نهادهای همبستگی با جنبش کارگری درایران برگزار میکنند:

نهادهای همبستگی با جنبش کارگری درایران برگزار میکنند: از سری جلسات تجارب و مباحث کارگری اعتصاب کارگران هفت تپه، کارگران گروه ملی فولاد اهواز و ... "نان، کار، آزادی، اداره شورائی" لغوخصوصی سازیها، آزادی فوری دستگیر شدگان و... با حضور فعالین کارگری از داخل و خارج یکشنبه 16 دسامبر 2018 – 25 آذر 1397 ساعت 19.00 بوقت اروپای مرکزی، به وقت ایران 21.30 پالتالک Otage: Iran - Tajarobe Kargari Category: Asia,… Subcategory: Iran گسترده باد همبستگی جنبش کارگری و دیگر جنبشهای اجتماعی! کارگر، معلم، دانشجو ... اتحاد اتحاد! nhkommittehamahangi@gmail.com

[کد مطلب: 171287] [تاريخ انتشار: چهاردهم آذر ۱۳۹۷ برابر با پنجم دسامبر ۲۰۱۸] [ نسخه مناسب چاپ ]
تقسيم با ديگران:

نظرات جديد پذيرفته نمی شود.
نظرات خوانندگان
آگهی های تجارتی