سیدنی - فراخوان به حمایت از کارگران هفت تپه و فولاد اهواز

ایرانیان آزادیخواه مبارزات پر شور کارگران در اقصا نقاط کشور علیه ستم و استثماری که از جانب رژیم اسلامی ۴ دهه بر کارگران و زحمتکشان کشور ما اعمال می شود در هفت تپه، فولاد اهواز با پشتیبانی توده های وسیع مردم در همه جا ادامه دارد. امروز همبستگی و اتحاد و وحدت ما در جهت حمایت از حقوق پایمال شده از جمله جلوگیری از غارت و پرداخت حقیوق هایشان و آزادی دستگیر شدگان یک وظیفه همگانی است. ما همه مردم آزادیخواه و عدالت طلب را به آکسیونی که در حمایت از این مبارزات برگزار می شود فرا می خوانیم. زمان: روز جمعه ٣۰ نوامبر ۲۰۱٨ از ساعت ۴ – ۶ بعداز ظهر مکان: خیابان چرچ استریت مال مقابل تاون هال پاراماتا Opposite Parramatta town hall Church Street Parramatta Mall Parramtta کمیته همبستگی با جنبش کارگری ایران- استرالیا جمعی از فعالین ایرانی سیدنی استرالیا ۲۲/۱۱/۲۰۱٨

[کد مطلب: 170702] [تاريخ انتشار: ششم آذر ۱۳۹۷ برابر با بيست و هفتم نوامبر ۲۰۱۸] [ نسخه مناسب چاپ ]
تقسيم با ديگران:

نظرات جديد پذيرفته نمی شود.
نظرات خوانندگان
آگهی های تجارتی