کدام بدیل پاسخگوی معضلات ایران است ؟


جهانگیر گلزار
متن سخنرانی در جلسه همایش ایرانیان هامبورگ
معضلات در ایران ، سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی است . این مجموعه چهار وجه یک پدیده هستند که این پدیده ایران است و نتیجه اش وضعیتی است که امروز شاهد آنیم .

نظام حاکم بر ایران  در حال حاضر کشور را در 8 جنگ درگیر کرده است  . ایران در عراق و سوریه و یمن و لبنان خود درگیر جنگ نظامی  است . بخاطر سیاستهای نادرست در زمینه اتم ایران تحریم است  و ایران درگیر جنگ اقتصادی است و جنگ سیاسی حاصل از درگیری سپاه و قدرت او با دیگر نهادها و سلطه سران سپاه در مافیای واردات و صادرات و از طرف دیگر جنگ فرهنگی که روابط اجتماعی را از روابط انسانی و بدون خشونت به روابط سراسر خشونت تبدیل نموده اند .

امروز شاهد گرانی بیش از حد هستیم که  حاصل روابطی است که استبداد فقیه بر کشور و اقتصاد حاکم نموده است .

تا امروز ولی فقیه  و مافیای مالی نظامی باعث شده است که 5 درصد مردم ، 70 درصد سرمایه ها را در اختیار داشته باشند .

در حال حاضر  توان خرید نیمی از جامعه ایران امکان زندگی در 15 روز را به انها می دهد . نیم دیگر ماه  را با فقر جبران می کنند .  طبق آمار داده شده مخارج یک خانواده 3/3 نفر معادل 760/3 میلیون تومان است . در سال گذشته برای همین خانوار در آمدی که بتواند مخارج آنها را کفاف بدهد   ،  دو میلیون و ٤٨٠ هزار تومان اعلام شده بود .

ابراهیمی عضو فراکسیون امید مجلس می‌گوید: "افزایش حقوق کارمندان برای سال ۹۷ و سال ۹۸ واقعی نبوده است. افزایش حقوق برای سال ۹۷، ۱۰ درصد لحاظ شد در حالی که تورم موجود در جامعه ۱۷ الی ۱۸ درصد بود و برای سال ۹۸، ۲۰ درصد درنظر گرفته شده در حالی که تورم در کشور حدود ۳۵ درصد است" .

یعنی از سال گذشته تا امروز یک سوم هزینه ها بیشتر  شده است . به میزانی که بحرانها بیشتر می شود ، تاثیراتش را بر روی معیشت مردم ملموس می توان مشاهده نمود . بنا بر آخرین آمار سال آینده مردم در فقر بیشتر و سرگردانی بیشتری قرار خواهند گرفت .

آیا اصلاحات می تواند راه حل معضلات باشد ؟
در ایران استبداد تک محوری حاکم است . هر آنچه در ایران انجام می گیرد ، باید رعایت قدرت حاکم را بکند . بدین خاطر است که اصلاحات در ایران ممکن نیست . اگر اصلاحی انجام بگیرد ،  به نفع استبداد حاکم  تمام می شود . اصلاح طلبان در ایران انقلاب را مساوی خشونت و اصلاح را مساوی خشونت زدایی معرفی کرده و می کنند . روش اصلاح طلبان به این صورت بوده که مردم باید از پایین فشار به صاحبان قدرت بیاورند تا آنها در بالا بتوانند چانه زنی کنند . در عمل این مردم در ذهنیت آنها ، تنها وسیله  هستند  برای روابط قدرتی  که  حاصل آن تقسیم قدرت است بین سران قدرت   . تا امروز  گزارش مشخص و دقیقی از  چانه زنیها  و نتیجه آن داده نشده است .

اصلاحطلبان نقش بزرگی در بزرگ  شدن استبداد در ایران دارند . اصلاح طلبی زاییده استبداد فقیه است و آنها در دوران رفسنجانی و خاتمی و روحانی  باعث رشد منفی اقتصاد و تولید و نهادینه شدن استبداد فقیه در ایران شده اند . آنچه از امرهای واقع مستمر است این است که  :  مسئله ساز نمی تواند مسئله حل کن باشد . تفاوت اصلاح طلبان و تمامیت خواهان در زمان انتخابات خود را نشان می دهد تا مردم بین بد و بدتر ، به بد که اصلاح طلبان هستند رای بدهند .

از بعد از دوره احمدی نژاد حجم پول در ایران از 4700 هزار میلیارد تومان به 15هزار هزار میلیارد تومان رسیده است . این نظام هزینه های خود را با فروش نفت و قرضه از خارج و چاپ اسکناس ممکن کرده است . از این بابت روزانه تورم بزرگتر می شود .

در جامعه ای که فضای رشد باز است و مردم در سرنوشت خود فعال و سهیم هستند و دمکراسی برقرار است ، اصلاحات می تواند راهگشای فضاهای بسته بگردد و امکان تحول را ممکن گرداند .  در جوامع بسته هر آنچه تحت نام اصلاحات انجام می گیرد به نفع استبداد خواهد بود . این از امرهای واقع مستمر در همه جوامع  می باشد .

در ایران استبدا تحت نام ولایت فقیه حاکم است . محور تمام روابط استبداد فقیه است . قدرت فقیه قدرت فوق قانون است . فقیه بر جان و مال و ناموس مردم بسط ید دارد . او تنظیم کنند روابط داخلی و خارجی است . او جهت دهنده اقتصادی است و تمام تصمیمگیری های اساسی با مشورت و موافقت او باید انجام بگیرد . ولی فقیه و نظام ولایت فقیه  غیر قابل اصلاح است  . شخص خامنه ای  و بیت رهبری مخالف دادن آزادی هستند . تصور می کنند که اگر کمی آزادیها بسط بیابد ، سیل مردم آنها را خواهد برد . ترسی که از واقعیت اجتماعی ناشی می شود .

لازم به توضیح است که در هر رابطه ای علم و فن وابزار و  پول  نقش دارد . اگر در این رابطه زور محور باشد دیگر عوامل به کمک قدرت و زور می آیند . مثلا پول بیشتر بشود ، در خدمت قدرت عمل می کند . و دیگر عوامل نیز به همین صورت است . اگر بجای زور و قدرت ، حق و حقوق انسان را بگذاریم تفاوت مهمی صورت می گیرد . رابطه که در قدرت مدار بسته قدرت را ساخته است  ، باز شده و علم و فن و پول بکار رشد انسان و عمران طبیعت می آید .

محور ساختار روابط در ایران قدرت است . بنا بر این ،  آن چیزی که باید تغییر کند و حقوقمدار بشود محور قدرت است .

 روانشناسی مردم در استبداد و مخصوصا استبداد دینی حاکم بر ایران روانشناسی عجز و ناتوانی و یاس و احساس حقارت و سرخوردگی  است . این احساسات از آنجا بوجود می آیند و ایرانیان را در زمره شهروندان افسرده و از طرف دیگر خشن در رابطه با خود و زندگی خود کرده است زیرا استبداد فقیه محور روابط در کشور گردیده است .

احساس عجز و ناتوانی زایید ذهنیت زیست در استبدادهاست . این احساسات احساس انسان با حقوق نیست . انسانی که از حقوق برخوردار می شود احساس شادی و رشد و تحول دارد .
آیا نیروهای خارجی می توانند راهگشا مشکلات مردم باشند ؟

ما چند تجربه در دو دهه گذشته داشته ایم . یکی افغانستان و یکی عراق و یکی لیبی و یکی سوریه . حمله نظامی در این کشورها نه اینکه دمکراسی و امنیت و نظم و عدالت را به ارمغان نیاورد بلکه ساختارهای قبلی که در خدمت مردم عمل می کرد را از بین برد و این جوامع را از هم گسیخته کرده و مشکلات فراوانی را بر مشکلات قبلی خود اضافه نموده است .

دخالت قدرتهای جهانی در اداره مملکت تضاد با استقلال وطن دارد . هیچ شخص و گروه و دسته بیگانه ای حق دخالت در امور کشوری  را ندارد . 

راه حل معضلات در دست مستبد عادل است   ؟

عده ای از شهروندان تصور می کنند که قدرت را باید با قدرت جانشین کرد . گروههای سیاسی و مخصوصا آنها که خود را روشنفکر می دانند بیشتر در دام این تفکر می افتند .

مثلا می گویند که چرا این نظام زندانی سیاسی دارد و یا اعدام می کند ولی بعد از این نظام اعتقاد به اعدام افراد این نظام و زندانی کردن مخالفین دارند  . در عمل می گویند استبداد فقیه بد است ولی  استبداد صالح و یا استبداد درس خوانده ها و یا استبداد وابسته بد نیست . مشکل ایران تغییر شکل نیست بلکه تغییر ساختار است  تغییر ستون پایه های قدرت  و دمکراتیزه کرده روابط شرط اساسی برای برقراری دمکراسی است . 
استبداد ، استبداد است . از دست استبداد باید نجات یافت .
پس کدام بدیل ؟
تحول در ایران ممکن می گردد اگر محور روابط که در قانون اساسی  ولایت  فقیه است ، جایش را به کس دیگری و یا گروه دیگری ندهد . بلکه بجای قدرت مطلقه  که در تضاد کامل با حقوق شهرومندان است ، حقوق پنجگانه جایگزین بشود .
بدیل این نظام باید حقوقمدار باشد . بدیل این نظام باید قبول داشته باشد که با دیگر افراد جامعه حق اختلاف دارد و حق اشتراک در نظر . به دلیل اینکه مخالف نظر او هستند باید با آنها با خشونت عمل نکند .
 بدیل این نظام باید در خدمت مردم باشد برای اینکه شهروندان از حقوق ذاتی خود برخوردار بگردند . در عمل بدیل می شود کارگزار مردم و مدیریت کنند خواست مردم .

قانون اساسی باید تغییر کند و محور فقیه و یا شاه و یا شخص و یا حزب و یا مقام علمی و مذهبی محور روابط نگردد . دین و مرام هم نباید در قانون اساسی محور بگردند . بستر و تمام اصول حاکم بر قانون اساسی باید از 5 دسته حقوق دفاع کند . حقوق انسان ، حقوق شهروندی انسان ، حقوق طبیعت و حقوق ایران و حقوق ایران به عنوان عضو جامعه جهانی . رابطه ها که امروز بر اساس رابطه منافع با منافع و یا قدرت با قدرت هستند باید تغییر ساختار بدهند و بشوند رابطه حق  با حق .

وقتی بستر قوانین  5 دسته حقوق بشوند ، رابطه بنیاد دینی با دولت قطع می گردد . رابطه ایدئولژیک هم از قانون اساسی قطع می شود .  در این حالت خشونت از بین می رود و زیست در حقوق و رعایت حقوق خود و دیگری اصل  روابط می گردد و رشد در سطح شهر و عمران طبیعت ممکن می گردد  .

طبیعت ایران در حال نابودی است . طرح ایران سبز باید ممکن بگردد و علم و امکانات تکنیکی  در خدمت طبیعت و عمران آن باید بکار بیفتند تا ایران محیط زندگی بگردد .

اقتصاد ایران اقتصاد مصرف محور بوده و هست . محور چرخه اقتصادی ایران بر مصرف و مصرف بیشتر شکل گرفته است . بدین خاطر ،  منافع حرف اول را می زند مافیای مالی نظامی بر اقتصاد سلطه پیدا کرده است . بدیل استبداد فقیه باید این رابطه را دگرگون کند . اقتصاد باید تولید محور بگردد . انسان ایرانی باید بیاموزد که کالای مورد احتیاج خود را خود تولید کند و کالای خوب تولید کند و صادر کند و ایرانی افتخار کند که کالای تولید وطن استفاده می کند .

مجددا یاد آور می شوم . تحول در ایران با جایگزینی قدرت جدید بجای قدرت حاکم ممکن نمی گردد .اگر تنها به دنبال تغییر بالا دستها یعنی در سطح دولت مردان باشیم ، استبداد خود را باز سازی می کند . تحول اصلی را باید مردم انجام بدهند که مدافع حقوق خود بگردند و از حقوق دیگری دفاع کنند . اگر جامعه حقوق خود را بشناسد ، امکان سلطه استبداد جدید کم و کمتر می شود .

شعار مردم ،  بیا بیرون هموطن حقتو فریاد بزن ، خواهان تغییر در  ساختارهاست .

اگر مردم  خواهان تغییر بگردند و خواهان زیست در دمکراسی بشوند .

ستون پایه های استبداد ساخته از دادگاههای انقلاب تا سپاه و بسیج و ... باید تغییر ساختار بدهند . ساده سخن اینکه این ستون پایه ها که در خدمت قدرت مطلقه هستند باید در خدمت مردم تغییر مدیریت و ساختار بدهند  و در دیگر ارگانها ادغام بگردند .
بدیل نظام ولایت فقیه باید الگوی آزادیخواهی و استقلال طلبی باشد . بدیل این نظام باید خارج از نظام عمل کند و روی سخنش مردم ایران و ارائه برنامه جهت خروج از بحرانهای ایران باشد .
Golsar57@yahoo.de


[کد مطلب: 179863] [تاريخ انتشار: شانزدهم فروردين ۱۳۹۸ برابر با پنجم آوريل ۲۰۱۹] [ نسخه مناسب چاپ ]
تقسيم با ديگران:

در زمینه‌ی انتشار نظرات کاربران گرامی رعایت چند مورد ضروری است
  • لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید
  • «پيک ايران» مجاز به ویرایش ادبی نظرات کاربران است
  • مطالبی که حاوی کلمات رکيک، غير اخلاقی و يا توهين به ديگران باشد منتشر نميشوند
  • نظراتی که پیرامون این خبر نباشد منتشر نمیشود
  • نطرات حاوی لينک منتشر نميشوند
نام: (الزاميست)
نظرات شما (حداکثر تعداد حروف با احتساب فاصله بين حروف 1000 حرف ميباشد):

Captcha
اعدادی را که در تصویر بالا می بینید (بدون فاصله گذاشتن میان آنها) در باکس زير وارد کنید و سپس دکمه ارسال را کليک کنيد
نظرات خوانندگان
نوشته شده در تاريخ بيست و دوم فروردين ۱۳۹۸ برابر با يازدهم آوريل ۲۰۱۹ ، 20:18:24 توسط کارگر تبعیدی
5)این همه اما یک پیش شرط بسیار مهم دارد، طبقه کارگر باید به خود بیاید، به قدرت و رسالت خود در این عصر پی ببرد و خود را در حزب آهنین، انقلابی و کمونیست سازماندهی کند و همچون ناخدای کشتی، دراتحاد با تهیدستان شهر و روستا، انقلاب سوسیالیستی را برای محو حاکمیت سرمایه داران، نظام طبقاتی آنان که پایه های آن بر مالکیت خصوصی و دزدی از حاصل دسترنج کارگران استوار است را بر پا کند. در اینصورت بورژوازی امپریالیستی، طرفداران قلابی کارگران و دکانداران دین، با کینه و نفرت برای نابودی انقلاب ما شب و روز نقشه کشیده و توطئه میکنند. ما کارگران در اتحاد با طبقه کارگر جهانی و برقراری ارتش سرخ کارگران و دولت دیکتاتوری پرولتاریا، آرزویشان را به یاس تبدیل خواهیم کرد.
نوشته شده در تاريخ بيست و دوم فروردين ۱۳۹۸ برابر با يازدهم آوريل ۲۰۱۹ ، 20:16:52 توسط کارگر تبعیدی
4) بدیل ما کارگران، بدست گرفتن سرنوشت به دست خودمان است بطوریکه نه برای کسب سود که برای رفع نیازهای خود آنهم به وفور، با کیفیت و در تعادل با طبیعت، غذا، پوشاک، مسکن، دارو، وسایل حمل و نقل، مدرسه و دانشگاه، بیمارستان و درمانگاه، شهر و روستا، تاتر و ورزشگاه، وسایل تفریحی و......تولید خواهیم کرد و هیچکس، هیچکس به حال خود رها نخواهد شد تا از فقر و بی مسکنی و دست و پا زدن در بیماریهای جسمی و روحی، با مرگ زود رس تلف شود. در نظام کارگری، هیچ چیز به ایشالا و شانس و....واگذار نخواهد شد. همه کارها با برنامه و توسط خود کارگران تحصیل کرده و متخصص به پیش خواهد رفت. هر کس به اندازه توانش کار خواهد کرد و به اندازه نیازش از نعمات جامعه برخوردار خواهد شد.
نوشته شده در تاريخ بيست و دوم فروردين ۱۳۹۸ برابر با يازدهم آوريل ۲۰۱۹ ، 20:14:32 توسط کارگر تبعیدی
3)جدا از کسب سود حد اکثر توسط سرمایه داران، مدیران دولتی و خصوصی و بانکهای غارتگر برای خود دستمزدهای نجومی را رقم میزنند. علیرغم پرداخت مالیات مستقیم توسط کارگران اما همچنان شاهد بدتر شدن زندگی آنها در فرانسه و دیگر کشورهای اروپایی هستیم. دولت کارگزار کمپانیهای امپریالیستی، بودجه های عظیمی را صرف خرید هواپیماها و کشتی های جنگی و انواع و اقسام سلاحهای جنگی و خرید لوازم لوکس می کند و خب دیگر پولی برای بازنشستگان، صندوق بیمه بیکاری، بیمه های درمانی و آموزش و پرورش و ساخت مسکن با اجاره خانه منطبق بر دستمزد کارگران باقی نمی ماند. زنان بطور مستمر مورد آزار جنسی کارفرمایان قرار میگیرند. زنان تنها و "ضعیف" آنها که نتوانسته اند در این رقابت جایی برای خود پیدا کنند یا به حال خود رها میشوند و یا با نظافت و کلفتی در خانه ثروتمندان و یا با تن فروشی، روزگارمیگذرانند. کودکان کار که دیگر جای خود دارد.
نوشته شده در تاريخ بيست و دوم فروردين ۱۳۹۸ برابر با يازدهم آوريل ۲۰۱۹ ، 20:11:20 توسط کارگر تبعیدی
2) به کارگران القاء میکنند که باید بسیار هم سپاسگزار باشند که جناب سرمایه دار در فلان قسمت سرمایه گذاری کرده و "کار آفرینی" کرده تا کارگر نیز با کار طاقت فرسا و چند شغله بتواند خود را با غذاهای بی کیفیت و سمی، خانه های نا امن و بیمه درمانی بی کیفیت چند صباحی بعنوان کالای ارزان در خدمت سرمایه دارقرار گیرد و سپس با آمدن صد نوع مریضی "زحمت را کم کند" و به مرگ زود رس تن دهد. اگر قرار است کارگران در ایران با کارگران در بنگلادش رقابت کنند، بایستی دستمزدی نزدیک به 60 دلار و نه بیشتر را مطالبه کنند تا سرمایه داران میل و رغبت به سرمایه گذاری در ایران را داشته باشند و برای آنان در رابطه با ایمنی کار هزینه تراشی نکنند و ببینند که چگونه رفقای کارگرشان در پایتخت آن کشور یعنی در داکا همچنان در شعله های آتش می سوزند. این است واقعیت تلخ نظام سرمایه داری امپریالیستی چه در ایران و یا هندوستان و بنگلادش و....بنابر این سرمایه به دنبال کسب حداکثر سود است و در صورت لزوم، همه جا را همچون شهر دیترویت آمریکا به یک قبرستان متروک تبدیل می کند.
نوشته شده در تاريخ بيست و دوم فروردين ۱۳۹۸ برابر با يازدهم آوريل ۲۰۱۹ ، 20:08:29 توسط کارگر تبعیدی
1) " دولت، پارلمان و اتحادیه های کارگری با هدف رشد اقتصادی درجامعه، بایستی قوانینی را وضع کنند که شرایط برای سرمایه گذاری بخش خصوصی، با ثبات، آرامش و بسیار سود آور باشد". اینها نتیجه عملی این سیاست میباشد: بیکاری میلیونی کارگران بدون برخوردار بودن از بیمه بیکاری، فشار شدید و ساعات کاری بالا با دستمزدهای چندین برابر زیر خط فقر، گسترش فقر و سیه روزی در زندگی کارگران و بیکاران، نا امنی شغلی و مرگ و میر روزانه کارگران بخاطر کاهش هزینه های ایمنی توسط کارفرمایان برای کسب حداکثرسود، کلیه فروشی و تن فروشی و اعتیاد میلیونی کارگران به مواد مخدر، وجود صدها هزار کارگر در زندانها بخاطر بزه کاریهای اجتماعی، دستگیری، قتل عام، شکنجه و اعدام پیشروان و فعالین کارگری و....بانک جهانی و صندوق بین الدولی پول، 2 نهاد امپریالیستی و "اقتصاد دانان"، همه از کاهش هزینه های دولتی و طبقه سرمایه دار، بخاطر بارآوری اقتصاد و کسب سود، ازتحمیل ریاضت اقتصادی به طبقه کارگر دفاع می کنند.
نوشته شده در تاريخ هفدهم فروردين ۱۳۹۸ برابر با ششم آوريل ۲۰۱۹ ، 07:21:29 توسط اکثریت ساکت
ما مردم ایران باید یک واقعیت رو تا مغز استخوان هامون حس بکنیم و اون اینه که صاحب واقعی ایران ما هستیم .زن باشیم یا مرد، مذهبی یا بی دین، کارگر یا سرمایه دار، صاحب اصلی ما هستیم. باید این احساس رو ما اول داشته باشیم تا بتونیم ایران رو دوباره بسازیم. کسانی که فکر میکنند یک فرد و یا یک حزب و تفکر بتنهایی میتونه ایران رو آباد کنه سخت در اشتباهند. این ها متاسفانه درک نکردند انسان آزاده خودش مشکلاتشو حل میکنه و مشکلات یک کشور فقط با اراده ملتش حل میشه. تاریخ رو نگاه کنید، استقلال آمریکا، انقلاب فرانسه، بازسازی ژاپن، استقلال هند و... همه بخاطر اراده و مشارکت ملتشون بود. انقلاب ایران اراده مردم بود ولی مردم ازاداره کشور عقب کشیدند و این کار رو دادند دست خر مذهبی ها و نتیجه اش رو امروز میبینیم.
آگهی های تجارتی


پايان آگهی های تجارتی

سرخط اخبار پيک ايران در سايت شما

كد زير را كپى كنيد و در جاى مناسب در سايت خود قرار دهيد


Contact us: