پاریس - پشتیبانی از مبارزات زنان ایران علیه حجاب اجباری

هم‌میهنان آزاده! در پشتیبانی از مبارزات زنان ایران علیه حجاب اجباری، به دعوت تعدادی از انجمن های فمینیست در فرانسه ازجمله هماهنگی فرانسه برای لابی اروپایی زنان و جامعه زنان ایرانی برای دمکراسی ، تظاهراتی در مقابل سفارت« حکومت اسلامی ایران» برگزار می شود. زمان: روز پنج شنبه ۱۵ فوریه ۲۰۱٨ از ساعت ۱٣ تا ۱۶ ۴ Avenue d’Iéna, ۷۵۰۱۶ Parisمکان: همراه وهمگا م و با شرکت گسترده در این اکسیون از مبارزات زنان ایرانی علیه« حکومت اسلامی ایران» پشتیبانی کنیم. جامعه زنان ایرانی برای دمکراسی * لطفاً «روسری بر چوب» با خود بیاورید

[کد مطلب: 148108] [تاريخ انتشار: بيست و سوم بهمن ۱۳۹۶ برابر با دوازدهم فوريه ۲۰۱۸] [ نسخه مناسب چاپ ]
تقسيم با ديگران:

آگهی های تجارتی