همه در دفاع از بازداشت شدگان آبان 98!


 جنبش عظیم سرنگونی طلبی که در اعتراض به افزایش قیمت بنزین بود و در واقع با مطالبه نان به معنای وسیع کلمه به میدان آمد از همان ابتدا با خشم و کینه ی انباشته شده، به یک جنبش سرنگونی طلبی همه جانبه تبدیل شد. اعتراضات در اکثر شهر ها همراه با رودررویی با سرکوب گران بود و حتی در مقابل تیراندازی مستقیم ماموران که صدها کشته به جای گذاشت مقاومت و مبارزه همه جانبه ای انجام شد. فروکش کردن موقت این جنبش نشانه پیروزی رژیم جمهوری اسلامی نیست. شرایط دیگر به گذشته باز نمیگردد و جنبش های مردمی  88 ، 96 و اکنون آبان 98 به همراه موج وسیع مبارزات و اعتصابات کارگری و دیگر جنبش ها در همه این سال ها گام به گام جنبش را جلو برده و رژیم را تضعیف کرده است و شرایط را بیش از پیش برای جدال های نهایی برای سرنگونی جمهوری اسلامی مهیا کرده است.
اکنون که رژیم جمهوری اسلامی زخم خورده و در داخل و منطقه به شدت تضعیف شده است، جنایتکاران حاکم تلاش دارند تا با اتکا به دستگاه سرکوب فضای رعب و وحشت ایجاد کنند تا شاید چند صباحی بیشتر بتوانند به حیات ننگینشان ادامه بدهند. قافل از آنکه این جنبش جنبش گرسنگان است که کینه و نفرتی عمیق به مسببان آن یعنی جمهوری اسلامی دارند. انگیزه ی آنها برای شورش و قیام را نمی توان تنها با سرنیزه از بین برد.
اکنون که هزاران بازداشتی این جنبش در چنگ دژخیمان هستند، حاکمان تلاش دارند تا با کشتن عده ای از آنها و یا شکنجه و حبس های طویل المدت از مردم انتقام بگیرند و رعب و وحشت ایجاد کنند. لذا با توجه به اینکه این دوران، دوران دهه شصت و هفتاد نیست و شرایط به ضرر جمهوری اسلامی است، همه باید به نوبه ی خود مبارزه برای آزادی بازداشت شدگان را در الویت قرار بدهند و موج دیگری از مبارزه به راه بیندازند. اگر می خواهیم از عزیزان در بندمان حمایت کنیم فعالیت همه جانبه ای ضروری است. در درجه اول خانواده زندانیان نقش بسزایی دارند. تجمع آنها در مقابل بازداشتگاه ها و مراکز مربوطه جهت پیگیری وضعیت دربندان و مطالبه آزادی آنها. دوم نقش مردم با تمرکز به شعار آزادی زندانی سیاسی و اعلام اسامی بازداشت شدگان و شرایط آنها چه در جامعه و چه در سطح رساناهای مستقل و مردمی و اعتراضات خیابانی. نقش احزاب،رسانه ها و فعالین سیاسی خارج کشور با محوریت تبلیغ برای آزادی زندانیان سیاسی نیز اهمیت بسزایی دارد. باید حاکمان بدانند که در صورت ارتکاب جنایت علیه بازداشت شدگان با موج بیشتری از مبارزه روبرو خواهند شد وعواقب بسیاری برای آنها به دنبال خواهد داشت.
به هر طریق ممکن باید به یاری زندانیان در بند بشتابیم. تنها با به راه افتادن موج اعتراضی برای آزادی آنها است که روند سرکوب و کشتار آنها محدود یا متوقف می شود. بازداشت شدگان را دریابیم و موج دیگری از جنبش و مبارزه را با محوریت آزادی زندانیان دربند راه بیندازیم. نقش تک تک کسانی که در این جنبش گسترده شرکت داشته اند اکنون حمایت از بازداشت شدگان است. زمان را از دست ندهیم و دستگاه آدم کشی جمهوری اسلامی را متوقف کنیم.

زندانی سیاسی آزاد باید گردد!
سرنگون باد جمهوری اسلامی!
زنده باد سوسیالیسم!
محمد حسین مهرزاد
اول آذر 1398 برابر با 22/11/2019

[کد مطلب: 195210] [تاريخ انتشار: دوم آذر ۱۳۹۸ برابر با بيست و سوم نوامبر ۲۰۱۹] [ نسخه مناسب چاپ ]
تقسيم با ديگران:

نظرات جديد پذيرفته نمی شود.
نظرات خوانندگان
آگهی های تجارتی


پايان آگهی های تجارتی

سرخط اخبار پيک ايران در سايت شما

كد زير را كپى كنيد و در جاى مناسب در سايت خود قرار دهيد


Contact us: