اعلام همبستگی " جمعیت هواداران سوسیال دموکراسی برای ایران " با کارگران اعتصابی.
صدای گام های آزادی به گوش می رسد!
به یاریِ کارگران اعتصابی بشتابیم!

جمهوری اسلامی با گسترش و تعمیق اعتصاب ها و اعتراض های کارگران و زحمتکشان، و مبارزات آزادیخواهانه و عدالت جویانه زندانیان سیاسی و عقیدتی، خانواده زندانیان، دادخواهان، جوانان، دانشجویان، زنان، معلمان، اهل قلم و سایر گروه های اجتماعی، وارد یکی از دشوارترین و بحرانی ترین دوره های تاریخ حیات خود شده است.
41 سال بی لیاقتی و بی کفایتی در مدیریت امور جامعه همراه با فساد گسترده و سیستماتیک، سرکوب، زندان، شکنجه و کشتار، واجرای سیاست های ضدملی میهنمان را به ورطه بحران های همه جانیه فرو برده است. جمهوری اسلامی، حکومتی که حیثیت و مشروعیت خود را از دست داده، تمام توان و نیروی خود را بسیج کرده است تا مانع سراسری شدن اعتراض های حق طلبانه و آزادیخواهانه مردم، به ویژه گسترش و تعمیق اعتراض ها و اعتصاب های کارگران و مزدبگیران شهری و روستائی شود. رژیم اسلامی به جای تامین ابتدائی ترین خواست های صنفی، قانونی و انسانی کارگران، با حربۀ ارعاب، اخراج، دستگیری و زندان و شکنجه به سراغ گارگران آمده است .
رهبر و بنیانگذار جنایتکار این رژیم، آیت الله خمینی فریبکارانه شعار داد " خدا هم کارگر است" و از سوی خدای کارگر وعده های اینجهانی و آنجهانی به " مستضعفان" و کارگران می داد. امروز پس از 41 سال مردم میهنمان با پوست و استخوان خود حس می کنند، که حکومت نایب و نماینده " خدای کارگر" چیزی جز فقر، بیکاری ، گسترش ناهنجاری های اجتماعی، اختلاف های طبقاتی روزافزون ، تبعیض ، ظلم و ستم، تداوم سرکوب ، زندان، شکنجه، اعدام و به روز سیاه نشاندن کارگران دستاورد نداشته است.

کارگران و زحمتکشان ایران

بی تردید دریافته اید که منشأ تیره روزی ها، فقر و فلاکتی که گریبان شما ومردم میهنمان را گرفته است بیش از هر چیز اندیشگی و ساختارسیاسی، اقتصادی و فرهنگی فاسد جمهوری اسلامی است. شما در همین دو هفته گذشته با اعتصاب های متهورانه خود آغاز فصل جدیدی را برای جنبش کارگری درایران و مبارزات مدنی کارگران و مزدبگیران شهری و روستائی، یعنی محروم ترین وستمدیده ترین اقشاراجتماعی ،رقم زده اید. رهبران جمهوری اسلامی می دانند که تداوم، گسترش و تعمیق اعتصاب ها و اعتراض های شما لحظه مرگ حکومت را زودرس تر خواهد کرد. آنان چنگ و دندان نشان داده و می دهند چرا که صدای گام های آزادی و عدالت ، یعنی فرمان برچیده شدن بساط شان را شنیده اند.
ما با پایبندی براین باور که سوسیال دموکراسی پاسخگوی خواست ها و نیازهای همۀ اقشار جامعه ، بویژه کارگران خواهد بود، ضمن اعلام همبستگی وپشتیبانی ازاعتراض ها و اعتصاب های شما، پیمان می بندیم که تا دستیابی شما به خواست های عدالت طلبانه و آزادیخواهانه تان همراه و یاورشما خواهیم بود.
ما همصدا با شما خواهان تحقق هر چه سریع تر خواست های اعلام شده زیرهستیم:

1- پرداخت فوری دستمزدهای پرداخت نشده .
2- افزایش دستمزد ها با توجه به میزان رشد تورم .
3- تامین بیمه های خدمات بهداشتی و درمانی و اجتماعی.
4- آزادی ایجاد و سازماندهی تشکل‌های مستقل کارگری و اتحادیه‌های صنفی، سازمان یابی ای بر بنای معیار های دموکراتیک و مشارکتی.
5- آزادی حق اعتراض و اعتصاب.
6- آزادی فوری کارگران زندانی و همه زندانیان سیاسی و عقیدتی، و زندانیان جنبش های مدنی و صنفی.
7- ایجاد صندوق های حمایت ازاعتصابِ ها در جهت رساندن کمک‌های مالی به کارگران اعتصابی و اخراجی و زندانی، و خانواده آنان توسط مردم، تشکل ها و محفل های آزادیخواه و عدالت طلب در داخل و خارج از کشور.
8- پایان دادن به خصوصی سازی ها افسار گسیخته حکومتی. و اعلام پذیرش خصوصی سازی با نظارت و حق دخالت نمایندگان کارگران وتشکل های مستقل کارگری درتصمیم گیری با توجه به اولویت منافع کارگران.
9- در اختیار قراردادن رسانه‌های رسمی و اجتماعی برای بیان خواست های کارگران.
10- پیوستن تشکل ها و اتحادیه های مستقل به فدراسیون‌ها و کنفدراسیون‌های کارگری بین المللی
11- به رسمیت شناختن و پذیرش مواد مندرج در کنوانسیون ۸۷ سازمان بین‌المللی کار (آی. اِل. اُو)


جمعیت هواداران سوسیال دموکراسی برای ایران

8 اگوست 2020
28 مرداد1399

 
فیلمها و خبرهای بیشتر در کانال تلگرام پیک ایران
[کد مطلب: 212776] [تاريخ انتشار: سی ام امرداد ۱۳۹۹ برابر با بيستم اوت ۲۰۲۰] [ نسخه مناسب چاپ ]
تقسيم با ديگران:

نظرات جديد پذيرفته نمی شود.
نظرات خوانندگانآگهی های تجارتی


پايان آگهی های تجارتی