قرآن یا رؤیاهای یک کاهن؟مدت‌ها پیش عبدالکریم سروش در مصاحبه‌ای با "بی بی سی" ضمن اشاره به مواردی در قرآن - از جمله بدرفتاری با زنان - گفت که نمی‌توان پذیرفت که قرآن (یا دست کم چنین مواردی) کلام خدا باشد. از نگاه سروش قرآن رؤیاهای تألیف شدۀ محمد است و به عنوان زبان رؤیا نیازمند تعبیر و تفسیر است. او در ادامه می‌افزود که کل دیانت اسلام نهایتاً محصول رؤیاها و افکار فردی به نام محمد است که در بستر یک جغرافیا و شرایط معّین تاریخی بار آمده و از آن تاثیر پذیرفته است. با این سخن، سروش کل اسلام را "محمدی" یا در واقع پدیده‌ای کاملاً زمینی و منحصر به وجود فردی به نام محمد، می‌خواند.

اظهارات سروش خواسته یا ناخواسته فروید و اثر معروف او، تفسیر خواب، را نیز تداعی و تلویحاً تأئید می کرد که تفسیر قرآن، لزوماً "تفسیر" رؤیاها و در نتیجه ناخودآگاه محمد است تا آنجا که از نظر فروید رؤیا ظهور ناخودآگاه، یعنی همۀ آسیب‌ها، زخم‌ها و سرخوردگی‌های جنسی و تجارب تاریک گذشتۀ فرد در قالب زبان، مناظر، احوال و امیّالی است که از سد سانسور خودآگاه و اخلاق عبور کرده‌اند (بی دلیل نبود که خود فروید تفسیر خواب را در کنار اثر دیگر وی، سه جستار دربارۀ نظریۀ جنسیّت، مهمترین نوشتۀ خود می دانست).

با این حال، سخن سروش تنها در صورتی معتبر است که قرآن را کلام آگاه یا ناخودآگاه محمد بدانیم و نه حاصل دخل و تصرف‌های بسیار در متنی دایماً بازنویسی شده که با فاصلۀ زمانی بسیار به محمد نسبت داده شده است.

نسخۀ عثمان یا نسخۀ عبدالملک مروان؟

به گفتۀ مسلمانان قرآن طی بیست و دو سال (از سال ٦١٠ تا ٦٣٢ میلادی) بر محمد "نازل" شد، اما، از آنجا که محمد سواد خواندن و نوشتن نداشت، خود او شخصاً نمی‌توانست کاتب قرآن باشد. به گفتۀ مسلمانان محمد آیات قرآن را از بر حفظ و سپس بازگو می کرد و پیروان او آنها را بعضاً روی استخوان‌های کتف شتر یا گوسفند، سنگ های صاف و پاپیروس به ثبت می رساندند. با همین قول مسلمانان خود اولین کسانی بودند که بذر تردید را دربارۀ اصالت و ماهیت قرآن پراکندند، آنهم نه به این خاطر که بر خلاف ادعای آنان، محمد همانند پدر و عموی خود سواد خواندن و نوشتن داشت، بلکه به این دلیل ساده که بیسوادی با پیشۀ محمد ماهیتاً ناسازگار بود. محمد (معروف به "امین") از جوانی مسئولیت هدایت کاروان های کالاهای تجار بزرگ مکه را برعهده داشت و واضح است که هیچ تاجر عاقلی هرگز مسئولیت انتقال و مبادلۀ کالاهای خود را آنهم طی سالیان به فردی بیسواد نمی سپارد. بیسواد خواندن محمد، در هر حال، اعترافی است ناخواسته که او در نگارش متنی که به او نسبت داده شده مستقیماً نقشی نداشته است.

با این همه، نه فقط در وفات محمد (٦٣٢ میلادی)، بلکه حتی دهه ها پس از فوت او متنی که امروز به عنوان قرآن شناخته می شود وجود نداشت. نسخه‌های ناقص و غالباً متفاوتی از گفتارهای پراکندۀ محمد تحت عنوان "مصحف" وجود داشت، اما هیچیک از آنها به دیگری شباهت چندانی نداشت به طوری که بخشی از اوقات خود محمد صرف رفع اختلافات پیروانش بر سر تنوعی از سخنان ثبت یا نقل شدۀ وی می شد و در این اقدام، به گفتۀ اسلام شناس فرانسوی، "فرانسوا دِروش"، محمد غالباً با تأئید همۀ روایات و استنباط‌ها به جانبداری یک روایت در مقابل روایت دیگر روی نمی آورد(١).

یکی از نشانه های فقدان متن واحد و یکدست، خود حافظان قرآن بود که در عین حال سنت اسلامی را از آغاز به سنتی شفاهی و بستر دخل و تصرف و تفسیر بی پایان تبدیل می کرد. لفظ "قرآن" به معنای "قرائت" و ازبر خواندن خود توصیف همین خصیصۀ تاریخی است.

در نبود متن واحد، پیروان محمد بخش های طولانی از سخنان وی را از بر می کردند و مهمترین حافظ قرآن در حیات محمد "زید بن ثابت" بود که از او به عنوان نخستین گردآورندۀ قرآن در دورۀ عثمان نیز یاد شده است. "زید بن ثابت" علاوه بر زبان های کلدانی و آشوری، زبان عبری را به خوبی می دانست و پیش از گرویدن به محمد در نزد یهودیان یثرب آموزش دیده بود.

پس از وفات محمد اختلافات ناشی از نسخه های متفاوت "قرآن"، بالا گرفت و بعضاً انشقاق و درگیرهایی میان اعضای جامعۀ اسلامی را موجب شد که توانسته بود برغم جوانی پس از فتح سرزمین های ایران ساسانی و بیزانس، امپراتوری و دین جدیدی را در رقابت با مسیحیت و زرتشتیگری پایه بگذارد.

بر پایۀ روایات اسلامی قریب سی سال پس از مرگ محمد، عثمان بن عفان، سومین خلیفهٔ مسلمانان، نگران از این شکاف ها و منازعات و تاثیر مخرب آنها بر قدرت جدید اعراب تصمیم گرفت نسخهٔ واحد و رسمی قرآن را تدوین کند و کلیۀ نسخه های قدیمی آن را بسوزاند. با این حال، هنوز قدیمی ترین متن شناخته شدۀ قرآن به دویست سال بعد از وفات محمد یعنی به دورۀ امویان بازمی گردد.

باری، معروف است که عثمان کمیته ای را به ریاست "زید بن ثابت" مأمور تدوین قرآن کرد و از حفصه دختر عمر و همسر محمد خواست تا "مصحفی" را که پیشتر "زید بن ثابت" برای او تهیه کرده بود، در اختیار کمیتۀ تدوین قرآن بگذارد. اگر چه پس از تدوین نسخۀ عثمانی قرآن، نسخۀ حفصه به نشانۀ احترام به بیوۀ محمد به او بازگردانده شد، اما، پس از مرگ حفصه این نسخه نیز نابود شد، هر چند روند یکدست کردن و تهیۀ متن واحد قرآن هرگز متوقف نشد. آخرین اقدام در این زمینه را علمای مصری در قرن نوزدهم میلادی انجام دادند که حاصلش قرآنی است که امروز در دست داریم...

به گفتۀ شیعیان اقدام عثمان، در زمان خود او با مخالفت های جدّی از جمله از سوی علی ابن ابی طالب و ابن مسعود (یکی دیگر از حافظان قرآن) روبرو شد. به گواه "تاریخ طبری" ابن مسعود به عثمان خُرده گرفته بود که او "قرآن را که شامل چند جلد بوده به یک جلد کاهش داده است". فرزند عمر (عبدالله ابن عمر) که ظاهراً مسلمانی زاهد و متعصب بود، خطاب به عثمان گفته بود : "به هیچکس اجازه نده که به تو بگوید که کُل قرآن را می‌داند. چگونه می‌توان کُل قرآن را دانست؟ بسیاری از بخش های آن برای همیشه از بین رفته است(٢)... "

به گفتۀ آیت الله حسین مدرسی حتی شخصیت های مورد قبول اهل سنت از جمله معتزله و خوارج سه قرن پس از وفات محمد، همچنان قرآن تهیه شده توسط عثمان را زیر سئوال می بردند و در این بین خوارج سورۀ دوازدهم این نسخه را کاملاً جعلی می دانستند. با این حال، سخت ترین اظهارات مبنی بر جعلی بودن قرآن ریشه در خود منابع شیعی دارد که می گفتند علی ابن ابی طالب تنها صاحب نسخۀ کامل وحی بوده و نسخۀ او که توسط عثمان کنار گذاشته شد بمراتب حجیم تر از نسخه ای است که به دستور خلیفۀ سوم مسلمانان نوشته شد. اما، تبعات ویرانگر این ادعا باعث شد که عاقبت شیعیان نیز از این نظر دست بکشند و قرآن تهیه شده به دستور عثمان را به عنوان نسخۀ مرجع به رسمیت بشناسند(٣).

در حیات محمد تنها بیست درصد قرآن آنهم در روایات گوناگون و متضاد نوشته شده بود (٤) و کسانی که به دستور عثمان یا امویان وظیفۀ نگارش قرآن را برعهده گرفتند این کار را در بی نظمی مطلق انجام دادند. آنان برخی آیات باصطلاح مکی را در میان آیات مدنی گنجاندند (و بالعکس) و متن قرآن را با بلندترین آیات آغاز کردند و تدریجاً با کوتاترین آنها به پایان رساندند و همین کلیه تلاش ها برای زمانبندی و بررسی تاریخی قرآن را عملاً ناممکن ساخت.

در قرآن کوچکترین اشارۀ روشنی به زندگی محمد نمی یابیم. هیچ مستند تاریخی درخور توجه ای دربارۀ زندگی محمد و یا اسلام اولیه در قرآن دیده نمی شود. خارج از خود قرآن، نخستین و شناخته شده ترین زندگینامۀ محمد را ابو محمد ابن هشام الحمیری (معروف به ابن هشام) دویست سال پس از وفات محمد و بر پایۀ متنی قدیمی‌تر به قلم موّرخ عرب ابن اسحاق تهیه کرد، هر چند متن خود ابن اسحاق نیز دست کم صد و بیست سال پس از وفات محمد نوشته شده است.

قرآن از طرح رویدادها و جزئیات تاریخی پرهیز می‌کند و به این خاطر متنی بسیار ساکت در خصوص داده ها و رویدادهای تاریخی و جغرافیایی زمان خود است. از این منظر و در قیاس با کتب عهد عتیق و عهد جدید قرآن متنی بی بستر و تاریخاً فقیر است. در قرآن فقط یک بار به بیزانس ("الروم") اشاره شده و هرگز نامی از ایران ساسانی برده نشده است، هر چند ایران ساسانی مهمترین قدرت ملموس و صاحب نفوذ در عربستان دورۀ محمد بود.

زبان قرآن - پیش از آخرین پیرایش آن توسط علمای مصری در سدۀ نوزدهم - گویش قبایل مکه سدۀ هفتم میلادی است و با آنچه به عنوان زبان کلاسیک عربی شناخته می شود کاملاً بیگانه است. زبان عربی کلاسیک برای اولین بار در عراق و در جریان سدۀ هشتم میلادی توسط روحانیان و دیوانیان ایرانی ساخته شد که به خدمت اعراب درآمده بودند و علاوه بر ادارۀ امپراتوری آنان ناگزیر بودند زبان عربی را به خوبی فرابگیرند و حتی برای نخستین بار فرهنگ لغات و دستور زبان آن را نیز تدوین کنند. با این حال، این زبان، برای فهم قرآن ساخته نشده بود، همانطور که زبان عربی مدرن در اواخر سدۀ نوزدهم بیشتر برای آموزش و تبلیغ ناسیونالیسم عربی در مدارس ابداع شد.

تنها در دورۀ عبدالملک بن مروان، پنجمین خلیفۀ اموی (یعنی در سال های ٦٨٥ و ٧٠٥ میلادی) اعراب توانستند پس از فتح سرزمین های ایران و بیزانس، اسلام را به مثابۀ دین جدید تثبیت کنند. در این دوره برای اولین بار از محمد نام برده شده و به نام او به عنوان "خاتم الانبیاء" به شیوۀ ساسانیان سکه ضرب شد. در همین دوره مسجدالاقصی به روی عبادتگاه سلیمان بنا گشت تا برتری اسلام نسبت به مسیحیت و یهودیت با عبارت "لااله الالله محمد رسول الله" اعلام شود (شیعیان بعداً به این عبارت "علی ولی الله" را افزودند).

در اوایل قرن گذشته "پُل کازانووا"، مستشرق فرانسوی، می نوشت که قرآن در دورۀ امویان و مشخصاً در دورۀ خلافت عبدالملک بن مروان نوشته شد که در همکاری با "الحجاج"، والی عراق، و به منظور ایجاد یکپارچگی دینی حول قدرت مرکزی امپراتوری اسلامی نخستین نسخۀ رسمی و مرجع قرآن را تدوین کرد (٥). "پُل کازانووا" حتی معتقد بود که در این اقدام عبدالملک بن مروان نخستین کسی بود که افسانۀ نسخۀ عثمانی قرآن را ابداع کرد تا به این ترتیب نخستین خلیفۀ سلسلۀ بنی امیه را به عنوان گردآورندۀ قرآن معرفی کند.

پیرو این ملاحظات برخی مورخان حتی بعید ندانستند که شخصیتی به نام محمد افسانه ای بوده باشد که خلفای بنی امیه در رقابت با مسیح ابداع کردند، خاصه اینکه هیچ سند باستان شناسانه یا کتیبه شناسانه ای در تأئید شخصیت تاریخی محمد در دست نیست. مسجد بصری (معروف به مسجد عمر) که به فاصلۀ اندکی پس از مسجدالاقصی و به دستور عمر بن الخطاب خلیفۀ دوم مسلمانان ساخته شد کمترین اشاره و ارجاعی به محمد ندارد و تا پیش از قرن هشتم میلادی سند و نوشتۀ قابل اعتنایی دربارۀ زندگی محمد مشاهده نشده و اولین زندگینامۀ او پس از دو قرن سکوت نوشته شد.

برخی مطالعات تاریخی اواخر دهۀ ١٩٧٠ نشان می دادند که ادعاهای مسلمانان نه فقط دربارۀ زندگی محمد، بلکه در خصوص آغازه های اسلام ابداعاتی بوده اند که با فاصلۀ زمانی بسیار طولانی ساخته و پرداخته شده اند به طوری که در قدیمی ترین اسناد اسلامی سخنی از محمد به میان نیامده و اولین اشارات به او ٥٥ سال پس از وفات وی صورت گرفته است. این استدلال بعضاً ریشه در کشف برخی اسناد تاریخی دارد که در همین دوره به دست آمد.

کاهنی در مصلا

در جریان بازسازی سقف مصلای قدیمی صنعا در سال ١٩٧٣ مقادیر قابل توجه ای اسناد و دست نوشته های مربوط به نخستین سال‌های تولد اسلام از جمله نسخه های ناشناخته ای از "قرآن" به خط حجازی کشف شد که همگی به نیمۀ دوم قرن هفتم میلادی یعنی بین بیست تا پنجاه سال پس از وفات محمد تعلق داشتند.

در این "کشف معجزه آسا" روی هم چهل هزار قطعه از بیش از هزار "مصحف" و بیست و دو دستنوشته به خط حجازی به دست آمد. دسته بندی و بازخوانی این متون را مستشرقان آلمانی دانشگاه "زاربروکن" برعهده گرفتند که سریعاً به تفاوت‌های فاحش متون کشف شده با متن شناخته شدۀ قرآن پی بردند.

این تفاوت ها به وضوح نشان می دادند که از نگاه نخستین مسلمانان، قرآن در اصل گفته های خود محمد بوده که بعدها توسط دیگران به عنوان وحی و به سبکی غیرمستقیم در قالب احکام و فرامین الهی نوشته شدند. برای نمونه، در متن رسمی قرآن به آیاتی برمی خوریم که در آنها "الله" با بکارگیری وجه امری خطاب به محمد می‌گوید : «بگو» (قول)، در حالی که در نسخه های به دست آمده از مصلای صنعا همه جا در وجه اخباری می‌خوانیم : «او (محمد) می‌گوید (قال). » از دیگر نمونه های تاریخی همین دست اختلافات آیه ای است که از قول محمد بر گنبد مسجدالاقصی نقش بسته است...

سال ها پیش از کشف نسخه های مصلای یمن، ماکسیم رودنسون، موّرخ و مستشرق فرانسوی، در کتاب معروف خود به نام محمد نوشته بود که از نگاه نخستین مسلمانان محمد یک "کاهن" بود که نمونه های فراوان آن در میان قبایل یهودی و مسیحی هم عصر وی چه در شبه جزیرۀ عربستان چه خارج از آن مشاهده می شد. نویسندۀ کتاب محمد تصریح می کرد که خدیجه، همسر محمد، نخستین کسی بود که با مشاهدۀ ناخوشی ها، "الهامات" و رؤیاهای محمد او را با پسر عموی خود، ورقه بن نوفل، از حنفا و کاهنان یهودی مورد احترام قبیلۀ قریش که نسبتی نیز با مادر محمد داشت آشنا کرد. در این ملاقات ورقه بن نوفل پس از شنیدن "الهامات" محمد و مشاهدۀ احوال او تأئید کرد که محمد نیز از کاهنان است (٦).

ماکسیم رودنسون در همان کتاب زندگینامۀ پیامبر مسلمانان می افزود : "عربستان پیشااسلامی شاهد چنین افرادی بود. برای نمونه، شاعران عرب خود را الهام گرفته از ارواح پنهان می دانستند. پیشگویان یا کاهنان (که در واژۀ عبری "کوهن" به معنای روحانی در نزد یهودیان ریشه داشت) از همه بارزتر بودند. کاهنان همگی رؤیاها و خیالاتی داشتند و از ارواح آشنا به عنوان همدم، دوست و "غیبگو" یاد می کردند : کسانی که با دهان کاهنان با آدمیزادگان سخن می گفتند. این استعداد، منشاء زمزمه های نامفهوم یا جملات کوتاه، منقطع، آهنگین و مملو از سوگند در نزد کاهنان بود که در رؤیاها و خیالات خود سیّارات، شب، سحر، گیاهان و جانواران را در آهنگی نفسگیر گواه می گرفتند و شنوندگان خود را تحت تاثیر قرار می دادند. هنگامی که کاهنان اینگونه پیشگویی می کردند خود را با عبایی می پوشاندند. کاهنان شخصیت های محترمی بودند که مردم از آنان جهت مشورت در امور عمومی و خصوصی و دریافت پیامی از غیب یاری می طلبیدند.

محمد وجوه مشترک بسیاری با کاهنان داشت و معاصرانش بر این موضوع کم تأکید نکرده اند. بعید نیست که وضعیت جسمانی و روحی او از نوع کاهنان بوده باشد. همانند کاهنان، محمد دچار بحران های عصبی می شد و قادر بود اموری را ببیند، بشنود و احساس کند که به حواس دیگر انسان ها راه نمی یافتند. ای بسا، نارضایتی عمیق محمد که منشاء و نتیجۀ طبیعت او در سنین چهل سالگی بود به تقویت استعدادهای وی یاری رسانده بود. اما، از آنجا که او از شخصیتی به مراتب غنی تر و قوی تر از کاهنان عادی برخوردار بود، این نارضایتی او را به تأمل نیز وامی داشت. به موازات تبعات طبیعت ذاتی و تاریخ شخصی عصبی او نوعی پرورش فکری کیفیتاً نادر نیز در نزد محمد وجود داشت.(٧)"
ناصر اعتمادی / رادیو فرانسه
--------------------------------------------------
یادداشت‌ها :

(١) نک :

François Déroche, Le Coran, une histoire plurielle, essai sur la formation du texte coranique, Paris, Seuil, 2019.

(٢) نک :Mohammad Ali Amir-Moezzi, Autour de l’histoire de la rédaction du Coran, p.11

همچنین رجوع شود به اثری که به تازگی در سه هزار صفحه و سه جلد تحت عنوان قرآن مورخان (Le Coran des historiens) به سرپرستی محمدعلی امیر-معزی و "گیوم دای" توسط انتشارات "گالیمار" در فرانسه منتشر شده است. این اثر دربرگیرندۀ آثار سی پژوهشگر جهانی درزمینۀ تکوین تاریخی، جغرافیایی و مذهبی قرآن است.

(٣) نک : Hossein Modarressi, « Early Debates on the Integrity of the Qura’ân. A Brief Survey », pp. 5-39, in Studia Islamica, n° 77, 1993

(٤) نک : John E. Wansbrough, Qur’anic Studies : Sources and Methods of Scriptural Interpretation, Oxford University Press, 1977

(٥) نک : Geuthner, 1911, pp. 103-42

(٦) نک : Maxime Rodinson, Mahomet, Seuil, 1994

به ویژه فصل چهارم : "تولد یک فرقه".

(٧) همان، فصل سوم : "تولد یک پیامبر".


فیلمها و خبرهای بیشتر در کانال تلگرام پیک ایران
[کد مطلب: 211242] [تاريخ انتشار: پنجم امرداد ۱۳۹۹ برابر با بيست و ششم ژوئيه ۲۰۲۰] [ نسخه مناسب چاپ ]
تقسيم با ديگران:

در زمینه‌ی انتشار نظرات کاربران گرامی رعایت چند مورد ضروری است
  • لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید
  • «پيک ايران» مجاز به ویرایش ادبی نظرات کاربران است
  • مطالبی که حاوی کلمات رکيک، غير اخلاقی و يا توهين به ديگران باشد منتشر نميشوند
  • نظراتی که پیرامون این خبر نباشد منتشر نمیشود
  • نطرات حاوی لينک منتشر نميشوند
نام: (الزاميست)
نظرات شما (حداکثر تعداد حروف با احتساب فاصله بين حروف 1000 حرف ميباشد):

Captcha
اعدادی را که در تصویر بالا می بینید (بدون فاصله گذاشتن میان آنها) در باکس زير وارد کنید و سپس دکمه ارسال را کليک کنيد
نظرات خوانندگان
نوشته شده در تاريخ دهم امرداد ۱۳۹۹ برابر با سی و يکم ژوئيه ۲۰۲۰ ، 00:16:55 توسط کارگر کمونیست
آدم دیندار و پیرو قرآن آدمی است از خود بیگانه، مسخ و اسیر در موهومات و در وحشت روانی از عذاب آتش دنیای خیالی. آدمی که فکر و ذکرش عبادت موجودی خیالی و جمع کردن توشه آخرت! میباشد، مغزش فریز کرده و نمی تواند نو آوری داشته باشد. در جوامعی با حاکمیت استثمارگران مسلمان، وجود مدرنیته کاپیتالیستی در واقع کپی برداری از دیگران است. و اما انگیزاسیون و قتل و کشتار مخالفین توسط زمامداران دینی و اسلام در طول تاریخ و تا همین امروز، وجود رژیمهای جنایتکار ضد کارگری چون جمهوری اسلامی، عربستان سعودی، رژیم اردوغان و دهها رژیم پیرو قرآن طبقه استثمارگر که مخالفین خود را به نام اسلام و با استناد به قرآن قتل عام و شکنجه میکنند، قرآن که کوچکترین انتقاد از آن و یا مخالفت با آن مستوجب مرگ میباشد، کتابی که برگزیدن مرام و دین دیگری توسط یک مسلمان را ارتداد و آن شخص را مرتد می داند و حکم قتل او را واجب میداند، قرآن که قصاص و یا مجازات مشرک با بریدن پای چپ و دست راست و یا بر عکس را مجاز میداند، آری این کتاب باید از جامعه بشری طرد شود و این مستلزم انقلاب کمونیستی برهبری طبقه کارگر بر علیه استثمارگران حاکم میباشد.
نوشته شده در تاريخ نهم امرداد ۱۳۹۹ برابر با سی ام ژوئيه ۲۰۲۰ ، 23:08:44 توسط کارگر کمونیست
چند نمونه از "قوانین" ضد زن در قرآن: سوره بقره: آیه ۲۲۰: و نیز سئوال کنند (از محمد)که با یتیمان چگونه رفتار کنند؟ جواب ده .... و اگر با آنها آمیزش کنید! رواست! که برادران دینی هستید!.....و خدا در کار یتیمان بر شما آسان گرفت! و اگر می خواستی کار را برشما سخت کردی!.... سوره النسا، آیه ۳: ...شما را نیکو و مناسب است که ۲ یا ۳ و یا ۴ زن اختیار کنید!.... آیه ۱۵: زنانی که عمل ناشایست کنند، ۴ شاهد مسلمان بر آنها بخواهید. چنانچه شهادت دادند آنها را در خانه نگهدارید! تازمان عمرشان به پایان رسد! یا خدا برای آنها راهی پدیدار گرداند... آیه ۳۴: مردان را بر زنان حق تسلط و نگهبانی است! بواسطه آن برتری (عقل و نیرو) که خدا بعضی را بر بعضی مقرر داشته و هم بواسطه آنکه مردان باید از مال خود به زنان نفقه دهند پس زنان شایسته و مطیع آنهایند که در غیبت مردان حافظ حقوق شوهران باشند و آنچه را که خدا به حفظ آن امر فرموده نگهدارند و زنانی که از مخالفت و نافرمانی آنان بیمناکید، باید نخست آنها را موعظه کنید اگر مطیع نشدنداز خوابگاه آنها دوری گزینید، باز مطیع نشدند آنها را به زدن تنبیه کنید!....
نوشته شده در تاريخ هشتم امرداد ۱۳۹۹ برابر با بيست و نهم ژوئيه ۲۰۲۰ ، 17:34:29 توسط رضا ن.
جناب کارب- به اقای عادل- اینجور مواقع مسلمانها غیبشان میزنند! همانطور که امام آخرشان هزاران سالست غایب است و برخی هنوز منتظر ظهورش هستند! بقول افراسیاب قرآن "معجزه" است که توانست با یک مشت خرافات هزاران سال مردم ناآگاه و بیسواد را به دنبال خودش بکشاند. حالا ما درباره انحرافات دیگر محمد چیزی نگفتیم مثل تمایلات پدوفیلی اش که با سن 55 سالگی به خواستگاری دختر 7 ساله بنام عایشه رفت و بقیه ماجرایش! در رساله آیت الله طباطبائی که از بزرگترین مراجع تقلید مسلمانان است بخوانید چی آمده که محمد بالای هفتاد زن عقدی داشته به غیر از صدها زنان صیغه ای و زنانی که در بعد از پیروزی در جنگها به بردگی اش گماشته میشدند! اگر اسم چنین کاری حرمسرا داشتن و زنبازی نیست پس چیست؟ لابد اینهم نوعی عبادت است در سنت مسلمین؟ ولی مردان مسلمان به چهار زن قانع باشند! اصلا تصویراسلام مرتجع زن ستیز برای زنان امروزی میتواند قابل قبول باشد؟ حتی سروش هم تعجیب میکند که خدا تبعیض جنسی علیه زنان قائل شده که در قرآن هم آمده! و صدها اشکالات و معایب دیگر که در شان ایرانی نیست مسلمان باشد و باید به اسلام اجباری حتی اختیاری نه بگوید!
نوشته شده در تاريخ هشتم امرداد ۱۳۹۹ برابر با بيست و نهم ژوئيه ۲۰۲۰ ، 14:40:24 توسط به اقای عادل
اقا عادل کجایی? من هنوز هم منتظر این #حقایق علمی# شما هستم
نوشته شده در تاريخ هشتم امرداد ۱۳۹۹ برابر با بيست و نهم ژوئيه ۲۰۲۰ ، 09:46:49 توسط رضا ن.
آنقدر نکات غیر علمی در قرآن زیادند که خامنه ای بنا به توصیه یکسری مثلا اساتید دانشگاهی وابسته به رژیم مجبور شد دستور دهد قرآنی با ترجمه نو بنویسند با رنگ و لعاب و تفسیر و توضیح مثلا منطبق با علم امروزی برای فریب نسل جوان که نگویند قرآن همش خرافاتیست. شاید شنیدید میگن قرآن خامنه ای که یک نسخه اش را گویا برای دانشگاه الزهرای مصر هم فرستادند که اصلا حاضر نشدند قرآن دستکاری شده و ساختگی خامنه ای را قبول کنند و رد کردند. قرآن قابل اصلاح شدن هم نیست که بشود مثلا با علم امروز تطبیقش داد وقتیکه محمد صدها بار از جن و اجنه حرف میزند یا وجود شیطان. این موجودات خیالی زاده فقط اذهان بیمار است وگرنه تا امروز کسی جن یا اجنه دیده که در قرآن آمده؟ همین خامنه ای ابله در اوایل ورود کرونا به ایران سند هست که گفت این ویروس ساخته جن و اجنه هاست وارد ایران شد. میبینیم محتوای غلط و خرافاتی قرآن حتی آخوند احمق را در دام محمدی گرفتار کرده و میکند و چنین خرافه پرستی قراره میلونها نفر را رهبری بکند.علم و دانش مدرن امروزی باعث شد کلیسای روم مسیحیت نظریه پیدایش انسان از میمون را قبول بکند ولی اسلام هنوز عقبمانده!!!
نوشته شده در تاريخ هشتم امرداد ۱۳۹۹ برابر با بيست و نهم ژوئيه ۲۰۲۰ ، 06:14:20 توسط افراسیاب
حقایق علمی در همه کتابهای تاریخی هست ولی در حد مثلا یک بچه ده ساله حتی کمتر، تمام کتابهای روم باستان و مصر و ایران و چین و همه و همه حقایق علمی دارن ولی نه حقایق علمی در حد انسان مدرن. مشگل مسلمان رادیکال اینه که چطوری خودش را برسونه به بهشت و از حوریهای بهشتی لذت ببره چون اینها تو یک محیط رادیکال و خشن با کتک بزرگ شدن، درتمام زندگیش دستش به یک دختر نخورده و اصلا نمیدونه با زنها چطوری حرف بزنه و هیچوقت یک دوست دختر نداشته، اینها در جوامع اسلامی میلیونها هستند و همدیگر را جذب میکنن و گروههای رادیکال تروریستی و داعشی تشکیل میدهند. سر تا پای وجود اینها عقده و انواع بیماریهای روانی و جنسی است و اگر هم موفق به تشکیل حکومتی هم شوند میشود همین جمهوری اسلامی. زن قشنگ ببینه و دستش نرسه میخواد اسید بپاشه و بنظرش اگر به او نمیرسه پس به دیگران هم نرسه، اگر من درست نمیگم به تاریخ جمهوری اسلامی نگاه کنید. شما با یک مشت منحرف جنسی و روانی طرف هستید حتی اگر رژیمشون هم سقوط کنه اینها باز هستند و اسید میپاشن و تجاوز میکنن، باید نسل جدید پرورش پیدا کنه و خیلی کار داره و خیلی پول میخواد مثل اروپا.
نوشته شده در تاريخ هفتم امرداد ۱۳۹۹ برابر با بيست و هشتم ژوئيه ۲۰۲۰ ، 19:50:12 توسط افراسیاب
از یک بابت قرآن معجزه است، کجای دنیا یک آخوند چلاق و دوزای میتونه دویست میلیارد دلار پول یک کشور را بدزده و هزاران آخوند دیگر در ناز و نعمت زندگی کنن. همه اینها معجزه قران دیگه.
نوشته شده در تاريخ هفتم امرداد ۱۳۹۹ برابر با بيست و هشتم ژوئيه ۲۰۲۰ ، 12:20:29 توسط به اقای عادل
من هنوز هم منتظر این #حقایق علمی# شما هستم که من را ارشاد بکنند
نوشته شده در تاريخ هفتم امرداد ۱۳۹۹ برابر با بيست و هشتم ژوئيه ۲۰۲۰ ، 09:35:02 توسط رضا ن.
بعدا یکسری میگن به اسلام و مسلمانان توهین نشود؟در حالیکه صدها مورد آورده شده که چرا در قرآن اینهمه اشتباهات علمی و تناقض است باز این کاربر عادل که شستشوی مغزی داده شده پای منبر ملاها باید باشد میگه قرآن معجزه است.مثلا در قرآن محمد عرب آمده که ما زمین را بر روی دو ستون محکم کردیم تا نیفتد..! خب از محمد عرب انتظار نمیرفت در آنزمان عقبماندگی علم بداند اولا زمین گرد است و چیزی مثل نیروی جاذبه است که زمین را دور خورشید میگرداند نه برعکس قرآن که آمده خورشید دور زمین میچرخد.این کاربر نادان عادل فکر کنم تلسکوپ محمدی دستش دادند؟اگر محمد گفت همه چیز را الله او آفریده پس این الله باید هم میدانست مثلا دایناسورها هم زمانی روی کره زمین سکونت داشتند در حالیکه به وجود دایناسور و صدها جانور دیگر اشاره ای نشده اگر الله جعلی محمد پیامبر دروغین میدانست؟بحث دینها اصلا از بالای دینها که خدائی هست و پیامبر میفرستد کاملا غلطست چونکه ادیان عاجزند ثابت کنند خالقی بوده یا هست با علم امروزی!بهتر نبود الله به محمد سواد خواندن و نوشتن یاد میداد تا کاسبی اش بهتر بچرخد؟اختراع خط و نوشتن مال بشر است نه الله و پیغمبری!
نوشته شده در تاريخ هفتم امرداد ۱۳۹۹ برابر با بيست و هشتم ژوئيه ۲۰۲۰ ، 07:34:28 توسط -به هلن
موقعی که انسان سفید پوست متمدن در قرن ۱۴۰۰ میلادی برای اولین بار به غرب افریقا امد سیاهپوستها را به حساب انسان نگذاشت چون وحشی بودند ادمخور بودند تمدنی نداشتند در واقع فرقی با حیوان وحشی که فقط کشتن و خوردن را میشناسد نداشتند اروپایها با انها مثل حیوان رفتار کرده و انها را برده خود کردند چون غیر از نیروی کارشان چیز دیگری نداشتند با حیوان وحشی چگونه رفتار میکنند? متاسفانه تا ۱۵ سال پیش قبایل هوتو و زولو همدیگر را قصابی میکردند
نوشته شده در تاريخ هفتم امرداد ۱۳۹۹ برابر با بيست و هشتم ژوئيه ۲۰۲۰ ، 07:15:26 توسط به اقای عادل
میتوانی لطفی بکنی و یکی دو تا از این حقایق علمی را نام ببری. ممنون
نوشته شده در تاريخ هفتم امرداد ۱۳۹۹ برابر با بيست و هشتم ژوئيه ۲۰۲۰ ، 07:12:48 توسط -به عادل
لطف کن و یکی دو تا از این حقلیق علمی را نام ببر
نوشته شده در تاريخ هفتم امرداد ۱۳۹۹ برابر با بيست و هشتم ژوئيه ۲۰۲۰ ، 05:43:03 توسط هلن
پس چرا ما نمیاییم در مورد تورات وانجیل شایعه پراکنی انجام بدیم گفتم ودوباره هم میگم سیاهپوستان را مسیحی به برده گرفته وآنهارا میکشتن الانم که همه میدون
نوشته شده در تاريخ هفتم امرداد ۱۳۹۹ برابر با بيست و هشتم ژوئيه ۲۰۲۰ ، 06:16:45 توسط عادل
بهتون میگم اگه میتونین همه همه همتون یه آیه مثل قرآن بیارین بخدا بقرآن نمیتونین قرآنی که ۱۴۰۰سال پیشواز خیلی از حقایق علمی گفته ک تازه الان دارن دانشمندان کشف میکنن میگین ساخته حضرت محمده
نوشته شده در تاريخ ششم امرداد ۱۳۹۹ برابر با بيست و هفتم ژوئيه ۲۰۲۰ ، 20:00:05 توسط افراسیاب
پیرو این ملاحظات برخی مورخان حتی بعید ندانستند که شخصیتی به نام محمد افسانه ای بوده باشد که خلفای بنی امیه در رقابت با مسیح ابداع کردند، خاصه اینکه هیچ سند باستان شناسانه یا کتیبه شناسانه ای در تأئید شخصیت تاریخی محمد در دست نیست. « تا پیش از قرن هشتم میلادی سند و نوشتۀ قابل اعتنایی دربارۀ زندگی محمد مشاهده نشده و اولین زندگینامۀ او پس از دو قرن سکوت نوشته شد». حقیقت این است که محمد و سرداران اسلام شخصیتهای افسانه ای هستند، ما ایرانیها هم شخصیت افسانه ای خیلی داریم، در شاهنامه و کتابهای حماسی.
نوشته شده در تاريخ ششم امرداد ۱۳۹۹ برابر با بيست و هفتم ژوئيه ۲۰۲۰ ، 19:54:17 توسط افراسیاب
قران را به چه خطی ثبت میکردن، خط عربی که وجود نداشته و باید به لاتین یا پهلوی یا عبری ثبت میکردن«به گفتۀ مسلمانان محمد آیات قرآن را از بر حفظ و سپس بازگو می کرد و پیروان او آنها را بعضاً روی استخوان‌های کتف شتر یا گوسفند، سنگ های صاف و پاپیروس به ثبت می رساندند.» با چه خطی به ثبت میرساندند. محمد کجا بدنیا آمده و قبیله قریش در کجا زندگی میکردن، محمد زمان خسرو پرویز بوده و مدینه زمان خسرو جزو امپراطوری ساسانی بوده و حاکم پارسی داشته و حتی پسر آن حاکم بعد از پدرش حاکم یا فرماندار مدینه میشود. شبه جزیره عربستان و یمن و کل سواحل غربی که یهودی نشین بود در کنترل ساسانیها بوده و آنجا ناوگان نظامی هم داشتن، این محمد علی عثمان عمر حسن حسین و کل سرداران اسلام در کجای مدینه قدرت داشتن که در تواریخ اسلامی اینقدر ازشون داستانهای جنگی و حدیث وجود دارد، یعنی اینها زیر سایه حاکم ساسانی و ارتش پارسی و قلعه های که داشتن آنکارها را میکردن و دین جدید آوردن و قتل عام کردن.«مسلمانان خود اولین کسانی بودند که بذر تردید را دربارۀ اصالت و ماهیت قرآن پراکندند»
نوشته شده در تاريخ ششم امرداد ۱۳۹۹ برابر با بيست و هفتم ژوئيه ۲۰۲۰ ، 19:00:04 توسط حسن
سروش ـ کدیورـ سازگارا ـ بهنودـ خواهرابتکارـ عبادی و بقیه هم فکران آنها گاهی سر درکیسه کمونیستها داشتند و حالا سر درکیسه اروپا و آمریکا نه شرم دارن و نه خجالت میکشن مشتی برده مزد بگیرند۰
نوشته شده در تاريخ ششم امرداد ۱۳۹۹ برابر با بيست و هفتم ژوئيه ۲۰۲۰ ، 15:53:57 توسط رضا ن.
برای کاربران گرامی که حوصله خواندن ندارند حتما این ویدیو را در زیر ببینند که سوالاتی مطرح شده برای نشان دادن اشتباهات و تناقضات در قرآن ، قسمت اول ( https://www.youtube.com/watch?v=LAenGNhNUJQ )! همش 3.5 دقیقه کوتاهست ولی با یک عالمه روشنگری و منطق و استدلال برای حتی فرد مسلمانش که دنبال چه ایده سراسر باطل میباشد البته اگر قدرت و توانائی فکر کردن داشته باشد و از روی تعصب برای خودش توجیه تراشی نکند. حنای اسلام حداقل برای قشر تحصیل کرده اش که آگاهی علمی دارد دیگر رنگی ندارد! به امید روزی که اسلام در ایران ممنوع شود! آنوقت است که میتوانیم ایرانی آباد و آزاد بسازیم با دمکراسی! ویدیو در آدرس بالا ثابت میکند که محمد نه پیامبری بوده و نه حرفهایش عقلانی است و چرا اسلام دین مردودی است و بساطش را باید از ایران جمع کنیم! تا دیرتر نشده! وگرنه ملاها با پول نفت بادآورده ایرانی به توسعه دین کثیفشان ادامه خواهند داد! برای ممنوعیت اسلام دین ضد حقوق بشر و تروریستی در ایران و هرکجای دیگر جهان تلاش کنیم! به امید پیروزی عقلگرائی بر خرافات اسلامی و هذیانگوئی آخوندهای کاسبکار دینی تا منافعشان نابود شوند!
نوشته شده در تاريخ ششم امرداد ۱۳۹۹ برابر با بيست و هفتم ژوئيه ۲۰۲۰ ، 15:35:26 توسط رضا ن.
برای کاربرانی که علاقه دارند کمی اطلاعات خود را در باره قرآن زیاد کنند به سایت زیر رجوع میدهم تا بعد از خواندنش خود دریابند چه کتاب پر از تناقض است و چرا از دو دین ماقبلش محمد و پیروانش فقط کپی برداری کردن و یکسری چیزهائی اندکی هم که خودشان بدان اضافه کردند به اسلام کاملا چهره خشن و تروریستی داده!( https://fa.wikipedia.org/wiki/نقد_قرآن). سایت عالی دیگر که 100 مورد تناقضات و اشتباهات در قرآن را بررسی میکند( http://iran000.blogspot.com/2016/09/100_1.html ).اسلام آمیزه‌ای است از جنایت، سکس و خرافه؛ آنچه که مغلطه‌کاران معجزه‌ی قرآن می‌دانند خرافاتی بیش نیستند؛ در این دین زن کالائی است جنسی در اختیار شوهر، مجوز تصاحب زنان کفار نیز در همین راستاست. تاریخ جانیان زیادی را به خود دیده، محمد تنها جنایتکاری است که پیروانش همچنان طبق سنت او آدم‌کشی می‌کنند؛ در این دین تنها مسلمانان انسان شمرده می‌شوند و دیگران جانور؛ پس با شمع روشنگری، سایه سنگین و تاریک مذهب که همان اندیشه‌ی ضحاکی مغز خور باشد را از میهنمان بر خواهیم چید.شما یا باید اسلام را قبول داشته باشید یا علم و دانش و آزادی را!اسلام باطله!
نوشته شده در تاريخ ششم امرداد ۱۳۹۹ برابر با بيست و هفتم ژوئيه ۲۰۲۰ ، 15:05:49 توسط رضا ن.
در جواب به کاربر محمد که معتقده به عقاید دیگران نباید توهین کرد.اولاً عقاید زمانی قابل احترام هستند که ضد بشری نباشند و به حقوق دیگران یا اقلیتهائی که مخالف آن عقیده هستند احترام بگذارند در حالیکه اسلام و نمایندگانش خود را دین برتر میدانند و برای همین یک دین فاشیستی است که غیر خودی را بهیچوجه تحمل نمیکند وگرنه اینهمه کشتار در طول تاریخ نمیکرد و با ترورعقاید و اندیشه دیگران سعی نمیکرد و نمیکند به حیات ننگ خودش ادامه بدهد.برای همین اسلام مجبوراست با دمکراسی و آزادی ضدیت داشته باشد.صدها نمونه در قرآن کتاب عربها آمده که اسلام هیچ احترامی به عقاید دیگران خصوصا مخالفینش نمیگذارد( دو نمونه اش را کاربر آذر در کامنتش آورده! ممنون!).حالا تو عقل کل بگو ببینم چرا ما مخالفین اسلام باید با اسلام و پیامبرش با نرمش رفتار کنیم؟مگر توی ایرانیم که از توهین به مقدسات بترسیم؟در ضمن محمد و سنتش را برای یکسری بیسواد و کم سواد و ناآگاه و نادان مقدس کردند تا چرخ مسلمان سازی خوب بچرخد و یکسری از کاسبی نیافتند!راستی از دید مرتجعت باید به عقاید داعش و نازیها هم احترام گذاشت چون میلیونها نفر هوادار دارند؟حرف چرتی!
نوشته شده در تاريخ ششم امرداد ۱۳۹۹ برابر با بيست و هفتم ژوئيه ۲۰۲۰ ، 15:05:07 توسط آیاتی از قران
سوره 9 (توبه)، آیه 29: با هرکه از اهل کتاب(مسیحی، یهودی و زرتشتی) ایمان بخدا و روز قیامت نیاورده و آنچه را که خدا و رسولش حرام کرده حرام نمیدانند و بدین حق (اسلام) نمیگروند قتال و کارزار کنید...... سوره 9(توبه) آیه 5: پس از آنکه ماه های حرام گذشت مشرکان را هر جا یافتید بقتل رسانید، آنها را دستگیر و محاصره کنید و هرسو در کمین آنها باشید و چنانچه از شرک توبه کرده و نماز اسلام بپا داشتند و زکات دادند پس از آنها دست بردارید..... سوره 2 (بقره) آیه 191: هرجا مشرکان را یافتید بقتل رسانید و از شهرشان برانید.... آیه 193: با کافران جهاد کنید تا فتنه و فساد از روی زمین برطرف شود و همه را آیین خدا باشد.... سوره 8 (انفال) ، آیه 39- وآنها را بکشید تا فتنه وشرك برچيده شود و دين همه مخصوص خدا باشد و اگر آنها از اعمال نادرست خوددارى كنند، خداوند آنها را مى‏پذيرد؛ خدا به آنچه انجام مي‏دهند بيناست. سوره 36 (یس) -آیه 38: و نیز خورشید که بر مدار معین خود دایم بی هیچ اختلاف بگردش است برهان دیگر بر قدرت خدای دانای مقتدر است. (این آیه پیش از گالیله گفته شده که ادعا دارد زمین ساکن و خورشید در گردش است.!!!!
نوشته شده در تاريخ ششم امرداد ۱۳۹۹ برابر با بيست و هفتم ژوئيه ۲۰۲۰ ، 13:38:50 توسط وطن
شما (توسط محمد)این جملاتی که رضا نوشته شده را توهین می دانی در صورتی که خود اسلام که شما بهش اعتقاد دارید توهین به شعور انسانیت است و انسانهای نادانی که فقط اسم انسان را یدک می کشند و از ضریب هوشی پایینی برخودارهستند اسلام رامنجی و هدایت کننده میدانند
نوشته شده در تاريخ ششم امرداد ۱۳۹۹ برابر با بيست و هفتم ژوئيه ۲۰۲۰ ، 11:50:20 توسط آذر
بنیاد اسلام بر بندگی و اسارت انسانها، نابرابری و تبعیض، بی حقوقی و اختناق، شکنجه و کشتار قرار گرفته است، چرا که با نگرش دولت دینی اسلامی، هر فردی که بعنوان مسلمان زاده میشود، از همان بدو تولد، مهر بندگی، تسلیم و اطاعت از مافوق آسمانی و زمینی بر پیشانی او حک شده است. هر کسی هم که تلاش کند این طوق اسارت و بندگی را بدور افکند، شورش کند و از اطاعت و فرمانبرداری سرباز زند، بحسب فرامین خدا، احادیث و روایات، به عقوبتی سخت گرفتار خواهد آمد. جزای او در این جهان مرگ است و در “جهان دیگر” آتش جهنم. «ای کسانی که ایمان آورده‌اید اطاعت کنید خدا را و اطاعت کنید پیامبر خدا و صاحبان امر را (آیه ۵۹ سوره نساء) و آگاه باشید «سزای کسانی که با خدا و رسول او به ستیز برمیخیزند و برای گسترش فساد در زمین تلاش میکنند، این است که یا کشته شوند و یا به دار آویخته گردند و یا دست چپ و پای راستشان و یا بر عکس بریده شود و یا به دیاری دیگر تبعید شوند» (آیه ۳۳ از سوره مائده).« کافران از اهل کتاب و مشرکان در آتش دوزخند، جاودانه در آن میمانند؛ آنها بدترین مخلوقاتند! »(سوره بینه آیه ۶ ). اینهاست نمونه‌هائی از محمد و قرآنش.
نوشته شده در تاريخ ششم امرداد ۱۳۹۹ برابر با بيست و هفتم ژوئيه ۲۰۲۰ ، 11:40:24 توسط محمد
من نمیدونم امثال رضا و ... چطور میتونن راحت به عقاید دیگران (میلیون ها نفر )انقدر راحت بی احترامی کنن .... هر کسی بهتره حد و حدود خودش رو بدونه حالا مخالف روحانیت و سیستم جمهوری اسلامی هستی باش ولی با استناد به حرف افرادی که خودشون حامی جنایتکاران ثبت شده در تاریخ هستن و اعتبار حرفشون کاملا زیر سواله نباید به دیگران توهین کنید
نوشته شده در تاريخ ششم امرداد ۱۳۹۹ برابر با بيست و هفتم ژوئيه ۲۰۲۰ ، 09:44:40 توسط رضا ن.- از آلمان
محمد هم یک شارلاتان و کلاهبردار و دروغگوئی بود مثل آخوندهای فریبکار امروزی ما. اصلا از خودش چیز تازه ای نیاورده و نیمی از یهودیت و نیمی از مسیحیت را سرهمبندی کرده تا با دزدی از ادیان دیگر برای خودش کار و کاسبی راه بیاندازد و این را در کتابهای تحقیقی دکتر شجاع الدین شفا خوب در میابید باضافه کتابهای دکتر روشنگر یا مسعود انصاری و صدها آثار اسلامشناسی دیگر محققین ایرانی و خارجی که به شناخت حقیقی محمد مدعی دروغین پیامبری کمک میکنند. محمد وقتیکه دید کسی به رسالتش توجه نمیکند ابتدا با راهزنی به کاروانهای شتری تجار آنزمان روی آورد و با تقسیم غنایم دزدیده شده رفته رفته برای خودش آدمکش اجیر کرد و دیگران هم دیدند که با محمد راهزنی و ترور و جنگ کردن به منافعی میرسند دورش حلقه زدند و پیامبرش کردن تا در کنارش بهتر به نان و نوائی برسند. چیزیکه 1400 سال هم متاسفانه همین کاسبی دینی ادمه دارد و همه زحمات روشنفکری و روشنگری ضد اسلامی هم تا حالا نتوانست اسلام این غده سرطانی را از ایران بیرون کند و بدجوری گرفتارش شدیم. ایرانیها متاسفانه غفلتشان در گذشته میراث شومی بنام اسلام برای نسل بعدی بجا گذاشت!
نوشته شده در تاريخ ششم امرداد ۱۳۹۹ برابر با بيست و هفتم ژوئيه ۲۰۲۰ ، 05:59:00 توسط بهرام
چرندیاتی بیش نیست . چیزی که دست پخت بی بی سی باشد . معلوم هست داستان چیست
نوشته شده در تاريخ پنجم امرداد ۱۳۹۹ برابر با بيست و ششم ژوئيه ۲۰۲۰ ، 20:33:21 توسط گویا
ممنون از بازتاب این مقاله با ارزشآگهی های تجارتی


پايان آگهی های تجارتی