عکس / قایقرانی که به جای ماهی، جسد صید می‌کند

بی بی سی  : وی زینپنگ"‌ (Wei Xinpeng)‌ یک قایقران چینی است که از آب "رود زرد"‌ امرار معاش می کند. ولی برعکس دیگر قایقرانان، کار او صید ماهی از این رودخانه نیست.

این قایقران ۵۵ ساله، جسد هایی را که در رودخانه افتاده اند، پیدا می کند و به خانواده هایشان می فروشد.

آقای "وی" می گوید:‌ کار من باعث می شود عزت و احترام به مردگان بازگردد.

برای خانواده های عزادار که از یافتن اجساد عزیزانشان نومید شده اند، آخرین چاره مراجعه به این قایقران است.

هر روز او مسیر رودخانه را تا رسیدن به پل موقت ویژه عابران پارو می زند.

اجساد از این نقطه دورتر نمی روند.

آقای "وی" می گوید که از هفت سال پیش که این شغل را شروع کرده، تا کنون ۵۰۰ جسد را از رودخانه بیرون کشیده است.

بعضی از این انسان ها به قتل رسیده، بعضی دیگر غرق شده یا در رودخانه خودکشی کرده اند. 

[کد مطلب: 24761] [تاريخ انتشار: يکم آذر ۱۳۸۹ برابر با بيست و دوم نوامبر ۲۰۱۰] [ نسخه مناسب چاپ ]
تقسيم با ديگران:

نظرات جديد پذيرفته نمی شود.
نظرات خوانندگان