زن، زندگی، آزادی/ فراخوان

شنبه ١٠ دسامبر ٢٠٢٢
ساعت ١٢:٣٠
هانوفر، Am Steintorplatz

برای پشتيبانى از مبارزات مردم ايران، اعتراض به نقض هر روزه حقوق بشر در تمام مدت حاکمیت جمهوری اسلامی و بمناسبت روز جهانى حقوق بشر، با گردهمائى خود، بار ديگر همبستگى مان را با جنبش انقلابى زنان و مردان مبارز كشورمان ايران اعلام كنيم.

اكنون نزديك به سه ماه است كه دختران و پسران نوجوان و جوان كشورمان، در پى قتل ژينا امينى بدست گشت ارشاد، در مبارزه اى بى وقفه و بى امان در خيابانهاى ايران حماسه مى آفرينند و جهانيان را به تعجب و تحسين واداشته اند. قتل حكومتى ژينا به خشم انبار شده مردم در طى ٤٣ سال حكومت دينى در ايران آتش زده است. جمهوری اسلامی مانند رژيمی اشغالگر، تمام ثروت کشور را به يغما برده، جوانان را به جرم آزادی خواهی و آزاد انديشى کشته و یا به زندان انداخته است، طبیعت و محيط زيست را ويران كرده، مردم را به فقر و فلاكت كشانده و منطقه خاورميانه را همراه با ديگر رژيم هاى ارتجاعى منطقه به آشوب کشانده است.
نتيجه سه ماه سركوب مبارزات آزادی خواهانه مردم ايران با بيش از چهار صد و پنجاه كشته، چندین برابر آن زخمى و مجروح ( که تنها نزديك به چهار صد نفر در نتيجه اصابت گلوله های ساچمه اى بينايى خود را از دست داده اند) و بيش از بيست هزار دستگيری كه هم اکنون در شرايط بسيار بد و تحت شكنجه و اعتراف گيرى عليه خود و جنبش انقلابى در زندانها محبوسند.
سركوب مبارزات آزاديخوانه در مناطق كرد و و بلوچ بسيار شديدتر و وحشيانه تر صورت می گیرد. رژيم جمهورى اسلامى در تمام سالهاى حاكميت خود تلاش كرده است آنها را تجزيه طلب معرفى کرده تا بدین صورت سركوب و خشونت خود را توجيه كند. اما مردمان اين مناطق با اتحاد و همبستگى خود، دروغ و حيله رژيم را بر ملاء ساخته اند.
امروز جنبش انقلابى زن، زندگى، آزادى در ايران از پشتيبانى جهانى برخوردار است و رژيم جمهورى اسلامى را به استیصال و درماندگی كشانده و ناقوس مرگ آن را به صدا درآورده است.
تشديد و مرحله جدید مبارزات مردم ايران در مقابل رژيم جنايتكار جمهورى اسلامى ايران در روزهاى ١٤ تا ١٦ آذر و همزمان با روز دانشجوست، که یادآور خاطره شومی در تاریخ مبارزاتی دانشجویی ایران میباشد. روزى كه رژيم دیکتاتوری پهلوی در سال ١٣٣٢ اعتراضات دانشجويان را با حمله به دانشگاه ها به خاک وخون کشید و چند تن از آنان را کشت.
ما خود را بخشى از اين جنبش انقلابى که هم اکنون با روشهای دیگر مبارزاتی مانند اعتصابات (در بیش از صد شهر) در محل کسب و کار، نافرمانی های مدنی و تحصن ها در پی نابودی نظام جمهوری اسلامی است، میدانيم و با گردهمائى خود در روز شنبه ١٠ دسامبر، ساعت ١٢:٣٠ در محل Am Steintorplatz از مبارزات آزادیخواهانه مردم كشورمان پشتيبانى مى كنيم.

زندانی سياسى آزاد بايد گردد
زندان، شكنجه، اعدام ممنوع بايد گردد
زنده باد آزادی و برابری
سرنگون باد جمهورى اسلامى ايران

كانون كنشگران دموكرات و سوسياليست هانوفر 
فیلمها و خبرهای بیشتر در کانال تلگرام پیک ایران
[کد مطلب: 258479] [تاريخ انتشار: پانزدهم آذر ۱۴۰۱ برابر با ششم دسامبر ۲۰۲۲] [ نسخه مناسب چاپ ]
تقسيم با ديگران:

نظرات جديد پذيرفته نمی شود.
نظرات خوانندگان