اعدام، قتل سازمان یافته علیه انسانیت است.


بیانیه جمعیت هواداران سوسیال دموکراسی برای ایران
به مناسبت روز جهانی مبارزه با اعدام

دهم اکتبر برابر با ۱۸ مهرماه، روز جهانی مبارزه علیه اعدام است.
در روز جهانی مبارزه با اعدام، همراه با نگرانی به خاطر گسترش فاجعه ای به نام " اعدام" در میهنمان، سرشت و ماهیت حکومتی که تولدش را با اعدام جشن گرفت را بار دیگر در برابر دیدگان و وجدان مردم میهنمان و جهان قرار میدهیم.
جمهوری اسلامی که با سرکوب و زندان و شکنجه و اعدام توان ادامه حیات یافته است تمام قطعنامه های سازمان ملل متحد برای توقف مجازات اعدام و پروتکل های الحاقی به میثاق بین المللی حقوق سیاسی و اجتماعی در باره لغو مجازات اعدام را نادیده گرفته و به اعدام و سلب حق حیات و نمایش چیرگی نفرت و انتقام بر عدالت ادامه داده است.
بسیاری از کشورهای جهان و جامعه مدنی جهان پیشرفته، مجازات اعدام را مغایر با ارزش ها و کرامت انسانی دانسته و به مخالفت با آن و لغو این حکم برخاسته اند.
اعدام در عرصه مبارزه و سیاست همیشه ابزاری در دست دیکتاتورها بر علیه مردم، برای ترساندن و به عقب راندن جامعه از خواستهای بحق آنها، به ویژه علیه مبارزان راه آزادی و عدالت بوده است. جمهوری اسلامی از روز اول حاکمیت ننگین خود، و در هر مرحله ای که حکومت ضد انسانی خود را در خطر دید، با سبعیت تمام از ابزار شنیع اعدام نهایت استفاده را کرده است. رژیم ضد بشری حاکم بر میهن ما بدون کوچکترین توجهی به قوانین و کنوانسیون های حقوق بشری در کشتن و بدار آویختن هزاران نفر از عزیزترین فرزندان این مرز و بوم که تنها برای معیشت خود و تغییر رژیم به خیابان ها آمده بودند، کوچکترین تردیدی راه نداده است.

هموطنان!
روز جهانی مبارزه علیه اعدام فرصتی است که علیه رژیم اعدام، رژیم جمهوری اسلامی همصدا و همگام شویم.
ما به عنوان گروهی از مبارزان راه آزادی و برابری، نگرانی و تنفر خود را از عمل ضد انسانی اعدام ابراز کرده و اعلام می داریم اعدام هر انسان به هر دلیلی توسط هر دولت و یا هر گروهی، عملی ضد بشری است و خواهان لغو آن بعنوان یکی از اساسی ترین حقوق انسان در قوانین جزایی فعلی و حکومت آینده ایران هستیم.

جمعیت هواداران سوسیال دموکراسی برای ایران

9 اکتبر2020
 
فیلمها و خبرهای بیشتر در کانال تلگرام پیک ایران
[کد مطلب: 215952] [تاريخ انتشار: نوزدهم مهر ۱۳۹۹ برابر با دهم اکتبر ۲۰۲۰] [ نسخه مناسب چاپ ]
تقسيم با ديگران:

نظرات جديد پذيرفته نمی شود.
نظرات خوانندگانآگهی های تجارتی


پايان آگهی های تجارتی