بیانیه مطبوعاتی حزب چپ آلمان برای آزادی همه فعالین سندیکا ها و کلیه زندانیان سیاسی در ایران

ترجمه بیانیه مطبوعاتی حزب چپ آلمان را که به مناسبت اول ماه مه برای آزادی همه فعالین سندیکا ها و کلیه زندانیان سیاسی در ایران صادر شده است را در اینجا می خوانید. ما امسال نیز با ارسال اخبار پیرامون جنبش کارگری و مبارزات و اعتراضات مستمر کارگران هفت تپه و سایر مراکز تولیدی و توضیح شرایط سرکوب و وضعیت کارگران زندانی برای اتحادیه ها و حزب چپ و پرسه تلاش در جلب حمایت از این مبارزات نمودیم. نامه اخیر رضا شهابی به مسئولین پیرامون تهدید جانی علیه خود و خانواده اش بیانیه مشترک پانزده تشکل سندیکائی، تشکلات مستقل کارگری، معلمان ، بازنشستگان و زنان به مناسبت اول ماه را نیزضیمه این اخبار ارسال کرده بودیم.
۳ ماه مه ٢۰٢۱
کمیته دفاع از زندانیان سیاسی ایران- برلین


بیانیه مطبوعاتی حزب چپ آلمان برای آزادی همه فعالین سندیکا ها و کلیه زندانیان سیاسی در ایران
ولف گالرت، عضواجرائی هیئت رهبری حزب چپ آلمان در باره شرایط فعالین سنئیکائی در ایران می گوید:
در ایران بطور مداوم اعضای سندیکاها، روزنامه نگاران و فعالین سیاسی دستگیر و زندانی می شوند. بحران اقتصادی در ایران بخاطر پاندمی کرونا، فساد و تحریم وخیم تر شده است. سالهاست که با اعتصابات و اعتراضات کارگری توسط رژیم با خشونت برخورد می شود. فعالین اتحادیه ای تحت شرایط غیر انسانی در زندانند. بطور مثال مورد اسماعیل بخشی، مهران رئوف، رضا شهابی و سپیده قلیان، فعال حقوق بشرو روزنامه نگاری که برای حقوق کارگران مبارزه میکند.
اول ماه مه، روز جهانی جنبش کارگری، فقط روز مبارزه برای خواست دستمزد بیشتر و بهبود شرایط کارنیست بلکه این روز در سطح جهانی، روز مبارزه بین المللی برای حق آزادی بیان و حق تشکیل اتحادیه ها است. حزب چپ، سرکوب فعالین سندیکائی، فعالین حقوق بشر و روزنامه نگاران را در ایران بشدت محکوم کرده و خواستار آزادی همه زندانیان سیاسی است.
ما از سرگیری مجدد مذاکرات با ایران پیرامون قرارداد انرژی هسته ای ولغو تحریم ها استقبال می کنیم زیرا یک منازعه دیگر، تنها جناح تندروها را با سیاست های سرکوبگرانه اش تقویت می کند و مانع از ورود کالاهای اساسی مردم می شود. اما مسئله حقوق بشر بر سر میز مذاکرات نباید فراموش شود و تحت الشعاع منافع ژئوپلیتیک واقتصادی قرار بگیرد.
 
فیلمها و خبرهای بیشتر در کانال تلگرام پیک ایران
[کد مطلب: 227667] [تاريخ انتشار: پانزدهم ارديبهشت ۱۴۰۰ برابر با پنجم مه ۲۰۲۱] [ نسخه مناسب چاپ ]
تقسيم با ديگران:

نظرات جديد پذيرفته نمی شود.
نظرات خوانندگانآگهی های تجارتی


پايان آگهی های تجارتی