عمق برخوردهای غیرانسانی با بازداشت شدگان به روایت شاهدان

 فعالان حقوق بشر در ایران  : آنچه در پی می آید اظهارات تعدادی از بازداشت شدگان روزهای اخیر است که به تازگی از محل های مختلفی آزاده شده اند، مجموعه گفته های این افراد را جهت تنویر افکار عمومی و بیان عمق نگران کننده وضعیت بازداشت شدگان با کمترین ویرایش و به صورت تیتروار بدون اشاره به هویت بازگوکننده (به دلیل مسائل امنیتی) در ادامه ذکر می کند :

شاهدان عنوان می نمایند : برخی از بازداشت شدگان با سند 50 میلیون تومانی و برخی به قید کفالت و چنانکه شنیده شده برخی نیز با پرداخت پنجاه هزار تومان آزاد شده اند. برای تعداد زیادی از آنان در دادگاه انقلاب پرونده تشکیل شده است. هنوز تعداد زيادي در بازداشت به سر مي برند و  بسیاری خانواده ها از سرنوشت عزیزانشان بی خبر هستند و معلوم نیست که کشته شده اند یا در کجا زندانی هستند.

در ادامه :

 1. چنانکه تصور می شود مردم فقط حین تظاهرات بازداشت نشده اند. عده بسيار زيادي هنگام خروج از ایستگاه مترو یا پیاده شدن از تاکسی یا حین تردد در خیابان هایی که از محل تظاهرات دور بوده بصورت عابر معمولی توسط پلیس دستگیر شده اند. عده ای نیز با حمله وحشیانه به منازلشان نیمه شب با شکستن درب منزل و ضرب و شتم و توهین از رختخواب بيرون كشيده و بازداشت شده اند. حتي خانواده يك جوان 16 ساله گفته اند كه وي هفته قبل با گذاشتن سند آزاد شده ولي نيمه شب قبل لباس شخصي ها به منزلشان حمله كرده و با شكستن در، وي را از رختخواب بيرون كشيده و با ضرب و شتم برده اند.

2. در میان بازداشت شدگان افراد مختلف از اقشار مختلف از جوانان و مردم عادی تا اساتید دانشگاه و نخبگان اجتماعی هستند که در نقاط مختلف بصورت فله ای بازداشت شده اند. شخصي گفته كه من براي خريدن بستي با لباس منزل خارج شدم  و حين برگشت بستني به دست  دستگير شده ام.  برخی اشخاص مشهور نیز در میان بازداشت شدگان ديده شده اند که شاهدان از جمله نام خانم مهتاب نصيرپور را عنوان می دارند.  

برخي اتباع خارجی در زندان اوین مشاهده شده اند. يك نفر سياه پوست و يك ترك در زندان اوين ديده شده اند که حتی زبان فارسی بلد نیستند. يك نفر حین رساند همسرش به بیمارستان برای زایمان بازداشت شده و از حال همسرش خبري ندارد. يك دندان پزشك با يورش به مطب اش بازداشت شده است. يك بسيجي هم در ميان بازداشت شدگان بوده كه چون ظاهرش شبيه بسيجي ها نبوده بشدت هم مورد ضرب و شتم قرار گرفته است. وي عنوان می داشته كه حتي كارت فعال بسيج دارد. شاهدین عنوان می دارند تعداد زندانيان به قدري زياد است كه از زندانيان عادي به عنوان زندان بان استفاده مي كنند و به علت كمبود جا زندانيان بصورت فشرده و در هم لوليده مي خوابند. و خطر بيماري هاي جمعي وجود دارد.

3. بازداشت شدگانی که حتی در خارج از تظاهرات دستگیر شده اند از همان ابتدا وحشیانه و به قصد کشت با چوب و باتوم و باتوم برقی مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفته اند. يك لباس شخصی به ران پاي يكي از زندانيان با كلت از نزدیک گلوله شليك کرده است. دستگیرشدگان در مراكز اطلاعات، پایگاه های بسیج، مراکز پلیس ، زندان های مشخص یا مکان های نامعلوم  شکنجه شده اند. شکنجه های بسیار شدید و وحشیانه و بی حد و حساب در بازداشتگاه های بسیج و اداره آگاهی خیابان وحدت اسلامی ديده و شده است. در انتهاي همين مطلب انواع شكنجه كه ديده و شنيده شده است را خواهيم آورد.

4. به کسانی که قبل از بازداشت یا حین ضرب و شتم با سلاح سرد یا ابزار شکنجه یا گلوله مجروح شده اند رسیدگی پزشکی نمی شود. حتی اجازه رساندن دارو به بیماران خاص توسط خانواده هایشان داده نمی شود. وضع بسیاری از زندانیان وخیم است. يك نفر كه بيني اش با باتوم شكسته گفته كه وقتي گفتم نياز به پزشك دارم با پوتين توي صورتم لگد زدند.

5. بازجوئی های بسیار طولانی مدت و بی وقفه چندین ساعته ( 7 يا 12 يا بيشتر ) انجام می شود. در این بازجوئی ها به اشکال مختلف می خواهند اعراف به اتهامات واهی از بازداشت شدگان بگیرند. همچنين تلفن همراه و ايميل بازداشت شدگان را اجبارا مي گيرند و تمامي آنها و ارتباطات و دوستان شان را كنترل مي كنند.

6. پس از آزادي وسايل بازداشت شدگان تحويل آنان نمي شود. گفته شده شخصي را با يك لباس زیر و دمپائي از زندان رها كرده اند.

7. ظاهرا آزارهای جنسی هم وجود دارد که اين نگرانی در خصوص زنان زنداني و زندانيان سياسي بیشتر است. خصوصا که با توجه به فرهنگ ایرانیان این موارد گفته نمی شود و جنازه هاي تحويل داده شده توسط پزشكي قانوني بي طرف بررسي نمي شود.

8. وضع روحی زندانیان و آزادشدگان مناسب نیست. برخي زندانيان از شدت ضرب و شتم و صحنه هاي دلخراشي كه ديده اند نمي توانند بخوابند. شاهد در نزديكي خود چند مورد تشنج حين خواب گزارش كرده است. بطوري كه بسياري بهتر مي ديدند كه اصلا نخوابند و كه راحت تر باشند.

انواع شكنجه و ضرب و شتم بازداشت شدگان:

بازداشت شدگاني كه توسط بسيج و لباس شخصي دستگير شده اند از هنگام دستگيري بشدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته اند. سپس در بازداشتگاه هاي اطلاعات و سپس بسيج و نهايتا قبل از زندان اوين به اداره آگاهي شاپور ( وحدت اسلامي ) منتقل شده و به ترتيب در هريك بشدت شكنجه و مورد ضرب و شتم قرار گرفته اند. زندانياني كه به اين ترتيب بازداشت شده اند گفته اند كه در اداره آگاهي وحدت اسلامي از اينكه چرا بازداشت شدگان را در مراكز قبلي اينقدر زده اند كه جا براي آنها نگذاشته اند اظهار ناراحتي مي كردند ولي با اين حال باز هم به شكنجه و ضرب و شتم شديد آنان ادامه داده اند.

نکته قابل توجه که توسط بازداشت شدگان بیان  شده اين است كه شكنجه گران ضرب و شتم را با لذات و توام با خنده و مسخرگي و بازي انجام مي دادند.

-    گفته شده که با باتوم بطوری سمت چپ سر را شکسته اند و بعد برای متقارن بودن آن سمت راست را هم شکسته و خنديده اند.  

-    يا حين ضرب و شتم دسته جمعي زندانيان كسي آمده و گفته كه نبايد اسير را آزار داد و بقيه را كنار زده، بعد خودش بشدت زندانيان را كتك زده و بعد وقتي خسته شده دوباره به بقيه دستور كتك زدن داده است.

-    شخصی بیان کرده که وقتی درخواست کرده دستبند سفتش را کمی شل کنند چنان آن را سفت کرده اند که توی گوشت دستش فرو رفت و مدت ها به همین شکل به این سو و آن سو کشیده شده است.

-    برخي زندانيان گفته اند كه 4 روز ما را روي زانو مقابل ديوار نشاندند و اگر خوابمان مي برد با باتوم بشدت توي سرمان مي كوبيدند. در اين مدت فقط دو بار خوراك بسيار مختصر داده شده است.

-    يكي از زندانيان گفته كه بار اول كه مرا باتوم برقي زدند از شوك آن دو متر پرت شدم ولي بعد آنقدر مرا كتك زده اند كه حالا وقتي آنرا روي دستم مي كشند هيچ عكس العملي ندارم.

-    افراد قوي هيكل تر را بيشتر مورد ضرب و شتم قرار داده اند به اين بهانه كه نيروهاي امنيتي را زده اند يا تخريب اموال عمومي انجام داده اند.

-    ضرب و شتم دسته جمعي بازداشت شدگان، ضرب و شتم سر و صورت با پوتين حتي افراد مجروح، ضرب و شتم با كابل و زنجير و باتوم و باتوم برقي غير از كتك با مشت و لگد ديده و گفته شده است.

-    شاهد مي گويد پشت برخي مجروحان بر اثر ضرب و شتم كاملا سياه با آثار خونيني از كابل و زنجير و غيره بود.

-    شكستي استخوان مچ و دست و پا بسيار ديده شده است

[کد مطلب: 3088] [تاريخ انتشار: هشتم تير ۱۳۸۸ برابر با بيست و نهم ژوئن ۲۰۰۹] [ نسخه مناسب چاپ ]
تقسيم با ديگران:

در زمینه‌ی انتشار نظرات کاربران گرامی رعایت چند مورد ضروری است
  • لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید
  • «پيک ايران» مجاز به ویرایش ادبی نظرات کاربران است
  • مطالبی که حاوی کلمات رکيک، غير اخلاقی و يا توهين به ديگران باشد منتشر نميشوند
  • نظراتی که پیرامون این خبر نباشد منتشر نمیشود
  • نطرات حاوی لينک منتشر نميشوند
نام: (الزاميست)
نظرات شما (حداکثر تعداد حروف با احتساب فاصله بين حروف 1000 حرف ميباشد):

Captcha
اعدادی را که در تصویر بالا می بینید (بدون فاصله گذاشتن میان آنها) در باکس زير وارد کنید و سپس دکمه ارسال را کليک کنيد
نظرات خوانندگان
نوشته شده در تاريخ نهم تير ۱۳۸۸ برابر با سی ام ژوئن ۲۰۰۹ ، 03:42:12 توسط آزاده
واقعا" شرمنده ام که به اینها بگویم حیوان - حیوان نیز به هم جنس خود چنین نمیکند
نوشته شده در تاريخ نهم تير ۱۳۸۸ برابر با سی ام ژوئن ۲۰۰۹ ، 00:58:26 توسط كشكساب
ازيادنبريم.هنگاميكه مزدوران و لاشخورهاى حكومت ولايت فقيه مورد حمله قرارگرفته و مجازات ميشوند.اراذل بسيج اينترنى درهمين سايت با رذالت كامل مينويسند.اينها آشخوربودند.من ميگويم اينهالاشخور هستند.آيامامور اداره آگاهى كه در تمام دنيا وظيفه پيگيرى جرايم چون(قتل.دزدى. كلاهبردارى....)رادارد.بافرزندان ما اينگونه رفتارميكنند.اگرپس ازاين بهر صورت و درهر مكانى مورد نفرت.خشم و مجازات ايرانيان قرارگرفتند.عذر (ما مامورآگاهى هستيم و برخوردبامعترضين درحيطه اختيارات مانيست)پذيرفتنى نيست.لذاخوانواده هاى اين مزدوران خامنه اى دزد.به اين مثلا ماموران آگاهى بگويند.باشكنجه و آزاز زنان.دختران.پسران وديگرعزيزان ما. سرنوشت خودرا با اراذلى كه راه بازگشت ندارندو بشدت توسط مردم ايران مجازات خواهندشد.گره نزنند.
نوشته شده در تاريخ هشتم تير ۱۳۸۸ برابر با بيست و نهم ژوئن ۲۰۰۹ ، 23:45:22 توسط دلبند
وقتی که در تاریخ می خواندم که شاه عباس و حکومت شیعی او گروهی آدمخوار تربیت کرده بود که مخالفان رژیمش را جلوی آنها می انداختند و آدمخواران بر سر خوردن آنها با هم زد و خورد می کردند باورم نمی شد ولی اکنون می بینیم که از آنها وحشی تر را رژیم اسلام ناب محمدی در اختیار دارد. واقعا که چشم مراجع مفتخور شیعه روشن. خدا عباداتشان را قبول کند.
نوشته شده در تاريخ هشتم تير ۱۳۸۸ برابر با بيست و نهم ژوئن ۲۰۰۹ ، 17:15:36 توسط dour az persia
لعنت به تو خامنه اي  مردك   ٠اين   اهوازي ها كجا هستند كه هر كدام يك اسلحه در خانه هايشان دارند چرا به برادرانشان و خواهرانشان كمك نميكند? و يا بقيه شهرها چه كار ميكند? بايد همه با هم متحد شوند٠جاره كار مقابله به مثل است يعني مسلح شدن.
نوشته شده در تاريخ هشتم تير ۱۳۸۸ برابر با بيست و نهم ژوئن ۲۰۰۹ ، 16:53:50 توسط فريد
خوب اينهاي رو كه شكنجه ميكنيد روزيكه رژيم سقوط كنه اولين كساني هستند كه مسلح جلو در خانه اين مامورين حاضر خواهند شد انوقت ميدانيد با شما و خانواده تان چكار ميكنند احمقها فكر ميكنند حكومتشان ابدي است.
ساير مطالب اين بخش
پربازديدهای اين بخش
جدیدترین تصویر از پیروز
فروشنده‌ای که در سنندج به رییسی آجیل و شکلات تعارف کرد، از مردم عذرخواهی کرد + فيلم
واکنش سعید عزت‌اللهی به کشته‌شدن هم‌بازی کودکی‌اش در شب باخت تیم فوتبال جمهوری اسلامی
یک مقام ریاست‌جمهوری: درخواست‌ برای آزادی پوشش در جامعه به دست ما رسیده است 
 علی خامنه‌ای در آینه بولتن‌های محرمانه فارس
 مهدی تاج؛ مزدور علی خامنه‌ای، در پادگان فوتبال ایران 
 مهم‌ترین ناگفته‌های خیزش سراسری در بولتن‌های محرمانه خبرگزاری فارس
 جدایی المیرا شریفی‌مقدم از بخش خبر تلویزیون جمهوری اسلامی 
 افشای نیمه‌ پنهان تیم فوتبال در قطر؛ از دخالت سپاه تا حواله واردات خودرو به بازیکنان
  بندرانزلی - تظاهرات و خروش زنان و مردان آزادیخواه بندرانزلی در مراسم سوم جانباخته راه آزادی مهران سماک با شعار: امسال سال خونه سید علی سرنگونه
 تظاهرات بزرگ مردم زاهدان
 رسول خادم: تخریب خانه‌باغ خانواده الناز رکابی تلافی داستان برداشتن حجاب بود