مردان سرشناس دنیاقبلا چه شغلی داشتند؟

جهان نيوز - دانستن اینكه پیشینه برخی افراد سرشناس دنیا چه بوده است بسیار جالب است.

میرزا تقی خان امیر كبیر...........صدر اعظم ناصرالدین شاه ........ منشی

آدولف هیتلر.........................دیكتاتور آلمان........................نقاش پوستر

آلبرت انیشتن........................فیزیكدان.............................منشی اداره ثبت

اوهنری...............................نویسنده...................................گاوچران

جرالدفورد ............................رئیس جمهور آمریكا......................مانكن لباس مردانه

جوزپه گاریبالدی.....................نقلابی ایتالیایی........................ملوان

جیمی كارتر..........................رئیس جمهور آمریكا......................بادام كار

رونالد ریگان..........................رئیس جمهور آمریكا....................هنرپیشه سینما

شون كانری..........................هنرپیشه سینما...............................بنا و راننده كامیون

كلارك گیبل...........................هنرپیشه سینما..............................چوب بر

ویلیام فالكنر..........................نویسنده.....................................نقاش ساختمان

گاندی..................................رهبر فقید هند...............................وكیل دادگستری

جرج واشنگتن.........................اولین رئیس جمهور آمریكا.................كشاورز

نادرشاه افشار........................موسس سلسله افشاریه....................پوستین دوز

یعقوب لیث.............................سرسلسله صفاریان..............................رویگر

امیر اسماعیل سامانی..............سرسلسله امرای سامانی...................ساربان

آلپتكین..................................سرسلسله غزنویان...........................غلام زر خرید

فرخی سیستانی....................شاعر مشهور ایران.........................كارگر كشاورز

پاندیت نهرو............................نخست وزیر هند.............................وكیل دادگستری

موسولینی............................دیكتاتور ایتالیا.............................روزنامه نویس

ساموئل مورس.......................مخترع آمریكایی..........................نقاش

جك لندن.............................نویسنده آمریكایی........................كارگر كشتی

آلبر كامو..............................نویسنده فرانسوی..............................معلم

ریچارد نیكسون.....................رئیس جمهور آمریكا....................وكیل دادگستری

آبراهام لینكلن.......................رئیس جمهور آمریكا..........................هیزم شكن

گی دو موپاسان...................نویسنده آلمانی.............................كارمند دریا داری

چارلز دیكنز.........................نویسنده انگلیسی...................................منشی

آناتول فرانس.......................نویسنده فرانسوی.............................كتابفروش

مولیر...............................نویسنده بزرگ فرانسوی..........................هنرپیشه

هربرت جرج ولز ..................نویسنده بزرگ انگلیسی.................شاگرد بزاز

ارنست همینگوی..................نویسنده بزرگ آمریكایی.....................خبرنگار

ویلیام شكسپیر....................نویسنده بزرگ انگلیسی........................هنرپیشه سیار

فیدل كاسترو......................رئیس جمهور كوبا.....,.....................دانشجوی حقوق

كاردینال ریشیلو...................صدر اعظم معروف فرانسه.................كشیش

ناپلئون بناپارت......................امپراطور فرانسه............................افسر توپخانه

كریم خان زند.....................موسس سلسله زندیه...........................تیر انداز سپاه نادر شاه

ژاندارك............................شخصیت نیمه مذهبی و قهرمان فرانسوی..................چوپان

هانری فورد........................كارخانه دار آمریكایی.........................ساعت ساز

توماس ادیسون..................مخترع بزرگ آمریكایی.....................تلگرافچی

آلفرد نوبل........................ بنیانگذار جایزه نوبل.......................... كارگر كارخانه

والت دیزنی.....................مخترع سینمای انیمشن...........................پادوی مغازه

میكلانژ..........................نقاش مجسمه ساز ایتالیایی...............................سنگ تراش
[کد مطلب: 24161] [تاريخ انتشار: نوزدهم آبان ۱۳۸۹ برابر با دهم نوامبر ۲۰۱۰] [ نسخه مناسب چاپ ]
تقسيم با ديگران:

نظرات جديد پذيرفته نمی شود.
نظرات خوانندگان