اَلترنتیو رژیم اسلامی چیست و کیست ؟


محمد - پروین
در رابطه با نوشته پیشین من در مورد بیانیه ۱۴ نفر [۱] یکی از فعالان برون مرز این پرسش را مطرح کرد که:
 " فرض کنیم فردا یا هفته یا ماه اَینده حکومت اسلامی سرنگون شد. براستی آلترنتیو چیست و کیست؟"

پاسخ کوتاهی به ایشان داده شد و تلاش میکنم تا کمی بیشتر در این نوشته به این سئوال بسیار با اهمیت بپردازم.

حکومت اسلامی به خودی خود پس از چهل سال دیگر هم سرنگون نخواهد شد. سرنگونیش توسط حمله نظامی و کودتا و غیره هم هرگز ما را به دموکراسی نخواهد رساند. بهترین اَلترنتیو برای دولتهای سود جوی جهان نیز همین رژیم است. بی عملی و بسنده کردن ما برون مرزیان به شعار و پتیشن و بیانیه و عدم در پیش گرفتن راه کارهائی که میتوانست مردم درون مرز را توانمند کند و اَلترنتیو واقعی را به دنیا نشان دهد یکی از عوامل اصلی چنین وضعیتی بوده و هست.

رژیم اسلامی را که پیشرفته ترین سلاحها را در اختیار دارد و از کشتار هزاران نفر هم برای حفظ رژیم خود ابائی نخواهد داشت با قیام و نبرد مسلحانه نمیتوان سرنگون کرد. امکان و چگونگی انجام چنین روشی با اَنانیست که به اَن باور دارند. اگر امکان اَن نشان داده میشد، من شخصا مسئله ای با اَن نداشتم. راه حل بسیار منطقی تر دیگر نبرد نافرمانی است. به باور من سرنگونی رژیم اسلامی تنها با شرکت میلیونی مردم در نبرد نافرمانی مدنی امکان پذیر است.

منتها نبرد نافرمانی نیز با نوشته و شعار قابل شکل گرفتن نیست. باید راه و رسم اَنرا فعالان سیاسی بیاموزند و از پایه و در ابتدا  بطور پنهانی (و نه با صدور بیانیه و اعلام اسامی خود!)  سازمان دهی مردم ناراضی را در درون مرز شکل و گسترش دهند.

از اْنجائیکه از دور دستی بر اَتش دارم، در هیچ زمینه ای در پی تعیین تکلیف برای مبارزان درون مرز نبوده و نیستم . منتها با شناختی که از تحولات و شرایط درون مرز دارم، فکر میکنم مجاز باشم که افکارم را با دیگران در میان بگذارم. اگر به شیوه مبارزات مردم ایران نگاه کنیم خود گویای این واقعیت است که اَنها مبارزات نافرمانی را دنبال میکنند. اعتراضات و نه گفتن های زنان ایران به رژیم اسلامی با زیر پا گذاشتن قانون حجاب نمونه ای از این مبارزات است.

مبارزان راه آزادي در ايران دريافته اند که با این رژیم خونخوار نميتوان با توپ و تانك مقابله كرد. ميدانند كه پيش گرفتن مبارزات مسلحانه مخفي نميتواند مردم ناراضي را به خود جلب كند و الزاما به عنوان نيرو و حركتي جدا از مردم نه امكان پيروزي دارد و یا اگر بر فرض محال تحت شرايطي بسيار استثنايي هم موفق بشود و جابجايي قدرت هم انجام گردد، بارآور آزادی و دموكراسي نخواهد شد.

نيروهايی كه جدا از مردم به قدرت برسند، قدرت را تنها حق خودشان ميدانند، چرا كه براي آن جنگيده اند. بيشتر از هر چيز هم از ديگران طلبكارند و ميگويند آن زمان كه ما خون ميداديم شما كجا بوديد. و با اين منطق هم هرگز جرات نخواهند كرد كه خود را به رای مردم بگذارند.

اتخاذ روش نافرماني عمومي براي سرنگوني رژيم از سر ترس نيست  و با مبارزات در چارچوب قانون و مبارزات دروني رژيم كه تحت عنوان مبارزات بدون خشونت تبليغ ميشود نيز كوچكترين قرابتي ندارد.
رژیم اسلامی که صاحب مملکتی شده است سد راه هر حرکتی خواهد بود. از کنارش "عبور" و "گذر" نمیتوان کرد!

 نبرد نافرمانی كليت سيستم ظلم را هدف قرار ميدهد، هرگز از سر آشتي و سازش در نخواهد آمد و هدفش سرنگونی رژیم اسلامیست. سازمان دهندگانش نیز نبردشان را جدی تر از اَن میدانند که نام خود را در اَغاز این نبرد در اعلامیه ای در اختیار سرکوبگران خود قرار دهند. باید بیانیه هارا کنار بگذاریم و در مورد راه کارهای عملی یکدیگر را به چالش بطلبیم. نبرد نافرمانی را باید ابتدا اَموخت و بعد در موردش اظهار نظر کرد.

قشری پيشرو با اتخاذ شيوه هائی مناسب و منطبق بر شرايط موجود جامعه ما، روش نافرماني را در ایران پيشه خود ساخته است. اين قشر اگر چه تنهاست، اگرچه هنوز از حمايت توده هاي وسيع ناراضي ولي غيرفعال و خانه نشين برخوردار نشده است، با وجود آن كه شاید هنوز به كم و كيف و تكنيك هاي شيوه ای كه در پيش گرفته آشنايي کامل نداشته باشد، توانسته است رژيم اسلامي را تا حدودی متزلزل و بي ثبات نگاه دارد. رژیم اسلامی با سركوب مداوم فعالان سیاسی اجتماعی، بهره گيري از عوامل و عناصر سود جوي درون و برون مرز، ايجاد شبيه سازيها، تحريف مقولات اساسي، بهره گيري از سوخته گان و توابان سياسي، رواج تفكر اصلاح طلبانه و سرانجام كمك عملی كشورهاي غربي توانسته است جلوی سازمان یافتن این مبارزات را بگیرد . باید این دست اَویز های رژیم را از او گرفت.

مبارزات نافرمانی اگر به شکل خود به خودی باقی بماند و سازمان داده نشود، همچنان از طرف رژیم سرکوب خواهد شد. درجه خشونت رژیم در برخورد به نافرمانیها و زمان شدت یابی آن بسته به شرایط مختلف درون و برون مرز است. بنابراین فرای همه این بحثها، مشکل اساسی که باید برایش راه حلی داشت اینست که چگونه میتوان مبارزات نافرمانی را سازمان داد.

من و ما در گروه مهر در مورد جنبش نافرمانی و راه و رسم آن که در بسیاری از نقاط و کشورها انجام گرفته است اطلاعات زیادی کسب کردیم و اَموختیم و هنوز میاموزیم. هیچ حرکت و مبارزه ای  قابل تکرار نیست اما میتوان از اَن کمک گرفت. به سهم خود راه و رسم این نوع مبارزات را از سالها تحقیق و بررسی پروفسور جین شارپ که اخیرا در گذشت و دیگران اَموختیم و تا حدی که امکانات ما اجازه میداد  با مبارزان درون ایران در میان گذاشتیم [۲]، [۳]. منتها کاری نبود که بتوان گروهی کوچک با امکاناتی محدود به سر انجام عملی برساند. سعی بسیار کردیم که این اَموخته ها در مورد مبارزات نافرمانی، و بخصوص نقشی را که ما برون مرزیان میتوانیم داشته باشیم  با فعالان برون مرز در میان نهیم ولی بجائی نرسیدیم. نهایتا لب فرو بستم و بستیم. بیانیه ۱۴ نفر درد این بی درمانیها را بیشتر زنده کرد!

نکته اساسی که باید بدان توجه کرد اینست که مردم هشیار ایران میبینند و میدانند که تنها با این رژیم سفاک روبرو نیستند. آنها با همه دنیائی مواجهند که تنها بدنبال منافع خود هستند . دنیائی که چون فکر میکنند که در شرایط حاضر منافع اَنها را همین رژیم براَورده میکند تنها شرطی که برای ادامه معاملات و زد و بند های اقتصادی با او دارند شرایط مربوط به فعالیت های اتمی و مداخلات در منطقه است. شرط حقوق بشر همواره به عنوان گلدانی تزئینی روی هر میز مذاکره ای بوده است ولی هرگز بطورعملی کنار شرط  اتمی گذاشته نشده است.

اینجاست که یکی از نقش های مهمی که ما برون مرزیان میتوانستیم و هنوز هم میتوانیم عهده دار شویم مطرح میشود. ما میتوانیم با تلاش متحد و فراگیر در جهت عدم برسمیت شناختن رژیم اسلامی و تشکیل اپوزیسیونی بحول این تلاش، مردم ازادی خواه ایران را در تلاشهایشان توانمند سازیم.

اینکار با خواهش و تمنا و توسل به تعهدات انسانی دولتمداران خارجی امکان نمی یابد. باید با کمک گرفتن از مردم مقیم کشورهای خود، شرکت در پروسه سیاسی و دست گذاشتن روی منافع دولتها و سیاست مداران، مسئله عدم رسمیت دادن به رژیم اسلامی را در سطح جهانی مطرح کرد و تلاش کرد تا شرط  توقف نقض حقوق بشر و در قدم اول اَزادی تمام زندانیان سیاسی-عقیدتی در کنار شرط های اتمی قرار بگیرد.

اینکار هم به این سادگیها انجام پذیر نیست. احتیاج به اتحاد عمل و سازمان دهی گسترده ای دارد. برای انجام اَن باید ایرانیان را برای شرکت در پروسه سیاسی کشور های مقیم خود اَماده کرد. باید از اَن بخش از مردم جهان که از نقض حقوق بشر در ایران اَگاه میشوند خواست تا از قدرت رای خود استفاده کنند. باید از نهادهای مدنی، اتحادیه های کارگری، تشکلات زنان، هنرمندان و غیره کمک گرفت و تلاش کرد تا شاید بتوان این خواست را که شرط اَزادی زندانیان  سیاسی و عقیدتی از جمله شرطهای مربوط به تحریم های هوشمندانه باشد به دول غربی تحمیل کرد.

اگر هزاران هزار ایرانی با کمک مردم و در پشت خواست افزودن شرط توقف نقض حقوق بشر و اَزادی زندانیان سیاسی به شرط تحریم های هوشمند توانستند اینجا و اَنجای دنیا سرنوشت انتخابات سیاسی را تغییر دهند، اَنوقت است که رقابت بین احزاب سیاسی برای گرفتن رای ما با حرکت در جهت براَوردن شروط ما اَغاز خواهد شد و سر انجامی بسیار مثبت برای اپوزیسیون برون مرز ببار خواهد اَورد. بسیاری از سازمانهای حقوق بشر منجمله سازمانهای بین المللی را باید بتوان به این راه کار کشاند.

با سر دادن شعار توخالی "زندانی سیاسی اَزاد باید گردد"  و گذاشتن اَن در پای اعلامیه ها به نتیجه ای نمیتوان رسید. باید با تلاش برای اینکه اَزادی زندانیان سیاسی پیش شرط هر نوع ارتباطی با رژیم اسلامی قرار گیرد، به این شعار جنبه عملی و ملموس بخشید.

این تلاش نیز ممکن است در رسیدن به هدف خود موفق نشود، منتها میتواند به اهداف مهم دیگری دست یابد.

تلاش همه جانبه ما در سراسر دنیا بحول یک هدف و شعار مشخص به ما هویتی خواهد داد که در حال حاضر فاقد اَن هستیم. مردم درون مرز برای اولین بار مشاهده میکنند، میبینند و میخوانند که اکثریتی از ایرانیان برون مرز با بسیج مردم اَزادی خواه دنیا خواهان یک چیز هستند. چیزی که منافع اَنان را در بر میگیرد. و این چیز اَنیست که فعالان و سازمان دهندگان درون ایران را برای فعال کردن و سازمان دادن مردم توانمند خواهد کرد . و این آغازی درخشان در جهت بسط مبارزات نافرمانیست.

این سالم ترین و طبیعی ترین شکل ایجاد یک اپوزیسیون برون مرزیست. این تلاش، در پروسه شکل گیری خود رهبری خود را نیز همانند هر حرکت دستجمعی پیدا خواهد کرد و به تلاشهای متحد و متفق برون مرزیان چنان هویتی خواهد بخشید که شایستگی اَنرا داشته باشند که اَنها را اپوزیسیون بنامند.

سازمان دهندگان جنبش نافرمانی در ایران نیز در پرتو هویت گرفتن اپوزیسیون برون مرز که خواست حق و حقوق اَنها را در سطح عملی در دنیا مطرح کرده و بحول اَن حرکتهای چشم گیری را انجام میدهد بتدریج توانمند ترخواهند شد و سازمان دهیشان با شتاب بسیار بیشتری افزایش خواهد یافت. اَنها نیز در پروسه این تلاشها بطور طبیعی رهبری خود را خواهند یافت.

رهبری از پایه و از درون این تلاشها شکل خواهد گرفت. اَلترنتیوی که بدون شک یک فرد نیست و سازمانی متحد و برخوردار از حمایت ازَادی خواهان ایران است. و این اَنیست که اَلترنتیو رژیم اسلامی خواهد بود.  این آلترنتیو در این شکل فراگیر خود که مورد حمایت ایرانیان درون مرز و برون مرز و مردم اَزادی خواه دنیاست به اجبار هم که شده مورد پذیرش دولتهای سود جو نیز قرار خواهد گرفت.

به امید چنین روزی نباید نشست. باید برای تحققش از بیانیه نگاری به عمل رو اَورد.

1-   "گذار" ، "عبور" یا سرنگونی؟

2-   نافرمانی مدنی- راهکاری برای سرنگوني رژيم اسلامي

3-   کتابهائی که در مورد مبارزات نافرمانی توسط گروه مهر به فارسی ترجمه شده است


 
مطالب منتشر شده در این صفحه صرفا بازتاب دهنده نظر و دیدگاه نویسندگان آن است
[کد مطلب: 188175] [تاريخ انتشار: شانزدهم امرداد ۱۳۹۸ برابر با هفتم اوت ۲۰۱۹] [ نسخه مناسب چاپ ]
تقسيم با ديگران:

در زمینه‌ی انتشار نظرات کاربران گرامی رعایت چند مورد ضروری است
  • لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید
  • «پيک ايران» مجاز به ویرایش ادبی نظرات کاربران است
  • مطالبی که حاوی کلمات رکيک، غير اخلاقی و يا توهين به ديگران باشد منتشر نميشوند
  • نظراتی که پیرامون این خبر نباشد منتشر نمیشود
  • نطرات حاوی لينک منتشر نميشوند
نام: (الزاميست)
نظرات شما (حداکثر تعداد حروف با احتساب فاصله بين حروف 1000 حرف ميباشد):

Captcha
اعدادی را که در تصویر بالا می بینید (بدون فاصله گذاشتن میان آنها) در باکس زير وارد کنید و سپس دکمه ارسال را کليک کنيد
نظرات خوانندگان
نوشته شده در تاريخ بيست و يکم امرداد ۱۳۹۸ برابر با دوازدهم اوت ۲۰۱۹ ، 23:04:09 توسط کارگر تبعیدی
در تمام مراکز تولیدی و ادارات و موسسات خصوصی و دولتی بایستی کمیته های اعتصاب مخفی تشکیل شود. جوانان در تمام محلات بایستی هسته های مخفی مقاومت را تشکیل دهند. کلیه امور تولیدی و توزیع بایستی توسط شوراهای کارگران به پیش برده شود. از مزدور رژیم شدن بعنوان سرباز باید پرهیز کرد. عوامل و پایگاههای رژیم بایستی شناسایی و افشاء شوند. هسته های سرخ مخفی بایستی فرصت ایجاد کنند و به همراه توده ها به اعتراضات دامن زنند و آن زمان که قابل تشخیص بود مراکز رژیم را مورد حمله قرار دهند. نیروهای مدافع انقلاب در خارج از کشور نیز بجای عافیت طلبی لازم است کمی هزینه دهند و سفارتخانه های رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی را مورد حمله قرار دهند. سرانجام با اعتصاب عمومی ـ سراسری، یکپارچه و قیام مسلحانه، حاکمیت شوراهای مسلح کارگران بر ویرانه های این رژیم جنایتکار ظاهر خواهد شد، حاکمیتی که با بر پایی انقلاب سوسیالیستی، نظام ظالمانه طبقاتی و استثمارگر را با بکارگیری قهر انقلابی و در اتحاد با طبقه کارگر جهانی، مقاومت فاشیستهای ضد انقلاب را در داخل و خارج در هم خواهد شکست.
نوشته شده در تاريخ بيست و يکم امرداد ۱۳۹۸ برابر با دوازدهم اوت ۲۰۱۹ ، 22:31:35 توسط کارگر تبعیدی
تحریم اقتصادی رژیم ج.ا. توسط امپریالیست آمریکا و شرکاء در نهایت با هدف بقدرت رساندن عوامل خود با حفظ ماشین سرکوب همین رژیم برای ادامه غارت حاصل دسترنج کارگران و سرکوب اعتراضات آنها میباشد. در قرن 21 که حتی روستاها هم در آقریقا خالی از سکنه شده است، جامعه بشری را اکثریت قریب به اتفاق کارگران تشکیل میدهند. حاکمیت سرمایه داری امپریالیستی جمهوری اسلامی نه میتواند و نه میخواهد که کارگران دارای آزادی، کار، مسکن مناسب، تغذیه مناسب، محیط زیست سالم، پوشاک و درمان و آموزش و پرورش و رفاه مناسب را داشته باشند. گسترش فقر و بیکاری، تن فروشی، کودکان کار،گرانی سرسام آور، اعتیاد به مواد مخدر، اختلاسهای میلیاردی، گسترش زندان و بکارگیری وسیع نیروهای اطلاعاتی، پلیس و ارتش علیه توده ها بکارگیری شکنجه های جسمی و روانی، اعدام، سرکوب و آسیمیلاسیون ملتهای تحت ستم کورد، بلوچ، عرب، تورک،سرکوب زنان و مخالفین سیاسی و دگر اندیشان و.... بنابر این نظام آلترناتیو را منطقا بایستی از خواستهای بر حق توده ها شناخت و آن چیزی نیست جز اتحاد و تشکل یابی طبقه کارگر در حزب کمونیست انقلابی و بر پایی انقلاب سوسیالیستی با کمک تفنگ
نوشته شده در تاريخ هفدهم امرداد ۱۳۹۸ برابر با هشتم اوت ۲۰۱۹ ، 05:16:26 توسط رستم مجس
دنباله مطلب خلاصه انچه که دست حکومت را از جان و مال مردم کوتاه نماید و سدی جلو اعمال خشونت های زائد الوصف اش شود با حمله و هجوم به شبکه های مخابرات و امنیتی رژیم را به استیصال کشانده و اینگونه صاحبان قدرت را به کوشه رینگ کشانده و به مهار اهریمن اقدام... در نبود یک آلترناتیو واقعی و یک تیم رهبری فراگیر و مردمی درمرحله کنونی و حال حاظر کشاندن مردم به خیابان اشتباه محض خواهد بود و باعث سرخوردگی هزیمت هرچه بیشتر و تداوم قلدری و سرکوب هرچه بیشتر از آن... انجام این وظیفه در گرو همت هشیاران و نخبگان جامعه که با نبوغ و ذوق سلیقه و دانش و علم خود از جاهلان و جلادان پیشی گرفته عرصه را به آنان تنگ نموده جرقه ای به خرمن جانیان وبی صفتان انداخته دنیا را از لوث وجودشان پاک و من و ما را لخضه ای رخصت و فرصت به فکر و آبادی و آزادی این میهن و مرز بوم... باشد که با قدرت و استقامت و شهامت با شیوه ای نو به میدان مصاف و مبارزه قدم گذاشته خانه و کاشانه دشمن پیش رو را از بیخ بنیان کن یم ... پیروزی ما در گرو همیاری و همفکری و همکاری توست ای هم وطن و هم درد من...
نوشته شده در تاريخ هفدهم امرداد ۱۳۹۸ برابر با هشتم اوت ۲۰۱۹ ، 04:31:06 توسط رستم مجس
اینکه رژیم اسلامی تا کنون سرپا ایستاده و با اعمال جبر و زور به زیور جهل و جنون وجنایت وخیانت و فساد و... قباحت و قحبگی را به عرش اعلا رسانده رعب و وحشت آفریده نفس کش طلبیده جو اختناق گسترده دمار از گرده مردم کشیده و به لطایف الحیل تار و پود اتحاد مخالفین و براندازان واقعی را از هم پاشیده به اپوزیسیون خود ساخته و قلابی خود پر و بال داده خود را یکه تاز قدر قدرت جلوه داده سخن بسیار رفته گقته و شنوفته و پیشنهادات زیادی مطرح بحث و جدل های بیشمار کنگره های پیاپی رهنمود ها یی مملو از آرزو و خواست متعالی که نتها به حل مساله کمکی ننموده بلکه حل ان مشکل را بغرنج تر پیش جلوه و به پراکندگی هر چه بیشتر جمع انجامیده. چنانچه درد مزمن جامعه از بی قانونیست و سرانجام وضع موجود تنها ره رهایی حکومت قانونی است . مبارزین وطنی با یستی با بکار گرفتن شیوه های نوین عناد و افسار رژیم را به چار میخ کشیده امان شان بریده دستگاه های تبلیغاتی بنگاه های مالی و بانکی نظامی و قضایی و دارایی و شهرداری و ثبت اسناد و املاک استانداری و آب و برق صنعت نفت و گمرکات وحمل نقل هوایی و دریایی کشوری را با دخل و تصرف و اخلال در ...
نوشته شده در تاريخ شانزدهم امرداد ۱۳۹۸ برابر با هفتم اوت ۲۰۱۹ ، 22:59:01 توسط تهمتن - ش
** با تعرض﴿بخوانید جنگ و خونریزی و بمب کذاری﴾ نسبت به ارگانهای اقتدار بورژوازی﴿۸۰ میلیون از مردم غیرکمونیست !!﴾ اقتدار خودرا روی آورید** درضمن تجربه کشتار۲۰ میلیون روسی بدست استالین هم پشتیبان اقتدارمان است!! شنیدم که زیدی گفت : اینان یک نفرمیشوند؛ ایدولوک میشون ـ دو نفر میشوند؛ گروه تشکیل میدهند. - سه نفرمیشوند؛ انشعاب میکنند !! ضرب المثل های فراوان دیگری درمورد این " تعرض " هم هست که از گفتن آن خودداری میکنم !
نوشته شده در تاريخ شانزدهم امرداد ۱۳۹۸ برابر با هفتم اوت ۲۰۱۹ ، 17:00:28 توسط در عزای عقل از دست رفته
۱- پیدا کردن یک یا دو اَلترنتیو برای ایران بسیار مشگل خواهد بود و چه بسا غیرممکن. آنجا همه امتحان خود را پس دادند و رفوزه شدند. نه دین سر جای خودش است و نه دنیا و فرهنگ ایرانی. یک آخوند پیدا نمیکند که بگوید دروغ نمیگویم چه رسد جنایتکار و مافیایی نباشد. کسانی مثل طالقانی و یا منتظری هم قابل اعتماد نیستند که بشود روی ارث به اصلاح معنوی شان جمع شد. حتی دین مافیایی تشیع که با امام بازی به اینجا رسید نمیتواند درآینده ایران نقش داشته باشد. تشیع فاسد بود و فساد خودش را نشان داد. ۲- طرف متقابل که روشنفکر مذهبی و یا دنیوی باشند کارنامه بهتری ازآخوندها ندارند. روشنفکر مذهبی دنبال انقلاب فرهنگی ماوو چینی بود تا با چماق و شمشیر قلدری مثل علی بزک اسلامی جورکند. انتهای این حماقتها سرجایش. روشنفکری غیر مذهبی اول پشت خمینی ملعون راه افتاد بعد که تف سربالا نشست اپوزیسیون شد. آنجا سطح سواد علوم اجتماعی شدیدا پایین است و برای پیدا کردن اَلترنتیو نیاز به علوم اجتماعی دارید. اما از کجا باید وارد کنید؟ از تشیع مافیایی؟ روشنفکرکمونیست اسلامی؟ روشنفکری غربی؟ و یا روح اش شاد شاهنشاهی؟


نوشته شده در تاريخ شانزدهم امرداد ۱۳۹۸ برابر با هفتم اوت ۲۰۱۹ ، 14:21:37 توسط تحلیلگر
نویسنده این مقاله که گویا دستی بر آتش دارد به گفته خودش باید آگاهتر از این باشد که بداند با "نافرمانی مدنی" حتی دستجمعی کمتر پیش آمده که رژیم خونخواری مثل ج.ا. سرنگون شود و خیلی بهش فشار بیاید از طریق نافرمانی مدنی با چرخش و نرمش و تغییر برخی قوانین سعی میکند باز اوضاع را به نفع نظام خودش تغییر بدهد تا مقاومت مدنی مردم ناراضی را بشکند حتی بطور موقت و گذرا هم شده! گذشته از این نویسنده فراموش میکند که با حکومت درنده خوی وحشی ملائی یک سیستم توتالیتر با کنترل کامل همه اوضاع کشور و با فضای پلیسی و امنیتی که دایر کرده چنان رعب و وحشتی بر جامعه حاکم کرده که محال است نافرمانی مدنی در شکل گسترده اش شکل بگیرد! آنرا در نطفه خفه میکند و بارها هم کرده که مثالش فراوان است! لابد از دید ایشان بر علیه حکومت فاشیستی هیتلر هم نباید جنگ نظامی میشد ولی دیدیم بعد از سرنگونی اش دمکراسی و آزادی در آلمان یا ژاپن و ایتالیای فاشیستی هم کاشته شد اتفاقی که شاید برای ایران بعد از سرنگونی رژیم ملائی هم بیافتد. ولی مشکل بزرگتر خود مردم اسلام زده ایران هستند که تا به حضور اسلام نه نگویند امیدی حتی با تغییر رژیم نیست!!
نوشته شده در تاريخ شانزدهم امرداد ۱۳۹۸ برابر با هفتم اوت ۲۰۱۹ ، 12:57:20 توسط تهمتن - ش
﴿۲﴾ - دادمه... وانواع واقسام مزدوزان دیکر که حتا درهمین سایت هم دیده میشوند که جامه مخالفین بر تن کرده تا بتوانند آب به آسیاب رژیم جنایتکار بریزند و دم و ساعت دست به تخریب﴿درمیان مردم ساده لوح﴾تحریم کنندگان نظام جنایتکاربزنند!! پس نظام با نافرمانی مدنی !! که معلوم نیست چه چیزی ست؛ ازبین نمیرود. وتنها نابودی این نظام مبارزات قهری ست و لاغیر. که این مبارزات را در نابودی این دژ که همان مقرهای بسبج و مراکز سرکوب و حکومتی میباشد. اما مبارزات قهری میتواندهر نوع اسلحه سرد و گرم را دربرگیرید؛ مانندکارد أشبزخانه زنجیر و چماق کاکتول مولوتف و هر نوع وسائلی که براحتی مزدوران را سرکوب کرد. بلی این حکومت جنایتکار درمیان ۸۰ میلیون از ما در مجاصره اند و آنانیکه این نوع مبارزه را؛ بجای نافرمانی مدنی بی اثر؛ درمیان مردم تبلیغ و ترپیج کنند. درحالیکه تحریمها نظام را بورطه نابودی کشانده﴿که این آقا هیچ اشاره ای به آن نکرده !! واگر اشاره کرده؛ حقوق پشر !! را برای آخوندان ضدبشری که تمام جهان حتا کودکان دبستانی هم ازاین ضدبشرشان آگاهند؛ نسخه پیچی میکند؟؟!! یک خیزش دیماه دیگر؛ نظام رانابود و هبران هم در داخلند
نوشته شده در تاريخ شانزدهم امرداد ۱۳۹۸ برابر با هفتم اوت ۲۰۱۹ ، 12:54:45 توسط بهرام
مقاله بسیار جالبی است. رژیم جمهوری اسلامی طی این چهل سال ماهیت پلید خود را بر توده های وسیعی از مردم نمایان ساخته و هر روز که میگذرد از تعداد هواداران آن کاسته و به مخالفین رژیم افزوده میگردد و اینک اکثریت بزرگی از مردم خواستار از بین رفتن این رژیم میباشند لیکن تجربه تلخ انقلاب در پس ذهن مردم آنان را محتاط کرده است و بنظر نمیرسد که حاظر باشند برای زیرو رو کردن شرایط خود را به آب و آتش بزنند. مبارزین باید با تبلیغ خواستهای بحق مردم و با همدلی با حرکت اقشار گوناگون نهرهای کوچک ایجاد شده رادر مسیر سرنگونی این رژیم بهم پیوند زده و سرانجام همانند رودخانه ای بزرگ وجود ناپاک این رژیم اهریمنی را از جاکنده و به آن پایان بخشند.
نوشته شده در تاريخ شانزدهم امرداد ۱۳۹۸ برابر با هفتم اوت ۲۰۱۹ ، 12:53:44 توسط آذر
نه به رفراندم، نه به مجلس موسسان و نه به پارلمان ودیگر آلترناتیوهای بورژوائی، کمونیستها بایستی برنیروهای پیش برنده انقلاب و پیگیرترین این نیروها و ارگانهای مستقل آنها تکیه نمایند. و درعوض علیه نیروهای بازدارنده انقلاب و ارگانها و نهادهایشان به مبارزه و افشاگری بپردازند. پیگیرترین نیروهای انقلاب همانا کارگران و زحمتکشانند و ارگانهای ویژه آنها تا آنجا که تجربه تاریخی در روسیه نشان داد، شوراها هستند.شوراها ارگانهای حاکمیت مستقیم و بلافصل کارگران و زحمتکشانند. در ایران نیز آن شعار مشخصی که پیروزی انقلاب را به طرز صحیحی بیان کند شوراها و حکومت شورائی است. و اگر توده‌ها با اتکاء به شوراهای انقلابی به اعمال حاکمیت مستقیم نپردازند و دستگاه‌های بوروکراتیک- نظامی موجود برچیده نشود انقلاب با شکست روبرو خواهد شد. تجربه انقلاب۵۷ تا حد زیادی نشان داد که توده‌های مردم ایران و بویژه طبقه کارگر ایران با ایده شوراها بیگانه نیستند.آنها نشان دادند که بیش از آنکه در فکر نهادهای بورژوائی باشند، در فکر ارگانهای مستقل خود و با تعرض نسبت به ارگانهای اقتدار بورژوازی، ارگانهای اقتدار خود یعنی ،شوراها روی آوردند.
نوشته شده در تاريخ شانزدهم امرداد ۱۳۹۸ برابر با هفتم اوت ۲۰۱۹ ، 11:51:07 توسط تهمتن - ش
این حکومت جنایتکار تجاربی ۴۰ساله درسرکوب داشته و هرجنبش متداول شناخته شده مبارزین حهانی را که باعث سرنگونی هرحکومت سربکوبگر شده را؛ خنثی کرده اند که تجارب سرکوب جنبش دانشجویی ۱۸تیر و قیام ۸۸ و خیزش دیماه؛ گواه میدهد. دوم اینکه نافرمانی مدنی چیست ؟ که آقای محمد - پروین درمقاله اش اینهمه ازآن گفته ست؟ آیا منظورش کارگران قراردادی شرکت نفت ست ؟ که نظام جنایتکاربراجتی جایگزین خزب اللهی را دارد و قبلا هم تجربه کرده ست. آیا منظور نافرمانی رانندگان شرکت واخد ست؟ که باز نظام رانندگان مزدور سپاه را دارد. آیا منظورش کارکنان دولتی هستند؟که بازدهی این کارکتان در روزکمتراز دوساعت ست که ترس ازقطع حقوق وگرسنگی خانواده اش؛ دست به چنین کاری نخواهندزد و اصولا نظام را همان دولت سایه؛ که همان علی خامنه ای و شمار ده ها هزار نفر کارکنان مزدور این دولت واقعی ست که حکومت را اداره میکنند. این حکومت در عرض۴۰ و آگاهی از سقوط؛ پایگاهی همان دژ با دیوارهای بلندی ساخته که تمام امکانات ماندن در قدرت را هم مهیا کرده اند و خود در دژ و مزدوران جیره خوار و ناآگاهان عقبمانده مذهبی﴿که بسیارند﴾ و اصلاح طلبان مزدور - دنباله
نوشته شده در تاريخ شانزدهم امرداد ۱۳۹۸ برابر با هفتم اوت ۲۰۱۹ ، 11:46:32 توسط no name
یکی از دلایل عمر طولانی این رژیم از بین بردن و زندانی و فراری دادن مخالفان بوده و با بکار گرفتن تکنولوژی جدید اینکار بسیار آسان شده (از شنود مکالمات تلفونی از و به ایران, میل ها, فیسبوک,وووو )هم در داخل و هم در تمامی کشورهای دنیا (سومالیایی ها,سوری ها, عراقی ها وووو)آنتن رژیم در مساجد شده اند (البته غیر از سفارت و اکثر ایرانیها که همه جا هستند و ترورهای رژیم در خارج را همه میدانند و میشناسند.
نوشته شده در تاريخ شانزدهم امرداد ۱۳۹۸ برابر با هفتم اوت ۲۰۱۹ ، 11:45:01 توسط no name
برخی از عقاید شما منطقی,بعضی تکراری,بعضی ضد و نقیض ولی همیشه خواندن نظرات دیگران جالب است!!در مورد آلترناتیو برای ایران,۹۹% از مردم دخالتی ندارند و نمیتوانند داشته باشند!! چون تصمیم گیرنده گان دیگران بودند و هستند.این چیز جدیدی نیست فقط کافیست از ۱۰۰ سال قبل تاریخ ایران را بخوانید.و بعد از جنگ جهانی ۲ و باخت هیتلر و رضا شاه قدرت "پشت صحنه" مستقیما دست آمریکایی ها,انگلیسیها و روسها "برندگان جنگ" بوده و هست.هم از نظر سرمایه گزاری و تعیین رژیم,اقتصاد,سیاست,مذهب وووو و هم "آلترناتیو بعدی" …..
نوشته شده در تاريخ شانزدهم امرداد ۱۳۹۸ برابر با هفتم اوت ۲۰۱۹ ، 11:25:10 توسط افراسیاب
بیشتر این مقاله شعار و حرفهای تکراری بود که صدها نفر قبلا گفتن، میگه از خارجی کمک نگیریم و از ایرانیان مقیم خارج کمک بگیریم، ایرانی مقیم خارج چه جوری رژیم برندازی کنه، میگه رژیم با جنگ و مبارزه مسلحانه از بین نمیره چون بهترین اسلحه ها را داره، خوب در اینصورت رژیم نازیها و قذافی و صدام و کامبوج وووو هم نباید از بین میرفتن چون آنها هم بهترین اسلحه ها را داشتن، این آقا میخواهد یک حکومت وحشی داعشی رو با مبارزه مدنی از بین ببره. حالا بگذارید بهتون بگم این رژیم چطوری از بین میره، این رژیم از بی پولی نابود میشه دقیقا مثل ماشینی که بنزین تمام کنه، با تحریم نفتی که بهش دچار شده و کشور پر خرج و بزرگ ایران رو گردنش میافته و خفه اش میکنه چون خرج آن کشور و ارتش و شهرهاش خیلی زیاده و باید صدها میلیارد دلار هر سال بیاد توش و این پول حالا وجود نداره و همین حالا مردم بسیار فقیر و عصبانی شدن و کوچکترین درگیری به فحش دادن به مقامات بالای میانجامه، بزودی میلیونها اکثریت خاموش وسط خیابان هستند و یا حتی ممکنه رژیم بمباران گسترده بشه که آنوقت فقط در عرض چند روز سقوط میکنه.آگهی های تجارتی


پايان آگهی های تجارتی