اطلاعیه شب همبستگی با کارگران ایران در پاریس

به دعوت سندیکاهای فرانسوی س اف دِت، سِ ژِت، اِف اِس او، سولیدِر، اونسا، شب همبستگی با کارگران ایران در پاریس کنفرانس: سندیکالیسم، وضعیت تشکلات مستقل کارگری و شرایط کار در ایران بحث و گفتگو با فعالان کارگری ایران و فرانسه با شرکت سندیکالیست های فعال جنبش کارگری در ایران رضا شهابی- داود رضوی- لقمان ویسی دوشنبه ۱۱ ژوئن ۲۰۱۸ از ساعت ۳۰-۶ تا ۳۰-۹ بعدازظهر Bourse du Travail - Salle Jean Jaurès 3, rue du Château d’Eau Paris 10ème (Métro : République)

[کد مطلب: 156764] [تاريخ انتشار: شانزدهم خرداد ۱۳۹۷ برابر با ششم ژوئن ۲۰۱۸] [ نسخه مناسب چاپ ]
تقسيم با ديگران:

آگهی های تجارتی