مردم ایران، مدافعان حقوق بشر  

آقای هاشم خواستار معلم زندانی و یکی از امضا کنندگان بیانیه ۱۴ نفرها که بخاطر مقاومت و نافرمانی اش در زندان از روز ۲۹ دیماه ۱۴۰۰ در اسارتگاه وکیل آباد مشهد ممنوع التلفن بوده است، اخیرا از طریق ویدئو کنفرانس توسط شعبه ۹۰۲ دادگاه انقلاب اسلامی مشهد و بازپرس این شعبه فردی بنام عالی نژاد تفهیم اتهام شده است. اتهام‌ جدیدی که دادگاه انقلاب به آقای هاشم خواستار وارد کرده است، ارسال ۳۰ نامه و۶ فایل صوتی حاوی خاطرات و مشاهدات ایشان از درون زندان به بیرون از زندان است. همچنین به آقای خواستار اطلاع داده اند که در روز سه شنبه ۵ اردیبهشت ۱۴۰۲شعبه ۷ دادگاه انقلاب مشهد به اتهام جدیدی که علیه ایشان مطرح شده است، رسیدگی خواهد کرد.  
 
کارزار حقوق بشر در ایران از تمام آزادیخواهان و مدافعان حقوق بشر درخواست میکند که برای دفاع از آقای هاشم خواستار و تمام زندانیان سیاسی عقیدتی و بلند کردن صدای دادخواهی آنان در مجامع بین المللی تلاش نمایند.   
 
مردم ایران، مدافعان حقوق بشر! 
 
در شرایطی که دانش موزان دختر و معلمان شریف ایران مورد حملات شیمیائی عوامل حکومت داعش طالبانی جمهوری اسلامی قرار دارند، فشار بر زندانیان سیاسی عقیدتی برای درهم شکستن روحیه مقاومت و تسلیم نمودن آنان ادامه دارد، لذا ضروری است شعار « زندانی سیاسی آزاد باید گردد»، سرلوحه مطالبات سیاسی و مدنی برای مبارزات مردم ایران در داخل و خارج از کشور گردد.  
 
کارزار حقوق بشر برای ایران 


 

فیلمها و خبرهای بیشتر در کانال تلگرام پیک ایران
[کد مطلب: 265032] [تاريخ انتشار: يکم ارديبهشت ۱۴۰۲ برابر با بيست و يکم آوريل ۲۰۲۳] [ نسخه مناسب چاپ ]
تقسيم با ديگران:

نظرات جديد پذيرفته نمی شود.
نظرات خوانندگان