تجمع و مارش خیابانی بمناسبت ۸ مارس روز جهانی زن در شهر گوتنبرگ

صدای اعتراض زنان ایران را به گوش مدافعین حقوق زنان و برابری طلبان جهان برسانیم. ٨ مارس؛ باید در ایران و در همه کشورها ؛ تعطیل رسمی باشد!هشت مارس امسال را به روز به میدان آوردن همه کیفرخواست های طبقه کارگر در مبارزه با زن ستیزی و تبعیض علیه زنان٬ تبدیل کنیم. هشت مارس روز اعتراض به تبعیض سازمان یافته و سیستماتیک؛ روز اعتراض به نابرابری و روز اعتراض به آپارتاید جنسی است. ٨ مارس امسال در ایران در شرایطی به استقبال روز جهانی زن میرویم که جامعه در حال انفجار است. اختناق؛ ستم؛ تبعیض؛ زندان؛ شکنجه؛ تجاوز؛ فقر و تباهی به مصاف طلبیده شده است. مردم ایران چهل سال است؛ در عطش آزادی؛ برابری ؛ رفاه و احقاق حقوق انسانی عزم کرده اند؛ که بساط این رژیم آپارتاید جنسی و فاشیست اسلامی را در هم پیچند. صدای رهایی بخش هر ساعت و هر روز قویتر .به گوش میرسد. زنان و دختران در یک نبرد نابرابر کل رژیم جهنم اسلامی را به مصاف طلبیده است جامعه ایران بعد از خیزش دی ماه نود شش و اعتراضات و اعتصابات کارگران هفت تپه و فولا اهواز ؛ معلمان؛ بازنشستگان و دانشجویان و دختران خیابان انقلاب آبستن تحولات اجتماعی عمیقی شده است. قوانین قرون وسطایی و شرعیش را زیر پا نهاده و گام به گام حکومت اسلامی ضد زن را به عقب نشینی واداشته اند به چیزی کمتر از آزادی و برابری و رهایی کامل در تمام شئونات زندگی تن نمیدهند . هشت مارس امسال روز تجلی مکان و موقعیت آزادی زن در این جدال عظیم طبقاتی است. این جدال جز مهمی از مبارزه مردم علیه رژیم آپارتاید اسلامی و برای خلاصی از بختک حکومت الله است. ایران در تب و تاب یک تحول عظیم فکری و ارزشی علیه مذهب و دخالت مذهب در زندگی انسان است. رفع ستم؛ استثمار؛ نابرابری؛ تبعیض و آپارتاید جنسی در ایران ؛ و سرنوشت برابری زن و مرد در تمام شئونات زندگی و رفع کلیه نابرابریهای اقتصادی و اجتماعی و ستم و استثمار طبقاتی ناشی از نظام سرمایه داری و از جمله آزار جنسی در گرو به زیر کشیدن رژیم جمهوری اسلامی و برقراری جامعه ای انسانی و عدالتخواه گره خورده است انجمن پناهندگان ایرانی ـ گوتنبرگ همراه و هماهنگ با سایر سازمانها و جریانات مترقی و برابری طلب در تظاهرات روز جمعه ٨ مارس در میدان مرکزی گوستاو آدولف توریت در شهر گوتنبرگ شرکت میکنیم. ما از همه مردم آزادیخواه و برابری طلب از همه پناهندگان و پناهجویان گریخته از جهنم رژیم آپارتاید جنسی جمهوری اسلامی دعوت میکنیم در این گردهمایی و تظاهرات با هم و در کنار همدیگر شرکت کنید. ٨ مارس روزی است که ادعانامه میلیونها زن علیه اسلام سیاسی و قوانیش رو در روی نظام حاکم علنا و آشکارا فریاد زده خواهد شد. مردم آزادیخواه و برابری طلب بیایید و این روز را به بلند کردن پرچم آزادی و رهایی زن بدل کنید! گرامی باد هشت مارس! زنده باد آزادی و رهایی! زمان: روز جمعه ٨ مارس ساعت 30؛17 دقیقه بعدازظهر مکان: میدان مرکزی گوستاو آدولف توریت در شهر یوتبوری تلفنهای تماس : هاجر جاهدی فر : 0793429745 نرگس جلالی : 0730410303 محبوبه جاهدی فر : 0762285877 توفیق محمدی : 0739809990 انجمن پناهندگان ایرانی ـ گوتنبرگ

[کد مطلب: 177965] [تاريخ انتشار: هفدهم اسفند ۱۳۹۷ برابر با هشتم مارس ۲۰۱۹] [ نسخه مناسب چاپ ]
تقسيم با ديگران:

نظرات جديد پذيرفته نمی شود.
نظرات خوانندگان
آگهی های تجارتی


پايان آگهی های تجارتی

سرخط اخبار پيک ايران در سايت شما

كد زير را كپى كنيد و در جاى مناسب در سايت خود قرار دهيد


Contact us: