغاز خواهد شد وخط 9 انتقال سراسري گاز هم به سپاه واگذار شده است .
21)رئیس قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا همچنین از ساخت واحد پتروشیمی اتیلین مروارید طی 24 ماه خبر داد. رئیس قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا همچنین در پایان ازانجام لرزه نگاری میادین مشترك نفتی بین ایران و عراق در بندر كرخه، میدان آذر و میدان چنگوله خبر داد.
22) خطوط انتقال گاز در منطقه خرم آباد
قرارداد500 ميليارد ريالي شهرداری تبریز با قرارگاه خاتم الانبيا برای ساماندهی میدان چای
مدیر عامل شرکت مهندسی نیروی نفتو گاز سپانیر وابسته به قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا از توافق جدید با شرکت نفت وگاز پارس برای حفر یک حلقه چاه اکتشافی در حاشیه میدان مشترک گازی پارس جنوبی خبرداد.
از نكات جالب آنكه اكثر شخصيت‌هاي سياسي فعلي كشور به نوعي به اين قرارگاه مربوط مي‌شوند و در آن سابقه‌اي داشته‌اند. اشخاصي چون سرلشكر فيروزآبادي، محمد باقرقاليباف، محسن رضايي و حتي پرويز فتاح وزير نيرو، وزير همان وزارت خانه‌اي كه امروزه در شرکت توسعه منابع آب و نيروي ايران ( بزرگ‌ترين كارفرماي سد و نيروگاه‌هاي آبي ايران) در بين نام شركت‌هاي همكار آن نام شركت‌هاي نظامي چون: قرارگاه خاتم الانبيا/ قرارگاه خاتم الانبيا(قرب نوح)/ قرارگاه خاتم الانبيا(موسسه حرا)/ قرارگاه خاتم الانبيا(موسسه رهاب)/ قرارگاه خاتم الانبيا(موسسه ساحل)/ قرارگاه خاتم الانبيا(موسسه عمران)/ قرارگاه خاتم الانبيا(موسسه مکين)/ قرارگاه بازسازي نيروي زميني سپاه و قرارگاه قائم/ ارتش جمهوري اسلامي (قرارگاه منطقه جنوب) به چشم مي‌خورد.
 پس از روی کار آمدن احمدی نژاد، تمام شرکتهای خارجی و مطرح نفتی جهان را از قراردادها کنار گذاشتند و قراردادها را به شرکتهای سپاه واگذار کردند که نتیجه ان کاهش تولید نفت ایران ، تزریق گاز ترش به جای گاز شیرین و تصفیه شده به لوله های گازو کشته شدن هموطنان بیگناهمان د راثر مسمومیت گازی، افزایش سه برابری واردات گاز از ترکمنستان به 9 برابر قیمتهای قبلی ، کاهش تولید گاز و کشته شدن حدود 30 ایرانی بیگناه در زمستان 1386 و هزاران فاجعه دیگر بوده است.
. سردار خواجه‌علي حجم کل پروژه‌هاي عمراني واگذار شده به قرارگاه خاتم‌الانبيا را 150 هزار ميليارد ریال اعلام کرد.
 
شرکت "اورينتال کيش" از سوی بخش خصوصی با هدف راه اندازی ميدان های نفتی و گازی در سال ۲۰۰۲ ايجاد شد و سپس طرح هايی را در ميدان های آبی و زمينی مشترک با عراق، عربستان سعودی (ميدان فروزان) و قطر (ميدان سلمان) به راه انداخت (۹). از آن گذشته اين شرکت توانست با اجازه رسمی از دولت جمهوری اسلامی با بنگاه سازنده تجهيزات نفتی آمريکايی Haliburton وارد گفتگو شود و قرارداد همکاری امضاء کند.به تدريج اما محافل قدرتمدارو به ويژه جناح سرسخت و رانت خوار سپاه پاسداران، اورينتال کيش را برای پذيرفتن افراد خود در هيئت مديره زير فشار گذاردند. با رد اين پيشنهاد از سوی مديران اورينتال کيش، مذاکرات اين شرکت با شرکت آمريکايی Haliburton مورد اتهام قرار گرفتو افزون بر آن قرارداد ميان دو شرکت فسخ و حتی حکم جلب سيروس ناصری مدير مسئول اورينتال کيش و يکی از مذاکره کنندگان پيشين پرونده اتمی نيز صادر شد. پس از اين، قرارگاه خاتم الانبياء سپاه پاسداران، تمام تجهيزات و امکانات فنی و سرمايه أی و نيز چند دکل نفتی اورينتال کيش را به بهای ارزان ۹۰ ميليون دلار در ژوئيه ۲۰۰۷ به چنگ آورد.

قرارگاه خاتم الانبیا در مسكن

سال گذشته در همين روزها فرمانده قرارگاه سازندگي خاتم‌الانبيا توسعه بخش مسكن كشور را يكي از سياست‌هاي جديد اين قرارگاه عنوان كرد و گفت: در اين زمينه طرحي با عنوان طرح صنعتي‌سازي مسكن ارائه شده كه در هيات وزيران مورد تصويب قرار گرفته است. سردار قاسمي آموزش و محروميت زدايي را از جمله كارهاي مهم اين قرارگاه خواند و اظهار داشت: در مناطق محروم كشور يك هزار
۴۵۰روستا شناسايي شده كه حدود ۲۰۰طرح عمراني را در اين مناطق محروم شروع كرده ايم.

قرارگاه خاتم الانبیا در بنادر
يكي از حوزه‌هاي عمده فعاليت اين قرارگاه، ساخت و تجهيز اسكله‌ها و بنادر است. در ارديبهشت ماه سال 87 مديرعامل شركت توسعه بندر و فرودگاه كيش گفت: قرارگاه سازندگي خاتم‌الانبيا برنده مناقصه احداث اسكله
۱۲هزار تني بندرگاه جزيره كيش شد. مبلغ قرارداد احداث اسكله ۱۲هزار تني بندرگاه كيش ۳۲۰ميليارد ريال است. پيش از آن در بهمن ماه سال ۸۵ قرارداد ساخت مخازن ذخيره‌سازي، تاسيسات بندري و اسكله طرح «ايران ال‌ان جي» را با مشاركت شركت «دايلم» كره جنوبي و قرارگاه سازندگي خاتم‌الانبياء، منعقد كرد. از ساير اسكله‌هايي كه اين قرارگاه در ساخت و تجهيز آنها مشاركت داشته است مي‌توان به: اسكله‌هاي شهيد بهشتي و پست پانامات در بندر امام خميني(ره) اشاره كرد.
قرارگاه خاتم در راه‌آهن
قرارگاه خاتم، در بخش راه‌هاي ريلي نيز پروژه‌هايي را انجام داده و مي‌دهد. 23 بهمن ماه سال 85 شهردار منطقه
۱۷تهران از امضاي تفاهمنامه مشترك ميان شهرداري تهران، شركت راه‌آهن و قرارگاه خاتم‌الانبيا براي انتقال بخشي از خط آهن تهران - تبريز به زير زمين خبر داد. اين طرح قرار بود طي مدت ۲۴ماه و با هزينه تقريبي ۶۰۰ميليارد ريال انجام شود. دي‌ماه همان سال نيزعمليات ريل‌گذاري راه آهن زاهدان - بم از زاهدان به سمت بم آغاز شدکه در انتخابات خرداد 88 برای خرید رای افتتاح شد اما ریل های آن کج شده و سالها طول میکشد تا با هزینه سنگین دیگری ترمیم شود. پيمانكار اين پروژه نيز قرارگاه خاتم بود.

قرارگاه خاتم الانبیا در کامپیوتر و اطلاعات
در گروه شرکتهای کامپیوتر و فناوری اطلاعات شرکتهای ایز ایران و صا ایران در اختیار سپاه است وشرکت صابرین وابسته به سپاه خرید و راه اندازی دستگاههای تولید و ارسال پارازیت را بر عهده دارد. سرداران سپاه دولت اصلاح طلب محمد خاتمی را به فسخ قراردادهای فرودگاه امام خمينیو اپراتور تلفن همراه ترک سلواداشتند تا همه آن امتيازها را در اختيار گيرندو اکنون 70 درصد سهام ایرانسل به وزارت دفاع و شرکتهای سپاه تعلق دارد.

واگذاری قرارداد به خاتم الانبیا توسط شهرداری تهران وقاليباف
قاليباف در سن
۲۲ سالگي فرمانده لشکر پنج نصر خراسان در جنگ ايران و عراق بود. او که دوره خلباني نيز گذرانده‌است سال ۱۳۷۳ فرمانده قرارگاه خاتم‌الانبيا شد و سال ۱۳۷۶ به فرماندهي نيروي هوايي سپاه پاسداران منصوب شد و در سال ۱۳۷۹ براي فرماندهي نيروي انتظامي انتخاب شد. شايد به خاطر حضورش در قرارگاه خاتم است حالا كه به عنوان شهردار تهران شناخته مي‌شود، حجم زيادي از عمليات راه سازي و پل‌سازي را به اين قرارگاه و شركت‌هاي تابعه واگذار مي‌كند.


بانکها و موسسات مالي و اعتباري سپاه پاسداران رهبر
اگرچه نیروهای نظامی ایران به سپاه، ارتش و نیروی انتظامی تقسیم بندی می شود اما تمام این سه قوه اکنون به طور کامل در اختیار سپاه قرار گرفته و این نیرو مالک تمام دارایی ها و اختیارات نیروهای نظامی انتظامی کشور شده است.
موسسه مالی و اعتباری قوامین
موسسه قوامين داراي منابع به ميزان سه هزار و 800ميليارد تومان تا پایان خردادماه سال گذشته بوده که در پایان شهریور ماه 1388سپرده های پولی آن به 7هزار و500میلیارد تومان رسیده است.این موسسه متعلق به بنیاد تعاون نیروی انتظامی ومدیر عاملی آن برعهده خطیبی است.
موسسه مالی و اعتباری مهر(صندوق قرض الحسنه بسیجیان سابق)
موسسه مهر متعلق به بنياد تعاون بسيج است. منابع اين موسسه 3هزارو 170ميليارد تومان و مصارف آن 2هزارو 280ميليارد تومان در پايان خردادماه سال گذشته بوده و مديريتش برعهده شفيع‌زاده است. موسسه فوق با 700 شعبه داراي بالاترين شعب در بين موسسات و بانك‌هاي غيردولتي است. نقدینگی  اين موسسه در پايان شهريورماه 7500ميليارد تومان و در پایان آذر 1388 حدود 80 هزار میلیارد ریال  بوده است.
موسسه مالی و اعتباری بتاجا(ایرانیان)
این موسسه متعلق به بنیاد تعاون ارتش است که توسط سران سپاه اداره می شود. منابع این موسسه در پایان آذرماه  1388 معادل 12 هزار میلیارد ریال بوده است.. این موسسه پیش از این به عنوان صندوق تعاونی بتاجا (بنیاد تعاون ارتش جمهوری اسلامی) و صرفا در قالب سیستم پرداخت طرح حکمت عمل کرده وبا راه اندازی این موسسه، تمام شعب صندوق تعاون بتاجا به شعب این موسسه تبدیل مي‌شوند و تنها صندوق تعاون مسکن حکمت همچنان به فعالیت خود ادامه مي‌دهد.
موسسه مالی و اعتباری انصارالمجاهدین
اين موسسه تحت مالکیت سپاه با منابعي در حدود 2هزارو 700ميليارد تومان در پايان خردادماه سال گذشته در پایان شهریور ماه امسال 5هزار میلیارد تومان و در آذر 1388 حدود 60 هزار میلیارد ریال منابع داشته است. اين موسسه نيز داراي حدود 600شعبه است که به تازگی مجوز پذیره‌نویسی برای تبدیل شدن به بانک را از بانک مرکزی دریافت کرده است مديرعامل اين موسسه غلامحسن تقی نتاج است.
موسسه مالی و اعتباری ثامن‌الائمه
موسسه مالی و اعتباری ثامن الائمه وابسته به سپاه در پایان شهریور ماه امسال 5هزار میلیارد تومان  و در آذر 1388 بیش از 60 هزار میلیارد ریال منابع داشته است.این رقم در خرداد ماه سال گذشته 2هزار و260 میلیارد تومان بوده است.

موسسات مالی اعتباری وابسته به سپاه در سالهای گذشته همچون بسیجیان و انصارعامل اصلی پولشویی و نقل و انتقال مالی قاچاق مواد مخدرو کالای قاچاق به کشور بوده اند که سپاه برای رد گم کردن و تبرئه این موسسات ، در حال تبدیل آنها به بانک است اما موسسات جدیدی در استانهای کرمان وخراسان ایجاد کرده تا پولشویی و قاچاق را به انها واگذار کند که تعدادی از آنها به شرح ذیل معرفی میشوند:
موسسه مولی الموحدین
تعاوني اعتباري مولي‌الموحدين ظاهرن متعلق به بخش خصوصي استان خراسان داراي 206شعبه است. اين تعاوني اعتباري در پايان خردادماه سال گذشته داراي 560ميليارد تومان منابع و 498ميليارد تومان مصارف بوده است. تا پایان شهریور ماه امسال میزان منابع این موسسه به 1050میلیارد تومان و در آخر آذر ماه به 15 هزار میلیارد ریال رسیده است. مديرعامل اين تعاوني اعتبار، صميمي است.
موسسه مالی و اعتباری میزان
سهامدار موسسه ميزان ظاهرابخش خصوصي پرسنل دادگستري استان خراسان است. اين موسسه در پايان خردادماه سال گذشته به ميزان 27ميليارد تومان منابع جذب كرد و 23ميليارد تومان مصارف داشت. این موسسه تا پایان شهریور ماه امسال 700میلیارد تومان و تا اخر آذر1388 حدود هزار میلیارد تومان منابع داشته است. تعداد شعب اين موسسه، 105 شعبه است.
موسسه مالی و اعتباری عسگریه
موسسه عسگريه متعلق به بخش خصوصي و مركز آن در مشهد است. اين تعاوني با 120 شعبه، 62ميليارد تومان منابع و 47ميليارد تومان مصارف تا پايان خردادماه سال گذشته داشته است. منابع موسسه 450میلیارد تومان تا پایان شهريور ماه  و 500 میلیارد تومان تا آذر1388 بوده است. مديرعامل اين تعاوني اعتباري جوادي است.

موسسه مالی واعتباری مشیز
موسسه مشيز متعلق به بخش خصوصي استان كرمان است كه منابع و مصارفش به ترتيب در پايان خردادماه سال گذشته 128ميليارد تومان و 89ميليارد تومان بوده است. اين موسسه با65 شعبه تا پایان شهریور ماه امسال 200میلیاردتومان منابع داشته است است.

بودجه های سالانه سپاه
علاوه بر همه دارایی های پیدا و پنهان، هرساله 40 تا 50 هزار میلیارد ریال در بودجه سالانه به سپاه اختصاص می یابد که بر اساس قانون بودچه سال 1388 مصوبه مجلس بیش از 48500 میلیارد ریال فقط برای بودجه سال 1388 به سپاه پاسداران رهبر، حدود 18 هزارمیلیارد ریال به ارتش، حدود 46 هزار میلیارد ریال به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح (که این وزارتخانه نیز به طور کامل در اختیار سپاه است)، حدود 22 هزار میلیارد ریال به نیروی انتظامی و بیش از هزار میلیارد ریال به ستاد مشترک اختصاص یافته است.
اختصاص 45400 ميليارد ریال براي پرداخت حقوق بازنشستگان نيروهاي مسلح
معاون طرح و برنامه سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح گفت: در بودجه سال 88، براي حقوق و مزاياي بازنشستگان و مستمري‌بگيران نيروهاي مسلح، مبلغ 4 هزار و 540 ميليارد تومان اختصاص و مصوب شد. مسعود حشمتي‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعي باشگاه خبري فارس «توانا» اظهار داشت: براي درمان اوليه بيمه‌شدگان نيروهاي مسلح مبلغ 427 ميليارد تومان، براي بيمه مكمل درمان شاغلان و بازنشستگان و عائله‌ تحت تكفل 861 ميليارد تومان و براي ارائه خدمات رفاهي 74 ميليارد و 400 ميليون تومان تصويب شد. وي در ادامه افزود: همچنين براي برنامه‌هاي تحولي سازمان توسعه، 5/3 ميليارد تومان و براي هزينه‌هاي اداري و جاري سازمان 5/21 ميليارد تومان در نظر گرفته شده است. کل بازنشستگان کمتر از 500 هزار نفر است.
سپاه پاسداران رانت های اقتصادی را که حق خود می داند به دور از هر گونه رقابت و نظارتی از سوی دولت و يا به زور نظامی از دست رقبا به دست می آورد. در اين جا به اين نيز اشاره خواهيم کرد که دستگاه و تشکيلات اقتصادی سپاه پاسداران در هيچ دفتر و سند رسمی کشور ثبت نيست و در نتيجه سپاه هر چه بخواهد وارد می کند و می فروشد، بدون آن که حسابی به گمرکات کشور پس دهد و يا مالياتی بپردازد. هيچ گزارش مالی درباره فعاليت های اقتصادی سپاه منتشر نمی شود و بودجه آن نيز محرمانه است. سپاه پاسداران در مورد کارهای سياسی و اقتصادی خود به دولت و مجلس ايران گزارش نمی دهد و مستقيما زير نظر آيت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی فعاليت می کند .وجود ۶۰ اسکله " نامريی " و غيرمجاز سپاه پاسداران در جنوب کشور را نخستين بار مهدی کروبی، رئيس مجلس ششم افشا کرد. منابعی ديگر شمار اسکله های غيرمجاز در اختيار سپاه و نهادهای وابسته را ۷۰ ذکر کرده اند . گويا يک سوم واردات کشور از طريق بازارهای غيرقانونی، اقتصاد زيرزمينی و اسکله‌های غيرمجاز صورت می‌گيرد .

با اژدهای چند سر سپاه پاسداران چه می توان کرد؟ بنا بر آن چه شرحش رفت به روشنی می توان ديد که سپاه پاسداران امروز تبديل به نيرويی چند سر در کشور شده است. سپاه هم ارتش و هم نيروی شبه نظامی است وهم گروهی عقيدتی و ايدئولوژيکی وهم پليس و ژاندارمری و دژبانی وزندانبان. پاسداران هم عهده دار وظايف سازمان های اطلاعاتی و ضد اطلاعاتی و جاسوسی اند و هم پليس دادگستری و مامور وزارت خارجه و وابسته نظامی. هم نيرو های ويژه کماندويی داردند و هم در درون و برون از مرز هر وقت بخواهند دخالت نظامی می کنند.
 
کل دارایی های سپاه پاسداران رهبر
در پي طرح انتقادات از ورود قرارگاه خاتم به پروژه‌هاي عمران مسوولان اين قرارگاه معتقدند كه در طرح‌هاي اجرا شده و در حال اجرا تنها از 30 درصد توان مهندسي و تجهيزاتي سپاه استفاده شده و 70 درصد ديگر در بخش دفاعي به كار گرفته شده است. بودجه نظامی دفاعی کشور در بودجه علنی سال 1388 مصوب مجلس شورای اسلامی معادل 25 درصد کل بودجه یعنی حدود 120 هزار میلیارد ریال بوده که بر اساس جمع بندی کل بودجه های 20 سال گذشته از زمان رهبری خامنه ای، بیش از یک میلیون میلیارد ریال به طرح های نظامی دفاعی زیر نظر سپاه اختصاص یافته است. بر این اساس با جمع بندی ارقام بودجه و پورتفوی شرکتهای بورسی، فقط دارایی های آشکار سپاه پاسداران حدود 2 میلیون میلیارد ریال معادل 200 هزار میلیارد تومان است.
 
[کد مطلب: 12000] [تاريخ انتشار: بيستم دی ۱۳۸۸ برابر با دهم ژانويه ۲۰۱۰] [ نسخه مناسب چاپ ]
تقسيم با ديگران:

در زمینه‌ی انتشار نظرات کاربران گرامی رعایت چند مورد ضروری است
  • لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید
  • «پيک ايران» مجاز به ویرایش ادبی نظرات کاربران است
  • مطالبی که حاوی کلمات رکيک، غير اخلاقی و يا توهين به ديگران باشد منتشر نميشوند
  • نظراتی که پیرامون این خبر نباشد منتشر نمیشود
  • نطرات حاوی لينک منتشر نميشوند
نام: (الزاميست)
نظرات شما (حداکثر تعداد حروف با احتساب فاصله بين حروف 1000 حرف ميباشد):

Captcha
اعدادی را که در تصویر بالا می بینید (بدون فاصله گذاشتن میان آنها) در باکس زير وارد کنید و سپس دکمه ارسال را کليک کنيد
نظرات خوانندگان
نوشته شده در تاريخ ششم امرداد ۱۴۰۰ برابر با بيست و هشتم ژوئيه ۲۰۲۱ ، 19:01:10 توسط فخری
متاسفانه سالانه با 1.5درصد رشد جمعیت کشور ایران سالی بیش از یک میلیون به جمعیت اضافه میکنیم درحالی هزینه هر فرد 100000 دلار شامل هزینه مسکن تحصیل وخوراک وکار بدانیم یعنی سالی 100میلیارددلار باید به تولید ناخالص هر سال اضافه شود که با تولید ناخالص 400 میلیارد دلاری ایران باسالی 25درصد رشد اقتصادی داشته باشیم که درجهان غیر ممکن است درحالی که در ایران بالاترین رشد 5 درصد بوده لذا تنها راه نجات ایران تنها رشد جمعیت کمتر از صد هزار نفر درسال است تاهم اشتغال وسرمایه گذاری وهم کم ابی وهم الودگی هوا وترافیک وهم افزایش ساخت بیمارستان وخدمات بهداشتی صورت گیرد لذا نباید با افکارمقصر کردن چپ یا راست مسیر انحرافی داد نمونه کشور روسیه وچین هستند روسیه 20 سال جمعیتی حدود 145 میلیونی دارد وسالی 20000 نفر به جمعیت ان اضافه میشود که نزدیک به صفر است ورشد جمعیت ان 0.01 درصد است واز اقتصاد پویاتری نسبت به خاورمیانه دارد
نوشته شده در تاريخ چهارم اسفند ۱۳۸۸ برابر با بيست و سوم فوريه ۲۰۱۰ ، 01:10:24 توسط وحید
جون عمتون مردم ایران همونطوری که به شاه دادن از مردم دزدیدو در رفت و کل پول ملتو با خودش برد تو کون امریکا ریخت اینام دارن میخورن اینو خودی داره میخوره اونو خارجیا و یه مشت ایرانی کفتال که خارج کشور وایستادن دارن زیرآب کشورشونو میزنن
نوشته شده در تاريخ بيست و نهم دی ۱۳۸۸ برابر با نوزدهم ژانويه ۲۰۱۰ ، 05:41:02 توسط حسن گچل
بعد از اين گدا و گشنه ها نوبت کيست که بياد و از تعصب و خرافات مذهبى مردم سو استفاده کند و به نون و نواى برسند .
نوشته شده در تاريخ بيست و هفتم دی ۱۳۸۸ برابر با هفدهم ژانويه ۲۰۱۰ ، 14:14:10 توسط كريمخان
نازنين عزيز٠سرمايه داران درون رژيم همانگونه شما ميبينيد دو دسته هستند آنها كه اعتقاد دارند كم بخور و هميشه بخور و آنها كه عجله دارند و ميخواهند هرچه زودتر بار خود را ببندند, حالا بهر قيمتي باشد٠ هيچ كدام از جناحها خواهان دادن حقوق حقه ملت و آزادي هاي اجتماعي و سياسي نيستتد ولي شيوه اداره كردن كشور شان متفاوت است٠بطور مثال جناح اصلاح طلب ميل به خصوصي سازي دارد و ميداند با باز كردن مرزها و چرخش بسمت غرب سرمايه هاي زيادي را ميتواند جذب كشور كند اما جناح سركوبگرخواهان متمركز شدن سرمايه هاي كشور در دستان خود است٠اين تضاد درون سرمايه داري است٠رفرميستها با دادن رفرمهاي سطحي در جامعه باعث آرامش نسبي در جامعه و خاموش كردن انقلاب هستند٠ج. ا. در سي سال اخير جز بر افزايش فاصله طبقاتي و فشار بر محرومين جامعه هيچ كاري نكرده و دليل نارضايتي مردم نيز درين است كه از انقلاب بهمن انتظار عدالت و رفاه بيشتر كه وعده داده شده بود داشتند ولي عملا اين رژيم علاوه بر غارت مردم صداي اعتراضات را بوحشيانه ترين وجهي سركوب كردند كه بخشي از مخالفان را سرمايه داران تشكيل ميدهند٠
نوشته شده در تاريخ بيست و ششم دی ۱۳۸۸ برابر با شانزدهم ژانويه ۲۰۱۰ ، 03:16:34 توسط نازنین
کریمخان عزیز اگر حدس شما درست باشد بس همین اصلاح طلبان که 8 سال در مصدر کار بودند چرا صدایشان در نیامدحال که دستشان را از تمام نعمات کوتاه کردند تازه شدند دلسوز مملکت ؟
نوشته شده در تاريخ بيست و ششم دی ۱۳۸۸ برابر با شانزدهم ژانويه ۲۰۱۰ ، 03:08:38 توسط نازنین
زمان شاه هم خیلی میگفتند که فلان جا مال اشرف است و راه و ترابری و هزاران کامیون تریلیها مال شاهبور و اردشیر و این و ان و فلان کارخانه و زمینها مال شاه هست است ولی در نهایت همه بجا مانده کسی رو دوشش نبرده تمام اینها متعلق به ان اب و خاک است مطمئن باشید چنان فرار کنند که با همان میلونها بول نقدشان انهم شاید بتوانند زندگی کننداگر بتوانند از چنگ عدالت فرار کند. بهر حال از ابتدا با اعدامهائی که راه انداختند و بعد از جنگ 8 ساله خوب خودشان را جا انداختند وملت را با دروغ و فریب از همه چی بی خبر نگه داشتند.حال دستشان رو شده و ملت از تمام داشته هایشان و عملکردهایشان چه در داخل و چه در خارج اطلاع دارند و بازخواستش را در خیابانها فریاد میکنند.
نوشته شده در تاريخ بيست و يکم دی ۱۳۸۸ برابر با يازدهم ژانويه ۲۰۱۰ ، 21:20:32 توسط كريمخان
نويسنده اين مقاله كه مشخص نيست كيست اطلاع دقيقي از دزدي ها و چپاول اقتصادي سپاه دارد٠چيزي كه من حدس ميزنم اين است كه نويسنده مقاله متعلق به جناح رقيب يعني باند موسوي و اصلاح طلبان حكومتي است كه ضمن افشاي سپاه, آه و ناله راه انداخته كه اعمال اين دولت بر خلاف گفته هايش خصوصي سازي نيست بلكه متعلق به مافياي دولتي-نظامي است٠ من گاهي متحير ميمانم كه اين حكومتي كه از مشتي جاهل بيسواد و احمق تشكيل شده توسط چه كساني در پشت پرده چنين خوب سازماندهي ميشوند؟مشخص است كه اينان نميخواهند نفعي به جناح طرفدار خصوصي بخشي و بزرگ سرمايه داري طرفدار غرب برسد و تمام جنگ جناح راست ميانه كه خورده بورژوازي ناراضي را يدك ميكشد با جناح تماميت طلب كه از سكوت توده هاي محروم برخوردار است فقط براي كنترل سرمايه هاي كشور بجان هم افتاده اند...ادامه دارد
نوشته شده در تاريخ بيست و يکم دی ۱۳۸۸ برابر با يازدهم ژانويه ۲۰۱۰ ، 18:44:27 توسط SOHRAB
اگر فيل(ملت) ميدانست چه قدرتي دارد..شير سلطان جنگل نمي شد..همه مردم بايد بيدار شوند.
نوشته شده در تاريخ بيستم دی ۱۳۸۸ برابر با دهم ژانويه ۲۰۱۰ ، 19:06:39 توسط امین بابایی
هر چقدر هم ببلعند و بالا بکشند بالاخره یک روز پس خواهند داد، مردم از حلقومشان بیرون می کشد.