راهکار عبور از جمهوری اسلامی و استقرار حاکمیت دموکراتیک ملی


به بهانه اعتراضات در اصفهان:‏
 
گستردگی تجمع اعتراضی مردم اصفهان در روز ۲۸ آبان و هو کردن معترضان پس از بردن نام خامنه ‏ای در بلندگوها، ضربه ای بر پیکر نظام بود که حاکمیت تحمل آن را نداشت. حکومت با به آتش ‏کشیدن چادرهای معترضان، شلیک گلوله های ساچمه ای، شلیک گاز اشک آور، به کار گرفتن چماق ‏و باتوم و شوکر و بالاخره قطع یا تضعیف اینترنت، به مقابله با مردم بی سلاح اصفهان آمد و برگ ‏جدیدی را به دفتر جنایاتش علیه ملت ایران افزود.

اهمیت این اعتراضات هنگامی محسوس‌تر میشود که بیاد آوریم اصفهان یکی از مذهبی ترین شهرهای ‏ایران است و بخش قابل ملاحظه ای از مردم آن سالها از مدافعان جمهوری اسلامی بوده‌اند.

دیماه ۹۶، آبان ۹۸، اعتراضات صنفی کارگران، معلمان، خانواده های قربانیان هواپیمای اوکراینی، ‏مال باختگان، پرستاران، زنان به حجاب اجباری، دانشجویان و سایر گروههای اجتماعی، همچنین ‏اعتراضات خونین مردم سراوان، سیستان و بلوچستان و خوزستان و همبستگی مردم سایر نقاط ایران ‏با ایشان، نشان دهنده کیفیتی جدید در مبارزه علیه استبداد دینی است. حکومت دیگر با این یا آن ‏گروه خاص اجتماعی روبرو نیست بلکه جامعه همبسته ایرانی در مقابلش ایستاده است. مردم به ‏این پی برده اند که حاکمان اقلیتی کوچک، تبهکار و جاهل‌اند که رای مردم را پایمال کرده، بیکاری، ‏گرانی و فقر و فساد را بر کشور حاکم ساخته، معترضین را به گلوله بسته، محیط زیست کشور را نابود ‏کرده، آنها را گرفتار بی آبی و هوای آلوده نموده و غالب ستونهایی زندگی و حیاتشان را نابوده کرده ‏است.

مردم ایران خود شاهدند که چگونه الگوی حکومت اسلامی، مرکب از ولی فقیه(خلیفه) و حکم ‏حکومتی، قوانین شریعت، قصاص، سنگسار، شلاق، فقدان مقوله حقوق بشر و حقوق زنان در ‏اعصار پیشین، اقتصاد گداپرور و نگاه به سرمایه های ملی به عنوان غنائم جنگی هر روز بیشتر کشور ‏را به قهقرا میبرد.

دیگر تردیدی نیست که کوشش حاکمیت برای سرکوب مردمی که برای ادامه بقاء خویش به میدان ‏آمده اند و توسل آن به ترفندهای رنگ باخته مانند منسوب کردنشان به بیگانگان نه تنها توان مقابله ‏با جنبشی که به راه افتاده است را ندارد بلکه هر بار خشم مردم را بیشتر و جامعه را به مرز انفجار ‏نزدیکتر میکند.‏

در این شرایط توصیه سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور هر چه متشکل شدن مردم است. ‏به نظر ما تشکل های مدنی، صنفی، سندیکایی و سیاسی باید از گروههای فعال ولی کوچک به تشکل ‏های بزرگ و نیرومند و ابزار هرچه قدرتمندتر مبارزه تبدیل شوند. آنها هستند که هم به مبارزات ‏نظم میدهند و هم به آن تداوم می بخشند. آنها هستند که خواست ها و نیازهای جامعه را تنظیم و ‏بیان میکنند. آنها هستند که ادامه می یابند چنانچه مبارزی از صحنه حذف شود یا صحنه را ترک ‏کند. آنها هستند که اهداف، برنامه و آلترناتیوهای فکر شده دارند و میتوانند در صورت داشتن نیرو ‏و پشتیبانی لازم پس از فروپاشی جمهوری اسلامی آنها را عملی سازند. از همه مهمتر اینکه تشکل های ‏مدنی و سیاسی پایه های آزادی و دموکراسی هستند. بدون آنها تحقق آزادی و دموکراسی غیر ممکن ‏است. اما آنها نیز بدون پشتیبانی فعال مردمی قادر نخواهند بود وظائف تاریخی خود را به انجام ‏رسانند.‏

ما از مبارزات حق طلبانه مردم اصفهان و سایر نقاط کشور پشتیبانی میکنیم و خواهان آزادی فوری ‏و بدون قید و شرط بازداشت شدگان در اعتراضات اصفهان هستیم. ما تقویت همبستگی ملی، تحقق ‏وحدت دموکراتیک ملی بر اساس حقوق بشر و قانونمداری را لازمه عبور از جمهوری اسلامی و ‏استقرار حاکمیت دموکراتیک ملی و دموکراسی پارلمانی میدانیم.

ما تقویت همبستگی ملی از طریق تشکیل شوراهای هماهنگی گذار دمکراتیک توسط مردم را لازمه ‏عبور از جمهوری اسلامی و استقرار حاکمیت دموکراتیک ملی بر اساس حقوق بشر و قانونمداری ‏میدانیم.

به یاد آوریم که انقلاب ۵۷ بدون تشکیل شوراها در کلیه سطوح جامعه، از محله تا استانها همراه با ‏ایجاد شوراهای کارگری، اداری و صنفی میسر نمیشد. شوراهایی که نقش اساسی در انقلاب ایفا ‏نمودند و روحانیت تنها با مصادره آنها تحت عنوان “اسلامی” کردن آن نهادها، قادر به کسب و ‏تثبیت قدرت شد. امروز توصیه ما تشکیل شوراهای هماهنگی گذار دمکراتیک است که در اولین ‏فرصت ممکن به هم می پیوندند و شورای سراسری هماهنگی گذار دمکراتیک از جمهوری اسلامی را ‏تشکیل میدهند تا توسط آن استقرار و تثبیت حاکمیت دموکراتیک ملی را میسر سازند.‏

سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور ‏
‏۹ آذر ۱۴۰۰ برابر ۳۰ نوامبر ۲۰۲۱ ‏
 
فیلمها و خبرهای بیشتر در کانال تلگرام پیک ایران
[کد مطلب: 238657] [تاريخ انتشار: دهم آذر ۱۴۰۰ برابر با يکم دسامبر ۲۰۲۱] [ نسخه مناسب چاپ ]
تقسيم با ديگران:

نظرات جديد پذيرفته نمی شود.
نظرات خوانندگانآگهی های تجارتی


پايان آگهی های تجارتی