فراخوان به آکسیون اعتراضی در مقابل سفارت جمهوری اسلامی


در پشتیبانی از مبارزات مردم ایران علیه فقر، گرانی و سرکوب!
ایرانیان آزادیخواه!
در پی سیاست های نئولیبرالی رژیم اسلامی ایران بار دیگر پس از خیزش دیماه ٩۶ ، مردم دراعتراض به  گرانی بنزین خیابانها را به تسخیر خویش در آوردند. این اعتراضات سراسری حاکی از نارضایتی مردم و فرودستان جامعه نسبت به افزایش فقر، گرانی و بیکاری و سرکوب در ۴۰ سال گذشته در ایران است. 
با افزایش ۳۰۰ درصدی بنزین و جیره بندی و دونرخه کردن آن توسط سران سه قوه با تائید علی خامنه ای صدها هزار نفر در سراسر کشور به خیابانها آمدند. این اعتراضات سراسری  موجب وحشت در میان حکومتگران شده است.رژیم برای جلوگیری از ارتباطات اینترنت را قطع کرده و مردم معترض را سرکوب و به گلوله بسته است.تنها در سه روزاول این اعتراضات بیش از هزار نفر دستگیر و بیش از سی نفر در خیابان هدف گلوله قرار گرفته و بقتل رسیدند. اما اعتراضات همچنان ادامه دارد. شاهدین عینی خبر از کشته شدن صد نفر را می دهند.
شعار زیر(۴۰ سال خون گریستم، بسه دیگه می ایستم) بیان خشم فروخفته میلیونی مردم ایران در اعتراض به شرایط سیاسی- اقتصادی جامعه و سرکوب است. در این سرکوب همه جناح های رژیم شریکند و شعار "اصلاح طلب، اصولگرا دیگه تمومه ماجرا " سر بازایستادن ندارد.
با حضور خویش در این آکسیون اعتراضی ازمبارزات مردم ایران برای آزادی و عدالت اجتماعی حمایت کنیم!
زندانی سیاسی آزاد باید گرد!
نه به جمهوری اسلامی!
۱۸ نوامبر ۲۰۱٩
زمان: چهارشنبه، ۲۰ نوامبر ۲۰۱٩ ساعت۱۵
Podbielskiallee 67, Berlin Dahlem,U3- Podbielskiallee مکان:
 
برگزارکندگان: کمیته دفاع از زندانیان سیاسی در ایران- برلین
کانون پناهندگان سیاسی ایران- برلین
 

[کد مطلب: 194975] [تاريخ انتشار: بيست و هشتم آبان ۱۳۹۸ برابر با نوزدهم نوامبر ۲۰۱۹] [ نسخه مناسب چاپ ]
تقسيم با ديگران:

نظرات جديد پذيرفته نمی شود.
نظرات خوانندگانآگهی های تجارتی


پايان آگهی های تجارتی