اطلاعیه حزب کمونیست کارگری در محکومیت دسیسه‌های تروریستی علیه نیروهای اپوزیسیون

بنا به اطلاعیه حزب کمونیست کارگری- حکمتیست، اخیرا طرح ترور رفیق رحمان حسین‌زاده و تعداد دیگری از رهبران این حزب بوسیله سازمان زحمتکشان کردستان، که یک سازمان ناسیونالیستی افراطی و بی پرنسیپ است، در سال ٢٠٠٥ افشا شده است. جزئیات و دقایق این ماجرا هنوز روشن نیست اما ما وظیفه خود می‌دانیم که چنین دسیسه‌ها و توطئه‌هائی را در هر سطح و از جانب هر کس صورت گرفته باشد شدیدا محکوم کنیم. اقدام تروریستی علیه نیروهای مخالف جمهوری اسلامی باید قاطعانه از جانب همه سازمانهای با پرنسیپ و جدی سیاسی در اپوزیسیون محکوم شود. حزب کمونیست کارگری ایران ۷ دی‌ماه ۱۳۹۷، ۲۸ دسامبر ۲۰۱۸

[کد مطلب: 172964] [تاريخ انتشار: هشتم دی ۱۳۹۷ برابر با بيست و نهم دسامبر ۲۰۱۸] [ نسخه مناسب چاپ ]
تقسيم با ديگران:

ساير مطالب اين بخش
هماهنگی ایرانیان - پاریس: درحمایت ازکارگران و مردمان تحت سرکوب و شکنجه اسماعیل بخشی ها وسپیده قلیان ها
ستگیری مجدد اسماعیل وسپیده ، انتقام از ناکامی در «طرح سوخته»است(آکسيون ...٢٦ ژانويه در مينت توريت) شورای حمایت از مبارزات آزادیخواهانه مردم ـ استکهلم
نمایش "طراحی سوخته" بهانه ای برای سرکوب مطالبات و اعتراضات کارگران-سنديکاى کارگران شرکت واحد
تحریمهای غیرقانونی علیه ایران، تروریسم بین­المللی است-حزب کارایران(توفان)
اعتراف گیریها ی زیرشکنجه،حاصلی جزرسوائی بیشتربرای نطام حاکم دربرندارد-سازمان اتحادفدائیان کمونیست
پربازديدهای اين بخش
نمایشنامه «طراحی سوخته» نمایش دیگری از جنایت رژیم غارت و شکنجه!
تحریمهای غیرقانونی علیه ایران، تروریسم بین­المللی است-حزب کارایران(توفان)
نمایش "طراحی سوخته" بهانه ای برای سرکوب مطالبات و اعتراضات کارگران-سنديکاى کارگران شرکت واحد
ستگیری مجدد اسماعیل وسپیده ، انتقام از ناکامی در «طرح سوخته»است(آکسيون ...٢٦ ژانويه در مينت توريت) شورای حمایت از مبارزات آزادیخواهانه مردم ـ استکهلم
طراحی سوخته»  توطئه ای برای ارعاب فعالان جنبش کارگری
اعتراف گیریها ی زیرشکنجه،حاصلی جزرسوائی بیشتربرای نطام حاکم دربرندارد-سازمان اتحادفدائیان کمونیست
هماهنگی ایرانیان - پاریس: درحمایت ازکارگران و مردمان تحت سرکوب و شکنجه اسماعیل بخشی ها وسپیده قلیان ها
طلاعیه دفتر مرکزی حزب کمونیست کارگری – حکمتیست تکذیب میکند!
اعلامیه هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)پیرامون سناریوی سوخته‍ی امنیتی رژیم اسلامی
چهار تشکل جمهوری خواه: «طراحی سوخته» توطئه ای برای ارعاب فعالان جنبش کارگری
اعلامیه سازمان راه کارگر درباره طراحی مجدد یک سناریوی سوخته-سازمان راه کارگر
نهاد های همبستگی-دژخیمان شکنجه گر جمهوری اسلامی سرمایه درایران، با یورشی وحشیانه باردیگر افسار گسیختند!
آگهی های تجارتی