دستگیری توزيع‌كنندگان گوشت الاغ

کیهان: دو نفر كه در شيراز گوشت الاغ را به جاي گوشت گوسفند در بين قصابي هاي شيراز توزيع مي كردند شناسايي و دستگير شدند.

چندي پيش ماموران انتظامي مطلع شدند دو نفر در شيراز گوشت الاغ را به جاي گوشت گوسفند توزيع مي كنند كه با انجام تحقيقات گسترده متهمان شناسايي و دستگير شدند.

متهمان در جريان تحقيقات و بازجويي ها اعتراف كردند چند ماهي است كه در اطراف بخش «بيضا» الاغ ها را ذبح كرده و گوشت آن را به عنوان گوشت گوسفند به قصابي هاي شهر مي فروختند كه البته قصابي ها نيز از اين موضوع باخبر بوده و مشتري دايمي گوشت الاغ ها بودند.

در اين رابطه پرونده اي تشكيل شد و در دادسراي عمومي و انقلاب شيراز مورد رسيدگي قرار گرفت و متهمان نيز به جرم خود اعتراف كردند.پرونده متهمان براي صدور رأي نهايي به دادگاه جزايي شيراز ارسال شده است.

[کد مطلب: 22438] [تاريخ انتشار: هشتم مهر ۱۳۸۹ برابر با سی ام سپتامبر ۲۰۱۰] [ نسخه مناسب چاپ ]
تقسيم با ديگران:

نظرات جديد پذيرفته نمی شود.
نظرات خوانندگانآگهی های تجارتی


پايان آگهی های تجارتی