اطلاعیه حزب کمونیست کارگری در محکومیت دسیسه‌های تروریستی علیه نیروهای اپوزیسیون

بنا به اطلاعیه حزب کمونیست کارگری- حکمتیست، اخیرا طرح ترور رفیق رحمان حسین‌زاده و تعداد دیگری از رهبران این حزب بوسیله سازمان زحمتکشان کردستان، که یک سازمان ناسیونالیستی افراطی و بی پرنسیپ است، در سال ٢٠٠٥ افشا شده است. جزئیات و دقایق این ماجرا هنوز روشن نیست اما ما وظیفه خود می‌دانیم که چنین دسیسه‌ها و توطئه‌هائی را در هر سطح و از جانب هر کس صورت گرفته باشد شدیدا محکوم کنیم. اقدام تروریستی علیه نیروهای مخالف جمهوری اسلامی باید قاطعانه از جانب همه سازمانهای با پرنسیپ و جدی سیاسی در اپوزیسیون محکوم شود. حزب کمونیست کارگری ایران ۷ دی‌ماه ۱۳۹۷، ۲۸ دسامبر ۲۰۱۸

[کد مطلب: 172964] [تاريخ انتشار: هشتم دی ۱۳۹۷ برابر با بيست و نهم دسامبر ۲۰۱۸] [ نسخه مناسب چاپ ]
تقسيم با ديگران:

نظرات جديد پذيرفته نمی شود.
نظرات خوانندگان
آگهی های تجارتی