نوجوانان 14 ساله، قصد داشتند اخاذي کنند


دختر و پسرنوجواني که قصد داشتند با آدم ربايي صوري، مبلغ 22 ميليون تومان پول از پدر دخترنوجوان اخاذي کند، توسط ماموران آگاهي کرمانشاه دستگير شد.
به گزارش ايسنا، سرهنگ اميدي رئيس پليس آگاهي فرماندهي انتظامي استان کرمانشاه در اين باره گفت: «چندي پيش پرونده‌اي مبني برآدم ربايي دختر 14 ساله از يکي از دبيرستان‌هاي شهر کرمانشاه، به پليس آگاهي ارجاع داده شد و بررسي اين موضوع در دستور کار ماموران مبارزه با جرايم جنايي پليس قرار گرفت.»اميدي بيان داشت: «پدراين دخترنوجوان، به ماموران گفت كه پس از آن‌كه دخترش از دبيرستان محل تحصيل توسط افرادي ربوده شده، ربايندگان با محل کار وي تماس گرفته و تقاضاي 22 ميليون تومان وجه نقد براي آزادي وي كرده‌اند.»رئيس پليس آگاهي افزود: «كارآگاهان پليس در تحقيق از دوستان اين دخترنوجوان دريافتند، دختر ربوده شده از مدتي پيش با پسري نوجوان رابطه دوستي برقرار کرده است.»وي ادامه داد: «كارآگاهان با كشف اين سرنخ و با کنترل تماس‌ها و مکالمات تلفني منزل دختر ربوده شده، به صوري بودن اين آدم‌ربايي پي برده و در عملياتي اين دختر و پسر نوجوان را كه همراه يکديگر بودند، دستگير و به پليس آگاهي منتقل كردند.»به گفته اميدي بنابراعترافات اين دونوجوان آنان قصد داشتند با اين شگرد مبلغ 22 ميليون تومان از پدر دختر نوجوان اخاذي کنند.رئيس پليس آگاهي فرماندهي انتظامي استان تصريح كرد: «متهمان با توجه به نرسيدن به سن قانوني، با دستور مقام قضايي تحويل خانواده‌هايشان شدند.»
[کد مطلب: 22397] [تاريخ انتشار: هفتم مهر ۱۳۸۹ برابر با بيست و نهم سپتامبر ۲۰۱۰] [ نسخه مناسب چاپ ]
تقسيم با ديگران:

نظرات جديد پذيرفته نمی شود.
نظرات خوانندگانآگهی های تجارتی


پايان آگهی های تجارتی