تصویری دقیق از تاثیر جاذبه مغناطیسی بر روی مواد

فروسیالها ترکیبات آهن دار بسیار حیاتی هستند، زیرا می توانند به خوبی وجهی از تاثیر یک میدان مغناطیسی را بر روی سطح مواد به نمایش بگذارند.
به گزارش خبرگزاری مهر، شدت اهمیت وجود جاذبه و میدان مغناطیسی بر روی زمین غیر قابل انکار است، زیرا تمامی زندگی موجودات به آن گره خورده است، اما پدیده ای با چنین درجه اهمیت هرگز مستقیما با چشم قابل مشاهده نیست. مشکلی که فروسیالها یا سیالهای آهن دار تا اندازه ای توانسته اند آن را در مقیاسی کوچکتر برطرف کنند.

فروسیالها ترکیبات کلوئیدی هستند که مملو از ذراتی عمدتا مغناطیسی و آهنی بوده و زمانی که در میدان مغناطیسی قرار می گیرند، این ذرات معلق باعث می شوند کل مایع به شدت مغناطیسی شود، در چنین حالتی است که می توان تاثیر یک میدان مغناطیسی را به وضوح مشاهده کرد.


 
در این تصویر یک قطره کوچک فرو سیال در میان میدان مغناطیسی که توسط آهن ربای آهن نئودیوم- برون قرار گرفته و برجستگی ها و فرورفتگی های موجود بر روی سطح این قطره در نتیجه تلاش میدان مغناطیسی برای پایین کشیدن ذرات مغناطیسی مایع در راستای خطوط مغناطیسی خود است.

بر اساس گزارش نیوساینتیست، فروسیالها در درمانهای آزمایشی سرطان که به "هایپرترمیای مغناطیسی" شهرت دارند بسیار مورد استفاده قرار می گیرند. این مواد همچنین از بخشهای حیاتی سازنده لنزهای تغییر شکل دهنده در نسل جدید تلسکوپها به شمار می روند.
 

[کد مطلب: 24125] [تاريخ انتشار: هجدهم آبان ۱۳۸۹ برابر با نهم نوامبر ۲۰۱۰] [ نسخه مناسب چاپ ]
تقسيم با ديگران:

نظرات جديد پذيرفته نمی شود.
نظرات خوانندگان