فراخوان سندیکای آلمانی د. گ. ب. به برگزاری شب همبستگی با کارگران ایران در فرانکفورت

به دعوت سندیکای آلمانی د. گ. ب.، فرانکفورت کنفرانس: سندیکالیسم، وضعیت تشکلات مستقل کارگری و شرایط کار در ایران بحث و گفتگو با فعالان کارگری ایران و آلمان با شرکت سندیکالیست های فعال جنبش کارگری در ایران رضا شهابی - داوود رضوی - لقمان ویسی چهارشنبه ۳۰ مه ۲.۱۸ از ساعت ۷ بعدازظهر Am 30.5. um 19.00 Uhr, im Saalbau Gallus, Frankenallee 111 (Ffm)

[کد مطلب: 156087] [تاريخ انتشار: هفتم خرداد ۱۳۹۷ برابر با بيست و هشتم مه ۲۰۱۸] [ نسخه مناسب چاپ ]
تقسيم با ديگران:

آگهی های تجارتی