کانون کارگران سوسیالیست: سرکوب، شکنجه و زندان دیگر اثر ندارد!

در پی اعتراضات و اعتصاب کارگران نیشکرهفت تپه، برای رسیدن به خواستها و مطالبانشان، اسماعیل بخشی وسپیده قلیان دستگیر و همچنان دربازداشت نیروهای سرکوبگر رژیم جنایتکار وغارتگر جمهوری اسلامی بسر میبرند. در پی فشارها برفعالان کارگری، علی نجاتی عضو سندیکای هفت تپه نیز توسط ماموران امنیتی با برخوردهای خشونت آمیز بازداشت شد. طبق اخبار و گزارشاتی که از هفت تپه رسیده است، اسماعیل بخشی زیر شدیدترین شکنجه های قاتلان وجنایت پیشه گان امنیتی این حکومت فاشیستی قرار دارد. اسماعیل، عضوی از یک خانواده میلیونی کارگریست، که زیرسایه شوم حکومت غارتگر سرمایه داری اسلامی، درفقر وگرسنگی به سرمی برد. اسماعیل بخشی، سپیده قلیان، علی نجاتی، اتنا دائمی، محمد بهشتی، اسماعیل عبدی، محمد کریمی و....برای نجات از زندگی جهنم وار برپا شده توسط حکومت جنایتکار جمهوری اسلامی فریاد می زنند. آنان صدای هفت میلیون بیکار، بیست ودو میلیون دخترو پسر مجرد، شصت وهشت درصد مبتلا به بیماری افسردگی، شش میلیون معتاد، فروش سیزده هزار کلیه درسال، چهل ودو درصد زیر خط فقر و بیست درصد فقر مطلقه جامعه استبداد زده ایران هستند. دزدان وغارتگران حکومتی، تمام ثروت وسامان عمومی دارای جامعه را غارت و تاراج کرده اند. فقر و فلاکت و تنگدستی به اوج خود رسیده است. این رژیم درطول چهل سال حاکمیت نکبت بارش، به جز فقر، گرسنگی، اعتیاد و فساد برای جامعه چیز دیگری را به ارمغان نیاورده است. براساس اخبار وگزارشات ازادامه اعتراضات و اعتصابات کارگران نیشکرهفت تپه وفولاد اهواز و دیگر زحمتکشان، که برای رسیدن به خواسته ها ومطالبات به حقشان به پا خواسته اند، حمایتهای گسترده ی بخشهای کارگری و مترقی در ایران و جهان را به خود جلب کرده اند. اینک خوزستان به مرکز شکل گیری و اتحاد طبقاتی علیه فقر و نابرابری، تبدیل شده است. فعالانه باید با حمایت گسترده با جنبش کارگری و تلاش برای پیوند جنبشهای اجتماعی، کارگران زندانی و تمامی زندانیان سیاسی را از زیر تیغ جلادان حاکم نجات دهیم. برای ازادی فعالان کارگری وکنشگران اجتماعی اتحاد وهمبستگی طبقاتی خود را گسترش دهیم. ماضمن محکوم کردن هرگونه شکنجه، بازداشت، زندان واعدام، حمایت بیدریغ خود را از مبارزات کارگری و تمامی کنشگران اجتماعی که برای رهائی از هرگونه ستم و نابرابری به پا خاسته اند اعلام می داریم. خواهان آزادی بدون قید وشرط اسماعیل بخشی، علی نجاتی، سپیده قلیان و تمام فعالان وکنشگران جنبشهای اجتماعی زندانی هستیم. دسامبر ۲ ۲۰۱٨ کانون کارگران سوسیالیست

[کد مطلب: 171304] [تاريخ انتشار: چهاردهم آذر ۱۳۹۷ برابر با پنجم دسامبر ۲۰۱۸] [ نسخه مناسب چاپ ]
تقسيم با ديگران:

ساير مطالب اين بخش
اطلاعیه شماره ۴
به راهپیمایی سه‌روزه‌ی کارزار زنان بپیوندید!
فراخوان همیاری برای تشکیل جبهه گسترده زنان جهت رهایی از نابرابری جنسیتی
بیانیه دفتر سیاسی حزب مارکسیست لنینیست ونزوئلا کاراکاس، ژانویه 2019
کمیته همبستگی کارگران ایران و سوئد از اعتصاب زندانیان سیاسی ترکیه در زندان‌های این کشور دفاع کرده و خواهان آزدای فوری همگی آن‌ها هستیم
دولت دوران گذار و اهمیت آن برای برگزاری انتخابات مجلس موسسان و تدوین قانون اساسی دموکراتیک سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور
پربازديدهای اين بخش
بیانیه دفتر سیاسی حزب مارکسیست لنینیست ونزوئلا کاراکاس، ژانویه 2019
فراخوان همیاری برای تشکیل جبهه گسترده زنان جهت رهایی از نابرابری جنسیتی
دولت دوران گذار و اهمیت آن برای برگزاری انتخابات مجلس موسسان و تدوین قانون اساسی دموکراتیک سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور
اطلاعیه شماره ۴
به راهپیمایی سه‌روزه‌ی کارزار زنان بپیوندید!
کمیته همبستگی کارگران ایران و سوئد از اعتصاب زندانیان سیاسی ترکیه در زندان‌های این کشور دفاع کرده و خواهان آزدای فوری همگی آن‌ها هستیم
پیام تحلیلی مجامع اسلامی ایرانیان به مناسبت چهلمین سال انقلاب
بیانیه‌ی نهضت مقاومت ملی ایران به مناسبت چهلمین سالگرد ۲۲ بهمن ۱۳۵۷
آگهی های تجارتی