روز جهانی حقوق بشر، صدای آزادی خواهی مردم ایران در سراسر جهان باشیم!
۷۵ سال پس از شکست فاشیسم هیتلری و تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در ۱۰ دسامبر۱۹۴۸، جمهوری اسلامی جنایاتی را در ایران مرتکب شده و می شود که فراتر از فاشیسم هیتلری و یادآور دوران توحش و بربریت قبایل ماقبل تاریخ است.

ایده تدوین اعلامیه جهانی حقوق بشر و تأکید بر جهانشمولی بودن این سند تاریخی از آنجا ناشی گردیده است که دولت ها و صاحبان قدرت نتوانند به بهانه قوانین داخلی و سنت های محلی، آزادی و کرامت انسانی را مورد تجاوز قرار دهند و حقوق طبیعی فردی و اجتماعی انسانها را پایمال سازند.

متأسفانه چند دهه پس از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر که دولت ایران از نخستین امضاکنندگان آن بود، در ایران کنونی باندهای تبهکاری حکومت میکنند که از روز نخست به قدرت رسیدن، بیشرمانه نشان داده اند که با حقوق بشر و آزادی مخالفند و خود را مکلف به اجرای قوانین شرعی و الهی در جامعه میدانند!
قوانین شرعی که در حقیقت تبعیض و تجاوز، کشتار و قتل و غارت، شکنجه و اعدام مخالفان و دگراندیشان را مجاز میداند و پاداش اخروی به مرتکبان جنایت می دهد!

جمهوری اسلامی که ۴۳ سال با گستاخی تمام و علیرغم دهها قطعنامه سازمان ملل و مجامع بین المللی مدافع حقوق بشر، به نقض سیستماتیک و روزمره حقوق بشر در ایران ادامه داده است و هرگونه اعتراض و مخالفتی را با گلوله پاسخ داده است، امروز با یک قیام ملی ایرانیان در سرتاسر ایران مواجهه گردیده است.

این جنبش انقلابی با پیشاهنگی زنان و جوانان در سراسر ایران شعار "زن- زندگی- آزادی" را به یک شعار جهانی تبدیل کرده است که پشتیبانی افکار عمومی جهانیان از مبارزات مردم ایران را موجب شده است .

اکنون نیز حکومت اسلامی کودک کش، اعلام کرده است که با کمیته حقیقت یاب پیشنهادی شورای حقوق بشر سازمان ملل برای رسیدگی به جنایات و نقض حقوق بشر در جریان خیزش سراسری اخیر همکاری نخواهد کرد. بدین ترتیب حاکمان بر ایران مصمم اند برای حفظ و ادامه سلطه ضدبشری خود هم چنان به وضعیت کنونی نقض حقوق بشر در ایران ادامه دهند!
کارزار حقوق بشر برای ایران از تمام نهادها و شخصیت های مدافع حقوق بشر و حرمت و کرامت انسانی در تمام کشورها درخواست میکند که برای حمایت از مردم ایران که پس از۴۳ سال تحمل زجر و شکنجه و انواع تبعیض های حکومت اسلامی برای بدست آوردن حقوق انسانی خود قیام کرده اند، امسال به مناسبت ۱۰ دسامبر و سالگرد تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر، از تمامی ابزارهای قانونی و رسانه ای و اجتماعات و تظاهرات خیابانی برای تحت فشار قرار دادن دار و دسته های یاغی و ضدبشر حاکم بر ایران استفاده نمایند. فاشیسم اسلامی مانند فاشیسم هیتلری محکوم به شکست و نابودی است.

"زن- زندگی- آزادی"
کارزارحقوق بشر برای ایران
دسامبر ۲۰۲۲

 
فیلمها و خبرهای بیشتر در کانال تلگرام پیک ایران
[کد مطلب: 258539] [تاريخ انتشار: شانزدهم آذر ۱۴۰۱ برابر با هفتم دسامبر ۲۰۲۲] [ نسخه مناسب چاپ ]
تقسيم با ديگران:

نظرات جديد پذيرفته نمی شود.
نظرات خوانندگان