اطلاعیه " کمیته حمایت "از بیانیه 14 نفر
از جنبش ها و خیزش های داخل کشور حمایت کنیم !


هموطنان آزاده
در ادامۀ جنبش ها و خیزش های سیاسی، مدنی و صنفی، خیزشی خودجوش ازجنس خیزش دیماه96 اما هدفمندتر و پرخروش ترازآن خیزش، که می تواندپایه های حکومت تبهکارولایت فقیه را بیش از پیش به لرزه درآورد، درسراسرایران درجریان است. این خیزش مردمی که درتداوم خود جمهوری اسلامی را یک گام دیگربه مرگ نزدیکترکرده است دراعتراض به سه برابرشدن قیمت بنزین آغاز شده است. این جنبش اعتراضی خیزشی است برحق، که دردل سیاه خامنه ای وگماشتگانش اعم از اصولگرا واصلاح طلب وسایرباندهای حاکم که سرنگونی حکومت اسلامی را نزدیک می بینند، وحشت انداخته است.  حکومت اسلامی مثل همیشه با سرکوب وکشتاربه مقابله با خیزش مردمی برخاسته است. تا کنون چندین نفردرشهرستانها بدست آدمکشان خامنه ای وروحانی کشته ودهها نفرمجروح شده اند، که هنوز بعلت قطع ارتباطات ازتعداد  بازداشت شدگان، مجروحان وکشته شدگان آماردقیقی در دست نیست.
کمیته حمایت از بیانیه 14 کنشگر سیاسی و مدنی داخل کشور و شبکه های"نه به جمهوری اسلامی" درخارج از کشور ضمن پشتیبانی از جنبش اعتراضی وخیزش سراسری هموطنانمان دراعتراض به گران شدن بنزین وعلیه حکومت ضد ایرانی جمهوری اسلامی، سرکوب وکشتارهموطنان معترض وآزادیخواه را بدست مزودران حکومت ولایت فقیه محکوم می کند وازهمه هموطنان ایرانی، گروهها و شخصیت های آزادیخواه دعوت میکند که برای برپا کردن یک کارزاروسیع حمایتی فراگروهی درخارج ازکشورهمگام ومتحد شویم. پشتیبانی متحد ویکپارچه ایرانیان خارج ازکشورازجنبش ها وخیزش های دلاورانه مردم ایران درداخل کشور، به عنوان اصلی ترین وظیفۀ اپوزیسیون خارج از کشور، می تواند موجب دلگرمی واستمرار مبارزات حق طلبانه وعدالت خواهانه مبارزان داخل کشورشود.

کمیته حمایت از بیانیه 14 کنشگر سیاسی و مدنی
حسن اعتمادی، بهروز ستوده، مسعود نقره کار
15 نوامبر 2019
24 ابان 1398
Sedayeshomaa@yahoo.com
www.14nafar.com

[کد مطلب: 194873] [تاريخ انتشار: بيست و ششم آبان ۱۳۹۸ برابر با هفدهم نوامبر ۲۰۱۹] [ نسخه مناسب چاپ ]
تقسيم با ديگران:

نظرات جديد پذيرفته نمی شود.
نظرات خوانندگانآگهی های تجارتی


پايان آگهی های تجارتی