روز جهانی کارگر به شما وتمام کارگران جهان مبارک باد


جنگهای نظامی، اقتصادی و اکولوژیکی که اساسا توسط قدرتهای امپریالیستی و وابستگان آن برپا شده است به کوچ اجباری و جابجایی میلیونها نفر از مردم دنیا و نیروی کار در مقیاسی جهانی منجرشده است. در همین زمان دشمنی و ضدیت با پناهجویان علامت مشخصه راست افراطی و همچنین احزاب رسمی کشورهای غربی شده و به اعمال جنایت آمیزی همچون قتل عام پناهجویان در نیوزلند در ماه مارس (مارچ) امسال، پا داده است.

اول ماه مه را در شرایطی جشن می گیریم که فاشیسم، راسیسم و راست افراطی در حال قدرت گیری است تا پناهجویان و مهاجرین را مسئول کارکرد مخرب و جنایت بار سیستم معرفی کنند.
دونالد ترامپ و باند فاشیستی او همچنان بر قدرتمندترین کشور دنیا حکم می رانند و همچنین راست های افراطی در کشورهای اروپایی همچون ایتالیا و هلند در حال رشد می باشند. در بریتانیا دست راستی ها با اتکاء به شونیسم و ناسیونالیسم در رفراندوم در مورد برگزیت برتری یافتند.
اشغالگری ها و جنگهای امپریالیستی و حرص و طمع دیوانه وار برای سود که به جهانی شدن سرمایه در چنین ابعادی پا داده است، همراه با تاثیرات فاجعه بار آن بر محیط زیست زندگی صدها میلیون انسان را در جهان تا بحال تخریب کرده است.

پناهجویان قربانیان این سیستم هستند. آنانیکه می توانند در مسیر پرمخاطره به کشورهای غربی به راه می افتند. اگر بتوانند پس از سختی ها، مشقت ها و اذیت و آزارها  به مقصد برسند به کارگران مهاجری در این کشورها خواهند پیوست که نیروی کارشان را بسیار ارزان می فروشند و یا به ارتش بیکارانی که که موجودند ملحق خواهند شد. آنها به عنوان این که باری بر دوش مالیات دهندگانند و یا این که باری بر دوش سیستم های رفاهی این کشورهای ند مورد تحقیر قرار می گیرند و یا به عنوان انسان های غیرقانونی مارک خواهند خورد تا از هر گونه حقوقی محروم بمانند.

واقعیت این است که این پناهجویان باری بر این جوامع نیستند، هیچ انسانی غیر قانونی نیست، آنها جنایتی مرتکب نشده اند.آنها قربانیان سیستم جهانی سرمایه داری اند و به بخش مهمی از طبقه کارگر جهانی مبدل شده اند. مهاجرین در سطح جهانی بخش جدایی ناپذیری از طبقه کارگرند که دانش و تجربه کار در این سیستم را دارند وبخشی جدایی ناپذیر از رسته انقلاب جهانی اند.

این سیستم ستمدیدگان و استثمار شوندگان را بر اساس جنسیت، ملیت، رنگ پوست، مذهب و نژاد تقسیم بندی کرده است. این فریبکاری ها باید پایان یابند. کارگران باید متحد شوند، کارگران جهان می توانند و باید یک انقلاب ریشه ای را رهبری کنند. در این مبارزه "کارگران هیچ چیز برای از دست دادن ندارند اما جهانی را برای فتح دارند."

کارگران با انقلابشان جهانی را بدست خواهند آورد که هیچ کس نتواند هیچ بخش از کارگران را علیه بخش دیگری بشوراند، جهانی که در آن ممکن نیست در میان  کارگران و یا مردم به خاطر مرزها  جدایی و تفرقه انداخت. آنچه در شرایط کنونی حیاتی است که در مبارزه علیه فاشیسمی که یک خطر واقعی علیه بشریت است و مصمم است که در میان مردم جدایی و تفرقه اندازد و مصصم است که جهان را به جنگهای خطرناک و داغان کننده بکشاند و مصمم است که کره ای را که در آن زندگی می کنیم تخریب کند، متحد شویم.
دیر زمانی است که پایان دادن به این تبعیضات و مبارزه برای جهانی بدون مرز، جهانی که در آن آثاری از استثمار و ستم نباشد، فرا رسیده است.  راهی صحیح برای جشن اول ماه مه این است که برای انجام چنین وظیفه ای تاریخی دست دردست هم داد.
زنده باد اول ماه مه روز جهانی کارگران
اول ماه مه ٢۰۱۹- ۱۱اردیبهشت (ثور) ۱۳۹۸
مبارزه برای جهانی بدون مرز ( افغانستان- ایران)


[کد مطلب: 181590] [تاريخ انتشار: نهم ارديبهشت ۱۳۹۸ برابر با بيست و نهم آوريل ۲۰۱۹] [ نسخه مناسب چاپ ]
تقسيم با ديگران:

نظرات جديد پذيرفته نمی شود.
نظرات خوانندگان
آگهی های تجارتی


پايان آگهی های تجارتی

سرخط اخبار پيک ايران در سايت شما

كد زير را كپى كنيد و در جاى مناسب در سايت خود قرار دهيد


Contact us: