فيلم/ ضرب و شتم يک بانو توسط پليس وحشی حکومت اسلامی[کد مطلب: 178551] [تاريخ انتشار: بيست و پنجم اسفند ۱۳۹۷ برابر با شانزدهم مارس ۲۰۱۹] [ نسخه مناسب چاپ ]
تقسيم با ديگران:

نظرات
نام: (الزاميست)
نظرات شما (حداکثر تعداد حروف با احتساب فاصله بين حروف 1000 حرف ميباشد):

Captcha
اعدادی را که در تصویر بالا می بینید (بدون فاصله گذاشتن میان آنها) در باکس زير وارد کنید و سپس دکمه ارسال را کليک کنيد
نظرات خوانندگان
نوشته شده در تاريخ بيست و هفتم اسفند ۱۳۹۷ برابر با هجدهم مارس ۲۰۱۹ ، 11:18:30 توسط تهمتن - ش
﴿۳﴾ ادامه.. میخواهند زهرمار بیاورند؟! که ۴۰ سال ست ماراگرفتار وضع امروزمان کرده که نظام درصعف کامل ﴿ورشکستی اقتصادی﴾ هم قراردارد؛ اما درسرکوبی ضعیف نشده﴿اصل مهم ماندن﴾.این نگارنده حتا از واژه "رهبری" هم بیزارم واصولا این واژه درکشورهای جهان سومی معنا وعمل جوبان وکوسفندان را دارد. درآینده ایران آزاد این احزاب هستندکه رهبری"بخشی"ازجامعه را دردست داشته و نه بیشتر؛ و این قوانین نوین آینده کشورست که رهبری﴿همگانی﴾را دردست خواهدداشت و نه اینکه باز به رهبری فردی گرفتارشویم. مسئله حیاتی دیگراینکه در قوانین آینده؛ داشتن اسلحه برای مردم باید آزادباشد؛ که هرسیستم وحکومتی پای اش را ازگلیم خود برضدمردم بیرون بگذارد و برضدخواستهای مردم عمل کند ویا بسوی دیکتاتوری کشانده شود؛ آنوقت با مردم مسلح ایران روبروست وگرفتاری مردم بی سلاح امروز دربرابر آخوندان رانخواهیم داشت. - اما باهمه این گفته ها و نظراتم؛ اگر این نهیب شما﴿چه درداخل و چه خصوصا درخارج﴾ کارساز نباشد؛ جمعبندی این نگارنده بعدازسالها شعار !! و آرزوی سرنگونی با شعار وشکوه ازنظام تا دندان مسلح؛ همان حمله نظامی به پایه های حکومتی و تاروماری نظام ست.
نوشته شده در تاريخ بيست و هفتم اسفند ۱۳۹۷ برابر با هجدهم مارس ۲۰۱۹ ، 10:20:44 توسط تهمتن - ش
﴿۲﴾ ادامه.. این مافیا برای ماندن هم جاسوس دارد و هم پول و هم آدمکش. - حال مجسم کنیدکه ما با حکومتی مافیایی روبرو هستیم که بمراتب صدها بار قدرتمندتر از مافیا اصلی ست و حکومت را هم دردست دارند و قوانین سرکوب و غارت را هم خودشان درست و اجرا میکنند. - بلی دوست عزیزما با چنین هیولایی ربرو هستیم و اگر کسی هم دست بکار نهیب بمردم بشود؛ با هزار پرچسب و لعن ونفرین همین طرفداران سرنگونی مواجه میشوند؛ حال مزدوران نظام بجای خود. پس مقصر این وضع ما؛ تنها مردم درون نیستند که در چنبره سفاکترین نظام جهان؛ که جهان بخود ندیده﴿مذهبی و استفاده از مذهب ازقشر کثیر نا آگاه + مافیایی بودن﴾ برون مرزی ها هم اتفاقا درخطا و ندانم کاری؛ بیشتر مقصرند وحتا اختلاف "رهبری سرنگونی" که همه به آن احتیاج داریم؛ با "رهبری آینده ایران" را درک نمیکنند و این دو مقوله را قاطی میکنند وبنظرم؛ پس اعتقادی به انتخاب مردم برای آینده کشورندارند و تاکسی نهیب شما را بزند﴿متحدشدن برای سرنگونی و نه پیشتر﴾ داد وفغان راه انداخته که میخواهند مصدق را بیاورند؟!میخواهند مجاهدین را بیاورند؟! پروتالیا در راه ست ؟! میخواهندشاه رابیاورند؟! دنباله..
نوشته شده در تاريخ بيست و هفتم اسفند ۱۳۹۷ برابر با هجدهم مارس ۲۰۱۹ ، 10:18:38 توسط معترض
آیا هنوز افراد نادانی هستند که شعارشان مثل آن گور به گور شده؛ تمام بدبختی ما از امریکاست، می باشد؟
نوشته شده در تاريخ بيست و هفتم اسفند ۱۳۹۷ برابر با هجدهم مارس ۲۰۱۹ ، 09:21:04 توسط تهمتن - ش
دوست دلسوز"ساشا از نارمک" بنظرم وضع امروز ما چندین علت دارد. - یکی از علت ها را درهمین ویدیو می بینیم؛ که اگر یکی دراین جمعیت نهیب شمارا بمردم میزد که چرا اجازه سرکوب به این مامور میدهیم؛ آنموقع این مامور تنها با شنیدن نهیب شما؛ از ترس واکنش احتمالی جمعیت؛ پا بفرار میگذاشت و این فرضیه و مثال در تمامی سرکوب این چنینی در سراسرکشور صدق میکند. حال این نهیب را فراتر برده تا برسیم به تمامی جمعیت بظاهر خاموش مردم ایران﴿ در ویدیو مردم سروصدا میکنند اما عمل نمیکنند - کم بود نهیب که همان رهبریست﴾ علت دیگر؛ ما با حکومتی مافیایی روبرو هستیم که روز تاسیس؛ تمامی اقدامات این مافیا درجهت ماندن درقدرت با هروسیله ازنمونه ارعاب و سرکوب و زندان و کشتار و تاسیس سازمانهای مختلف اطلاعاتی و جلوگیری از سرنگونی بوده که مانند اختابوس دستهای آن حتا به دورافتادترین مناطق کشور مانند دهات و دهکده ها با هزاران امام جمعه و نمایندگان ولی وقیح چشم و گوش حکومت اند و مردم را در چنبره دارند. - مافیا در ایتالیا و امریکا و برخی در اروپا؛ واقعی ست و دولتها در مبارزه با این گروه؛ توانایی نابودی شان را ندارند. دنباله...
نوشته شده در تاريخ بيست و ششم اسفند ۱۳۹۷ برابر با هفدهم مارس ۲۰۱۹ ، 21:39:14 توسط ساشا از نارمک
جناب تهمتن بله قم مرکز اسلام است. اما عجب دین حنیفی ست این دین. دیدید چطور آن زن را ردند. در هر جای دنیا آزان چنین رژیم بیشرفی را مردم درجا حسابش را می رسیدند. اما اینهمه مردم بی بخار و ترسو در این ماجرا بودند اما دخالتی نمکردند. تین است شجاعت و انسانیت ایرانیان. خب اگر ده نفر بیست نفری که آنجا بودند محکم اعتراض می کردند که چنین نمی شد. اما این همه آدم فقط بررسی می کنند که چه شده هیچکس واقعا ننمی بیند که چی دارد می شود. این است وضع ما!
نوشته شده در تاريخ بيست و ششم اسفند ۱۳۹۷ برابر با هفدهم مارس ۲۰۱۹ ، 08:16:17 توسط تهمتن - ش
به"مرگ برکفر از قم" در قم چه خبر است ؟؟ قمی ها عجب نبوغی در شعر دارند !! مگر قم مرکز اسلام نیست ؟؟ پس نعوض به الله چرا قمی ها با این شعرها به اسلام و رهبری می ر...نند !! درضمن قبل از پاک کردن شعارهای ر..دن به رهبری و اسلام؛ آنان را یاداشت بکن تا فراموش نکنی و بیشتر برای ما بفرست !! واقعا اینقدر از ر...دن به اسلام ناراحت شدم که حتا از خنده اشکم ریخته شد!!
نوشته شده در تاريخ بيست و ششم اسفند ۱۳۹۷ برابر با هفدهم مارس ۲۰۱۹ ، 06:11:44 توسط مزدك
خطاب به سمندون: فقط ذهن بيمار و بيكار ذوب شدگان در ولايت سيد على گدا هست كه وحشى گرى ميبينه و داستانسرايى ميكنه كه شايد "اين زن به پلبس حمله ور شده و مشت و لگد بارون كردن نيروى انتظامى در دفاع از خود بوده" و نهايتا دم خروس سانديس خورش ميزنه بيرون كه پاى امريكاى "جهانخوار" و حقوق بشر رو وسط ميكشه كه "در امريكا پاسخ بجاى مشت و لگد، گلوله هست" و با وقاحت ولى در لفافه ميگه بايد سپاسگزاره اين وحشيگرى هم باشيم. إيمان داشته باش كه در آينده نزديك، با رديابى آى.پى كامپيوترت، زير همين نوع مشت و لگد قرار خواهى گرفت و تاوان خوشرقصى خودت را با بهره بسيار بالا پرداخت خواهى كرد. إيمان داشته باش، اى مزدور جانى!
نوشته شده در تاريخ بيست و ششم اسفند ۱۳۹۷ برابر با هفدهم مارس ۲۰۱۹ ، 01:23:25 توسط پیمان - آلمان
وحوش داعشی ایران، سگهای درنده وقیح الله خامنه ای، خفه کنندگان آزادی های کوچک اجتماعی، یاغیان افسار گسیخته ی کفتار صفت. از ماست که بر ماست... خود کرده را تدبیر نیست... اتحاد در بین ما گویی انسانی عقیم است...
نوشته شده در تاريخ بيست و ششم اسفند ۱۳۹۷ برابر با هفدهم مارس ۲۰۱۹ ، 01:22:16 توسط پیمان - آلمان
وحوش داعشی ایران، سگهتی درنده وقیح الله خامنه ای، خفه کنندگان آزادی های کوچک اجتماعی، یاغیان افسار گسیخته ی کفتار صفت. از ماست که بر ماست... خود کرده را تدبیر نیست... اتحاد در بین ما گویی انسانی عقیم است...
نوشته شده در تاريخ بيست و ششم اسفند ۱۳۹۷ برابر با هفدهم مارس ۲۰۱۹ ، 00:13:12 توسط مرگ بر کفر از قم
بنده دلم پر از خون است. چرا باید این کارها به نام امام زمان و نایب برحقش امام خمینی تمام شود. نعوض به الله در کوچه ما نوشته اند: ر...یدم بریش رهبری + اصل خود پیغمبری + ری...دم بریش رهبری هم دومی هم اولی ++ ر...یدم بریشت رهبری ++ تو اصل اثناعشری... و بقیه ی این لاطائلات که مینویسند و بدبختانه امروز نوددرصد ایرانیان طرفدار این نوشتار هستند. من فکر میکنم که در پشت همه اینها دست اصولگرایان و اصلاحطلبان در کار باشد. چرا که این شعارها را هرچند بار که ما پاک میکنیم بلافاصله دوباره نوشته میشود. من همین امشب سر نماز شب بر نویسندگانش نفرین میکنم. الهی بمیری شعار نویس. گفته میشود که نویسنده این شعار پیر مرد ۸۷ ساله ای ست که به نوه ی نوزده ساله اش این شعارها را دیکته میکند. الهی مرگ بر این وضعیت. خدا فلجتان بکند با این شعارها. در ضمن یک مرد ۷۳ ساله به یک کودک ۵ ساله تجاوزی کرده بود خب از این موارد بسیار پیش میآد حتا در کشورهای غیر اسلامی،اما آنجا کلی الم شنگه براه میافتد.در این مورد امام جمعه با تدبیر طرح بند انداختن و طلب شهادت و بخشش با خرید یک تلفن موبایل برا بچه مسئله را حل کرد. مرگ بر کافران
نوشته شده در تاريخ بيست و ششم اسفند ۱۳۹۷ برابر با هفدهم مارس ۲۰۱۹ ، 00:12:07 توسط احمد
چهل‌ سال است اراذل و اوباش رژیم اشغالگر این جنایت‌ها را در زندان در خیابان در خانه های مردم انجام می دهند این مزدوران بنام پلیس و بسیجی و سپاهی و لباس شخصی در واقع هم جیب برند و هم قاتل و قاچاقچی و هم امام جماعت و هم وکیل و هم دزد هم شکنجه گر و هم نماینده مجلس
نوشته شده در تاريخ بيست و پنجم اسفند ۱۳۹۷ برابر با شانزدهم مارس ۲۰۱۹ ، 23:32:03 توسط سمندون
گذشته از این که کار مامور پلیس اشتباه هست ولی دلیلش معلوم نیست شاید اون زن بهش حمله کرده باشه که اگر تو آمریکا بود حقوق بشر آمریکای نثارش میشد یه چهار پنج تا گلوله خوشکل
نوشته شده در تاريخ بيست و پنجم اسفند ۱۳۹۷ برابر با شانزدهم مارس ۲۰۱۹ ، 20:47:21 توسط مزدک
هموطن شریف! قلب هر ایرانی‌ از دیدن چنین صحنه هایی که در ۴۰ سال گذشته روزانه در گوشه و کنار توسط حکومت اسلامی فاشیستی و بدست عمالش رخ میدهد به درد میاید. با دستان خالی‌ به مصاف این مزدوران نمیتوان رفت. در تبلیغ و ترویج ۲ شعار فوق کوشا باشیم: بسیجی‌ رو باید کشت ..... چه با تفنگ، چه با مشت //// دانشجو، کارگر، طلایه دار خلق است ..... مسلسل، خمپاره، جواب ضد خلق است
نوشته شده در تاريخ بيست و پنجم اسفند ۱۳۹۷ برابر با شانزدهم مارس ۲۰۱۹ ، 20:06:41 توسط کارگر تبعیدی
میگه برای چی زدی؟ یعنی اون پلیس وحشی اگه دلیل موجهی هم داشت میتونه او رو بزنه؟! بجای برای چی زدی گفتن بروید و ضرب و از ضرب و شتم اون زن توسط اون پلیس وحشی جلوگیری کنید. شک نکنید که دستور ضرب و شتم توده ها مستقیم از طرف علی خامنه ای بیشرف و فاشیست صادر شده.
نوشته شده در تاريخ بيست و پنجم اسفند ۱۳۹۷ برابر با شانزدهم مارس ۲۰۱۹ ، 19:39:49 توسط افراسیاب
خیلی ساده است دوستان ناراحت نشوید، رژیم پول نداره و مزدورها مثل خرسهای قطبی وحشی شدن. این ارازل و اوباش حکومتی تمام عمرشون مثل انگل از خون ملت ایران تغذیه کردن و حالا رژیمشون حتی پول نداره بهشون ناهار بده و همشون هار شدن و جفتک میاندازن، و آن پدر سگ که به یک زن بیگناه مشت میزنه بزودی آن مشتت رو میزارن زیر ساطور آنروز میاد این دنیا روی یک پاشنه نمی چرخه نوبت ما هم میشه، تمام این فیلمها سند میشه خواهید دید. چنان بلای سرتون بیاریم که تو تاریخ دوهزار ساله ایران سابقه نداشته باشه. ولدزناهای حرومزاده تروریست شیعه داعشی،
نوشته شده در تاريخ بيست و پنجم اسفند ۱۳۹۷ برابر با شانزدهم مارس ۲۰۱۹ ، 19:35:07 توسط كوروش
فقط غيرت مردم كجاست
ساير مطالب اين بخش
پربازديدهای اين بخش
به کوری چشم ملايان
فيلم/  تهران رقص و شادی مردم، شب گذشته در خیابان آیت شمالی نارمک 
چه کسانی بیانیه گام دوم خامنه ای را قدسی خواندند؟
عکس/ حادثه برای هواپیمای ایرانی در قطر
بازداشت ایرانی‌ها با پاسپورت جعلی اسرائیلی در فرودگاه‌های جهان! +عکس
عکس/  غَش‌کردن متهم به "فساد اقتصادی" در دادگاه
طرح نام صادق لاریجانی و علی‌اکبر ناطق‌نوری در زمین خواری بزرگ کلاک
عکس/ ماموران امنیتی دفتر حزب پان ایرانیست در تهران را پلمپ کردند
پسر تختی: پدرم خودکشی کرد 
فیلم/ یکی از پر بیننده ترین ویدئوهای توئیتر ایرانی ها
نخست وزیر نیوزیلند تعداد کشته های تیراندازی به دو مسجد در نیوزیلند را ۴۰ تن اعلام کرد /  + تصویر مهاجم
به اين می گويند از آب گل آلود ماهی گرفتن/
واکنش ظریف به حمله نیوزیلند! 
جلسه قدردانی از شهردار برازجان جنجال ساز شد + عکس
آگهی های تجارتی