فراخوان به شرکت در تظاهرات ٨ مارس در گوتنبرگ+حزب حکمتیست

نه به حجاب اسلامی، نه به جمهوری اسلامی، نه به آپارتاید جنسی ! درهمبستگی با مبارزات زنان در ایران و در اعتراض به حکومت اسلامی متحدانه با مارش روز جهانی زن در گوتنبرگ همگام باشیم. زنان و مردان آزادیخواه ! روز هشت مارس روز اعتراض علیه بی حقوقی و تبیعض و نابرابری بر زنان است. این روز روز ما آزادیخواهان وبرابری طلبان است که به خیابانها بیائیم و یکبار دیگر اعتراض خود را به وضعیت اعلام میکنیم. حزب حکمتیست شما را فرا میخواند که در تظاهراتی که از طرف کمیته 8 مارس در شهر گوتنبرگ فراخوان داده شده است همراه و همقدم با ما شرکت کنید وبا اعتراض به حکومت آپارتاید جنسی در ایران گرمترین همبستگی را با جنبش آزادی زن به نمایش بگذاریم. پشتبانی از اعتراض دختران خیابان انقلاب که حجاب اسلامی را به چوب تحقیر می آویزند شایسته بهترین پشتیانی از طرف تک تک ما مردم آزادیخواه در گوتنبرگ هست . زمان: پنجشنبه ، 8 مارس 2018 ساعت : 17.30 محل : میدان گوستاو آدلف مرکزشهر گوتنبرگ زنده باد آزادی ، زنده باد برابری نه به حجاب اسلامی مرگ بر جمهوری اسلامی زنده باد سوسیالیسم حزب حکمتیست - گوتنبرگ 27 ژانویه 2018 تلفن تماس: 0707744020

[کد مطلب: 149872] [تاريخ انتشار: پانزدهم اسفند ۱۳۹۶ برابر با ششم مارس ۲۰۱۸] [ نسخه مناسب چاپ ]
تقسيم با ديگران:

آگهی های تجارتی