"طراحى سوخته "، طرحى سوخته و تبهکارانه-حزب کارایران(توفان)

برنامه تبهکارانه ودرعین حال احمقانه "طراح سوختهً" وزارت اطلاعات جمهوري اسلامي و اعتراف گیری منزجرکننده از اسماعيل بخشي ، علي نجاتي و سپيده قليان به زيان رژيم و مایه رسوایی بیشتر دستكاه حاكمه گشته است . دراين سناريوي نفرت انگيز كه از روحش سراسيمگي وترس و استيصال مي تراود هيچ تأثيري بر فعالين كارگري و فرودستان جامعه كه درميدان مبارزه براي نان و كار و حقوق معوقه و افزايش دستمزد مي رزمند ندارد .اين سياست ضد بشري و بزدلانه نشان از آن است كه رژيم خودرادر محاصره كارگران و همه زحمتكشان مي بينيد و به سيم آخر زده است .سپيده قليان و اسماعيل بخشي ، كه جسورانه از حقوق كارگران هفت تپه بپا خاسته دوباره توسط گرازهاي اسلامي حامي سرمايه داران بازداشت شده اند. بازداشت مجدد اين دو انسان مبارز چيزي جز هراس از رشد مبارزات كارگران هفت تپه و سراسر ايران و تشديد فضاي رعب وًاختناق نيست .رژيمي كه پاسخ نان و حقوق يك كارگر را با بازداشت و شكنجه و زندان دهد،رژيمي پايدار و با ثبات نیست ونخواهد بود ،دير يا زود توسط كارگران و زحمتكشان سرنگون و به گورستان تاريخ پرتاب خواهدشد. اينگونه بگير و به بندها امر تازه اَي نيست و رژيم در خلال چهل سال حكومت منحوس خود چنين عمل كرده و بقايش بدون توسل به سركوب و سرنيزه امكان پذير نبوده است .شك نيست "سناريوي طراح سوختهً "يكي از احمقانه ترين و ناشيانه ترين طرحهاي اطلاعاتي رژيم در طول چهل سال حاكميت منفور جمهوري اسلامي بوده است و چنين سياستي نمي تواند وي را از مرگ و هلاكتي كه در انتظارش است برهاند. براي آزادي سپيده قليان ، اسماعيل بخشي وعلی نجاتی بكوشيم و با جلب نیروهای مترقی وبسیج افکارعمومی صداي آنها باشيم . سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی بدست مردم ایران! دست امپریالیسم آمریکا ازایران ومنطقه کوتاه باد! زنده باد آزادی! زنده باد سوسیالیسم! حزب کارایران(توفان) ۲ بهمن ۱۳۹۷ www.toufan.org

[کد مطلب: 175380] [تاريخ انتشار: يازدهم بهمن ۱۳۹۷ برابر با سی و يکم ژانويه ۲۰۱۹] [ نسخه مناسب چاپ ]
تقسيم با ديگران:

نظرات جديد پذيرفته نمی شود.
نظرات خوانندگان
آگهی های تجارتی


پايان آگهی های تجارتی

سرخط اخبار پيک ايران در سايت شما

كد زير را كپى كنيد و در جاى مناسب در سايت خود قرار دهيد


Contact us: