پشتیبانی شورای عالی سازمانهای جبهه ملی در خارج از کشور از جبهه ملی ایران، شورای مرکزی و رئیس منتخب آن

شورای عالی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور پشتیبانی اکید خود را از جبهه ملی ایران، شورای مرکزی و بویژه رئیس منتخب آن اعلام میدارد ما اخیرا در پیامی انتخاب ریاست شورای مرکزی جبهه ملی ایران، معاونین آن، هیئت رهبری و هیئت اجرایی را که تا کنون به علت فشار دستگاههای امنیتی جمهوری اسلامی به تعویق افتاده بود به جبهه ملی ایران شادباش گفتیم. در آنجا ذکر شده بود که این امر نه تنها در میان اعضا سازمانهای جبهه ملی در خارج از کشور بلکه همچنین درمیان بسیاری از سازمانهای طرفدار دموکراسی و جمهوریخواه انعکاسی بسیار مثبت داشت. چند روزی پس از انتخابات مزبور برخی از افراد این سازمان هر یک به نوعی با مصاحبه ها و سخنرانیها کوشش نمودند انشعاب خود از جبهه ملی ایران را توجیه نمایند. علیرغم همه پرحرفیها از جانب این عده هنوز علت اقدام آنها برای ما روشن نشده است. این انشعاب بویژه در این شرائط که مردم ایران در صدد یافتن جانشینی برای جمهوری اسلامی میباشند، جامعه در چند قدمی انفجاری عظیم قرار دارد و روزی نیست که ابراز مخالفت و اعتصابها علیه حکومت فاسد، جنایتکار، ناتوان و ضد مردمی جمهوری اسلامی گسترش نیابد، نتیجه ای جز دامن زدن به تشویش و نگرانی عمومی و خشنودی حکومت وامانده جمهوری اسلامی نخواهد داشت. بر این اساس ما اعضاء شورای عالی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور اعلام میداریم: 1. هرگونه انشعاب و ایجاد تفرقه در بین گروههای سیاسیِ مخالفِ حکومت، در ایجاد همبستگی بین مردم و نیروهای جامعه مدنی ایجاد اخلال میکند و به اتحاد عمل بین سازمانهای دموکرات، جمهوریخواه و چپ صدمه میزند. بر این اساس ما این انشعاب را محکوم میکنیم. 2. شورای عالی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور پشتیبانی کامل خود را از جبهه ملی ایران و کلیه ارگانهای انتخاب شده آن اعلام میدارد. ما معتقدیم که جبهه ملی ایران در شرائط کنونی به ویژه تحت رهبری شورای مرکزی و رئیس مدبر و قابل آن آقای دکتر حسین موسویان علاوه بر حمایت سیاسی از جنبش مردم، قادر خواهد بود قدمهای موثری در جهت ایجاد یک ائتلاف ملی بردارد. اعضاء شورای عالی سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور: حامد ابراهیمی، ابوتراب ابوترابی، کورش افطسی، دکتر محمد اقتداری، امیررضا امیر بختیار، حسن بیات، منوچهر تقوی بیات، ناصر دارابی، دکتر فضل اله روحانی، ناصر شاهین پر، داریوش شیروانی، حمید صدر، دکتر باقر صمصامی، مهندس کامبیز قائم مقام، دکتر محسن قائم مقام، دکتر عزیزاله کرملو، محمد کسائی زاده، مهندس بهمن مبشری، تراب مستوفی، بهجت مهرآسا، دکتر محمد علی مهرآسا، فریده مهمنش، دکتر همایون مهمنش، مهندس دارا نیرویی، حسین وصال. 11 دیماه 1397 خورشیدی برابر اول ژانویه 2019

[کد مطلب: 173337] [تاريخ انتشار: سيزدهم دی ۱۳۹۷ برابر با سوم ژانويه ۲۰۱۹] [ نسخه مناسب چاپ ]
تقسيم با ديگران:

ساير مطالب اين بخش
هماهنگی ایرانیان - پاریس: درحمایت ازکارگران و مردمان تحت سرکوب و شکنجه اسماعیل بخشی ها وسپیده قلیان ها
ستگیری مجدد اسماعیل وسپیده ، انتقام از ناکامی در «طرح سوخته»است(آکسيون ...٢٦ ژانويه در مينت توريت) شورای حمایت از مبارزات آزادیخواهانه مردم ـ استکهلم
نمایش "طراحی سوخته" بهانه ای برای سرکوب مطالبات و اعتراضات کارگران-سنديکاى کارگران شرکت واحد
تحریمهای غیرقانونی علیه ایران، تروریسم بین­المللی است-حزب کارایران(توفان)
اعتراف گیریها ی زیرشکنجه،حاصلی جزرسوائی بیشتربرای نطام حاکم دربرندارد-سازمان اتحادفدائیان کمونیست
پربازديدهای اين بخش
نمایشنامه «طراحی سوخته» نمایش دیگری از جنایت رژیم غارت و شکنجه!
تحریمهای غیرقانونی علیه ایران، تروریسم بین­المللی است-حزب کارایران(توفان)
نمایش "طراحی سوخته" بهانه ای برای سرکوب مطالبات و اعتراضات کارگران-سنديکاى کارگران شرکت واحد
ستگیری مجدد اسماعیل وسپیده ، انتقام از ناکامی در «طرح سوخته»است(آکسيون ...٢٦ ژانويه در مينت توريت) شورای حمایت از مبارزات آزادیخواهانه مردم ـ استکهلم
طراحی سوخته»  توطئه ای برای ارعاب فعالان جنبش کارگری
اعتراف گیریها ی زیرشکنجه،حاصلی جزرسوائی بیشتربرای نطام حاکم دربرندارد-سازمان اتحادفدائیان کمونیست
هماهنگی ایرانیان - پاریس: درحمایت ازکارگران و مردمان تحت سرکوب و شکنجه اسماعیل بخشی ها وسپیده قلیان ها
طلاعیه دفتر مرکزی حزب کمونیست کارگری – حکمتیست تکذیب میکند!
چهار تشکل جمهوری خواه: «طراحی سوخته» توطئه ای برای ارعاب فعالان جنبش کارگری
اعلامیه هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)پیرامون سناریوی سوخته‍ی امنیتی رژیم اسلامی
اعلامیه سازمان راه کارگر درباره طراحی مجدد یک سناریوی سوخته-سازمان راه کارگر
نهاد های همبستگی-دژخیمان شکنجه گر جمهوری اسلامی سرمایه درایران، با یورشی وحشیانه باردیگر افسار گسیختند!
آگهی های تجارتی