فراخوان به تجمع در برلین، در همبستگی با خیزش آبان 98


همزمان با ۳۸ تشکل دمکراتیک و چپ در شهرهای مختلف ۱۳کشورجهان در۱٤ نوامبر ٢۰٢۰
برای حمایت از پیکار جنبش مردم برای نان و آزادی، لغو مجازات اعدام و آزادی بی قید و شرط همه زندانیان سیاسی!

یک سال از خیزش آبان دراعتراض به گران شدن قیمت بنزین گذشت. خیزشی که در آن به روایت رویترز هزار و پانصد نفر نفر کشته شده اند. حد اقل بیست و هفت نفر از جان‌باختگان کودکانی بودند که به دست تک‌ تیراندازان رژیم جنایتکار به خاک افتادند. بنا به گزارشات منتشره هشت زار و ششصد نفر نفر توسط دستگاه های امنیتی رژیم بازداشت شدند . تعدادی از اسرای زخمی خیزش آبان بر اثر جراحات وارده در گذشتند و اجساد شکنجه شده تعداد دیگری در چند شهر ایران پیدا شد. ده‌ها نفر از دستگیر شدگان خیزش دیماه نود و شش و آبان نود و هشت در بیدادگاه‌های نظام به اعدام محکوم شده‌ اند. هم اکنون آنان و همه زندانیان سیاسی تحت شکنجه های جسمی و روانی برای گرفتن اعترافات اجباری قرار دارند و خواست آزادی همه زندانیان سیاسی در کنار خواست نان و آزادی در صدر مطالبات جنبش‌های طبقاتی و اجتماعی و مدنی شهروندان ایران قرار گرفته است.
جمهوری اسلامی در مجموعه‌ای از بحران ها‌ بسر می برد، عامل اساسی این بحران‌ها کلیت نظام جمهوری اسلامی واتخاذ سیاست‌های ارتجاعی اش در بیش از چهاردهه، با تکیه بر ابزار سرکوب در برابر مطالبات برحق مردمی در داخل و مداخله و ماجراجوئی در کشورهای منطقه برای اعمال نفوذ در این کشورها و نقض حق تعیین سرنوشت آنها است. تحریم‌ها در کنار فساد نهادینه، استثمار وحشیانه، غارت و چپاول، تبعیض و گرانی باعث تشدید روز افزون فقر و گرسنگی اکثریت مردم ایران شده است. رژیم با ترس از گسترش جنبش های توده ای و ناتوان از پاسخگوئی به آنها با ایجاد رعب و وحشت برای پیشگیری از جنبش های اعتراضی، در ماه های اخیر تعداد بیشتری از فعالین سیاسی و اجتماعی از جمله کارگران ، زنان ، معلمان، خبرنگاران، دانشجویان و نویسندگان را بازداشت کرده است که در خطر شکنجه و ابتلاء به بیماری کرونا قرار دارند.
مبارزه پیگیرانه کارگران و تهی دستان شهری ، زنان، ملیت‌ها، معلمان، دانشجویان، بازنشستگان... در اشکال متنوع برای تشکل یابی و در راستای تقویت پیکار برای بهبود وضعیت معیشتی و آزادی ادامه دارد. بازداشت های فزاینده اخیر فعالین کارگری، نویسندگان، خبرنگاران، فعالین جامعه مدنی، مدافعین زبان مادری و فعالین محیط زیست را اساسا باید با هدف جلوگیری از پیوند این نیروها و وحشت رژیم از ادامه خیزش دی و آبان ارزیابی کرد. ما ضمن پشتیبانی از جنبش های اجتماعی خواهان لغو مجازات اعدام وآزادی بدون قید و شرط همه زندانیان سیاسی خصوصا دستگیر شده گان خیزش دیماه نود و شش و آبان نود و هشت هستیم و تلاش میکنیم که با انعکاس مبارزات جاری در ایران، حمایت افکار عمومی جهان را به دفاع از این مبارزات جلب کنیم.
در این راستا، همراه با دیگر تشکلهای دموکراتیک و چپ در خارج از کشور گرد هم می‌آییم و از همه آزادیخواهان جهان دعوت می کنیم تا باهم از مبارزات جنبش نان و آزادی شهروندان ایران علیه نظام جمهوری اسلامی حمایت کنیم وصدای دادخواهی مردم باشیم.

زندانی سیاسی آزاد باید گردد!
اعدام، شکنجه، سرکوب ملغی باید گردد!
سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی ایران!
زنده باد آزادی، دمکراسی و برابری!

برگزارکنندگان در برلین:
کمیته دفاع از زندانیان سیاسی ایران- برلین
کانون پناهندگان سیاسی ایران- برلین

زمان تجمع در برلین : شنبه ۱٤ نوامبر ٢۰٢۰ برابر با ٢٤ آبان ۱۳٩٩ ساعت ۱٤
مکان:ایستگاه Ku'damm Eck, U9- Kurfürstendamm


(لطفا ماسک را فراموش نکنید! )

توجه: چنانچه بعلت بحران کرونا، تغییری در برگزاری این آکسیون ایجاد شود شما را از طریق رسانه ها، ایمیل و شبکه های اجتماعی در جریان می گذاریم.امضا ها به ترتیب الفبا:

۱- اتحاد نیروهای دمکراتیک ایرانی- سوئیس
٢- اتحاد چپ ایرانیان در خارج کشور
۳- انجمن دفاع از زندانیان سیاسی-عقیدتی در ایران- پاریس
٤- انجمن پناهندگان ایرانی گوتنبرگ- سوئد
۵- انجمن دفاع از حقوق بشر و دمکراسی در ایران- هامبورگ
۶- انجمن سوسیالیست ها- سوئد
٧- آلترناتیو سوسیالیستی ایران – لندن
۸- جمعی از فعالان اجتماعی- سیاسی و پناهندگان - گوتنبرگ- سوئد
٩- حامیان مادران پارک لاله- استکهلم
۱۰- زنان مستقل کلن- آلمان
۱۱- سازمان پناهندگی پرایم –هلند
۱٢- شورای همبستگی ایرانیان با روژاوا- استکهلم
۱۳- شورای هماهنگی علیه کشتار جمهوری اسلامی- فریاد خاوران
۱٤- شورای همبستگی پناهجویان و پناهندگان ایرانی در ترکیه
۱۵- شوراي همبستگي با مبارزات مردم ايران - لندن
۱۶- شورای همراهی با آلترناتیو کارگری در ایران
۱٧- فدراسیون اروپرس – بلژیک
۱۸- کارزار دفاع از مبارزات مردم ایران- ونکوور
۱٩- کانون کنشگران دمکرات و سوسیالیست هانوفر- آلمان
٢۰- کانون پناهندگان سیاسی ایران- برلین
٢۱- کانون پشتیبانی از مبارزات مردم ایران- وین
٢٢- کانون ایرانیان مترقی در نیویورک و نیوجرسی- آمریکا
٢۳- کانون نقد و گفتگو- لس انجلس
٢٤- کانون همبستگی با مبارزات کارگران در ایران- فرانکفورت
٢۵- کانون همبستگی با کارگران ایران- گوتنبرگ
٢۶- کمیته دفاع از زندانیان سیاسی ایران- برلین
٢٧- کمیته دفاع از مبارزات مردم ایران- سوئیس
٢۸-کانون فرهنگی ایرانیان - هلند
٢٩- کمیته همبستگی برای حقوق بشر در ایران- نروژ
۳۰- کمیته همبستگی کارگران ایران و سوئد
۳۱- کمیته همبستگی با مبارزات مردم ایران- فرانکفورت
۳٢- کمیته مستقل یادمان کشتارزندانیان سیاسی دهه ۶۰ - واشنگتن دی سی
۳۳- کنشگران سیاسی ایران لس آنجلس – آمریکا
۳٤- کنشگران آزادی- لس آنجلس
۳۵- گروه همبستگی ایرانی- آلمانی شهر اشتوتگارت- آلمان
۳۶- نهادهای همبستگی با جنبش کارکری در ایران - خارج کشور
۳٧- همبستگی با مبارزات مردم ایران- سوئیس
۳۸- همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران- پاریس
۳٩- همبستگی برای حقوق بشر در ایران – کلگری/ کانادا
٤۰- هیئت مؤسسین کانون پناهندگان ایرانی- یونان
 
فیلمها و خبرهای بیشتر در کانال تلگرام پیک ایران
[کد مطلب: 217893] [تاريخ انتشار: بيست و دوم آبان ۱۳۹۹ برابر با دوازدهم نوامبر ۲۰۲۰] [ نسخه مناسب چاپ ]
تقسيم با ديگران:

نظرات جديد پذيرفته نمی شود.
نظرات خوانندگانآگهی های تجارتی


پايان آگهی های تجارتی