مردی برای متهم کردن زنش به او نامه های عاشقانه می نوشت!

یک قسمت از اختلافات خانوادگی دامنه‌دار به علت مهریه سنگین زن می باشد و مرد که نمی تواند آن را بپردازد مشغول طرح نقشه‌هایی می شود که برای خانواده‌اش گرفتاری تولید می کند.

روزنامه اطلاعات پنجشنبه سی‌و‌یکم فروردین‌ماه سال 1340 در صفحه 24 نوشت:

دیروز مردی به دادسرا شکایت کرد که همسرش با مردی رابطه دارد. این مرد برای تأیید اظهارات خود تعداد زیادی نامه عاشقانه به دادیار نشان داد که همه آنها به وسیله پست به خانه او فرستاده شده بود.

دادیار دادسرا دستور احضار ربابه، همسر این مرد را صادر کرد و ربابه پس از اینکه به دادسرا آمد و از علت شکایت مطلع شد چنان فریادی کشید که همه مراجعین وحشت کردند و سپس به قصد خودکشی به طرف پنجره دوید تا خود را به حیاط پرتاب کند که مراجعین جلوگیری کردند.

ربابه می گفت: این نامه‌ها ساختگی است ولی شوهرش ادعای او را رد می کرد و می گفت: این نامه ها را با پاکتهای شان که آدرس منزل من روی آن نوشته شده زیر فرش اطاق پذیرایی دیده‌ام.

چون ربابه زیاد ناراحت شده بود و شوهرش ناراحتی او را دید حقیقت را فاش کرد و گفت چون زنم همیشه مرا با مهریه‌اش تهدید می کرد، من نیز برای او نقشه کشیدم و او را به اصفهان فرستادم، سپس این نامه‌های عاشقانه را نوشته و با پست به آدرس خانه خودم فرستادم و پس از اینکه ربابه به تهران آمد از او شکایت کردم ولی حالا از عمل خود پشیمان شده‌ام!

ربابه از شوهر که به او افترا زده بود، شکایت نکرد و از مهریه خود نیز صرفنظر کرد تا زندگی آنها پاشیده نشود.

[کد مطلب: 25029] [تاريخ انتشار: هفتم آذر ۱۳۸۹ برابر با بيست و هشتم نوامبر ۲۰۱۰] [ نسخه مناسب چاپ ]
تقسيم با ديگران:

نظرات جديد پذيرفته نمی شود.
نظرات خوانندگان