نامه به اتحادیه های کارگری بین المللی -کمپین برای آزادی کارگران زندانی

به گستاخی حکومت اسلامی علیه کارگران اعتراض کنید وکیل مدافع جعفر عظیم زاده اعلام کرده است که دادگاه جمهوری اسلامی برای این فعال کارگری علاوه بر حکم قبلیش که شش سال زندان است، حکم ٣٠ ضربه شلاق نیز صادر کرده است. این حکم شنیع به بهانه اینکه او به موقع خودرا به زندان معرفی نکرده صادر شده است. جمهوری اسلامی جعفر عظیم زاده را به ٦ سال زندان محکوم کرد و او در اعتراض به این حکم در٢٩ آپریل ٢٠١٦ در آستانه روز جهانی کارگردست به اعتصاب غذا زد و به مدت ٦٣ روز در اعتصاب بود و کارزاری در حمایت از وی و علیه امنیتی کردن مبارزات به جریان افتاد. در ادامه این کارزار جمهوری اسلامی ناچار شد جعفر عظیم زاده را موقتا آزاد کند. اکنون او مجددا دستگیر شده است و حکم ٣٠ ضربه شلاق به وی تفهمیم شده است. این حکم در واقع تلاش حکومت اسلامی در برابر کل کارگران و معلمان و مردم جامعه است که در مقابل حکومت ایستاده اند و دارند هرروز اعتصاب و اعتراض میکنند. همین روز گذشته در بیش از صد شهر معلمان در اعتصاب بودند و بازنشستگان فولاد اهواز و کارگران راه آهن و کارگران نیز برای عقب راندن تعرضات حکومت و کارفرمایان دست به اعتصاب و تجمع زده اند. در این فضا حکومت اسلامی میخواهد به کارگران و مردم چنگ و دندان نشان دهد. حکومت اسلامی با احکام سنگین زندان علیه فعالین کارگری و معلمان و حکم شنیع شلاق علیه یک فعال کارگری میخواهد اعتراضات به اعتراض علیه دستمزدهای زیر خط فقر که پرچم حداقل دستمزد هفت میلیون به میدان آمده است ، اعتراض علیه دستمزدهای معوقه و علیه بساط چپاول و دزدی حاکم و مبارزه برای رفاه و حق تشکل را عقب براند. جعفر عظیم زاده، اسماعیل بخشی و تمامی کارگران زندانی و زندانیان سیاسی باید فورا و بدون قید و شرط آزاد شوند. تمامی احکام امنیتی صادر شده برای کارگران، معلمان و فعالین اجتماعی باید لغو گردند و به امنیتی کردن مبارزات و پیگردها و دستگیری ها فورا خاتمه داده شود. حکم شلاق این شکل شنیع مجازات های اسلامی باید ممنوع اعلام شود. ما از همه تشکلها و اتحادیه های کارگری میخواهیم که به این گستاخی حکومت اسلامی علیه کارگران شدیدا اعتراض کنند و دولتها را زیر فشار بگذارند که این حکومت را از مجامع بین المللی اخراج کنند و زیر فشار قرار دهند. حکومتی که کارگران را شلاق میزند و زندانی و شکنجه میکند باید در دنیا مورد نفرت و انزجار همه کارگران و مردم قرار گیرد. کمپین برای آزادی کارگران زندانی Shahla.daneshfar2@gmail.com http://free-them-now.com ١٥ اسفند ۱۳۹۷ ۶ مارس ۲۰۱۹

[کد مطلب: 177969] [تاريخ انتشار: هفدهم اسفند ۱۳۹۷ برابر با هشتم مارس ۲۰۱۹] [ نسخه مناسب چاپ ]
تقسيم با ديگران:

نظرات جديد پذيرفته نمی شود.
نظرات خوانندگان
آگهی های تجارتی


پايان آگهی های تجارتی

سرخط اخبار پيک ايران در سايت شما

كد زير را كپى كنيد و در جاى مناسب در سايت خود قرار دهيد


Contact us: