در دفاع از زنان و مردم افغانستان


علیه طالبان، آمریکا و سایر مرتجعین

تحولات سریع در هفته ها و خصوصا روزهای اخیر در افغانستان، نه تنها مردم این کشور بلکه همه مردم را در سراسر جهان بهت زده کرده است. آمریکا چراغ سبز را برای قدرت گیری دوباره طالبان نه امروز و هفته های گذشته بلکه از همان زمانی که پای میز مذاکره و امضا موافقت نامه با آنان رفت، داده بود!
در تمام طول به اصطلاح مذاکرات صلح،، طالبان به خشونت های وحشیانه خود علیه مردم عادی با حمله به مدارس دخترانه، بازار، کوچه و خیابان، بیمارستان ها و... ادامه داد اما آمریکا و نیروهای نظامی مستقرش در افغانستان خم به ابرو نیاوردند!

اگر بیست سال پیش امپریالیست های آمریکائی و متحدین اش وعده رهایی زنان و نابودی طالبان را با اشغال خونین و کشتن هزاران هزار نفر و آواره کردن خیل عظیمی از مردم پیش بردند، امروز با فرش قرمز به استقبال طالبان و قدرت گیری اش رفتند.
بیست سال پیش حمله نظامی و اشغال افغاسنتان باعث شد که ده ها هزار نفر از مردم به کشورهائی هم چون ایران، پاکستان، ترکیه و برخی کشورهای اروپائی پناهنده شوند و امروز نیز خیل عظیمی از مردم خصوصا زنان با کودکان شان با پای برهنه برای نجات خود و خانواده، سر به بیابان گذارده خود را به مرز کشورهای همسایه رساندند، تا شاید از توحش طالبان در امان باشند!
بیست سال پیش بهای استراتژی آن دوره آمریکا را مردم افغانستان با آغاز دوره ای از کشتار و تحمیل یک دولت وابسته پرداختند، امروز نیز بهای تغییر اولویت های آمریکا در خدمت به استراتژی این دوره اش را مردم با به روی کار آمدن طالبان باید بپردازند!

آن چه که مسلم است از بیست سال پیش که آمریکا افغانستان را اشغال کرد، زنان قربانیان اصلی این تجاوز نظامی بودند و امروز نیز با هموارکردن شرایط برای قدرت گیری طالبان توسط آمریکا و نوکران منطقه ایش، این زنان هستند که بار اصلی زن ستیزی این نیروی بنیادگرای اسلامی را بر دوش خواهند کشید. برخی خبرهای مربوط به توحش و زن ستیزی طالبان نسبت به زنان در همین چند هفته اخیر در شهر ها و روستاهایی که به تصرف در آورد با تیرباران کردن زنان به خاطر بیرون رفتن بدون مرد محرم و یا پوشیدن کفش پاشنه بلند، با شلاق زدن، دزدیدن دختر بچه ها برای برده گی جنسی و....؛ به رسانه ها راه یافت. یک بار دیگر تاریخ ثابت کرد که هیچ امپریالیستی نمی تواند هیچ زنی را در هیچ نقطه جهان آزاد و رها سازد .

اما مردم و به طور مشخص زنان افغانستان تنها نیستند! میلیون ها زن در ایران، ترکیه، عراق، پاکستان، سوریه و سایر کشورهای جهان در کنار هم سرنوشتان خود قرار دارند. هر نوع خشونت از جانب طالبان و هر نیروی ضد زن در افغانستان، خشونت علیه همه زنان در سراسر جهان است.
مردم ایران هم تجربه تلخ و خونین بیش از 40 سال حاکمیت ارتجاعی جمهوری اسلامی که به قدرت رسیدنشان در نشست های امپریالیستی برنامه ریزی شده بود را با پوست و گوشت خود لمس کرده اند و مبارزه خود را جدا از مبارزات مردم افغانستان نمی بینند.

ما فعالین سازمان زنان هشت مارس (ایران-افغانستان) بر آنیم که تا روزشنبه در دفاع از زنان و مردم افغانستان و افشای همه مرتجعین رنگارنگ از امپریالیست های آمریکایی و شرکا گرفته تا نوکران منطقه ایشان در بین افکار عمومی خصوصا نیروها و فعالین مترقی، تظاهرات ایستاده ای را در شهر ها و کشورهای مختلف اروپایی سازماندهی کنیم.
از همه نیروها، فعالین و تشکلات مبارز و آزادیخواه انتظار می رود که به این فراخوان مبارزاتی پیوسته تا بتوانیم همراه هم صدای مردم افغانستان و صدای زنان افغانستان، علیه طالبان و سایر بنیادگرایان اسلامی و قدرت های بزرگ سرمایه داریِ لانه کرده در افغانستان را هر چه رساتر انعکاس دهیم.
سازمان زنان هشت مارس(ایران-افغانستان)
17 اوت 2021
آدرس تماس با ما : zan_dem_iran@hotmail.com


برگزاری تظاهرات ها:

هلند - دن هاگ
چهارشنبه ۱۸ اوت ۲۰۲۱
ساعت: ۱۷:۰۰
آدرس : Hofplaats

آلمان - برمن
جمعه ۲۰ اوت ۲۰۲۱
ساعت: ۱۳:۰۰ تا ۱۵:۰۰
آدرس: Marktplatz

انگلستان – لندن
زمان : شنبه 21 اوت 2021 از ساعت 1 بعد از ظهر
مکان: National Gallery- Trafalgar Square- London WC2N 5DN

آدرس دیگر تظاهرات ها در شهر ها و کشورهای مختلف ادامه دارد

 
فیلمها و خبرهای بیشتر در کانال تلگرام پیک ایران
[کد مطلب: 233382] [تاريخ انتشار: بيست و هفتم امرداد ۱۴۰۰ برابر با هجدهم اوت ۲۰۲۱] [ نسخه مناسب چاپ ]
تقسيم با ديگران:

نظرات جديد پذيرفته نمی شود.
نظرات خوانندگانآگهی های تجارتی


پايان آگهی های تجارتی