بازسازی سوریه و سر بی کلاه جمهوری اسلامی


حسین پاکزاد یکی از روزی خواران روزنامه «جام جم» مقاله ای نوشته تحت عنوان «ما کاشتیم دیگران خوردند». اشاره او به تحولاتی است که در روابط میان سوریه با کشورهای عرب و اتحادیه اروپا جریان دارد. او نخست از تاریخچه روابط اقتصادی کشورهای عرب حوزه خلیج با سوریه می گوید و اینکه «مردم  ‬کشور‭ ‬سوریه‭ ‬طی‭ ‬هشت‭ ‬سال‭ ‬گذشته‭ ‬به‭ ‬قدری‭ ‬سختی‭ ‬جنگ‭ ‬را‭ ‬چشیده‭ ‬اند‭ ‬که‭ ‬دیگر‭ ‬قدرت‭ ‬تصمیم‌گیری‭ ‬خود‭ ‬برای‭ ‬تشخیص‭ ‬این‭ ‬که‭ ‬چه‭ ‬کسی‭ ‬این‭ ‬جنگ‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬آنان‭ ‬تحمیل‭ ‬کرده‭ ‬است‭‬،‭ ‬نداشتند.» ظاهرا با این تحلیل می خواهد توضیح دهد که چرا حالا آن طور که باید و شاید به جمهوری اسلامی روی خوش نشان نمی دهند و در زمینه های اقتصادی به همان کشورهای عرب حوزه خلیج مراجعه می کنند که در این هشت سال مناسبات شان شکر آب بود.

پاکزاد می نویسد: «این  ‬کشور‭ ‬تا‭ ‬سال‭ ‬2011‭ ‬به‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬موفق‭ ‬ترین‭ ‬کشورها‭ ‬در‭ ‬جذب‭ ‬سرمایه‭ ‬گذاری‭ ‬خارجی‭ ‬به‭ ‬خصوص‭ ‬سرمایه‭ ‬کشورهای‭ ‬عربی‭ ‬حوزه‭ ‬خلیج‭ ‬فارس‭ ‬تبدیل‭ ‬شد‭....‬ ولی با‭ ‬شروع‭ ‬جنگ‭ ‬و‭ ‬حمایت‭ ‬اعراب‭ ‬از‭ ‬تروریست‭ ‬ها‭ ‬در‭ ‬سوریه‭ ‬،‭ ‬املاک‭ ‬آنان‭ ‬به‭ ‬نفع‭ ‬مردم‭ ‬سوریه‭ ‬مصادره‭ ‬شد!» او سپس به موقعیت بخش‭ ‬خصوصی‭ ‬سوریه‭ ‬به عنوان « ‬یکی‭ ‬از‭ ‬قوی‭ ‬ترین‭ ‬بازوی‌های‭ ‬اقتصادی‭ ‬این‭ ‬کشور‭ ‬» می پردازد و می گوید: «‭ ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬تجار‭ ‬مطرح‭ ‬سوریه‭  ‬در‭ ‬کشورهای‭ ‬اروپایی‭ ‬و‭ ‬آمریکایی‭ ‬دارای‭ ‬تابعیت‭ ‬بودند.‭«

بنابراین حالا که رژیم اسد تلاش‭ ‬می کند ‬اقتصاد‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬سر و سامان دهد به‭ ‬بخش‭ ‬خصوصی‭ ‬و همان کشورهای عربی متخاصم روی آورده است. پاکزاد حرف دل جمهوری اسلامی را می زند و از رژیم سوریه گله گذاری می کند که:
«‬در‭ ‬دوران‭ ‬سختی‭ ‬که‭ ‬سوریه‭ ‬در‭ ‬جنگ‭ ‬با‭ ‬داعش‭ ‬دست‭ ‬و‭ ‬پنجه‭ ‬نرم‭ ‬می‌کرد‭ ‬تنها‭ ‬سه‭ ‬کشور‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬کنار‭ ‬خود‭ ‬داشت؛‭ ‬روسیه،‭ ‬چین‭ ‬و‭ ‬ایران‭«. ‬

او ادامه می دهد که: «‬ایران،‭ ‬تنها‭ ‬کشوری است‭ ‬که‭ ‬نه‭ ‬تنها‭ ‬از‭ ‬ابتدای‭ ‬جنگ‭ ‬سوریه‭ ‬از‭ ‬دولت‭ ‬این‭ ‬کشور‭ ‬حمایت‭ ‬کرد‭ ‬بلکه‭ ‬در‭ ‬حوزه‭ ‬نظامی،‭ ‬اقتصادی،‭ ‬امنیتی‭ ‬خصوصا‭ ‬در‭ ‬حوزه‭ ‬مدیریت‭ ‬جبهه‌های‭ ‬جنگ‭ ‬تنها‭ ‬کشوری‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬سوریه‭ ‬را‭ ‬کمک‭ ‬کرد‭. ‬روزگاری‭ ‬در‭ ‬سوریه‭ ‬حرف‭ ‬از‭ ‬یکی‭ ‬شدن‭ ‬خون‭ ‬شهدای‭ ‬ایرانی‭ ‬و‭ ‬سوری‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬همه‭ ‬به‭ ‬روح‭ ‬حافظ‭ ‬اسد‭ ‬فاتحه‭ ‬می‌فرستادند‭ ‬و‭ ‬می‌گفتند‭ ‬وی‭ ‬در‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬مصاحبه‌های‭ ‬خارجی‭ ‬خود‭ ‬در‭ ‬زمان‭ ‬جنگ‭ ‬عراق‭ ‬علیه‭ ‬ایران‭ ‬گفته‭ ‬بود‭ ‬من‭ ‬از‭ ‬ایران‭ ‬حمایت‭ ‬کردم‭ ‬و‭ ‬روزی‭ ‬خواهد‭ ‬رسید‭ ‬که‭ ‬تمام‭ ‬کشورهای‭ ‬عربی‭ ‬علیه‭ ‬سوریه‭ ‬توطئه‭ ‬می‌کنند‭ ‬و‭ ‬تنها‭ ‬ایران‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬ما‭ ‬حمایت‭ ‬خواهد‭ ‬کرد‭.‬‭ ‬ایران‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬گواه‭ ‬همه‭ ‬کارشناسان‭ ‬سیاسی‭ ‬می‌توان‭ ‬بهترین‭ ‬یار‭ ‬سوریه‭ ‬در‭ ‬شرایط‭ ‬سخت‭ ‬نامید؛‭ ‬اما‭ ‬با‭ ‬اتمام‭ ‬جنگ‭ ‬سوریه‭ ‬گویا‭ ‬اخبار‭ ‬جدیدی‭ ‬در‭ ‬رابطه‭ ‬با‭ ‬ترمیم‭ ‬دشمنان‭ ‬سابق‭ ‬سوریه‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬کشور‭ ‬به‭ ‬گوش‭ ‬می‌رسد‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬نظر‭ ‬می‌رسد‭ ‬نقش‭ ‬ایران‭ ‬در‭ ‬بازسازی‭ ‬و‭ ‬رشد‭ ‬سوریه‭ ‬کمتر‭ ‬از‭ ‬هم‭ ‬پیمانانش‭ ‬باشد‭. ‬»

پاکزاد بازگشایی سفارت های کشورهای عربی در دمشق را باعث نگرانی می داند و می گوید این ها «‬هدف‭ ‬خود‭ ‬از‭ ‬بازگشت‭ ‬به‭ ‬سوریه‭ ‬را‭ ‬تلاش‭ ‬برای‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬نفوذ‭ ‬ایران‭ ‬عنوان‭ ‬می‌کنند‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬مقابل‭ ‬شاهد‭ ‬هیچ‭ ‬واکنشی‭ ‬از‭ ‬سوی‭ ‬دولت‭ ‬سوریه‭ ‬نیستیم!»‭. ‬

جمهوری اسلامی که این همه برای گسترش نفوذ منطقه ای خود از طریق سر پا نگهداشتن بشار اسد به کمک روسیه و حزب الله لبنان هزینه کرده است حالا با حسرت از زبان پاکزاد می گوید: « ‬امروز‭ ‬شاهد‭ ‬پر‭ ‬شدن‭ ‬بازارهای‭ ‬سوریه‭ ‬از‭ ‬محصولات‭ ‬ترکی‭ ‬و‭ ‬مواد‭ ‬اولیه‭ ‬عربستانی‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬مرزهای‭ ‬اردن‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬کشور‭ ‬سرازیر‭ ‬شده‭ ‬اند‭ ‬هستیم‭. ‬حالا‭ ‬کشورهایی‭ ‬که‭ ‬روزی‭ ‬علیه‭ ‬سوریه‭ ‬می‌جنگیدند‭ ‬اکنون‭ ‬حتی‭ ‬برای‭ ‬ارائه‭ ‬کالا‭ ‬و‭ ‬خدمات‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬کشور‭ ‬پول‭ ‬هم‭ ‬طلب‭ ‬نمی‭ ‬کنند‭.‬»

و ادامه می دهد: «به‭ ‬نظر‭ ‬می‌رسد‭ ‬سوریه‭ ‬برای‭ ‬ایران‭ ‬قرار‭ ‬است‭ ‬در‭ ‬زمینه‭ ‬اقتصادی،‭ ‬تجربه‭ ‬یک‭ ‬عراق‭ ‬جدید‭ ‬باشد‭. ‬کشوری‭ ‬که‭ ‬خاکش‭ ‬با‭ ‬حمایت‌های‭ ‬ایران‭ ‬آزاد‭ ‬می‌شود‭ ‬ولی‭ ‬اقتصاد‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬کشورهایی‭ ‬مانند‭ ‬ترکیه‭ ‬و‭ ‬عربستان‭ ‬قبضه‭ ‬می‌کنند‭ ‬و‭ ‬ما‭ ‬همچنان‭ ‬در‭ ‬خواب‭ ‬آن‭ ‬هستیم‭ ‬که‭ ‬بتوانیم‭ ‬با‭ ‬اروپا‭ ‬تعامل‭ ‬اقتصادی‭ ‬داشته‭ ‬باشیم‭ ‬در‭ ‬صورتی‭ ‬که‭ ‬اروپایی‭ ‬ها‭ ‬با‭ ‬تأسیس‭ ‬شرکت‌های‭ ‬پوششی‭ ‬در‭ ‬لبنان،‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬گسترش‭ ‬نفوذ‭ ‬اقتصادی‭ ‬خود‭ ‬در‭ ‬سوریه‭ ‬هستند‭.‬»

حرف های فلاحت پیشه رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در حاشیه سفرش به دمشق هم به اندازه کافی گویای درماندگی و بهت مقامات حکومت ایران است. او در ابتدای مصاحبه اش با رسانه های ایران تلاش می کند به دولت بشار اسد بگوید که «حساب حساب است و کاکا برادر.»

 فلاحت پیشه بعد از هشت سال اختصاص بودجه مخفی از طرف جمهوری اسلامی برای جنگ در سوریه و کمک اقتصادی به بشار اسد شیمیایی و بمب بشکه ای، به قیمت فقر و فلاکت و آوارگی کارگران و زحمتکشان ایران و سوریه می گوید: «کمک های ایران به سوریه حق الناس است و باید در مناسبات بین تهران و دمشق تسویه شود.» یعنی بشار! حواست باشد که باید صورت حساب چیزهایی که خوردی را بپردازی.

در عین حال، جمهوری اسلامی می داند که در ارتباط با سوریه دستش به جایی بند نیست و با وجود اینکه «سازوکار لازم در این رابطه پیش بینی شده» بوده، سوری ها دارند «فرصت سوزی و کم کاری» می کنند. یعنی با ایران قراردادهای اقتصادی تپل نمی بندند.

فلاحت پیشه خیلی نرم به مقامات سوری می گوید که در حوزه اقتصادی «دولت سوریه باید فرصت های اقتصادی را به گونه ای در اختیار دو کشور قرار دهد که احساس اختلاف و تبعیض پیش نیاید»!

به این مرتجعین خوش خیال باید گفت که 8  سال از نان شب مردم زدید و به همدست جنایتکار و مستبد خود کمک مالی و تسلیحاتی و مستشاری کردید. 8 سال مزدوران سپاه قدس را تحت پوشش های مختلف و به اسم مدافعان حرم به جبهه های جنگ فرستادید. 8 سال نیروهای حزب الله لبنان را به صف کردید تا هر طور شده رژیمی که داشت فرو می ریخت را سر پا نگهدارند. 8 سال دستجات مسلح را از میان شیعیان افغانستان و پاکستان پرورش دادید و مثل گوشت دم توپ مصرف شان کردید با این وعده که اگر زنده برگشتند به آن ها کارت اقامت در ایران و مزایای مادی بدهید. 8 سال با روسیه دل دادید و قلوه گرفتید و پایگاه نظامی و فضای عبور در اختیارش قرار دادید تا بقاء و آینده حکومت تان را در تحولات منطقه تضمین کند. اما حالا فهمیده اید که سرتان بی کلاه مانده است. «مزیت نسبی» شما در رابطه ایران و سوریه، توانایی و مهارت کشتار و جنایت، محکم کردن ساختارهای امنیتی و سازماندهی گروه های سرکوبگر مسلح شبیه بسیج بود که ارائه دادید. اما حالا پای سرمایه گذاری های کلان، اعتبار دهی، طرح های بازسازی اقتصادی، تامین امکانات تکنولوژیک پیشرفته و فرصت های بازار بین المللی در میان است. همه دنیا می دانند که شما در این زمینه ها چیزی در چنته ندارید. پس طبیعی است نمکدان بشکنند و کاسه گدایی به سمت کسانی دراز کنند که این امکانات و مزیت ها را دارند.
حمید فراهانی


[کد مطلب: 174441] [تاريخ انتشار: بيست و نهم دی ۱۳۹۷ برابر با نوزدهم ژانويه ۲۰۱۹] [ نسخه مناسب چاپ ]
تقسيم با ديگران:

در زمینه‌ی انتشار نظرات کاربران گرامی رعایت چند مورد ضروری است
  • لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید
  • «پيک ايران» مجاز به ویرایش ادبی نظرات کاربران است
  • مطالبی که حاوی کلمات رکيک، غير اخلاقی و يا توهين به ديگران باشد منتشر نميشوند
  • نظراتی که پیرامون این خبر نباشد منتشر نمیشود
  • نطرات حاوی لينک منتشر نميشوند
نام: (الزاميست)
نظرات شما (حداکثر تعداد حروف با احتساب فاصله بين حروف 1000 حرف ميباشد):

Captcha
اعدادی را که در تصویر بالا می بینید (بدون فاصله گذاشتن میان آنها) در باکس زير وارد کنید و سپس دکمه ارسال را کليک کنيد
نظرات خوانندگان
نوشته شده در تاريخ دوم بهمن ۱۳۹۷ برابر با بيست و دوم ژانويه ۲۰۱۹ ، 21:20:42 توسط ایران
تاکسی هاشون پرایدِ
آگهی های تجارتی


پايان آگهی های تجارتی

سرخط اخبار پيک ايران در سايت شما

كد زير را كپى كنيد و در جاى مناسب در سايت خود قرار دهيد


Contact us: