پیش‌بینی‌هایی که برای آیندۀ ایران می کنند؛ تاریخ چه می‌گوید؟

 
آینده آبستن حوادث است. این اصطلاح معروف را همه شنیده‌اند. معنی آن این است که «پیش‌آمد»‌ها را نمی‌توان «پیش‌بینی» کرد. با این حال، از پیش‌بینیِ آینده یا آینده نگری نمی‌توان خودداری کرد. نخستین شرطِ سنجش پیش‌بینی‌هایی که هم‌اکنون برای آیندۀ ایران می‌کنند، تشخیص منبع آن‌هاست. به عبارت دیگر، باید دید پیش‌بینی‌ها را چه کسانی و چه گروه‌هایی می‌کنند.
 
با توجه به پایداری جنبش انقلابی و ناتوانی رژیم در فرونشاندن آن، در رسانه‌های فارسی زبان داخل و خارج کشور و در بعضی از رسانه‌های بین‌المللی از سه سناریو برای آیندۀ ایران سخن می‌گویند: سوریه ای شدن، دیکتاتوری نظامی، سرنگونی رژیم و همه پُرسی برای تعیین نظام آینده.
 
سوریه‌ای شدنِ ایران سناریوی کهنه‌ای است. سال‌هاست رژیم و کارگزارانش بر طبل آن می‌کوبند. این سناریو را اصلاح‌طلبان پس از اعتراض‌های خیابانیِ دی ماه ۱۳۹۶ مطرح کردند. روی سخن آنان معترضان بودند نه رژیمی که با بی‌رحمی تمام معترضان را به گلوله می‌بست.
 
برخی از اصلاح‌طلبان سرشناس آن اعتراض‌ها را «جنبش کور» خواندند و به انتقاد از «خیابانی کردن سیاست» پرداختند. زیرا بر این باور بودند و شاید هنوز هم باشند که هر اعتراضی باید از «محملِ» جریان اصلاح‌طلبی در دل نظام بگذرد. به عبارت دیگر، آنان خود را ترجمانِ هرگونه اعتراضی در جامعه می‌دانستند.
 
اصطلاح‌طلبان از همان آغاز مُهر خشونت‌طلبی به آن جنبش زدند و چشمشان را بر خشونتِ نیروهای امنیتی بستند. رژیم ده‌ها تن را در آن اعتراض‌ها کشت و سپس با بی‌شرمی مسئولیت آن را به گردن معترضان انداخت
 
سناریوی سوریه‌ای شدن ایران را اصلاح‌طلبان در دهان رژیم گذاشتند و با این کار حربه‌ ای به دست نیروهای امنیتی دادند تا اعتراض‌ها را با  خشونت تمام سرکوب کنند. در جنبش سراسری کنونی نیز رژیم تاکنون از این حربه استفاده کرده و در چند استان مرزی کشور به ویژه کردستان و بلوچستان و خوزستان به بهانۀ مقابله با تجزیه طلبی مردم بی‌دفاع را به گلوله بسته است.
 
از آغاز خیزش سراسری کنونی هواداران ریز و درشتِ جمهوری اسلامی در رسانه‌های داخل و خارج کشور خطر سوریه‌ای شدن ایران را در بوق و کرنا می‌دمند و می‌کوشند افکار عمومی ایرانیان را از تجزیۀ کشور بترسانند. حتی برای ایجاد تفرقه در میان ایرانیان ابایی ندارند از اینکه به این یا آن قوم ایرانی توهین کنند.
 
جریان‌های تجزیه طلب از مشروطه به این سو همواره در ایران وجود داشته‌اند، اما حتی در زمان‌هایی که احساس همبستگی و یگانگی در میان ایرانیان ضعیف بود، هیچگاه نتوانستند کاری از پیش ببرند. بگذریم از اینکه در جنبش سراسری کنونی، مردم در گوشه و کنار کشور همبستگی ملی بی‌نظیری را به نمایش گذاشتند و بعید به نظر می‌رسد که جدایی طلبان بتوانند گروه‌هایی از آنان را با خود همراه کنند.
 
ایران سوریه نیست! تاریخ سیاسی‌ سوریه از یک قرن پیش آغاز شده است. سوریه به مدت چهار قرن بخشی از امپراتوری عثمانی بود. آن کشور پس از فروپاشی عثمانی با مرزکشی‌های استعماری ساخته شد. نخستین دولت مستقل آن چند سال پس از جنگ جهانی اول تشکیل شد.
 
سوریه از ۱۹۲۰ به زیر قیمومت فرانسه درآمد. فرانسوی‌ها به منظور سازماندهی ارتش آن به اقلیت‌های قومی و دینی به ویژه علویان روی آوردند، زیرا از رواج ایده‌های ناسیونالیستی در میان عرب‌های سنی می‌ترسیدند. چنین بود که علویان صفوف ارتش سوریه را از بالا تا پایین انباشتند. استقلال سوریه در سال ۱۹۴۱ اعلام شد و در سال ۱۹۴۴ واقعیت پیدا کرد.
 
خاندان علوی‌تبار اسد از ۱۹۷۰ با کودتا زمام امور کشور را به دست گرفتند. علویانِ آن کشور پیش از آغاز جنگ داخلی در ۲۰۱۱ ده تا دوازده درصدِ کل جمعیت ۲۲ میلیونی سوریه را تشکیل می‌دادند. عرب‌های سنی مذهب بیش از ۶۰ درصد جمعیت را تشکیل می‌دهند.
 
اقلیت‌های قومی دیگر مانند کرد، ارمنی، ترک، ترکمن، آشوری- کلدانی‌ و چرکس در باهمستان‌ها یا کمونته‌های جداگانه زندگی می‌کنند. اقلیت‌های دینی گوناگون نیز از گذشته‌های دور در آن کشور حضور دارند، مانند دُروزها، اسماعیلیان، شیعیان دوازده امامی، یزیدی‌ها و چندین شاخۀ مسیحی ازجمله پروتستان‌ها، کاتولیک‌ها، ارتدکس‌ها، ارتدکس‌های قِبطی، و مارونی‌ها که در گذشته به گویشی از زبان آرامی سخن می‌گفتند.
 
همبستگی و به طور کلی، حس ملی در میان باشندگان کشور سوریه معنایی ندارد. نظام سیاسی سوریه بر دو رکن به هم پیوسته استوار است: نخست، ارتش که در دست علوی‌هاست و دوم، خاندان اسد. ایران را نمی‌توان با سوریه مقایسه کرد. ایرانیان با هر قوم و تباری در درجه نخست خود را ایرانی می‌دانند. آنان دست کم از زمانی که کشور وحدت دوبارۀ خود را با پادشاهی شاه اسماعیل صفوی در ۱۵۰۱ میلادی بازیافته، در کنار هم زیسته و باهم درآمیخته‌اند.
 
سناریوی دوم یعنی دیکتاتوری نظامی را بعضی از کارشناسان ایرانی و غربی مطرح می‌کنند. به عقیدۀ آنان، کوبیدن بر طبل سوریه ای شدن و خطر تجزیۀ ایران ترفندی است برای برانگیختن احساسات ملی ایرانیان به منظور برقراری دیکتاتوری نظامی.
 
علی آلفونه، یکی از سرشناس‌ترین کارشناسان ایرانیِ سپاه پاسداران و پژوهشگر مؤسسۀ «آمریکن اینترپرایز» در واشینگتن، در مصاحبه‌ای با روزنامۀ لوموند می‌گوید: معترضان در ایران از رهبری، سازماندهی و بودجه بی‌بهره‌اند. برخلاف انقلاب ۱۹۷۹ جنبش اعتراضی کنونی رهبری ندارد. بنابراین، هیچ مرجعی نیست که، برای مثال، فرمان اعتصاب در یک زمان معین بدهد.
 
به گفتۀ او، اپوزیسیون دارای سازمانی نیست که بتواند اعتصاب به راه بیندازد و آن را رهبری کند. برای مثال، نمی‌تواند کاسب‌ها و بازاریان را به بستن مغازه‌ها و بازار وادارد. کارگرانِ صنعتی بدون کمک مالی نمی‌توانند اعتصاب کنند. صندوقی برای این منظور وجود ندارد.
 
این کارشناس معتقد است تا زمانی که علی خامنه‌ای زنده است، سپاه پاسداران صبر خواهد کرد. اما بلافاصله پس از مرگ او، با تکیه بر قدرت سیاسی، نظامی و اقتصادی‌اش زمام امور کشور را در دست خواهد گرفت و دستگاه سیاسی ایران را به یک دیکتاتوری نظامی شبیه پاکستان تبدیل خواهد کرد.
 
به عقیدۀ این کارشناس، تحولات مهمی در درون سپاه پاسداران در جریان است که نشان می‌دهد این نهاد نیرومندِ نظامی، سیاسی و اقتصادی رفته رفته از اسلام گرایی به سوی ناسیونالیسم ایرانی و ​​شاید حتی به سوی نژادپرستیِ عرب‌ستیز گام برمی‌دارد. آقای آلفونه بر این باور است که پس از مرگ خامنه‌ای سپاه پاسداران با برافراشتن پرچم ناسیونالیسم ایرانی و دادن پاره‌ای آزادی‌های فردی و اجتماعی و نه لزوماً سیاسی بخش گسترده‌ای از طبقۀ متوسط ایران را با خود همراه خواهد کرد.
 
به گفتۀ او، طبقۀ متوسط کشور خواهان لذت بردن از زندگی اجتماعیِ آزادتر و برچیده شدنِ احکام و ممنوعیت‌های اسلامی است. سخنان این کارشناس را جهت‌گیری‌ها و تبلیغات برخی از مخالفانِ جنبش کنونی به ویژه در خارج از کشور تأیید می‌کند. شکی نیست که اگر فردا سپاه پاسداران بر طبل ناسیونالیسم رمانتیک بکوبد و به ستایش از ایران باستان و امپراتوری‌های هخامنشی و ساسانی برخیزد، بخش مهمی از مخالفان کنونی جمهوری اسلامی را خرسند و با خود همراه خواهد کرد.
 
سناریوی سوم، سناریوی سرنگونی جمهوری اسلامی و برقراری رژیمی دموکراتیک در ایران است که به نظر می‌رسد خواستِ جنبش سراسری کنونی باشد. آیا ممکن است جوانانی که این جنبش را به راه انداخته‌اند و پیش می‌برند و گروه‌های بزرگی از مردم کشور که آنان را همراهی می‌کنند با برافراشتن پرچم ناسیونالیسم رمانتیک و دادن برخی آزادی فردی و اجتماعی خاموشی گزینند؟
 
البته آقای علی آلفونه این احتمال را هم می‌دهد که با پیشروی و گسترش جنبش کنونی ممکن است شاهد ظهور رهبری، سازماندهی و حتی فراهم آمدن منابع مالی باشیم.
 
علیرضا مناف زاده/ رادیو فرانسه
 

فیلمها و خبرهای بیشتر در کانال تلگرام پیک ایران
[کد مطلب: 257818] [تاريخ انتشار: دوم آذر ۱۴۰۱ برابر با بيست و سوم نوامبر ۲۰۲۲] [ نسخه مناسب چاپ ]
تقسيم با ديگران:

در زمینه‌ی انتشار نظرات کاربران گرامی رعایت چند مورد ضروری است
  • لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید
  • «پيک ايران» مجاز به ویرایش ادبی نظرات کاربران است
  • مطالبی که حاوی کلمات رکيک، غير اخلاقی و يا توهين به ديگران باشد منتشر نميشوند
  • نظراتی که پیرامون این خبر نباشد منتشر نمیشود
  • نطرات حاوی لينک منتشر نميشوند
نام: (الزاميست)
نظرات شما (حداکثر تعداد حروف با احتساب فاصله بين حروف 1000 حرف ميباشد):

Captcha
اعدادی را که در تصویر بالا می بینید (بدون فاصله گذاشتن میان آنها) در باکس زير وارد کنید و سپس دکمه ارسال را کليک کنيد
نظرات خوانندگان
نوشته شده در تاريخ چهارم آذر ۱۴۰۱ برابر با بيست و پنجم نوامبر ۲۰۲۲ ، 06:50:57 توسط رامبد
لطفا نظر پایین رو دوباره بررسی کنید، اشکال اساسی و نقطه های ضد ایرانی و ضد کرد و به نظر پانترک و پان توارنیه. 《نوشته شده در تاريخ دوم آذر ۱۴۰۱ برابر با بيست و سوم نوامبر ۲۰۲۲ ، 20:17:26 توسط Narenj بله علی آقای ال فونه ، یک‌ کارشناس کنسرواتیو و تی تیش مامانی ست ، چند حرف و دلیل مستدل می آورد که کلیت مبارزه و جنبش و شورش زن و زندگی و آزادی را پوچ و بی امید آینده کند و متاسفانه این نوشته هم همه اش بال علی ال فونه را گرفته ، اما نوشته در مورد تاریخ سوریه خوب نگاشته شده و نشان‌ داده که ایران سوریه نیست و نمی شود ، در کجای سوریه زن ها و دختر های جوان بر بشار اسد قاتل شوریدند ، و آزادی و زندگی فریاد کردند ،[[ اپوزسیون سوریه چندین گروه مذهبی بدتر از اسد هستند و فقط یک جبهه دمکراتیک‌ دارند که آنها هم کورد بوده و مهاجر و در اقلیت اند و انگار این داستان و افسانه سرایی های فردوسی و فر ایران پرشین در معز علی آقا ال فونه نشست کامل کرده و هر کس که در ایران‌زندگی می کند را دارای ریشه ایران پرشین پرستی و ناسیونالیست ناب می کند] ]واز همین رو هم سناریو اش ، بعد از مرگ رهبر خلیفه ، پاسدار مخلص و مفلس اسل
نوشته شده در تاريخ دوم آذر ۱۴۰۱ برابر با بيست و سوم نوامبر ۲۰۲۲ ، 20:46:46 توسط نسل خواهان آزادی
نسل عصر جدید ایران تاریخ را تکرار نخواهد کرد، فریب نخواهد خورد و پیروز خواهد شد.
نوشته شده در تاريخ دوم آذر ۱۴۰۱ برابر با بيست و سوم نوامبر ۲۰۲۲ ، 20:17:26 توسط Narenj
بله علی آقای ال فونه ، یک‌ کارشناس کنسرواتیو و تی تیش مامانی ست ، چند حرف و دلیل مستدل می آورد که کلیت مبارزه و جنبش و شورش زن و زندگی و آزادی را پوچ و بی امید آینده کند و متاسفانه این نوشته هم همه اش بال علی ال فونه را گرفته ، اما نوشته در مورد تاریخ سوریه خوب نگاشته شده و نشان‌ داده که ایران سوریه نیست و نمی شود ، در کجای سوریه زن ها و دختر های جوان بر بشار اسد قاتل شوریدند ، و آزادی و زندگی فریاد کردند ، اپوزسیون سوریه چندین گروه مذهبی بدتر از اسد هستند و فقط یک جبهه دمکراتیک‌ دارند که آنها هم کورد بوده و مهاجر و در اقلیت اند و انگار این داستان و افسانه سرایی های فردوسی و فر ایران پرشین در معز علی آقا ال فونه نشست کامل کرده و هر کس که در ایران‌زندگی می کند را دارای ریشه ایران پرشین پرستی و ناسیونالیست ناب می کند واز همین رو هم سناریو اش ، بعد از مرگ رهبر خلیفه ، پاسدار مخلص و مفلس اسلامی را ایرانی پرست و وطن دوست می کند ، جنبش زن زندگی آزادی پاسدار و بسیج را آچمز کرده و پاسدار بسیج ارتش نمی توانند با کودتا قدرت بگیرند و جنبش زن زندگی آزادی برعکس سوریه در جهان مدرن حمایت میشود
نوشته شده در تاريخ دوم آذر ۱۴۰۱ برابر با بيست و سوم نوامبر ۲۰۲۲ ، 17:20:01 توسط سوخته انقلاب ۵۷!
سرنوشت مردم ایران همیشه هم در دست خودشان نبوده و نیست اگر نگاهی به تاریخ گذشته ایران بیاندازیم، که ابرقدرت های خارجی بیناموس هم بخاطر نفت ایران با دخالت هایشان برای ملت ایران تعیین سرنوشت کردند یا میکنند. متاسفانه جامعه روشنفکری ایران هم ضعیف است که بزرگترین خطای شان در انقلاب ۵۷ بوده و دنبال یک آخوند پیر خرفت مرتجع بنام خمینی راه افتادند تا فاجعه ویرانی ایران تکمیل شود. امیدواریم نسل جدید جوان ایران در انتخابش آگاهی و دانائی لازمه را داشته باشد و انقلابش برای ایران واقعا جمهوری دمکراتیک با تضمین آزادیها بیاورد، چون بدون دمکراسی غیر ممکن است کشور را ساخت! بدست آوردن آزادی هزینه دارد و پشت سر گذاشتن دیکتاتوری آنهم از نوع اسلامی هار وحشی آسان نیست ولی ملت ایران اراده قوی داشته باشد با استقامت و مقاومت قابل دسترسی است. رژیم ملائی هنوز معتقد است که بیدی نیست با این بادهای معترضین بلرزد، پس مردم باید طوفان شوند تا کشتی نظام فاسد را غرق کنند. ولی نیاز به تجدید نظر شیوه مبارزه معترضین هم دارد که آیا به درازا کشاندن طول اعتراضات نتیجه دلخواهشان را میدهد؟خطر فرسودگی و سرخوردگی نیست؟ سازماندهی؟
نوشته شده در تاريخ دوم آذر ۱۴۰۱ برابر با بيست و سوم نوامبر ۲۰۲۲ ، 11:38:35 توسط آذر
ج-ا، در شرایط بحرانی کنونی در تلاش است راه هائی برای نجات خود جستجو کند. اساساً وجود موقعیت انقلابی به این معناست که جامعه از اساس باید تغییر کند و دگرگون شود. این بدان معناست که نه‌فقط مطالبهٔ آزادی که مطالبه عموم توده است، بلکه مطالبات معیشتی و رفاهی اکثریت بزرگ مردم، عموم کار و زحمت از طریق یک دگرگونی رادیکال در جامعه عملی گردد. این مطالبات در نان و کار خلاصه‌شده است. بنابراین از سه‌پایه شعاری که همواره از سوی توده ها مطرح‌شده است، کار، نان و آزادی، تنها یک‌پایه آن یعنی آزادی، نمیتواند پاسخ به محتوای جنبشی باشد که از اساس به آن شکل داده است. اکنون، شکل اثباتی جایگزین ج-ا، مطرح است که از دل همین اعتصابات، از درون کمیته‌های اعتصاب در شکل شوراها و حکومت شورایی بیرون خواهد آمد که مردم را بر سرنوشت خود حاکم خواهد کرد. اینها کمبودهای کنونی جنبش‌اند که برای پیشرفت آن و پیروزی جنبش انقلابی باید برطرف شوند. بنابراین به هر طریق ممکن و با استفاده از تمام امکانات باید برای برپائی این اعتصاب تلاش کرد. در اوضاع سیاسی کنونی عجالتاً هیچ‌چیز جای اولویت برپائی اعتصابات عمومی و سراسری را نخواهد گرفت.
نوشته شده در تاريخ دوم آذر ۱۴۰۱ برابر با بيست و سوم نوامبر ۲۰۲۲ ، 10:33:32 توسط گویا
مقاله هیچ پیش بینی از آینده نداشت و بی ارزش بود. نادر شاه می فرماید "وقتی پا در رکاب اسب می نهی , بر بال تاریخ سوار شده ای شمشیر و عمل تو ماندگار می شود چون هزاران فرزند به دنیا نیامده این سرزمین آزادیشان را از بازوان و اندیشه ما می خواهند . پس با عمل خود می آموزانیم که پدرانشان نسبت به آینده آنان بی تفاوت نبوده اند . آنان خواهند آموخت آزادیشان را به هیچ قیمت و بهایی نفروشند."، امروز وقت تاریخ سازی است و آزادی ایران امروز وابسته به تصمیم گیریهای قاطع و هوشمندانه ما دارد. اگر اپوزیسون ایران هر چه سریعتر به اجماعی نرسد و فراخوان تجمع سراسری ندهد رژیم به کشتار وحشیانه خود می افزاید و به دنبال آن شاهد ایجاد گروههای متعدد در کشور خواهیم بود که خیلی از آنها مجبور به اعمال خشونت خواهند بود. بنابراین تعجبی ندارد که در صورت پیروزی این گروهها شاهد ایرانی ویرانتر از امروز و حکومت خونخوار دیگری خواهیم بود. بنابراین همانطور که نادر شاه فرمود همه ما بر بال تاریخ نشسته ایم و اقدام عاجل تمام اپوزیسیون و هوشیاری آنها رمز نجات ایران و برقراری یک حکومت معتدل خواهد بود.
نوشته شده در تاريخ دوم آذر ۱۴۰۱ برابر با بيست و سوم نوامبر ۲۰۲۲ ، 10:16:45 توسط گویا
ببخشید این آقای علی آلفونه تیمارستان تشریف دارند؟؟. آخر فرماندهان پخمه سپاه را چه به کوبیدن طبل ناسیونالیسم رمانتیک و ستایش از ایران باستان و امپراتوری‌های هخامنشی و ساسانی؟؟. واقعا اینها کارشناس هستند؟؟. فرماندهان سپاه در صورت مرگ خامنه ای(به نظر من اصلا اتفاق نخواهد افتاد زیرا آنها بدل جوانی را به جای او می گذارند) به جان هم می افتند. این قسمت جالب است که سپاه رفته رفته از اسلام گرایی به سوی ناسیونالیسم ایرانی و ​​شاید حتی به سوی نژادپرستیِ عرب‌ستیز گام برمی‌دارد، آیا این شخص اصلا تاکنون با سپاهیان صحبت نموده است و زمانی را با آنها گذرانده؟ جمهوری اسلامی آرمانهایی دارد که خیلی از این آرمانها اصلا اسلامی نیستند. جمهوری اسلامی از کی مدافع اعراب بوده است که حالا می خواهد عرب ستیز شود؟ شما ببینید جمهوری اسلامی چگونه یاسر عرفات را در زمانی که مشی متعادلی در مقابل اسرائیل در پیش گرفته بود تقبیه نمود؟ در مورد هشدار اصلاح طلبان به سوریه ای شدن ایران نیز چرا هر چیزی که یک مرد سیاسی می گوید شما فکر می کنید که واقعا به آن اعتقاد دارد؟ اینها تنها حربه ای برای استمرار جمهوری اسلامی بوده است.
ساير مطالب اين بخش
پربازديدهای اين بخش
جدیدترین تصویر از پیروز
 واکنش علی کریمی به قوه قضائیه
فروشنده‌ای که در سنندج به رییسی آجیل و شکلات تعارف کرد، از مردم عذرخواهی کرد + فيلم
واکنش سعید عزت‌اللهی به کشته‌شدن هم‌بازی کودکی‌اش در شب باخت تیم فوتبال جمهوری اسلامی
 مهدی تاج؛ مزدور علی خامنه‌ای، در پادگان فوتبال ایران 
 علی خامنه‌ای در آینه بولتن‌های محرمانه فارس
یک مقام ریاست‌جمهوری: درخواست‌ برای آزادی پوشش در جامعه به دست ما رسیده است 
 چین قید سرمایه‌گذاری در ایران را زد
 مهم‌ترین ناگفته‌های خیزش سراسری در بولتن‌های محرمانه خبرگزاری فارس
 جدایی المیرا شریفی‌مقدم از بخش خبر تلویزیون جمهوری اسلامی 
 افشای نیمه‌ پنهان تیم فوتبال در قطر؛ از دخالت سپاه تا حواله واردات خودرو به بازیکنان
  بندرانزلی - تظاهرات و خروش زنان و مردان آزادیخواه بندرانزلی در مراسم سوم جانباخته راه آزادی مهران سماک با شعار: امسال سال خونه سید علی سرنگونه