جلسه گفت و گو در باره کتاب " زنگی های گودِ قدرت" با مسعود نقره کار


[کد مطلب: 139587] [تاريخ انتشار: بيست و نهم مهر ۱۳۹۶ برابر با بيست و يکم اکتبر ۲۰۱۷] [ نسخه مناسب چاپ ]
تقسيم با ديگران:

آگهی های تجارتی