پاریس: دعوت به شرکت در تظاهرات برای دفاع از کارگران و دیگر زندانیان سیاسی در ایران

در شرایطی که ایران صحنه‍ی اعتصابات و تظاهرات روزمره‍ی کارگران، معلمان، بازنشستگان، دانشجویان و دهقانان فقیر است و زنان نقشی اساسی در همه‍ی این مبارزات دارند، جمهوری اسلامی همانند چهل سال گذشته جوابی جز سرکوب، زندان، شکنجه و اعدام نمی شناسد. امروز کارگران پرچمدار واقعی این مبارزات گشته اند. شرایط دشوار کار، قراردادهای موقّت یا سفید امضاء، تعویق ماهها و گاه بیش از یکسال پرداخت حقوقها، نداشتن آزادی و حقّ تشکیل سندیکاهای مستقل و دیگر سازمانهای کارگری، کارگران را به صف اوّل مبارزه علیه رژیم اسلامی کشانده است. اگر زمانی در ایران، چه در دوران سلطنت پهلوی و چه در جمهوری اسلامی، روشنفکران بالاترین رقم زندانیان سیاسی و عقیدتی را تشکیل میدادند، امروز زندانها شاهد حضور بیش از بیش کارگران و معلمان هستند. کارگران مبارز شرکت واحد، کارخانه‍ی نیشکر هفت تپه، کارخانه‍ی فولاد اهواز و ... با این "جرم" که در اعتصابات کارگری برای درخواست پرداخت ماهها حقوق عقب افتاده شرکت کرده اند و یا از بنیانگزاران یا اعضاء سندیکاهای مستقل هستند، زندانی و شکنجه میشوند و خود و اعضاء خانواده اشان به مرگ تهدید میگردند. ضبط تصاویر کارگرانی چون اسماعیل بخشی و دانشجویانی چون سپیده‍ی قلیان که پس از تحمّل شکنجه وادار به اعترافات دیکته شده از طرف دژخیمان حکومت شده اند، ساختن و نمایش سناریوهای مفتضحی چون "طرح سوخته" بر اساس این تصاویر بیش از هر چیز نشانه‍ی استیصال این رژیم و تلاشی مذبوحانه در آرزوی ادامه‍ی حیات ننگینش است. روشهای سوخته ای که همچنانکه نتوانستند رژیم دیکتاتوری و وابسته‍ی پهلوی را از سقوط برهانند قادر به نجات حکومت ضد بشری ، غارتگر و خونخوار کنونی ایران نیز نخواهند شد. کارگر زندانی، زندان سیاسی، آزاد باید گردد سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیسم "کمیته ی برگزاری تظاهرات برای دفاع از کارگران و دیگر زندانیان سیاسی در ایران" تاریخ برگزاری تظاهرات: پنجشنبه ٣۱ ژانویه‍ی ۲۰۱۹ ( ۱۱ بهمن ۱٣۹۷) ۱۵.٣۰- ۱۷ محل تظاهرات: میدان سن میشل- پاریس پنجم ( Place Saint Michel – Paris ۵éme )

[کد مطلب: 175388] [تاريخ انتشار: يازدهم بهمن ۱۳۹۷ برابر با سی و يکم ژانويه ۲۰۱۹] [ نسخه مناسب چاپ ]
تقسيم با ديگران:

نظرات جديد پذيرفته نمی شود.
نظرات خوانندگان
آگهی های تجارتی


پايان آگهی های تجارتی

سرخط اخبار پيک ايران در سايت شما

كد زير را كپى كنيد و در جاى مناسب در سايت خود قرار دهيد


Contact us: