دولت سپاه‌محور بعد از سیاست‌ خارجی سپاه‌محور 


از نگاه حکومت و شخص علی خامنه‌ای، سپاه رکن اصلی سرکوب اعتراضات مردمی و بقا و ماندگاری حکومت در شرایط بحرانی است-عکس از وبسایت علی خامنه‌ای

صحبت از دولت نظامیان، رئیس‌جمهوری نظامی و نامزدهای سپاهی، بحث اصلی این روزها درباره انتخابات ۱۴۰۰ ایران است‌. نام شماری از فرماندهان سپاه پاسداران در ردیف مهم‌ترین نامزدهای انتخاباتی شنیده می‌شود‌. رویدادی کم‌نظیر که می‌تواند نشان از تحولات و تغییرات مهم‌تری در عرصه سیاست ایران باشد.

به نظر می‌رسد مجموعه حاکمیت در جمهوری اسلامی و در راس آن علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی به این تحلیل و تصمیم رسیده‌اند که ساختارهای راس نظام، بیش از پیش نظامی و امنیتی شوند.

دست کم سه دلیل مهم را می‌توان برای این رویکرد برشمرد.

تکیه نظام به سپاه برای بقا و سرکوب اعتراضات مردمی و ضد‌حکومتی

نگاهی به رویکرد حکومت در اعتراضات مردمی و ضد‌حکومتی آبان ۱۳۹۸ نشان می‌دهد که از نگاه حکومت و شخص علی خامنه‌ای، سپاه پاسداران رکن اصلی سرکوب اعتراضات مردمی و بقا و ماندگاری حکومت در شرایط بحرانی است.

هنگامی که اعتراضات آبان ۹۸ در دومین روز خود در عصر روز یکشنبه ۲۶ آبان، به ۳۰ استان کشور یعنی تقریبا سراسر کشور کشیده شد و مردم ده‌ها شهر به صف معترضان پیوستند، به گفته خود مقامات جمهوری اسلامی، نیروی انتظامی اعلام کرد که به تنهایی قادر به برخورد با گستره اعتراضات نیست و نیازمند کمک بسیج و سپاه است.

ورود سپاه به سرکوب اعتراضات خیابانی به معنای استفاده بیشتراز اسلحه جنگی و حتی خودروهای زرهی و تیربارهای جنگی بود؛ روشی که در سرکوب اعتراضات ماهشهر که به کشتار نیزار معروف شد، به‌کار گرفته شد.

نگاهی به رویکرد حکومت جمهوری اسلامی در سرکوب اعتراضات شهری مشهد، قزوین‌، اسلام شهر و کوی دانشگاه تهران در دهه ۱۳۷۰ و سپس اعتراضات ۸۸، ۹۶ و درنهایت ۹۸ نشان می‌دهد که در تمام این اعتراضات، نیروی سرکوبگر اصلی سپاه پاسداران و یگان‌های تحت امر آن بوده‌اند.

در اعتراضات ۹۷ نیز اگر چه نیروی سرکوبگر اصلی در خیابان نیروی انتظامی بود ولی سپاه پاسداران و قرارگاه ثارالله تهران، هدایت عمومی رویکرد حکومت را برعهده داشت.

از سوی دیگر‌، با وجود آنکه حکومت جمهوری اسلامی و شخص علی خامنه‌ای برای ماندگاری حکومت به نهادهای دیگری مانند شورای نگهبان به عنوان دروازه‌بان نظام انتخاباتی و حذف نامزدهای منتقد وغیرخودی وابسته است و قوه قضائیه، نهاد بازداشت کننده مخالفان و صداو سیما، رکن تبلیغات حکومتی است ولی در نهایت این سپاه پاسداران است که با توجه به گستردگی پرسنلی آن و یگان‌ها و تجهیزات مختلف آن، قلب سازمان سرکوب جمهوری اسلامی به شمار می‌رود‌.

در شرایط کنونی نیز با توجه به نارضایتی گسترده مردم از اوضاع اقتصادی و اجتماعی، احتمال تکرار اعتراضات گسترده مردمی و ضد‌حکومتی بسیار است.

یکی از راهکارهای اصلی حکومت برای مقابله با این اعتراضات احتمالی در آینده و سرکوب آنها، امنیتی‌تر کردن و نظامی‌تر کردن ساختارهای دولتی و حکومتی و از جمله تشکیل احتمالی دولت به ریاست یک فرمانده سپاه است، به‌گونه‌ای که اگر جمهوری اسلامی با دور جدیدی از اعتراضات ضد حکومتی روبه‌رو شد‌، حداکثر اختیارات اجرایی در اختیار نهادهای سرکوب کننده مانند سپاه پاسداران وجود داشته باشد.

تداوم سیاست خارجی سپاه محور و تبعیت بیشتر وزارت خارجه از سپاه

دلیل سوم برای نظامی‌تر شدن و امنیتی‌تر شدن ساختارهای موجود در راس حاکمیت جمهوری اسلامی، ایجاد حداکثر هماهنگی و قراردادن امکانات اجرایی و پشتیبانی بیشتر در خدمت سیاست خارجی سپاه محور است. نگاهی به حوزه‌های اصلی سیاست خارجی جمهوری اسلامی مانند سیاست خاورمیانه‌ای، سیاست ایران در خلیج فارس، چالش‌های جمهوری اسلامی با آمریکا، اسرائیل و عربستان نشان می‌دهد که بازیگر اصلی این حوزه‌ها سپاه پاسداران و به‌طور مشخص نیروی قدس است و نه وزارت خارجه و دولت و حتی شخص رئیس‌جمهوری.

سپاه پاسداران و نیروی قدس در عمل وزارت خارجه و دستگاه دیپلماسی و شخص وزیر خارجه را در خیلی از این حوزه‌ها منزوی کرده‌اند. وزارت خارجه دست‌کم در یک دهه اخیر به یک نهاد پشتیبانی‌کننده و در خدمت سپاه تبدیل شده است و محوریت اجرایی سیاست خارجی جمهوری اسلامی به جای اینکه با وزارت خارجه باشد ِدر اختیار سپاه است.

شخص علی خامنه‌ای هم مشوق کاهش اختیارات وزارت خارجه و افزایش نقش سپاه پاسداران در سیاست خارجی است. همان‌طور که او مشوق افزایش نقش سپاه در خیلی از حوزه‌های دیگراز جمله در سیاست داخلی، اقتصاد و فرهنگ است‌.

با وجود این، هنوز هم در برخی موارد، وزارت خارجه، وزیر خارجه و دولت در برابر سپاه مقاومت محدودی می‌کنند. برآمدن یک رئیس‌جمهوری احتمالی از درون سپاه پاسداران به اندک مقاومت‌های وزارت خارجه و دولت در برابر سپاه پایان خواهد داد و کل سیاست خارجی اعم از نهادها، بودجه، امکانات و تجهیزات آن را در اختیار سپاه قرار خواهد داد.

سپاه به عنوان تکیه‌گاه حکومت در بحران جانشینی و قیام احتمالی مردم

سومین و مهم‌ترین دلیل رویکرد خامنه‌ای به نظامی‌تر و امنیتی‌تر کردن ساختارهای بالادستی جمهوری اسلامی‌، خطراتی است که بقای نظام را در هنگام مرگ علی خامنه‌ای و تعیین جانشین او تهدید می‌کند.

علی خامنه‌ای ۸۲ ساله است و بحث جانشینی او در جمهوری اسلامی به مسئله و نگرانی روز تبدیل شده است. نگرانی عمده حکومت این است که مرگ خامنه‌ای باعث ایجاد فرصتی برای قیام و اعتراضات ضد‌حکومتی جدید شود و ماندگاری و بقای جمهوری اسلامی با یک تهدید جدی روبه‌رو شود.

راهکار جمهوری اسلامی برای مقابله با مجموعه تهدیداتی که می‌توان از آن به عنوان «بحران جانشینی» نام برد‌، تکیه بیش از پیش از به سرنیزه سپاه پاسداران است.

برداشت حاکمان جمهوری اسلامی این است که احتمال قیام مردم بعد از مرگ خامنه‌ای جدی است و از آنجا که حکومت بعد از مرگ رهبر در یکی از ضعیف‌ترین شرایط خود قرار خواهد گرفت، این فقط سپاه پاسداران است که می‌تواند حکومت را حفظ کند و تکیه‌گاه حکومت برای سرکوب هر قیامی باشد‌.

مجموع این تحلیل‌ها باعث شده که شخص علی خامنه‌ای و مجموع حاکمیت به این نتیجه برسند که اوضاع حکومت در عرصه داخلی و بین‌المللی در شرایط مناسبی نیست، اوضاع نابسامان اقتصادی و گسترش فقر و گرانی و کاهش شدید درآمد بخش‌های وسیعی از مردم، احتمال تکرار اعتراضات بزرگ مردمی و ضد حکومتی را بیشتر کرده و جمهوری اسلامی اگر می‌خواهد بماند، راهی جز تکیه کردن بیشتر به سپاه و نهادهای امنیتی ندارد.

بنابر‌این، انتظار می‌رود راس حاکمیت جمهوری اسلامی که تاکنون هم امنیتی‌، اطلاعاتی و نظامی بوده، در سال‌های پیش‌رو بیش از گذشته اطلاعاتی‌، نظامی و امنیتی شود و یکی از مصادیق آن می‌تواند برآمدن یک رئیس‌جمهوری احتمالی از درون سپاه پاسداران و در عمل تشکیل «دولت سپاه» باشد.

منبع: مراد ویسی؛ اينديپندنت فارسی


فیلمها و خبرهای بیشتر در کانال تلگرام پیک ایران
[کد مطلب: 224726] [تاريخ انتشار: بيست و ششم اسفند ۱۳۹۹ برابر با شانزدهم مارس ۲۰۲۱] [ نسخه مناسب چاپ ]
تقسيم با ديگران:

در زمینه‌ی انتشار نظرات کاربران گرامی رعایت چند مورد ضروری است
  • لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید
  • «پيک ايران» مجاز به ویرایش ادبی نظرات کاربران است
  • مطالبی که حاوی کلمات رکيک، غير اخلاقی و يا توهين به ديگران باشد منتشر نميشوند
  • نظراتی که پیرامون این خبر نباشد منتشر نمیشود
  • نطرات حاوی لينک منتشر نميشوند
نام: (الزاميست)
نظرات شما (حداکثر تعداد حروف با احتساب فاصله بين حروف 1000 حرف ميباشد):

Captcha
اعدادی را که در تصویر بالا می بینید (بدون فاصله گذاشتن میان آنها) در باکس زير وارد کنید و سپس دکمه ارسال را کليک کنيد
نظرات خوانندگان
نوشته شده در تاريخ بيست و يکم اسفند ۱۳۹۹ برابر با يازدهم مارس ۲۰۲۱ ، 23:04:46 توسط کاربر قدیمی!
حسن آقا گویا فریب بازی تاکتیکی همیشگی رژیم ملائی را میخورد و طوری حرف میزند انگار ج.ا. یک دیکتاتوری اسلامی نبوده یا نیست که سیاستش همیشه یکدست بوده نه اینکه در شتابست آنرا کامل یکدست بکند! مگر در طول ۴۳ سال این حکومت نکبتی غیر از خودیهای رژیم حتی یک نفر غیر خودی شان عهده دار مقام سیاسی یا کارفرمائی بوده؟ نه! پس نتیجه میگیریم هدف اینهمه غربال کردن مسئولین حکومتی قبل از رسیدن به مقامی توسط فیلتر شورای نگهبان این بوده همه دنباله رو همان سیاست یکدست ملارهبر باشند و اگر کسی کمی با نظرات رهبری زاویه داشته باشد یا زاویه پیدا بکند تنبیه و محروم میشود! حتی مهمترین معمار این نظام مثل رفسنجانی رد صلاحیت میشود! خامنه ای ملعون پدرخوانده مافیای قدرت با زبان خودش گفت بایستی مثل یک بازیگر قهار شطرنج پیشاپیش فکر حریفت را خوب بخوانی تا چطور پیروز شوی! حسن آقا تعجب نکند در سیرک رهبری همیشه دلقک هائی راحت پیدا میشوند که عروسک خیمه شب بازی او باشند. مثلا جواد ظریف یا جهانگیری از اصلاح طلبها در مقابل بنیادگرایان سپاهی یا ملا رئیسی! همان نمایش کمدی مسخره کارزار انتخاباتی همیشگی با یک عالمه وعده های توخالی!
نوشته شده در تاريخ بيست و يکم اسفند ۱۳۹۹ برابر با يازدهم مارس ۲۰۲۱ ، 18:40:45 توسط حسن آقا
۲- در عرصه سیاست خارجی رژیم همیشه یکدست بوده: «صدور انقلاب» فاشیعی در منطقه، و مقاومت مقابل ادغام در نظام مالی و اقتصادی جهانی. تاکتیک‌ها نیز همیشه برمبنای قاچاق پول و اسلحه، گروگان‌گیری و تروریسم بوده. آنچه در نهایت رژیم را به حکومت کامل نظامی می‌کشاند ضرورت صف‌آرایی کامل مقابل طبقات مردم است. رژیم با سیاست فقر‌زایی و فرهنگ‌زدایی کوشیده تا با طبقات متوسط نیمه مرفه و حرفه‌ای، بخش خصوصی باثبات، یا طبقات کارگر متشکل و کشاورزان مستقل مواجه نشود. به هیچ طبقه اجتماعی اعتماد ندارد و اکنون آنها را اسیر در ناامنی اقتصادی، در پرتگاه فقر یا ورشکستگی نگاه داشته. ثروت اجتماعی را از طریق کارتل‌های «بنیاد و ستاد و قرارگاه و آستان» انحصار کرده و از آنها «پایه سیاسی» می‌سازد. حتی بخش عظیمی از صنعت نفت و پتروشیمی را میان این کارتل‌های ولایتی تقسیم کرده. از ۷۶ تا ۸۸ وضع اقتصادی طبقات کمی بهتر شد: ۸۸ رژیم به لبه پرتگاه انقلابی کشیده شد. حکومت ولایتی در آخرین پرده، می‌خواهد برای امتناع از گسترش مبارزات طبقاتی، طبقات را منحل کند! آیا در مرحله بعدی اقتصاد سراسر ولایتی-حکومتی خواهد شد؟
نوشته شده در تاريخ بيست و يکم اسفند ۱۳۹۹ برابر با يازدهم مارس ۲۰۲۱ ، 18:07:28 توسط حسن آقا
۱- همان‌طور که بارها اشاره شده رژیم با شتاب در پی یک‌دستی کامل سیاسی است. این روند پس از قیام ۹۸ پرشتاب‌تر شد و خود را در مجلس ۱۱ متبلور کرد. خامنه‌ای در پی انتخابات رییس‌جمهوری در سال ۹۶ با اشاره به مبارزه‌ی بنی‌صدر با «خط امام» در سال ۶۰ و نیز رویدادهای پس از انتخابات ۸۸ ، علیه «دودستگی مردم» و دوقطبی شدن کشور» گله کرده بود! در واقع کار به جایی رسیده که رژیم حتی از انتخابات فرمایشی خود نیز به خاطر خطر بهره‌برداری مردم معترض و ناراضی در هراس است. کلاه گشاد «جمهوریت» دیگر بر سر خودشان نیز تنگ شده. مردم ده‌ها سال است که اگر فرصتی یابند، سیرک انتخابات را به محملی برای مبارزه علیه ولایت فقیه تبدیل می‌کنند. اما برای تغذیه خارجی، به شرکت گسترده مردمی در انتخابات ۱۴۰۰ عاجزانه نیازمندند و باید آن را با ظاهری «رقابتی» آرایش کنند. و این مخمصه‌ایست که رژیم در آن گرفتار است. انتخاب سپاهی قطعی است اما آیا اصلاح‌طلبی مانده تا برای خدمت به ولایتیون به این میدان نمایشی به رقص آید؟ یا همه را رد صلاحیت کرده با افتتاح حکومت شیعی-نظامی لولوی «جمهوریت» را برای همیشه خاک خواهند کرد؟
نوشته شده در تاريخ بيست و يکم اسفند ۱۳۹۹ برابر با يازدهم مارس ۲۰۲۱ ، 17:10:26 توسط افراسیاب
نگاه کنید یک مشت مثلا نظامی دارند به یک آخوند سلام نظامی می‌دهند واقعا مسخره است، چند سال دیگر میتوانید ادامه دهید بلاخره میگیرنتون و پدرتون را در می‌آورند میدانید چه بلای سر خودتون و زن و بچه ها و خانواده هاتون می‌آورند، شماها مثل مرغها و گوسفندهای دامداری‌ها می‌مانید که جلوتون کاه و یونجه می‌ریزند که بعدا سرتون را ببرند، چقدر میخواهید جلوی نود میلیون آدم بایستید بلاخره این سد می‌شکند و زیر دست و پای مردم له میشوید. کجا را دارید فرار کنید سایه تون را با تیر می‌زنند، آن پول‌های را که دزدیدی کجا میخواهید خرج کنید کت بسته تحویلتون می‌دهند، شماها همتون محکوم به فنا هستید صبر کنید و ببینید چطور مزدوراها را از سوراخشون بکشن بیرون و بندازن تو سیاهچال البته اگر شانس بیاورید و زنده بمانید، مردم ایران از شماها متنفرند گورتون را گم کنید. میلیونها پیر و جوان ایرانی منتظر روز انتقام هستند و آن روز بزودی خواهد آمد چون تمام دنیا از شماها خسته شدند و تصمیم به سرنگونی شما گرفتند فقط یک سال دیگر ببینید در چه وضعیتی قرار دارید، تمام جنایاتی که کردید در یک شبانه روز میزنه بالا و همتون را آویزون می‌کنند.
نوشته شده در تاريخ بيست و يکم اسفند ۱۳۹۹ برابر با يازدهم مارس ۲۰۲۱ ، 15:54:49 توسط کاربر قدیمی!
"اعتراضات ۸۸، ۹۶ و درنهایت ۹۸ نشان می‌دهد که در تمام این اعتراضات، نیروی سرکوبگر اصلی سپاه پاسداران و یگان‌های تحت امر آن بوده‌اند." همین نقش سرکوبگری سپاه دلیل اصلی نفرت مردم نسبت به سپاه تروریستان است! مردم میدانند رژیم ملائی بدون حمایت سپاه اسلحه بدست و همیشه آماده کشتار مخالفین رژیم حتی یکروز هم نمیتواند برسر قدرت بماند! این سازمان در داخل سرکوبگر و در خارج تروریستی عمل میکند و یکی از کارهای درست ترامپ شناختن این سازمان به عنوان یک گروه تروریستی بوده تا کاملا از اعتبار بیافتد خصوصا با کشته شدن قاسم سلیمانی سردار تروریستها ضربه مهلکی به بدنه رژیم خورد و بعید است بتوانند او را جایگزین کند. قاسم س. آنقدر پرقدرت شده بود که حتی قدرت خود خامنه ای ملارهبر را نادیده میگرفت و در نامه ای به سفیر آمریکا در عراق میگفت همه کاره تصمیم گیرنده سیاست خارجی ایران اوست نه کسی دیگر و بایستی با او طرف باشند! سپاه که قدرت اصلی پنهان است بهتره آشکارا فرمان قدرت ریاست جمهوری هرچند بی اختیار را برعهده بگیرد تا همه ببینند بدون پول بادآورده نفت هیچ غلطی نمیتوانند بکنند! سپاه و بسیج باید منحل شوند و مجازات!آگهی های تجارتی


پايان آگهی های تجارتی