۴۰ سالگی یک انقلاب/ امام وعده های دروغین


زیتون ـ یلدا امیری: پیرمردی با ریش‌های انبوه که معلوم نیست از کهولت سن یا از فشار جمعیت به تنهایی نمی‌تواند تعادل خود را حفظ کند و اغلب به پسرش تکیه می‌کند. عده‌ای پشت سرش ایستاده‌اند و جمعیت انبوهی منتظر در مقابل. این تصویر پدرسالارانه انقلاب اسلامی در چهلمین سالگرد آن است. انقلابی که  خمینی در نقش «رهبر» آن ظاهر شد و توانست بقیه گروه‌های مخالف حکومت شاه را زیر چتر بزرگی جمع کند. چتری که خیلی زود بسته شد و  جمعیت را پراکنده کرد.

هنوز هم وقتی از وعده‌های انقلاب سخن به میان می‌آید یادآور جمله معروف  خمینی در سخنرانی اولین ساعات ورودش به ایران در ۱۲ بهمن ۵۷ در بهشت زهرا است : «آب و برق را مجانی می‌کنیم، اتوبوس را مجانی می‌کنیم.». بی‌دلیل نیست که وعده آب و برق مجانی  دستمایه طعنه و طنز شده است، چرا که به‌خصوص در سال‌های اخیر معضل اصلی مردم ایران مسائل اقتصادی بوده است. با وجود این پیش و پس از انقلاب، زعمای آن وعده‌های بسیاری دادند که اغلب آنها هرگز عملی نشد.

در کنار شعارهایی با محور تغییر معیشت مردم از طریق توزیع درآمد نفت، عرضه برق و آب رایگان و تامین مسکن در زمینه اقتصادی، در رسانه‌های بین المللی وعده رعایت حقوق بشر و اصول دموکراسی برای همه اقشار و همه طرز فکرها هم مطرح شد. از حق انتخاب زنان سخن به میان آمد و از نداشتن زندانی سیاسی و تبدیل شدن زندان اوین به موزه ظلم و ستم.

اهداف اعلام شده انقلاب ۵۷ ایران در سخنان و وعده های خمینی و بقیه رهبران انقلابی شامل: استقلال و حفظ تمامیت ارضی ایران، تامین عدالت اجتماعی، آزادی های اجتماعی و سیاسی، حاکمیت قانون، توسعه و پیشرفت ایران و نهایتا تقویت ارزش های دینی بود.

بررسی فهرستی کوچک از وعده‌های  خمینی در بحبوحه انقلاب میزان ناکارآمدی نظام در تحقق این وعده‌ها را بیشتر روشن می‌کنند؛ وعده‌هایی که اغلب خواست و گاهی حتی توان محقق کردن آن نبود.

 حقوق بشر

در آبان ماه سال ۵۷ در پاریس خمینی در مصاحبه با راسلگر سخنانی گفت که  درصفحه ۷۰ جلد ۶ صحیفه نور آمده:  «حکومت اسلامی بر حقوق بشر و ملاحظه‌ آن است. هیچ سازمانی و حکومتی به اندازه‌ اسلام ملاحظه‌ حقوق بشر را نکرده است. آزادی و دموکراسی به‌تمام معنا در حکومت اسلامی است، شخص اول حکومت اسلامی با آخرین فرد مساوی است در امور.»

مصاحبه با اشپیگل، ۱۶ آبان ۱۳۵۶ «جامعه آینده ما جامعه آزادی خواهد بود. همه نهادهای فشار و اختناق و همچنین استثمار از میان خواهد رفت.»

۱ بهمن ۱۳۵۷ در مصاحبه با خبرنگاران، صحیفه امام خمینی جلد ۵ – صفحه ۵۰۸ «قانون این است. عقل این است. حقوق بشر این است که سرنوشت هرآدمی باید به دست خودش باشد.»

آزادی بیان و مطبوعات

سخنرانی در نوفل لوشاتو، در آبان ۵۷ «اولین چیزی که برای انسان هست آزادی بیان است.»

مصاحبه با روزنامه ایتالیایی پائزه‌سرا، ۱۱ آبان ۵۷ «مطبوعات در نشر همه‌ حقایق و واقعیات آزادند.»

در این باره همچنین در صحیفه امام جلد  ‏۴ و  صفحه ۳۶۴  آمده است: «در جمهوری اسلامی کمونیست‌ها نیز در بیان عقاید خود آزادند.»

مصاحبه با رویترز، ۴ آبان ۱۳۵۷، پاریس :«حکومت اسلامی ما اساس کار خود را بر بحث و مبارزه با هر نوع سانسور می‌گذارد.»

آزادی زنان

خمینی در مصاحبه با راسلگر در آبان ۵۷ در پاریس درباره آزادی زنان وعده داد: «زن‌ها در حکومت اسلامی آزادند حقوق آنان مثل حقوق مردها. اسلام زن را از اسارت مردها بیرون آورد و آنها را هم ردیف مردها قرار داده است، تبلیغاتی که علیه ما می‌شود برای انحراف مردم است. اسلام همه‌ حقوق و امور بشر را تضمین کرده است.» (صحیفه‌ی نور، جلد ۵، ص ۷۰)

در همین باره در مصاحبه با گاردین، ۱۰ آبانماه ۵۷  :«زنان در انتخاب، فعالیت و سرنوشت و همچنین پوشش خود با رعایت موازین اسلامی آزادند.»

حقوق اقلیت‌ها

مصاحبه با خبرنگاران، ۱۷ آبان ۵۷، پاریس :«تمام اقلیت‌های مذهبی در حکومت اسلامی می‌توانند به کلیه فرائض مذهبی خود آزادانه عمل نمایند و حکومت اسلامی موظف است از حقوق آنها به بهترین وجه دفاع کند.»

سخنرانی ۱ دی ۵۷ ، پاریس «از یهودیانی که به اسرائیل رفته اند دعوت می‌کنیم به وطن خود بازگردند. با آنها کمال خوشرفتاری خواهد شد.»

دموکراسی

مصاحبه با تلویزیون آلمانی زبان سوئیس، ۱۴ آبان ۱۳۵۷ «رژیم ایران به یک نظام دموکراسی‌ای تبدیل خواهد شد که موجب ثبات منطقه می‌گردد.»

مصاحبه با خبرنگار تلویزیون تایمز انگلیس، ۱۶ آذر ۵۷: «حکومت اسلامی یک حکومت مبتنی بر عدل و دموکراسی است.» (صحیفه نور،ج۵، ص ۱۳۲)

مصاحبه با تلویزیون ایتالیا، ۲۳ دی ۵۷: «حکومت جمهوری است مثل سایر جمهوری‌ها و احکام اسلام هم احکام مترقی و مبتنی بر دموکراسی و پیشرفته و باهمه مظاهر تمدن موافق.» (صحیفه نور، ج۲، ص۱۰۷)

عدم دخالت روحانیون در امور سیاسی

خمینی در مصاحبه با مجله‌ استرن در ۲۶ دی ۵۷ در پاریس وعده عدم دخالت روحانیون در سیاست را داد و گفت: «من نمی‌خواهم ریاست دولت را داشته باشم. طرز حکومت، حکومت جمهوری است و تکیه بر آرای ملت.» (صحیفه‌ نور، جلد ۵، ص ۴۸۳)

سخنرانی ۲۶ دی ۵۷: « من چنین چیزی نگفته‌ام که روحانیون متکفل حکومت خواهند شد. روحانیون شغلشان چیز دیگری است.» (صحیفه نور ، ج۳ ، ص۱۴۰)

سخنرانی ۱۸ دی ۵۷: « من و سایر روحانیون در حکومت پستی را اشغال نمی‌کنیم، وظیفه روحانیون ارشاد دولت‌ها است. من در حکومت آینده نقش هدایت را دارم.» (صحیفه نور ، ج۳،ص ۷۵)

عدالت

مصاحبه با خبرنگاران، ۱۷ آبان ۵۷ ، پاریس :« در حکومت اسلامی اگر کسی از شخص اول مملکت شکایتی داشته باشد، پیش قاضی می‌رود و قاضی او را احضار می‌کند و او هم حاضر می شود.»

وعده های اقتصادی

خمینی در سخنرانی معروف خود در بدو ورد به ایران در ۱۲ بهمن سال ۵۷ در بهشت زهرا گفت: «دلخوش به این مقدار نباشید که فقط مسکن می‌سازیم، آب و برق را مجانی می‌کنیم برای طبقه مستمند، اتوبوس را مجانی می‌کنیم برای طبقه مستمند. دلخوش به این مقدار نباشید. ما علاوه بر اینکه زندگی مادی شما را می‌خواهیم مرفه باشد، زندگی معنوی شما را هم می‌خواهیم مرفه باشد.»

۲۱ فرودین ۱۳۵۸ تیتر اصلی روزنامه کیهان این بود « برای همه زحمتکشان خانه بسازید».

استقلال

بازهم ۱۲  بهمن و در سخنرانی  بهشت زهرا :«الان شما در همه چیز محتاجید به خارج؛ یعنی محمدرضا این کار را کرد تا بازار درست کند از برای آمریکا و ما محتاج به او باشیم در اینکه گندم از او بیاوریم، برنج از او بیاوریم، همه چیز را، تخم مرغ از او بیاوریم یا از اسرائیل که دست نشانده آمریکاست بیاوریم.»

۱۲ بهمن بهشت زهرا :« تمام نفت ما را به غیر دادند، به آمریکا و غیر از آمریکا دادند، آنی که به آمریکا دادند عوض چه گرفتند عوض، اسلحه برای پایگاه درست کردن برای آقای آمریکا. ما، هم نفت دادیم و هم پایگاه برای آن‌ها درست کردیم.»

«نظام حکومتی ایران جمهوری اسلامی است که حافظ استقلال و دموکراسی است.» (صحیفه نور، ج۳، ص۱۶)

تجدد

۱۲ بهمن، بهشت زهرا :«ما کی مخالفت کردیم با تجدد، با مراتب تجدد مظاهر تجدد وقتی که از اروپا پایش را در شرق گذاشت خصوصا در ایران، مرکز چیزی که باید از آن استفاده تمدن بکنند ما را به توحش کشانده است. سینما یکی از مظاهر تمدن است که باید در خدمت این مردم، در خدمت تربیت این مردم باشد.»

۱۲ بهمن، بهشت زهرا :«ما پنجاه سال است که در اختناق بسر بردیم، نه مطبوعات داشتیم، نه رادیوی صحیح داشتیم، نه تلویزیون صحیح داشتیم، نه خطیب توانست حرف بزند، نه اهل منبر می‌توانستند حرف بزنند، نه امام جماعت می‌توانست آزاد کار خودش را ادامه بدهد، نه هیچ یک از اقشار ملت کارشان را می‌توانستند ادامه بدهند.»

از وعده های دیروز تا ناکامی‌های امروز

پس از پیروزی انقلاب و به مرور اطرافیان و نزدیکان ایدئولوژیک  انحصار تمامی نهادها و اهرم‌های قدرت را در دست گرفتند، به این ترتیب اتحاد و همبستگی پیش از انقلاب از میان رفت و جامعه دچار چند دستگی شد. جو این انحصار طلبی هر روز سنگین تر و حلقه اطراف خودی‌ها هر روز تنگ‌تر شد.

سخنان اولیه خمینی بازتاب نظریات و ایده های تحصیل کردگان خارج از کشور بود که از اطرافیان نزدیک او در پاریس بودند کسانی مانند صادق قطب زاده، ابراهیم یزدی و ابوالحسن بنی صدر که با الزامات جوامع دموکراتیک آشنا بودند، اما خمینی در خوشبینانه ترین حالت درکی از حقوق بشر و سایر مفاهیم دنیای مدرن که درباره آن سخن گفته بود نداشت  و حقوق بشر، آزادی و برابری را با تفاسیر اسلامی می سنجید. اطرافیان او پس از انقلاب از تغییر کردند؛ تحصیل کردگان جای خود را به روحانیون تندرو و «حزب‌الله» ای‌ها دادند. روحانیونی که علیرغم وعده‌ها نه تنها قصد ترک حکومت را نداشتند بلکه از حضور تحصیل کردگان و دیگر اقشار چنان وحشتی داشتند که دست به تصفیه ای همه جانبه زدند.

در فاصله کوتاهی نه تنها زندان اوین موزه نشد بلکه شمار زندانیان سیاسی ایران به تعدادی کم سابقه رسید و بسیاری از مخالفان رژیم شاهنشاهی نیز به ناچار به ترک ایران شدند.

خمینی که وعده عمل به قانون، آزادی، برابری و دادگاه های عادلانه داده بود. در سخنرانی خود به مناسبت سالروز تولد رسول اسلام در ۹ تیر ۱۳۵۹ می گوید: «این جنایتکارها که در بازداشت هستند متهم نیستند، بلکه جرمشان محرز است؛ باید فقط هویت آنها را ثابت کرد و بعد آنها را کشت. اصلاً احتیاج به محاکمه آنها نیست. هیچگونه ترحمی درمورد آنها مورد ندارد. اگر ما اینها را نکشیم، هر یکی شان که بیاید بیرون می‌رود آدم می‌کشد. با چند سال زندان کار درست نمی‌شود.این عواطف بچه گانه را کنار بگذارید.»

او در زمان تحقق وعده دموکراسی در سخنرانی‌ای در جمع دانشجویان اهواز، که در تاریخ ۳ خرداد ۵۸ در روزنامه کیهان منتشر شد، گفت: «آنهایی که فریاد می‌زنند باید دموکراسی باشد، این‌ها مسیرشان غلط است. مسیر ما مسیر نفت نیست. ملی کردن نفت پیش ما مطرح نیست. ما اسلام می‌خواهیم.»

خمینی پس از استقرار جمهوری اسلامی با اظهاراتی مانند «مردم برای خربزه انقلاب نکردند» و «اقتصاد مال خر است» علنا مبنای اقتصادی حرکت انقلابی مردم را نیز زیر سوال برد.

اکنون پس از ۴۰ سال عملا  فساد اقتصادی و ساختار رانت محور  حاکمیت بدل به بلای جان مردم و حتی خود حاکمیت شده است.

در دوران حکومت جمهوری اسلامی مجمع عمومی سازمان ملل تقریبا هر سال قطعنامه‌ای در مورد نقض حقوق بشر به‌وسیله حکومت جمهوری اسلامی، صادر کرده‌است. جمهوری اسلامی در طی این سال ها با آزادی‌های مدنی از جمله آزادی سخنرانی، مطبوعات، تجمعات، انجمن‌ها، آزادی‌های شخصی و آزادی‌های مذهبی  برخورد کرده است.

عدم برگزاری دادگاه عادلانه برای مخالفان، اعدام های گسترده، توقیف فله ای مطبوعات، برخورد گسترده با زنان به دلیل پوشش، ایجاد محدودیت های گسترده برای اقلیت‌های مذهبی و حتی قومیت‌ها و فساد و رانت دولتی برای عده ای نه تنها برابری را زیر سوال برد بلکه از نظر اقتصادی دولت را فلج کرد، همگی بخشی از کارنامه جمهوری اسلامی در زمینه وعده‌هایی است که هرگز اجرا نشد.

این روند همچنان ادامه دارد تمام وعده های برقراری آزادی وعدالت واستقلال به دست فراموشی سپرده شده است. افراد تحصیل کرده، لایق و کاردان هر روز منزوی تر می شوند و آمار مهاجرت تحصیل کردگان و طبقه متوسط روند صعودی دارد.

حال حکومت «جمهوری اسلامی» در چهل سالگی خود نه تنها اصول مبتنی بر جمهوریت خود را زیر پا گذاشته است بلکه در پروسه این فراموشی حتی به اصول دین هم وفادار نماند.

[کد مطلب: 176272] [تاريخ انتشار: بيست و چهارم بهمن ۱۳۹۷ برابر با سيزدهم فوريه ۲۰۱۹] [ نسخه مناسب چاپ ]
تقسيم با ديگران:

در زمینه‌ی انتشار نظرات کاربران گرامی رعایت چند مورد ضروری است
  • لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید
  • «پيک ايران» مجاز به ویرایش ادبی نظرات کاربران است
  • مطالبی که حاوی کلمات رکيک، غير اخلاقی و يا توهين به ديگران باشد منتشر نميشوند
  • نظراتی که پیرامون این خبر نباشد منتشر نمیشود
  • نطرات حاوی لينک منتشر نميشوند
نام: (الزاميست)
نظرات شما (حداکثر تعداد حروف با احتساب فاصله بين حروف 1000 حرف ميباشد):

Captcha
اعدادی را که در تصویر بالا می بینید (بدون فاصله گذاشتن میان آنها) در باکس زير وارد کنید و سپس دکمه ارسال را کليک کنيد
نظرات خوانندگان
نوشته شده در تاريخ دوم اسفند ۱۳۹۷ برابر با بيست و يکم فوريه ۲۰۱۹ ، 15:15:17 توسط بیداری ایرانی- از آلمان
اگر اشتباه نکنم این کاربر "کارگر تبعیدی" نسبتی با کاربر آذر بایستی داشته باشد یا شاید هردوی شان یکی هستند یا احتمالا باز هم کمونیست شمس سابق اینبار با نام فرشاد و کارگر تبعیدی و غیره کمافی سابق وعده از بهشت حکومت طبقه کارگر میدهد که فقط ساده لوحان و ناآگاهان بدان باور دارند. جناب کارگر اولا "آلترناتیو" است نه آنترناتیو! نوشتی:"اوپوزیسیون وابسته رژیم چنجی که آنترناتیوهای قلابی هستند" لابد میخواهی بدون تغییر رژیم ملائی در چارچوب همان رژیم سرکوبگر به دیکتاتوری پرولتاریا برسی؟ تنها سواد پائین یک کارگر میتواند به چنین چیزی غیر ممکن باور داشته باشد! حالا خوبه که حکومت کارگران در کشورهای سوسیالیستی یا کمونیستی در صد سال گذشته تا به امروز همه جا کارنامه ننگین و سیاه دارد و بجز عقب ماندگی و ورشکستگی اقتصادی و زندان و زنجیر و سرکوب چیزی بهمراه نداشته! در ضمن شعارت هم غلطه "نان مسکن آزادی اداره شورایی" چونکه بجای نان و مسکن اگر "کار" را بگذاری درست است چون با دستمزد کارت نان و مسکن هم میتوانی بخری! اداره شورائی؟در شورائی که فقط خودیهای کمونیست نشستند و هر صدای مخالف را خفه و گردن میزنند!ای نادان!
نوشته شده در تاريخ يکم اسفند ۱۳۹۷ برابر با بيستم فوريه ۲۰۱۹ ، 21:43:50 توسط کارگر تبعیدی
روی سخنم با کارگران و تهیدستان است که باید بدانند، مبارزه با رژیم جنایتکار ج.ا. جدا نیست از مبارزه با اوپوزیسیون وابسته رژیم چنجی که آنترناتیوهای قلابی هستند چرا که آنها با کمی بزک و رفع حجاب و با حفظ ماشین سرکوب رژیم، همین نظم ضد کارگری را میخواهند. ایرانیان منافع متضادی با یکدیگردارند. آن ایرانی که شش ماه یک سال دستمزد کارگران را نمی دهد، آن ایرانی که تنها برای کسب سود هر چه بیشتر مواد غذایی را با بدترین کیفیت و با بالاترین قیمت به کارگران میفروشد و آن ایرانی که اعتراض کارگران را سرکوب می کند، دشمن کارگران هستند. هر گونه پیشرفت و رفاه از مسیر قدرت گرفتن کارگران در صف مستقل خود می گذرد. همانطور که مبارزات متشکل و متحدانه کارگران در کشورهای اروپایی به اندکی سیستم رفاه و آزادی منجر شد. فریبکاران کسانی هستند که قدرت کارگران را انکار میکنند و تلاش می کنند تا این طبقه را دنبالچه جریانات ضد کارگری کنند، اما باید بدانند که طبقه کارگر رسالت تاریخی خود را با گامهای قوی و با شعار "نان مسکن آزادی اداره شورایی" برای اضمحلال این نظام بورژوا امپریالیستی آغاز کرده است.
نوشته شده در تاريخ سی ام بهمن ۱۳۹۷ برابر با نوزدهم فوريه ۲۰۱۹ ، 13:33:40 توسط بیداری ایرانی- از آلمان
به هموطن گرامی علی اصغر.لطف دارید خوبی از خودتان است! وظیفه هر ایرانی آگاه!! است که در این مراحل گذار از حکومت اسلامی ملاها روشنگری کند تا فریب یکسری ایدئولوژیهای شکست خورده دیگر را نخوریم چونکه چهل سال بلا و فاجعه نظام اسلامی برای ما ایرانیها کافی بوده و هست و اینبار برای اینده ایران و مردمش باید دید که بهترین برنامه برای پیشرفت و رفاه ایرانی کدام است آنوقت تشخیص میدهید که چه جریان یا گروهی صداقت دارد و چه کسانی باز فریب ملت ایران را در سر دارند تا به منافع خود برسند. قدم اول برای نجات ایران از سر راه برداشتن حکومت اسلامی ملایان است که همگی برای سرنگونی آن باید تلاش بیشتری بکنیم! پیروز باشیم!
نوشته شده در تاريخ بيست و هشتم بهمن ۱۳۹۷ برابر با هفدهم فوريه ۲۰۱۹ ، 14:34:47 توسط علی اصغر
بیداری ایرانی ممنون از نظر خوبتون.
نوشته شده در تاريخ بيست و هفتم بهمن ۱۳۹۷ برابر با شانزدهم فوريه ۲۰۱۹ ، 22:43:27 توسط بیداری ایرانی
هموطن گرامی علی اصغر. اگر تنها بخاطر عدالت اجتماعی که فکر میکنید با حکومت کمونیستی ممکن است طرفدارش هستید کاملا در اشتباهید و نبایستی به شعارهای روی کاغذ طرفداران کمونیسم اعتماد یا باور کنید. هرکسی بشما وعده عدالت را داد فورا بپرسید یا ببینید با کدام ساختار حکومتی میخواهد به آن برسد؟ طبق تجارب گذشته حکومت پادشاهی و اسلامی و کمونیستی بخاطر ساختار غیر مردمی و غلطی که دارند نمیتوانند عدالت اجتماعی و مهمتر آزادیها را برقرار کنند و محکوم به شکست هستند. شاید نمیدانید که دلیل اصلی فروپاشی کمونیسم در شوروی سابق و دیگر کشورهای بلوک شرق نبودن عدالت و آزادی بود حالا از کمبودهای دیگر جامعه کمونیستی بگذریم که مثنوی هفتاد من کاغذ شود.مگر با حکومت اسلامی ملاها وعده رسیدن به عدالت را نمیدادند ولی فاسدترین شکل حکومتیست. از حرف و وعده دادن و تئوری تا در عمل فاصله بسیارست. ولی با احزاب سوسیال دمکراسی و برنامه رفاهی اش میبینیم که اروپا به پیشرفت و رفاه عمومی نسبتا خوبی رسید و میتواند برای ایران هم کارآمد و سازنده باشد. سه گروهی که نام بردم به دیکتاتوری میرسند و سم برای ایران و ایرانی. فقط آزادی مقدس است.
نوشته شده در تاريخ بيست و هفتم بهمن ۱۳۹۷ برابر با شانزدهم فوريه ۲۰۱۹ ، 17:37:23 توسط علی اصغر
دوست عزیز از المان، من کمونیست نیستم و عقیده دارم هنوز در این کره خاکی کشور کمونیست بوجود نیامده، من عدالت طلب هستم ، پس من برنامه کمونیستهارا نزدیک به عدالت میدونم. طبق مطالعه در جوانی فهمیدم که ایده انسانی و عدالت طلبی در سیستم کمونیست هست، مثال کسی نمیتونه کس دیگری را استثمار کنه یا به بردگی بکشه، در این روزگار بردگی مدرن هست یعنی هزاران نفر کار میکنند و در امد حاصل از کار اونها به جیب صاحبان اون کار میره، من میگم این بیعدالتی هست. کمونیستها میگن زن و مرد حقوق مساوی دارن(روی کاغذ). دولت کمونیست وظیفه داره که کار و مسکن و غذا و بهداست و اموزش و پرورش و... را بطور مساوی در اختیار همه بذاره،کمونیست میگه نفت ومعادن و جنگل و تمام امکانات طبیعی اون سر زمین در اختیار جامعه هست نه اینکه بطور مثال هزاران زن و مرد در شرکت ورزشی نایکی کار کنن بدون بیمه بدون ساختمانهای استاندارد و با کمترین حقوق، همین چند سال پیش کارخونه یکی از همین شرکتها اتش گرفت و صدو پنجاه نفر را به فجیعترین نوع کشت و هیچ قدرتی نیست که عدالت را اجرا کنه، من شنیدم که مردم کشورهای اروپای شرقی کاملا ناراضی اند که سیستم قبلی
نوشته شده در تاريخ بيست و هفتم بهمن ۱۳۹۷ برابر با شانزدهم فوريه ۲۰۱۹ ، 15:43:34 توسط بیداری ایرانی- از آلمان
به کاربر علی اصغر-با خواندن نظراتت بعنوان یک کمونیست سابق به این افسانه سازیهای کشورهای کمونیستی که بهشت هستند تا حدودی از روی خام اندیشی خودم هم باور داشتم تا اینکه با چشمان خودم آلمان شرقی سابق را که بعد از شوروی سابق کشور تک و نمونه کمونیستی بود دیدم و واقعا وحشت کردم که چه فاجعه ای با کمونیسم ساخته شد یا میشود! کسانی مثل جنابعالی که هنوز از ایدئولوژی سرکوبگر کمونیسم دفاع میکنند فکر کنم در عمرشان حتی یکساعت هم در یک کشور کمونیستی نبودند تا ببینند چه بدبختی است! واقعا دردناک است که هنوز ایرانی کمونیستی هست که از کشور عقب مانده کوبا که تا سال پیش حتی یک کامپیوتر نبوده و اکثر مردمش هنوز نمیدانند اسمارت فون چیست بعنوان کشور نمونه بهشت کمونیسم دفاع بکند.در طول سلطه پنجاه سال فیدل کاسترو دیکتاتور حتی یک انتخابات آزاد نبود تا نظر مردم پرسیده شود! اصلا از حقوق بشر خبری هست؟کوبا چند هزار زندانی سیاسی دارد؟ چرا سفر خارجی ممنوع است؟ فیلمهای مستند خوبی هستند که لابد جنابعالی ندیدی که شرایط کوبا فاجعه است. برای یک جوک برای فیدل کاسترو گفتن یارو شش ماه زندانی شد!سیستمی که آخرش فروپاشید و زانو زد!
نوشته شده در تاريخ بيست و هفتم بهمن ۱۳۹۷ برابر با شانزدهم فوريه ۲۰۱۹ ، 13:33:26 توسط علی اصغر
افراسیاب، شما نظر منو تایید کردید! شما هم تحت تاثیر اخبار دروغ cnn، ... و یو تیوپ و غیره هستید. دو راه برای یافتن حقیقت وجود داره، اول مطالعه و بعد زندگی در شرایط کارگری در این کشورها.به نسبت درامد کشور کوبا و ذخایر زمینی ونفت و غیره ایا یک کارگر کوبا در رفاه بیشتری هست یا کشورهای غربی و شرقی، مسلما کشوری که بیسوادی را از بیخ کنده فههم بالاتری از کشورهای بیسواد داره، کارگر کوبایی نگران خونه نیست، نگران تحصیل بچه هاش نیست، نگران درمان بیماری نیست و نگران غذای سر سفره نیست! حال این کارگر چه نگرانی داره؟ کشوری که شصت سال تحت تحریم امریکاست بیشترین صادر کننده پزشک متخصص را در دنیا داره، بنا بر این نباید تحت تاثیر اخبار خارجی قرار گرفت. چون اونها مرتبا در حال شسنشوی مغزی مردم دنیا هستن، اخوندها و غربی ها بدلیل مخالفت و ترس از کومونیسم مرتبا در حال دروغ گفتن هستن.
نوشته شده در تاريخ بيست و هفتم بهمن ۱۳۹۷ برابر با شانزدهم فوريه ۲۰۱۹ ، 07:39:48 توسط افراسیاب
آقای علی اصغر خود شما جواب خودت رو داری میدی، به آن کارگری که در صنعت نفت کار میکنه و بدبخت است چون بهش حقش رو نمیدن که بره ماشین شاسی بلند بخره بدبخت شده در غیر اینصورت با ماشین و ویلا خوشبخت میشد،، از کره شمالی و کوبا دفاع کردی خوب فیلمها رو همه دیدن مردم چطوری زندگی میکنن احتیاج به گفتن نیست، ببین اینجا شما داری دروغ میگه و نه من البته تهمت و حرف زشت زدن در سازمانهای رادیکال نهادینه شده، امروز تمام کمپانیهای بزرگ و حتی کوچک از روبات استفاده میکنن و یک دهم کارگران ده سال پیش رو هم ندارن به فیلمهای خط تولید اتومبیل و خیلی چیزهای دیگر در یوتوپ نگاه کن همش روبات است با چهار تا مهندس در یک کارخانه بزرگ دیگه کارگری نمانده
نوشته شده در تاريخ بيست و هفتم بهمن ۱۳۹۷ برابر با شانزدهم فوريه ۲۰۱۹ ، 02:21:30 توسط علی اصغر
اقای افراسیاب رفاه کارگرها به ماشین شاسی بلند و بقیه چیزهایی که کفتید نیست، ایالت ادمونتون در کانادا روزانه شش و نیم ملیون بشکه نفت تولید میکنه باجمعیت دو و نیم ملیون نفر و ایران با جمعیت هشتاد ملیونی یک و نیم ملیون، در شهر البرتا خیابونی پیدا نمیکنید که مملو از کارتون خواب نباشه و اغلب اینها کارگر کمپانبهای نفت هستند، روزی نیست که صدها نفر مجروح نشن، یکی دو سال بهشون کمک میشه و بعد رها میشن. نتیجه اینکه به ثروت کشور ربطی نداره و به نوع حکومت و تقسیم ثروت ربط داره، اگر در کشورهای سرمایه داری،ثروت تقسیم نمیشه، در کشورهای سوسیالیست فقر بطور مساوی تقسیم میشه، من خودم یکی از این قربانیان هستم!!!
نوشته شده در تاريخ بيست و هفتم بهمن ۱۳۹۷ برابر با شانزدهم فوريه ۲۰۱۹ ، 01:54:01 توسط علی اکبر
یک سوال: ایا میشه در قسمت نظرات ، مثبت و منفی را اضافه کنید؟ تا ادم بتونه بدون نوشتن مطلب نظرشو بگه؟ با تشکر

پیک ایران: چنین چیزی هنوز در سایت نیست ولی میتوانیم آنرا بررسی کنیم. با سپاس
نوشته شده در تاريخ بيست و هفتم بهمن ۱۳۹۷ برابر با شانزدهم فوريه ۲۰۱۹ ، 01:31:46 توسط علی اصغر
اقا افراسیاب، کارگر کوبا و کره شمالی بهتر از کارگر ژاپنی زندگی میکنن، بد نیست یک نگاهی به کارتونخوابهای نیویورک و لس انجلس و لندن و پاریس... بندازید در ژاپن هرسال بیش از شش هزار کارگر بخاطر فشار کار جونشونو از دست میدن، در ژاپن اگر به هر دلیل و برای اولین بار کارتو از دست بدی، دیگه هیج شرکتی شما را استخدام نمیکنه و باید بری زیر پل بخوابی، بیش از سی هزار نفر از اروپا رفتند و عضو داعش شدند! فکر میکنی فقط بخاطر اینکه مسلمون بودن؟ بیشتر بخاطر فقر و بیکاری و... در امریکا بیشترین ورشکستگی و فروش خانه و خیابون خوابی ،بخاطر مخارج بیمارستانهاست.در فیلم مستند «مایکل مور» نشون میده که یک بچه توی بغل مادرش فوت میکنه بخاطر تب و هیچ بیمارستانی قبولش نمیکنه ، چون مادر پول نداره. ایا در کوبا و کره شمالی پولی هست و به کارگرش داده نمیشه؟ ایا در کوبا اخوند نود و پنج ساله را برای عمل چشم میفرسته به اسپانیا با دو ملیون دلار خرج ؟ ایا نماینده مجلس کره شمالی میره لندن برای زایمان زنش؟ یک ذره مطالعه کنید قبل از اینکه به مردم دروغ بگید.
نوشته شده در تاريخ بيست و پنجم بهمن ۱۳۹۷ برابر با چهاردهم فوريه ۲۰۱۹ ، 19:49:18 توسط افراسیاب
اینقدر کارگر کارگر نکنید، کارگر امروز باید ماشین شاسی بلند و ویلا و حقوق به دلار و یورو داشته باشه چی میگین شماها، کارگر ایرانی کارگر کوبا و کره شمالی نیست، کارگر ایرانی دومین ذخایر نفت و گاز جهان زیر پاشه تازه بزرگترین ذخایر گاز دنیا در دریای عمان قسمت ایران کشف شده که هزاران تریلیون دلار میریزه تو جیب همون کارگر ایرانی، دست از این ادبیاتتون بردارید بلاخره سنی از شماها گذشته خوب نیست آدم توهین کنه، شماها کمونیست نیستید برید تاریخچه زندگی استالین رو بخوانید
نوشته شده در تاريخ بيست و پنجم بهمن ۱۳۹۷ برابر با چهاردهم فوريه ۲۰۱۹ ، 18:34:32 توسط بیداری ایرانی- از آلمان
نوشته ای خوب که جمع آوری خوبیست از دروغهایی که خمینی گفته تا به قدرت برسد و این سندی است قابل توجه نسل جوان که به انقلابیون 57 همیشه انتقاد میکنند و فحش میدهند که برای چه چیزهائی انقلاب کردند؟ ببینید توی دهان این آخوند همان اطرافیان خائن به ایران و انقلاب یکسری حرفهای عامه پسند گذاشتند تا حتی تمام دنیا را بفریبد نه فقط انقلابیون 57 را! ای کاش چهارتا دانشجو و دانش آموز این متن را کپی کرده و به شکل اعلامیه در بین مردم یواشکی پخش کنند تا حتی مردم عادی و کم سواد هم باخبر شوند که این ملا چه دروغگوی بزرگی بود و چقدر فریبکار! به لطف سایت پیک ایران میشود این متن را برای همه دوستان و آشناها هم فرستاد تا این آخوند مرتجع از بت شدن بیرون بیاید و پرده از ماهیت جنایتکار و خائنش برداشته شود! البته همه این فن دروغگوئی را از پیامبر عربش یاد گرفته و در حوزه علمیه دو سال از پنج سال تدریسشان ابتدا چطور دروغ بگو! تا به اهداف آخوندی برسی میباشد! هرچه میکشیم از این اسلام و آخوندهاست و حتی شاه های گذشته هم در برابرشان زانو زدند و حریفشان نشدند! ممنون از پیک ایران بخاطر انتخاب خوبش که سند تاریخی خوبی ارائه کرد
نوشته شده در تاريخ بيست و پنجم بهمن ۱۳۹۷ برابر با چهاردهم فوريه ۲۰۱۹ ، 10:02:27 توسط کارگر تبعیدی
اهداف اعلام شده انقلاب ۵۷، استقلال، آزادی و جمهوری بود، توده ها همچون امروز فریاد میزدند، زندانی سیاسی آزاد باید گردد. تازه امروز مقاله نویسهای ما پس گذشت 40 سال از حیات ننگین رژیم جنایتکار ج. ا. از این رژیم گلایه میکنند که چرا به وعده های خود عمل نکرد. محمد قبل از رسیدن به قدرت، با آرامی قبیله قریش را به پیروی از آیین ارتجاعی خود دعوت میکرد اما پس از کسب قدرت فقط با زبان شمشیر و قتل عام با مخالفین خود برخورد کرد. اختلاف آشکار سوره های مکی و مدینه این امر را به وضوح نشان میدهد. خمینی جلاد نیز مثل محمدش رفتار کرد. اگر این خمینی و دار ودسته شیاد و ضد کارگر آن توانستند خود را به انقلاب ضد استبدادی و آزادیخواهانه توده ها تحمیل کنند، جواب را باید در توطئه گوآدالوپ امپریالیستها و نیزخفقان قبرستانی جستجو کرد که رژیم سابق تلاش کرد تا با بکارگیری آن و بدستور اربابانش از آگاهی سیاسی توده ها جلوگیری کند. در هوای سمی ممکن است چند گل سرخی بشکفد اما آنها نیز زود پر پر خواهند شد و اکثر گیاهان نیز پژمرده و مریض خواهند شد. چاره کارگران همه ملتها، وحدت و تشکیلات انقلابی است.
نوشته شده در تاريخ بيست و پنجم بهمن ۱۳۹۷ برابر با چهاردهم فوريه ۲۰۱۹ ، 07:03:58 توسط افراسیاب
برخی تروریستها هم در لباس کمونیسم روحیه تجزیه طلبی خودشون رونشان میدن، گفتم اینها رادیکال هستند و دائم توهین میکنن کمونیست اینشکلی تا بحال دیده بودید، بزرگترین دشمن اینها سوسیال دمکراسی است هدفشون فراری دادن مردم از احزاب چپ و غالب کردن دسته خودشون بعنوان تنها آلترناتیو چپ است، هر جمله که مینویسن چهارتا فحش توشه، در طول چهل سال هیچ گروهی چه چپ چه راست کنار هم ننشسته فقط برای خودشون میتینگ گذاشتن و به بقیه فحش دادن، بهر حال از بین اینها فقط آن که بیشتر طرفدار داره بقدرت میرسه و بقیه رو تار و مار میکنه و آن هم سلطنت طلبها هستند و بخاطر همین ایران هیچوقت دمکراسی نمیشه، یک حکومتی پیدا میکنه مثل بن سلمان عربستان
نوشته شده در تاريخ بيست و پنجم بهمن ۱۳۹۷ برابر با چهاردهم فوريه ۲۰۱۹ ، 00:57:30 توسط کارگر تبعیدی
برخی فاشیستها در اینجا روحیه شکنجه گر خود را نشان میدهند اما باید بدانند دوران تهدید، زندان، شکنجه و اعدام بسر آمده. ما کارگران نیز مصمم هستیم که انقلاب سوسیالیستی را نه تنها در ایران بلکه در خاور میانه بر پا کنیم و یکبار برای همیشه به فقر و استبداد و نابرابری و طبقات پایان دهیم چرا که درغیر اینصورت بربریت را باید بپذیریم. تصمیم گرفته ایم که طبقه سرمایه دار، این پایگاه امپریالیسم را از قدرت خلع ید کنیم و به قوانین استثمار گرایانه آن پایان دهیم و دولت دیکتاتوری پرولتاریا را بر قرار کنیم تا تحرکات نظامی دشمنان انقلاب از طیف سرمایه داران و مزدوران آخوندها گرفته تا سلطنت طلبها و دیگر فاشیستهای ناسیونال سوسیالیست را در هم بکوبیم. تصمیم گرفته ایم که اینبار در این مبارزه طبقاتی، همچون ویتنام قهرمان آنچنان مسلحانه بجنگیم که دشمنانمان از ترس به داعش پناه ببرند، چرا که ما از تبار حمید اشرفها، شاهرخ زمانی ها و سیاهکل هستیم. مرگ بر جمهوری اسلامی ایران مرگ بر امپریالیسم و نئو فاشیستها زنده باد سوسیالیسم و اتحاد کارگران ملتهای کورد، عرب، بلوچ، تورک، فارس، افغان مرگ بر امپریالیست و عوامل داخلیش
نوشته شده در تاريخ بيست و چهارم بهمن ۱۳۹۷ برابر با سيزدهم فوريه ۲۰۱۹ ، 19:04:52 توسط آذر
طبقه کارگر ایران اکنون به آن درجه از خودآگاهی طبقاتی دست‌یافته که بعنوان یک طبقه مستقل در مبارزه سیاسی ظاهر شود و پرچم خود را در پیشاپیش جنبش توده‌های زحمتکش مخالف نظم موجود به اهتزاز درآورد. گرچه هنوز بحران سیاسی به آن مرحله از ژرفا و وسعت دست نیافته که طبقه کارگر با برپائی اعتصابات سیاسی عمومی و سرتاسری، توانائی و رسالت طبقاتی خود را به همگان نشان دهد، اما از هم‌اکنون در مبارزات خود در قامت رهبر سیاسی جنبش اعتراضی توده‌ای ظاهرشده است. حمایت توده‌های زحمتکش مبارز، معلمان، بازنشستگان، و گروه‌هایی از دانشجویان در مبارزات خود از کارگران و طرح شعار کارگر، معلم، دانشجو اتحاد در جریان مبارزات این واقعیت را نشان داده است. هیچ راه‌حلی دیگری نیست که بشود بر بحران اقتصادی ژرف و مزمن و بحرانهای متعدد دیگر فائق آمد.اما طبقه کارگر ایران از شکست انقلاب۱۳۵۷ این درس بزرگ را آموخته است که خود باید قدرت سیاسی را در جریان انقلابی که در حال فرارسیدن است، بدست گیرد و با تکیه‌بر تجربه جنبش شورایی کارگران و زحمتکشان در انقلاب پیشین، برای برقراری یک حکومت شورایی اقدام کند و نظم نوین سوسیالیستی را برپا دارد.
نوشته شده در تاريخ بيست و چهارم بهمن ۱۳۹۷ برابر با سيزدهم فوريه ۲۰۱۹ ، 14:24:55 توسط علی اصغر
جمهوری اسلامی را نمیشود بدست ایرانیها سرنگون کرد ، به یک دلیل ساده و اونم رابطه پنهان و اشکار دول غربی و شرقیست! در دقیقه نود و وقت سرنگونی دولت ایران به تمام خواسته های غرب و شرق تن خواهد داد، خیلی ساده خواهند پرسید دولت اینده ایران قراره برای شما چکار بکنه ؟ خوب ما خودمون هستیم و خواسته های شما را انجام میدیم ، چرا دنبال درد سر میگردید؟ توی این منطقه خطرناک، اگر در داخل جنگ و خونریزی بپا بشه ، احتمالا دیگه کسی نمیتونه جمع و جورش کنه. حمله کشورهای همسایه به ایران، درگیری در خلیج فارس، تجزیه طلبها... کاریست نشدنی!! به عقیده من تنها راه سرنگونی جمهوری اسلامی راهپیماییهای بدون تعطیل ایرانیان خارج از کشور هست، نوشتن طومارهای بدون وقفه ، تماس با دولتهای خارج ، تلفن و ای میل به اونها و روشن کردن مردم دیگر کشورها و گفتن به اونها که این دولتهای شما هستن که باعث تداوم حکومت این جنایتکارها هستند، این کار نه رهبر میخواد و نه اتحاد و از این حرفها، تمام گروهها از هوادارانشون دعت کنند به راهپیمایی مثلا هفتگی ولی بدون تعطیل. کاری کنند که فشار مردم بر دولتهاشون باعث قطع رابطه کشورها با ایرن بشه.
نوشته شده در تاريخ بيست و چهارم بهمن ۱۳۹۷ برابر با سيزدهم فوريه ۲۰۱۹ ، 09:13:09 توسط افراسیاب
(ادامه)بقای ایران بستگی به یک ارتش خیلی قوی با پیشرفته ترین سلاحها است با موشکهای اتمی و جتهای سوپر پیشرفته و پشتیابی صد درصدی آمریکا و کشورهای صنعتی در اینصورت ایران میتونه خزر رو پس بگیره و از عراق غرامت جنگ و از قطر چهل سال گاز دزدی شده و از دبی خسارت جزیره سازی و آلودگی آبهای ما و از افغانستان حق آب سیستان و بلوچستان و بعد نوبت کشورهای بزرگتر میرسه که کردیت دادن و چون ایران حافظ صلح منطقه است خرج داره و باید باج بدن، باید به هر طریقی شده و از هر راهی پول آورد ریخت تو حلق بچه های ایران، هزاران کولبر و حاشیه نشین و بی خانه مان و کارگر بدبخت و مردم فقیر کردستان خوزستان سیستان و بلوچستان و هزاران مدرسه خرابه ووو اینها رو باید پولش رو بزور از کشورهای دیگر گرفت باید ترساندشون و دائم تهدید کرد، باید موشک اتمی تولید کرد و بطرفشون نشانه گرفت خلاصه فقط باید بفکر پول بود
نوشته شده در تاريخ بيست و چهارم بهمن ۱۳۹۷ برابر با سيزدهم فوريه ۲۰۱۹ ، 09:11:04 توسط افراسیاب
(ادامه) و هم هزاران مامور کارکشته و شکنجه گر و متخصص سرکوب رو از جمهوری اسلامی به ارث میبره، حکومت آینده که نمیتونه سر تک تک این مامورها رو ببره یا ژنرال از مریخ بیاره باید هر چی که درون آن مملکت هست از همانها استفاده کنه، در انقلاب روسیه هم از آدمخورها و نظامیهای تزار استفاده کردن، خمینی از ساواک و همافرها و پلیس دولت شاهنشاهی استفاده کرد، دیگر احزاب ایرانی هم همین ایدولژی سرکوب و کشتن مخالف رو دارن حتی بعضی هاشون شدیدتر، بهرحال هر حکومتی در آینده شکل بگیره چه چپ چه راست مابقی احزاب نباید گول سال ۵۷ رو بخورن و بلافاصله وارد ایران بشن چون در اینصورت لقمه چربی هستند و سریع اعدام شده یا مثل قاشقچی تکه تکه و در کیسه پلاستیک زیر زمین حالا هر پاسپورتی هم میخواد تو جیبت باشه، اینکه فکر میکنی سالها مبارزه کردی و بعد بری ایران و برات فرش قرمز پهن کنن نخیر از این خبرها نیست، حکومت آینده باید صد در صد مورد تائید آمریکا و اروپا باشه در غیر اینصورت مثل دبی و شارجه بهش کردیت مالی نمیدن تا بتواند خودش رو بکشه بالا و ساخت و ساز کند و سوپر ارتش ایجاد کند، بقای ایران بستگی به یک ارتش خیلی قوی با(ادامه)
نوشته شده در تاريخ بيست و چهارم بهمن ۱۳۹۷ برابر با سيزدهم فوريه ۲۰۱۹ ، 09:05:59 توسط افراسیاب
خوب این همه جا گفته حکومت ما و حکومت اسلامی هیچ کجا نگفته حکومت احزاب که حزب اسلامی هم درونش باشه، در اینصورت حکومت اسلام آزاد است هر قانون ضد انسانی را تصویب کند، در خاورمیانه احزاب مختلف بهیچوجه قبول نمیکنن که دیگران را در قدرت سهیم کنن و مابقی تنها رغیب سیاسی نیستند بلکه دشمن و باید با آنها برخورد نظامی کرد، صدی نود احزاب و سازمانهای سیاسی ایرانی رادیکال و خشن هستند حتی اشخاصی که چهل سال فعالیت سیاسی داشتن در جلساتشون بقیه رو میکوبن و حتی بدترین توهینها رو میکنن، این یک نوع فرهنگ در ایران و خاورمیانه است و بهیچوجه قابل تغییر نیست بخاطر همین ایران و هیچکدام از کشورهای منطقه دمکراسی نخواهد شد تنها رژیمی که در این کشورها و ایران خودمان شکل میگیرد حکومتی است که بیشترین طرفدار را بین مردم دارد و در سال ۵۷ خمینی بوده، در آینده ایران رژیمی خواهد داشت که بیشترین هوادار را داشته باشد و فعلا سلطنت طلبها هستند، چه خوشتون بیاد چه نیاد آمار میگه هواداران آنها خیلی زیاد هستند،سلطنت وقتی بقدرت برسه مابقی دگراندیشان رو سرکوب میکنه البته خیلی شدیدتر از زمان محمد رضا شاه چون تجربه ۵۷ رو داره (ادامه)
آگهی های تجارتی


پايان آگهی های تجارتی

سرخط اخبار پيک ايران در سايت شما

كد زير را كپى كنيد و در جاى مناسب در سايت خود قرار دهيد


Contact us: