برلین - دعوت به جلسه فرهنگی ماه فوریه -

دعوت به جلسه فرهنگی ماه فوریه نگاهی به خیزش اخیر و تاثیر آن بر تحولات آینده سیاسی در ایران از منظر: شیرین فامیلی، شهروز رشید، امید منتظری زمان: جمعه ۱۶ فوریه ۲۰۱٨ ، ساعت ۱۹ مکان: کانون پناهندگان سیاسی ایرانی ـ برلن

[کد مطلب: 148111] [تاريخ انتشار: بيست و سوم بهمن ۱۳۹۶ برابر با دوازدهم فوريه ۲۰۱۸] [ نسخه مناسب چاپ ]
تقسيم با ديگران:

آگهی های تجارتی