فراخوان تجمع بازنشستگان


زمان:دوشنبه22آبان ماه1396-ساعت10

مکان:مقابل نهاد ریاست جمهوری(خیابان پاستور شرقی – خیابان فروردین جنوبی)

بخش هایی از فراخوان با امضای پیشکسوتان پیشرو، پارک شهر و اندیشه:

بودجه در آذر ماه به مجلس داده می شود. قانون مدیریت خدمات کشوری قرار بود شهریور ماه برای دائمی شدن به مجلس برود و هنوز این اتفاق نیافتاده است. با وجود اینکه یکی از دستاوردهای ما در نظر گرفتن ردیف بودجه برای پیشکسوتان بازنشسته کشوری و لشکری بود ولی مبلغ در نظر گرفته که همان ۳۴۰۰میلیارد می باشد بسیار اندک است و خواسته ما را تامین نمی کند .

تاکنون مذاکرات بسیار برای بیشتر کردن مبلغ ردیف بودجه و اجرای قانون داشتیم و بی فایده بوده است. رئیس صندوق استعفا داده و در پیامش عملا اعلام کردند صندوق توان گرفتن حق قانونی ما را ندارد و ما باید به قدرت اتحاد و همت خود متکی باشیم. برنامه مطالبه گری سال جدید که بر تجمعات پی در پی استوار است .

و نظر به ضیق وقت و محدودیت زمانی در پیگیری مطالبات. از دوستان ساکن تهران ، البرز و شهرهای اقماری دعوت می شود با شرکت پر شور در تجمعی دیگر آخرین گامها را بردارند. در ۴ روز تحصن پیشکسوتان بازنشسته باهمت از شهرهای دور و نزدیک ایران کاری کردند کارستان و همت و غیرت خود را در امر مطالبه گری به زیباترین شکل به نمایش گذاشتند. حال نوبت ما پایتخت نشینان است که میزان تعهد خود نسبت به احقاق حق خود و فرزندانمان را به محک آزمایش بیازماییم .

دوستان همه شما دعوت هستید به یک تجمع پر شور برای استیفای حقوق قانونی خود .

وعده دیدار : دو شنبه  ۲۲ آبان ساعت ۱۰ صبح / مقابل نهاد ریاست جمهوری

تجمع مختص تهران ، البرز و شهرهای اقماری است.

منبع اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران ایران
*

[کد مطلب: 141167] [تاريخ انتشار: نوزدهم آبان ۱۳۹۶ برابر با دهم نوامبر ۲۰۱۷] [ نسخه مناسب چاپ ]
تقسيم با ديگران:

آگهی های تجارتی